Спецможливості

Техніка для обробітку ґрунту

26.03.20213366
Дискові знаряддя SWIFTERDISC від компанії BEDNAR із року в рік набувають все більшої популярності серед вітчизняних аграріїв. Першочергово, що робить ці машини такими затребуваними на території
15.02.20215197
Хо­ча тех­но­логія для Ук­раїни відносно но­ва, про­те має ве­ликі пер­спекти­ви, які встиг­ли роз­г­ледіти наші ма­ши­но­бу­дів­ни­ки. І, на­пев­но, са­ме то­му та­кож на­ла­го­ди­ли ви­роб­ництво
21.01.20216462
Бо­ро­ну­ван­ня як тех­но­логічну операцію за­сто­со­ву­ють для ви­ко­нання низ­ки за­вдань, пов’яза­них із ґрун­то­об­робітком та до­гля­дом за посіва­ми — пер­шо­чер­го­во, як прави­ло, для за­крит
29.10.202011499
Світові бренди виробників сільськогосподарського машинобудування останніми роками почали пропонувати ринку машини з новими конструкціями дисків: круглі, з вирізною крайкою (типу «ромашка»), зубчасті

21.07.202016652
Кліматичні зміни, критичний брак вологи, ущільнення орного та підорного шарів ґрунту внаслідок дії на них робочих органів машин, ходових систем тракторів і комбайнів, високі ціни на ПММ змушують
20.07.202014234
Умови ведення сільськогосподарської діяльності змінюються із шаленою швидкістю. Аграрії відзначають, що якщо раніше була стабільність у роботі принаймні на три — п’ять років, то нині практично щороку

Сторінки

Грунтообробна техніка - це розділ propozitsia.com, який розповідає про сільськогосподарське обладнання, що використовується для повного циклу обробки полів.  Техніка для обробки грунту – це різні за розмірами, за потужністю, за призначенням борони, глибкорозрихлювачі, культиватори та інше обладнання. Ґрунтообробні машини допомагають підвищити потенціал врожайності. Адже вони здійснюють механічну обробку грунту і розрихлюють ущільнений грунт, розрівнюють його. Наші експерти повідомляють про найновіші розробки ґрунтообробної техніки світових виробників, діляться інформацією про оптимальне її використання в українських умовах, щоб наші читачі могли отримувати найвищі врожаї. 

1
0