Спецможливості

Техніка та обладнання

23.02.2021574
Обприскувач — один із видів сільськогосподарської техніки, який найінтенсивніше використовується у сільському господарстві. Через недотримання регламентів застосування пестицидів, неналежної якості
15.02.20211120
Хо­ча тех­но­логія для Ук­раїни відносно но­ва, про­те має ве­ликі пер­спекти­ви, які встиг­ли роз­г­ледіти наші ма­ши­но­бу­дів­ни­ки. І, на­пев­но, са­ме то­му та­кож на­ла­го­ди­ли ви­роб­ництво
29.01.20212122
У роботі аграріїв нерідко бувають ситуації, коли ганяти навіть невеликий пікап не дуже-то вигідно — потрібно щось на кшталт уже напівзабутого мотоцикла «Дніпро» з коляскою. Особливо, якщо згадати
22.01.20212737
Розвиток індустрії безпілотників сприяє збільшенню ваги вантажу, який може взяти дрон на свій борт. А це, в свою чергу, відкриває нові можливості для використання дронів. У тому числі в сільському

21.01.20212582
Бо­ро­ну­ван­ня як тех­но­логічну операцію за­сто­со­ву­ють для ви­ко­нання низ­ки за­вдань, пов’яза­них із ґрун­то­об­робітком та до­гля­дом за посіва­ми — пер­шо­чер­го­во, як прави­ло, для за­крит
14.01.20213222
На рин­ку Ук­раїни є ве­ли­кий асор­ти­мент міне­раль­них до­б­рив, пред­став­ле­ний у трьох ос­нов­них гру­пах: гра­ну­ль­о­вані, рідкі та во­до­роз­чинні. Че­рез про­сто­ту ви­ко­ри­с­тан­ня та вже

Сторінки

 

Техніка і обладнання - це розділ propozitsia.com, що розповідає про сучасне сільськогосподарське обладнання та аграрну техніку. Види сільськогосподарської техніки в Україні на сьогодні вражають різноманіттям. Завдання наших експертів - розповісти про ефективну і економну сільськогосподарську техніку та сільгоспобладнання. Ви дізнаєтесь про обладнання для переробки сільгосппродукції як для великих виробників ,так і для середнього та малого бізнесу. Ми розповідаємо про обладнання для ферм, особливу увагу приділяємо питанням сільгосптехніки для фермерів. Малі господарства можуть зацікавитись міні технікою, яка стане надійним помічником  у роботі на полі.  Наші експерти відстежують найцікавіші пропозиції , що з’являються на ринку України.  

1
0