Спецможливості

Тема дня
Фітофтороз Це одна з найшкідливіших хвороб картоплі в умовах України, особливо за сприятливих метеорологічних умов для розвитку захворювання. Патоген уражує паростки, листки, сте­бла, бутони, квітки, ягоди та бульби. Термі­ни появи хвороби залежать від ґрунтово-кліматичних умов, сорту, строків і спосо­бів садіння бульб, унесених добрив та ін­ших агротехнічних заходів. Як правило, фітофтороз...

11.06.2020422
Досягти високої ефективності та прибутковості можна за допомогою двох методів ведення сільського господарства: інтенсивного, що характеризується високими затратами праці на одиницю зайнятої площі і...

1
0