Спецможливості
Технології

Ваточник сирійський в посівах буряків цукрових та пшениці озимої

14.06.2013
1108
Ваточник сирійський в посівах буряків цукрових та пшениці озимої фото, ілюстрація

На сьогодні перед аграріями актуальним стає питання ефективного контролювання процесів розповсюдження ваточника сирійського і його укорінення на нових територіях.

На сьогодні перед аграріями актуальним стає питання ефективного контролювання процесів розповсюдження ваточника сирійського і його укорінення на нових територіях.

С. Ременюк,
Інститут біоенергетичних культур
і цукрових буряків

    
Ваточник сирійський, як відомо, є рослиною анемохорною, тобто рослиною, яка розповсюджує своє насіння за допомогою струменів повітря. Насіння бур’яну має спеціальну летючку шовковистого білого кольору у формі парасольки.
 Така форма насіння ваточника сирійського забезпечує йому високу парусність, тобто здатність переміщуватися за допомогою вітру на великі відстані — від декількох десятків метрів до десятків кілометрів, що створює велику небезпеку заселення таким злісним бур’яном значних площ орних земель. До того ж насіння ваточника сирійського має 95–98%-ву схожість.
Задля оцінки можливостей селективних гербіцидів контролювати однорічні сходи ваточника сирійського у 2010–2012 рр. було проведено серію польових досліджень. Досліди передбачали оцінку дії гербіцидів у посівах буряків цукрових та пшениці озимої на сходи ваточника сирійського, що проросли з насіння (табл. 1).
Оцінку ефективної дії гербіцидів на рослини ваточника сирійського проводили у такі фази розвитку рослин бур’яну: сім’ядолі, 2 листки, 4 листки, 6 листків, 8 листків. У результаті проведених досліджень встановлено, що в посівах пшениці озимої однорічні сходи ваточника сирійського у період розвитку сім’ядоль — 6 листків можливо контролювати за допомогою гербіциду Старане 250, к.е., в нормі 0,8 л/га, ефективність дії даного гербіциду в зазначені фази розвитку становила 88,4–100% (табл. 2).
На посівах буряків цукрових за своєчасного проведення і виявлення сходів ваточника сирійського у фазі сім’ядоль є реальна можливість його контролювання за допомогою хімічного методу (Біцепс Гарант, к.е. (2,0 л/га)). Ефективність дії становить у межах 29,8–98,7%.
Засміченість посівів сільськогосподарських культур негативно впливає на продуктивність рослин. Важливим елементом шкідливості бур’янів є їхня конкуренція за основні фактори життєдіяльності рослин: світло, тепло, мінеральне живлення, вологу. На засмічених полях знижується польова схожість культури і значною мірою затримується її ріст і розвиток. За високої засміченості орного шару грунту втрати урожаю досить істотні. Результати досліджень свідчать, що на варіанті 1 з чисельністю ваточника сирійського 1 шт./м2 урожайність коренеплодів буряків цукрових становила 60,2 т/га, що на 4,6 т/га менше, ніж на варіанті без бур’яну, урожайність зерна пшениці озимої — 5,71 т/га, при цьому надземна біомаса ваточника сирійського становила, відповідно, 173 та 158 г/м2 (табл. 3).
За наявності ваточника сирійського в кількості 2 шт./м2 з надземною біомасою 311 та 276 г/м2 продуктивність посівів буряків цукрових зменшувалась на 8,2 т/га, пшениці озимої, відповідно, на 1,96 т/га відносно до контролю. На ділянках досліду, де рослин ваточника сирійського було 4 шт./м2 зі свіжою масою 574 та 445 г/м2, урожайність коренеплодів та зерна досліджуваних культур становила, відповідно, 51,0 та 3,67 т/га, або на 21,3–46,3% менше від урожаю на контролі без бур’янів.
Наявність у посівах буряків цукрових та пшениці озимої протягом всієї вегетації рослин ваточника сирійського в кількості 8 шт./м2 з їхньою надземною біомасою 965 і 811 г/м2, відповідно, зумовлювала зниження показників урожайності коренеплодів буряків цукрових на 25,5 т/га та пшениці озимої — на 5,03 т/га. Найменшу продуктивність буряків цукрових та пшениці озимої зафіксовано на варіанті 5, де рослини ваточника сирійського накопичили надземну біомасу 1822 і 1579 г/м2, відповідно.
У результаті проведених досліджень встановлено, що, внаслідок взаємодії рослин ваточника сирійського та культур в агрофітоценозі буряків цукрових та пшениці озимої, відбувається їхній взаємовплив, що спричинює зниження біомаси одиниці бур’яну за збільшення його чисельності на одиницю площі. Негативний ефект від присутності бур’янів у складі агрофітоценозу в першу чергу проявляється на рості і розвитку культурної рослини, що в результаті призводить до зниження її урожайності. Шкідливість бур’янів визначають в одиницях втрат врожаю на одиницю їхньої присутності (кг/шт., кг/г і т. д.).

У результаті проведених досліджень встановлено:
Œ   За наявності в посівах буряків цукрових сходів ваточника сирійського їх можливо достатньо ефективно на 90–98% контролювати за умови внесення Біцепс Гарант, к. е., у нормі 2,0 л/га не пізніше формування фази сім’ядоль у рослин бур’яну, посіви пшениці озимої — на 88,4–100% за умови внесення Старане 250, к. е., в нормі витрати 0,8 л/га у фазі сім’ядоль — 6 листків.
   Через запізнення з проведенням захисних заходів навіть підвищені норми витрати препарату не забезпечують надійного знищення сходів бур’яну з насіння у посівах сільськогосподарських культур.
Ž   Обов’язковою умовою успішного контролювання ваточника сирійського у посівах сільськогосподарських культур, у тому числі буряків цукрових — є своєчасне проведення обстеження посівів з визначення видового складу сходів бур’янів у фазі сім’ядоль з метою наступного проведення захисних заходів.

Інтерв'ю
Геннадій Юдін, віце-президент ВГО "Українська горіхова Асоціація"
Горіхівництво за останній час уже встигло стати однією із найбільш скандальних галузей аграрного виробництва. Після всім відомого  розголосу  із «горіховою мафією» цікавість до саджанців та
Українська делегація на продовольчій виставці в Японії. Крайній праворуч - Юрій Луценко
Японія, як відомо, — одна з найзаможніших країн світу. При цьому за кількістю населення лише трохи поступається Росії. А ще дуже обмежена в земельних ресурсах, тож більшістю продуктів забезпечити себе не може. Це робить ринок «країни сонця... Подробнее

1
0