Спецможливості

Добрива

25.02.20211050
Починається сезон підживлення озимини. Науковці нагадують, що в нинішній ситуації аграрії повинні докорінно змінити підхід до розрахунку норми внесення добрив. Адже останніми роками сільгоспвиробники
09.02.20212676
Азот — це той елемент живлення рослин, без якого неможливе сучасне ведення сільського господарства. У цій статті ми розглянемо, як найефективніше застосовувати азот, що таке волатилізація азоту та
05.02.20212124
Ви купуєте рідкі добрива КАС або інші? Замовляєте їх на заводі чи трейдерському складі? Очікуєте, що надійде якісний товар, а фактично отримуєте добрива зі зниженим вмістом поживних речовин? За
19.01.20216889
Я ду­же ча­с­то розмірко­ву­вав над пи­тан­ням, чо­му ніхто в усь­о­му світі, навіть у країнах із хо­лод­ним кліма­том, не ви­ко­ри­с­то­вує роз­ки­дан­ня до­б­рив по мерз­ло­му ґрун­ту й снігу ра­но

16.12.20205508
Все більшої по­пу­ляр­ності на­бу­ва­ють ре­сур­со­ощадні технології, які пе­ред­ба­ча­ють повніше та раціональніше ви­ко­ри­с­тан­ня біологічних, технічних, хімічних, ма­теріаль­них і тру­до­вих ре­
30.10.20207741
В Інституті зернових культур НААН України виконано польові експериментальні дослідження в умовах Північного Степу України метою яких було вивчення особливостей застосування органічних і мінеральних

Сторінки

 

Добрива - це розділ propozitsia.com, який розповідає про речовини, які у сільському господарстві застосовують для покращення умов живлення рослин. І як наслідок – для зростання врожаїв. Нашим читачам не потрібно пояснювати, що таке добрива. Але розповідати про нові добрива та їхню класифікацію – одне з наших завдань. Адже їхнє доцільне використання дозволяє не лише збільшити врожаї, але й підвищити родючість грунту, що, як відомо, в останні роки загалом по Україні падає. Класифікація добрив залежно від їхнього складу, виробництва та кількості елементів живлення дозволяє зробити правильний вибір і застосовувати добрива в тій кількості, яка відповідатиме потребам націлених на успіх споживачів. 

1
0