Спецможливості
Огляди продукції

Фунгіцид, що поєднує протилежності

15.08.2016
4650
Фунгіцид, що поєднує протилежності фото, ілюстрація
obroblenyi funhitsydom sonyashnyk

Поєднати в одному фунгіцидному препараті певних взаємновиключних властивостей – наприклад, якісний контроль захворювань та широкий спектр дії – дуже важко. Але завдяки науковому прогресу це деколи вдається. Надзвичайно успішними є композиції, які мають у своєму складі  діючі речовини класу стробілуринів.

Стробілурини є контактними фунгіцидами з профілактичною та лікувальною дією. Їм притаманний також транс ламінарний ефект (тобто д.р. пересуваються в межах листка). Завдяки цьому стробілурини забезпечують захист від патогенів з обох боків листків ,а також «розтікаються» в молоді тканини при зростанні листкової пластинки. Механізм їхньої дії ґрунтується на здатності пригнічувати дихання клітин патогенів, проростання конідій, початковий ріст міцелію і спороутворення. При нормах витрати 100-300 г д.р./га вони перешкоджають розвитку патогенів чотирьох класів:базидіоміцетів (іржа), аскоміцетів (борошниста роса),ооміцетів (несправжня борошниста роса), дейтероміцетів (септоріоз). Таким чином, препарат, що містить діяючі речовини з групи стробілуринів ,може впоратися з таким набором патогенів на рослині, який підконтрольний лише поєднанню щонайменше двох фунгіцидів з різним механізмом дії.

На світовому ринку пропонується 16 діючих речовин із групи стробілуринів. Незважаючи на певні загальні властивості, представники цієї групи д.р. істотно різняться  між собою. Так, наприклад, метоміностробін використовується винятково для захисту посівів рису. А крезоксим-метил і трифлоксістробін недостатньо ефективні проти іржастих захворювань і несправжньої борошнистої роси. Піраклостробін є фунгіцидом широкого спектра дії з високою активністю на багатьох культурах, а пікоксістробін рекомендують використовувати лише на зернових.

Справжнім «універсальним солдатом» із класу стробілуринів є діюча речовина азоксістробін. Її успішно застосовують для захисту зернових, картоплі, томатів, багаторічних насаджень. У США та Канаді цю речовину використовують як протруйник для передпосівної обробки насіння зернових, сої, кукурудзи та соняшнику. Азоксістробін вирізняється ксилемою та флоемою мобільністю (може рухатися в рослині як згори вниз, так і знизу вгору). Через дві доби після обробки рослини близько 80% азоксістробіну, який потрапив на листя, абсорбується тканинами листка. Він «просочує» його товщу, а потрапивши в ксилему, переміщується до зростаючої частини листка. Перерозподіл рослиною інтенсивно відбувається після опадів. При цьому захист отримує не тільки оброблена робочим розчином препарату ділянка листкової пластинки, але також і ті частини листка, які з`явились після обробки фунгіцидом. Висока концентрація азоксістробіну  у восковому шарі кутикули створює бар`єр, згубний для грибної інфекції, яка «оселилася» на листку.

Крім того, азоксістробіну притаманна антистресова дія. За його впливу суттєво зменшується концентрація етилену (специфічного «гормона стресу та старіння») в рослинних тканинах. Також зростає активність ферменту супероксиддисмутази, що теж попереджує «ранню старість» рослини. Завдяки цьому, наприклад, оброблені азоксістробіном рослини зернових продовжують тривалість своєї вегетації  майже на тиждень. Логічно, що додатковий тиждень фотосинтетичної активності проявляється у зростанні врожайності. Крім того, азоксістробін підвищує вміст ферменту  нітратредуктази, який стимулює засвоєння  азоту із азотних добрив, а ткож скорочує непродуктивні витрати води.

Компанія Agrosfera Ltd стоврила фунгіцид АРБАЛЕТ, КС – препарат, який, крім азоксістробону (200 г/л), містить також діючу речовину з класу триазолів – флутриафол (120 г/л). Комбінація двох діючих речовин підвищує ефективність фунгіциду завдяки специфічному механізму дії флутриафолу на міцелій патогенів. Азоксістробін знищує переважно спори грибів, а флутриафол – міцелій, тому така комбінація не має «сліпої зони» в контролі грибних захворювань. Крім того, флутриафол сприяє кращому проникненню азоксістробінучерез оброблену поверхню і його переміщенню в тканинах рослини.

Але найважливішим є те, що така комбінація допомагає впоратися з основним недоліком всіх стробілуринів – швидким формуванням резистентності (стійкості) збудників грибних захворювань. Стробілурини інгібують миітохондріальне дихання грибів. Діючі речовини цієї групи пов`язуються з Q-центром цитохрому b і блокують транспортування електронів між цитохромами b і c.  Це, у свою чергу, перешкоджає утворенню в клітинах грибів АТФ – універсального джерела енергії для всіх біохімічних  процесів. Тобто столбілурини  уражують тільки одну біохімічну «мішень», тому ймовірність того, що гриби «навчаться» захищати «вразливе місце», дуже висока. Існує два способи розв`язання цієї проблеми: чергування фунгіцидних препаратів або використання багатокомпонентних фунгіцидів, в яких стробілурин доповнюється і «страхується» діючою речовиною з іншим механізмом дії. Найкраща стратегія – використовувати тільки багатокомпонентні препарати, чергуючи їх з фунгіцидами інших груп. Стробілурини успішно пригнічують розвиток популяцій грибів, стійких до феніламідів, бензимідазолів та інгібіторів синтезу стеринів (триазолів та імідазолів). Тому чергування фунгіциду з д.р. класу стробілуринів з фунгіцидами, що містять д.р. згаданих класів, забезпечує подвійну вигоду. Тобто запобігає виникненню резистентності як до стробілуринів, так і до тих діючих речовин, які «змінюють у ротації» стробілуринові препарати у системі захисту.

Втім, для зернових колосових культур та соняшнику чергування препаратів не є складним завданням. Адже дві або три фунгіцидні обробки на зернових дають змогу обирати «наступника» або «попередника» фунгіциду АРБАЛЕТ, КС із досить великого списку препаратів. А фунгіцидний захист соняшнику, який переважно обмежується однією обробкою (фаза 8-12 листків, або «зірочка»), цілком успішно «закривається» АРБАЛЕТ, КС. Трохи складніше  дібрати препарат на зміну АРБАЛЕТ ,КС у системах захисту винограду або овочевих культур, але це завдання успішно вирішують навіть ті фунгіциди, які наявні в асортименті продукції Agrosfera Ltd.

Фунгіцид АРБАЛЕТ, КС  - максимум можливостей і надійності. Швидкий початок дії ,але тривалий час захисту. Контролювання спор та гарантоване зниження міцелію патогену. Контактна, транс ламінарна та системна дія. Вражаючий перелік  контрольованих захворювань та чималий список культур, які можна захистити цим препаратом. Все це – один препарат, фунгіцид АРБАЛЕТ, КС.

 

Інтерв'ю
Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства України
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий визначив органічний напрямок як один із головних у роботі Мінагрополітики на цей рік. "Це одне з питань, яке мене особисто хвилює і за яке
Геннадій Юдін, віце-президент ВГО "Українська горіхова Асоціація"
Горіхівництво за останній час уже встигло стати однією із найбільш скандальних галузей аграрного виробництва. Після всім відомого  розголосу  із «горіховою мафією» цікавість до саджанців та

1
0