Спецможливості
Техніка та обладнання

Вітчизняна техніка для передпосівного обробітку грунту під цукрові буряки

07.10.2009
267
Вітчизняна техніка для передпосівного обробітку грунту під цукрові буряки  фото, ілюстрація

Наразі стало питання про відновлення галузі буряківництва в Україні. Для цього потрібно визначитися з обсягами виробництва сировини для одержання бурякового цукру, приділити велику увагу випуску надійної та якісної техніки для вирощування цукрових буряків, перейти на широкозахватну схему висіву цукрових буряків із застосуванням комбінованих агрегатів для поєднання технологічних операцій тощо.

Наразі стало питання про відновлення галузі буряківництва в Україні. Для цього потрібно визначитися з обсягами виробництва сировини для одержання бурякового цукру, приділити велику увагу випуску надійної та якісної техніки для вирощування цукрових буряків, перейти на широкозахватну схему висіву цукрових буряків із застосуванням комбінованих агрегатів для поєднання технологічних операцій тощо.

Сучасний економічний стан в Україні негативно вплинув на одну з найефективніших галузей рослинництва - буряківництво. Його занепад, своєю чергою, спричинив спад цукровиробництва і, відповідно, сільгоспмашинобудування для буряківництва. Відзначається значне скорочення посівної площі під цукрові буряки та зменшення ефективності їхнього виробництва. Виводяться з експлуатації та демонтуються на металобрухт цукрові заводи. Із 192 цукрових заводів реально працює 120, 37 цукрових заводів взагалі демонтовано, а 35 заводів чекає така сама доля.
Для досягнення високого рівня урожайності цукрових буряків мають бути застосовані прогресивні технічні засоби й прийоми, починаючи з основного обробітку грунту і закінчуючи збиранням урожаю. Істотному підвищенню ефективності буряківництва сприятиме відновлення та підвищення родючості грунту, використання збалансованих, науково обгрунтованих норм внесення органічних, мінеральних і сидеральних добрив; застосування основного та ранньовесняного обробітку грунту, спрямованого на накопичення та збереження в ньому вологи; високоякісний передпосівний обробіток грунту комбінованими агрегатами; точний рівномірний висів якісного насіння на кінцеву густоту; ефективний спосіб захисту посівів від бур'янів, шкідників і хвороб.
Обробіток грунту - найенергоємніший і найвитратніший процес, який істотно впливає на врожайність і енергоматеріаломісткість продукції. Вагомість цього чинника в мобілізації родючості грунту сягає 30-40%. Заводи України нарощують випуск грунтообробних знарядь, проте вони не завжди відображають справжні ознаки техніки. Високою залишається металоенергоємність, низькою - надійність і зносостійкість робочих органів. Але, попри економічну і технічну кризу, налагодився випуск плугів, лущильників, дискових борін, комбінованих і багатофункціональних грунтообробних агрегатів тощо.
Водночас із розвитком нової високопродуктивної техніки істотних змін зазнають і способи обробітку грунту. Завдяки новим ресурсо- та енергоощадним технологіям, скорочується кількість операцій, підвищуються вимоги до якості виконання і дотримання строків проведення робіт і збереження родючості грунтів. Відбувається диференціація господарств за рівнем технічних можливостей завдяки фінансовій спроможності, технології вирощування сільськогосподарських культур і рівню отримання кінцевого результату. Тому сучасні системи грунтообробних машин мають відповідати вимогам гнучкої різноглибинної технології обробітку грунту. Особлива роль відводиться високопродуктивній техніці, яка може бути рентабельною лише за відповідного річного навантаження та високої урожайності. Цей рівень залежить від повноти використання грунтово-кліматичних умов, забезпечення добривами, якісним насінням, пестицидами та від загального рівня культури землеробства. Високопродуктивна грунтообробна техніка (за високопродуктивного використання) може окупити себе за порівняно короткий строк - 2 роки.
