Спецвозможности
Технологии

Ваточник сирійський в посівах буряків цукрових та пшениці озимої

14.06.2013
1128
Ваточник сирійський в посівах буряків цукрових та пшениці озимої фото, иллюстрация

На сьогодні перед аграріями актуальним стає питання ефективного контролювання процесів розповсюдження ваточника сирійського і його укорінення на нових територіях.

С. Ременюк,
Інститут біоенергетичних культур
і цукрових буряків

    
Ваточник сирійський, як відомо, є рослиною анемохорною, тобто рослиною, яка розповсюджує своє насіння за допомогою струменів повітря. Насіння бур’яну має спеціальну летючку шовковистого білого кольору у формі парасольки.
 Така форма насіння ваточника сирійського забезпечує йому високу парусність, тобто здатність переміщуватися за допомогою вітру на великі відстані — від декількох десятків метрів до десятків кілометрів, що створює велику небезпеку заселення таким злісним бур’яном значних площ орних земель. До того ж насіння ваточника сирійського має 95–98%-ву схожість.
Задля оцінки можливостей селективних гербіцидів контролювати однорічні сходи ваточника сирійського у 2010–2012 рр. було проведено серію польових досліджень. Досліди передбачали оцінку дії гербіцидів у посівах буряків цукрових та пшениці озимої на сходи ваточника сирійського, що проросли з насіння (табл. 1).
Оцінку ефективної дії гербіцидів на рослини ваточника сирійського проводили у такі фази розвитку рослин бур’яну: сім’ядолі, 2 листки, 4 листки, 6 листків, 8 листків. У результаті проведених досліджень встановлено, що в посівах пшениці озимої однорічні сходи ваточника сирійського у період розвитку сім’ядоль — 6 листків можливо контролювати за допомогою гербіциду Старане 250, к.е., в нормі 0,8 л/га, ефективність дії даного гербіциду в зазначені фази розвитку становила 88,4–100% (табл. 2).
На посівах буряків цукрових за своєчасного проведення і виявлення сходів ваточника сирійського у фазі сім’ядоль є реальна можливість його контролювання за допомогою хімічного методу (Біцепс Гарант, к.е. (2,0 л/га)). Ефективність дії становить у межах 29,8–98,7%.
Засміченість посівів сільськогосподарських культур негативно впливає на продуктивність рослин. Важливим елементом шкідливості бур’янів є їхня конкуренція за основні фактори життєдіяльності рослин: світло, тепло, мінеральне живлення, вологу. На засмічених полях знижується польова схожість культури і значною мірою затримується її ріст і розвиток. За високої засміченості орного шару грунту втрати урожаю досить істотні. Результати досліджень свідчать, що на варіанті 1 з чисельністю ваточника сирійського 1 шт./м2 урожайність коренеплодів буряків цукрових становила 60,2 т/га, що на 4,6 т/га менше, ніж на варіанті без бур’яну, урожайність зерна пшениці озимої — 5,71 т/га, при цьому надземна біомаса ваточника сирійського становила, відповідно, 173 та 158 г/м2 (табл. 3).
За наявності ваточника сирійського в кількості 2 шт./м2 з надземною біомасою 311 та 276 г/м2 продуктивність посівів буряків цукрових зменшувалась на 8,2 т/га, пшениці озимої, відповідно, на 1,96 т/га відносно до контролю. На ділянках досліду, де рослин ваточника сирійського було 4 шт./м2 зі свіжою масою 574 та 445 г/м2, урожайність коренеплодів та зерна досліджуваних культур становила, відповідно, 51,0 та 3,67 т/га, або на 21,3–46,3% менше від урожаю на контролі без бур’янів.
Наявність у посівах буряків цукрових та пшениці озимої протягом всієї вегетації рослин ваточника сирійського в кількості 8 шт./м2 з їхньою надземною біомасою 965 і 811 г/м2, відповідно, зумовлювала зниження показників урожайності коренеплодів буряків цукрових на 25,5 т/га та пшениці озимої — на 5,03 т/га. Найменшу продуктивність буряків цукрових та пшениці озимої зафіксовано на варіанті 5, де рослини ваточника сирійського накопичили надземну біомасу 1822 і 1579 г/м2, відповідно.
У результаті проведених досліджень встановлено, що, внаслідок взаємодії рослин ваточника сирійського та культур в агрофітоценозі буряків цукрових та пшениці озимої, відбувається їхній взаємовплив, що спричинює зниження біомаси одиниці бур’яну за збільшення його чисельності на одиницю площі. Негативний ефект від присутності бур’янів у складі агрофітоценозу в першу чергу проявляється на рості і розвитку культурної рослини, що в результаті призводить до зниження її урожайності. Шкідливість бур’янів визначають в одиницях втрат врожаю на одиницю їхньої присутності (кг/шт., кг/г і т. д.).

У результаті проведених досліджень встановлено:
Œ   За наявності в посівах буряків цукрових сходів ваточника сирійського їх можливо достатньо ефективно на 90–98% контролювати за умови внесення Біцепс Гарант, к. е., у нормі 2,0 л/га не пізніше формування фази сім’ядоль у рослин бур’яну, посіви пшениці озимої — на 88,4–100% за умови внесення Старане 250, к. е., в нормі витрати 0,8 л/га у фазі сім’ядоль — 6 листків.
   Через запізнення з проведенням захисних заходів навіть підвищені норми витрати препарату не забезпечують надійного знищення сходів бур’яну з насіння у посівах сільськогосподарських культур.
Ž   Обов’язковою умовою успішного контролювання ваточника сирійського у посівах сільськогосподарських культур, у тому числі буряків цукрових — є своєчасне проведення обстеження посівів з визначення видового складу сходів бур’янів у фазі сім’ядоль з метою наступного проведення захисних заходів.

Интервью
КАБП
Благодаря проведению реформ, Украина сегодня имеет самый большой за последнее время инвестиционный потенциал. К важнейшим международным партнерам Украины принадлежит Канада.
Ірина Кухтіна
О необходимости объединения производителей ягод, львиная доля которых в Украине выращивается единоличниками и домохозяйствами, говорят уже давно. В прошлом году такая ассоциация - «Ягідництво України» - была зарегистрирована. Редакция... Подробнее

1
0