Спецможливості
Огляди продукції

Стійкість нових сортів озимої пшениці проти листкових хвороб

08.09.2020
17853
Стійкість нових сортів озимої пшениці проти листкових хвороб фото, ілюстрація

Відомо, що внаслідок негативного впливу шкідливих організмів щороку втрачається близько 1/3 врожаю, що за підрахунками обертається збитками в сотні мільярдів доларів. Одержанню стабільно високих урожаїв зернових культур найчастіше перешкоджають грибні хвороби, які поряд зі зниженням урожаю, погіршують і його посівні та якісні показники. Тому створення і впровадження у виробництво хворобостійких сортів є одним із першочергових завдань для селекціонерів Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (МІП). Використання в процесі селекції окремих штучних інфекційних фонів стало невід’ємним елементом технології створення хворобостійких сортів.

 

Селекція на стійкість розпочинається з вивчення на окремих штучних інфекційних фонах збудників хвороб колекційних зразків та виділення джерел і донорів стійкості проти хвороб, які залучають у селекційний процес під час створення нових сортів. Потім на штучних інфекційних фонах вивчають гібридний матеріал, вихідні селекційні ланки та сорти пшениці озимої.

Серед листових хвороб пшениці озимої в зоні діяльності МІП найпоширенішими й найбільш шкодочинними є борошниста роса, бура іржа та септоріоз листя.

Борошниста роса проявляється переважно на молодих, активно вегетуючих рослинах. Шкодочинність її полягає в зменшенні асиміляційної поверхні листя, що уповільнює розвиток рослин. Хвороба призводить до зменшення кількості й маси зерен у колосі та неповного наливу зерна. Недобір урожаю внаслідок ураження борошнистою росою становить 10–15%, а в епіфіто­тійні роки — і до 30%.

Бура іржа пшениціБура іржа найбільшої шкоди завдає у фазі молочної стиглості рослин. Шкодочинність її полягає в зменшенні асиміляційної поверхні та посиленні транспірації рослин, що призводить до порушення водного балансу й передчасного відмирання листя та утворення плюсклого зерна. Втрати врожаю за ступеня ураження до 40% становлять 3–4 ц/га, а понад 40% — перевищують 10 ц/га.

Шкодочинність септоріозу проявляється у зменшенні асиміляційної поверхні листя, недорозвиненості колосків, плюсклості зерна, зниженні врожаю та сходів насіння. В Україні септоріоз поширений майже повсюдно, особливо в роки з підвищеною зволоженістю. Високої інтенсивності він набуває за умов тривалої вологої та вітряної погоди, надмірних опадів, особливо в період цвітіння-колосіння. Недобір урожаю від нього може сягати понад 20%.

Септоріоз колоса пшениціВажливим завданням селекції пшениці м’якої озимої є створення комплексно стійкого проти захворювань селекційного матеріалу. Успішна реалізація селекційних програм зі створення нових сортів можлива лише за використання нових надій­них джерел генетичного різноманіття. Це перший і дуже важливий етап на шляху створення сортів.

У Миронівському інституті пшениці селекційна програма створення нових сортів, поряд із проблемами морозо- й посухостійкості, завданнями щодо високої продуктивності та якості зерна, стійкості проти вилягання, передбачає також стійкість проти збудників основних хвороб.

Останніми роками в МIП створено низку сортів, що проявляють стійкість проти основних листових хвороб на штучних інфекційних фонах їхніх збудників (табл.), серед яких є стійкі проти однієї, двох і трьох хвороб.

Дослідження сортів пшениці м’якої озимої селекції МІП проводили на окремих штучних інфекційних фонах збудників септоріозу листя, бурої іржі та провокуючому фоні борошнистої роси.

Ураження сортів пшениці озимої листовими хворобами було в межах від 3 до 15%. Високу стійкість проти трьох хвороб (до 5%) протягом 2016–2019 рр. показали сорти МІП Ассоль, МІП Дніпрянка, Грація миронівська, які були занесені до Державного реєстру 2018 року. Високу стійкість проти двох хвороб (борошниста роса та бура іржа) — до 5% — показав сорт Вежа миронівська. Стійкістю (до 10%) проти трьох хвороб володіють сорти Світанок Миронівський, Миронівська слава, Балада миронівська та Естафета миронівська. Решта сортів пшениці озимої були помірно стійкими (до 15%) проти листових хвороб.

Ступінь ураження сортів — стандартів щодо уразливості був дуже високий. Так, сприйнятливі сорти Кепрок, Донська напівкарликова та Миронівська 10 уражувались борошнистою росою на рівні від 26,7 до 35%, септоріозом листя — від 31,7 до 50%, бурою іржею — 50–60%.

Сорти пшениці озимої миронівської селекції характеризуються генетично обумовленою стійкістю до листових хвороб борошнистої роси, бурої іржі та септоріозу листя, що забезпечує збереження врожаю зерна та його якісних показників. Вирощування таких сортів значно поліпшить фітосанітарний стан полів, обмежить використання пестицидів і зменшить прогресуюче забруднення навколишнього середовища. Сорти селекції Миронівського інституту пшениці мають високу екологічну пластичність і гарантують отримання високих урожаїв якісного продовольчого зерна в усіх кліматичних зонах України.

О. Демидов, д-р с.-г. наук, член-кореспондент НААН

Т. Муха, в.о. заввідділу захисту рослин

О. Гуменюк, канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці,

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН

Журнал «Пропозиція», №9, 2019 р.

Наступна стаття

Інтерв'ю
В українському сільському господарстві, здається, немає більш суперечливої культури, ніж часник. З одного боку, порівняно високі й стабільні ціни та безроздільне панування імпорту на внутрішньому ринку повинні свідчити про високу... Подробнее
Олександр Дуда
Сьогодні аграрії все частіше стикаються на своїх полях із посухою, а це означає необхідність  ротації звичних польових культур на більш посухостійкі. Однією із таких може стати  амарант. При середній урожайності в Україні 2 т/га (а на... Подробнее

1
0