За даними випробувань Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого (далі - УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), була рекомендована у виробництво низка комбінованих агрегатів, а саме: агрегат грунтообробний АГ-6 (ВАТ "Борекс"), агрегат передпосівний АП-6 (ВАТ "Уманьферммаш"), агрегат передпосівний багатоопераційний АПБ-6 (ВАТ "Шепетівський культиваторний завод"), агрегат передпосівної підготовки грунту АПГ-6 (ВАТ "Луцьке РТП"), комбінований агрегат для передпосівного обробітку ЛК-6 (ВАТ "Львівський завод фрезерних верстатів"). Технічні характеристики комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку і порівняльна характеристика зарубіжного аналога Europak-6000 фірми BBG (Німеччина) наведено у табл. 1.
Усі ці агрегати призначені не тільки для передпосівного обробітку грунту під цукрові буряки, а й під висів зернових, зернобобових та інших технічних культур, за потреби їх можна використовувати також для закриття вологи. За характером виконання технологічного процесу агрегати комплектуються необхідним набором робочих органів і за передпосівного обробітку грунту в різногрунтових умовах досягають оптимальних показників, потрібних для отримання якісного насіннєвого ложа. Конструкційні та технічні дані вітчизняних агрегатів практично близькі за значеннями та продуктивністю, але мають різницю за прямими експлуатаційними витратами, оскільки різні за ціною, але все ж доступною для широкого кола споживачів. Для вирішення більшості економічних питань, у тому числі підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, велике значення має застосування науково обгрунтованих норм і нормативів. Ці норми дають змогу правильно розрахувати кількість і склад агрегатів під час виконання певного виробничого процесу, доцільніше розставити по робочих місцях сільськогосподарські машини та працівників, добиватися відповідної пропорційності, злагодженості й безперервності в роботі, особливо за виконання складних технологічних процесів. Вони забезпечують дотримання принципу соціальної рівноваги й дають змогу оплачувати працю на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання залежно від кількості та якості виконаної роботи або виробленої продукції.
За матеріалами досліджень центрів продуктивності, лабораторією систем економічних нормативів на нову техніку НДІ "Украгропромпродуктивність" розроблені норми продуктивності та витрати палива на комбіновані грунтообробні агрегати АГ-6, АП-6, АПБ-6, АПГ-6 і ЛК-6 для визначення науково обгрунтованих норм виробітку та витрат палива на передпосівний обробіток грунту. Норми розраховувалися на 7-годинну робочу зміну з урахуванням наявної технології виконання робіт і належної організації виробництва. Розрахунок норм передбачає раціональне використання робочого часу зміни та оптимальний склад грунтообробного агрегату. Норми виробітку розраховували за допомогою аналітично-дослідного методу.
Результати наукових досліджень щодо норм продуктивності та витрат палива на передпосівному обробітку грунту під цукрові буряки наведено в табл. 2 на прикладі грунтообробних агрегатів АПБ-6 та Europak-6000 фірми BBG (Німеччина) в агрегаті з трактором ХТЗ-17221.
Для розрахунку продуктивності й витрат палива механізованих польових агрегатів були використані встановлені наукою основні чинники, через які позначається вплив багатьох подібних умов роботи на продуктивність і витрати палива вказаних агрегатів. Цими головними чинниками є: природні умови; вимоги до агротехніки та якості виконуваних робіт; тягові, енергетичні ресурси та інші технічні можливості тракторів і самохідних машин; питома енергоємність робіт (або питомий опір машин-знарядь) і затрати часу за відповідними елементами.
Отже, оновлення машинно-тракторного парку сільгосппідприємств новими вітчизняними багатофункціональними комбінованими машинами та агрегатами, які за один прохід полем виконують кілька технологічних операцій, забезпечить високу якість обробітку грунту, збереження вологості й підвищення родючості, істотно зменшить терміни польових робіт, скоротить витрати паливно-мастильних матеріалів і трудових ресурсів.

В. Засуха
Л. Кукса

Advertisement

Інтерв'ю
В успіху спільної праці компанії зазвичай вагома частка належить її очільникові й натхненнику, який зміг згуртувати команду однодумців, націлених на досягнення бажаного результату. Таким є Ярослав Чабанюк — людина, добре знана в широких... Подробнее
Ігор Чечітко, директор компанії  HZPC Ukraine
Після того, як запрацювала Угода про вільну торгівлю з ЄС, низка українських сільгоспвиробників спробували вийти на європейський ринок. Стало зрозуміло, що продукцію, яка продається у свіжому вигляді,

1
0