Спецможливості
Технології

Cтроки збирання кукурудзи

09.09.2020
3649
Cтроки збирання кукурудзи фото, ілюстрація

Календар проведення збиральних робіт узагальнено та визначено в кожній зоні вирощування кукурудзи з урахуванням групи стиглості гібрида чи сорту. Проте навіть у одному господарстві за різних погодних умов кукурудза проходить фази свого розвитку щороку в різні терміни. Різниця в календарних датах початку цвітіння, молочно-воскової і повної стиглості доволі суттєва й сягає п’яти — десяти діб. Відомості щодо приналежності гібрида до групи за ФАО полегшує прогнозування термінів проходження ним основних фаз онтогенезу, але само по собі не навчить агронома планувати збирання врожаю так, щоб отримати на виході продукцію в максимальному обсязі і з максимальною якістю.

 

 

Перше, на що треба звернути увагу, плануючи строки збирання гібрида кукурудзи, — його напрям використання. Неврахування цього фактора призведе як до суттєвого недобору врожаю, так і до втрат якості кінцевого продукту.

 

На зерно й корнаж: золоті відсотки вологи

Група стиглості гібрида — особливості гібрида — вологість зерна: ця трійка важливих характеристик має привернути особливу увагу агронома під час збирання врожаю.

Усім видам сільськогосподарських рослин притаманна загальнобіологічна особливість: із подовженням тривалості вегетації збільшується тривалість накопичення сирої речовини, а отже, збільшується кінцева врожайність. Тому апріорі вважається, що більш пізньостиглі гібриди врожайніші (принаймні такі, що адаптовані до певних погодно-кліматичних умов зони вирощування, особливо восени). Але через необхідність організації в господарстві конвеєра гібридів різних груп стиглості (це — тема окремої розмови) зазвичай висівають гібриди принаймні трьох груп стиглості.

Заздалегідь сплануйте організаційні заходи збирання кукурудзи, враховуючи наявність на полі гібридів різних груп стиглості. Кукурудзу дуже зручно класифіковано за системою ФАО, число якого наведено в «паспорті» будь-якого гібрида. Уведення такої класифікації стало можливим завдяки біологічним особливостям кукурудзяної рослини й вигідно відрізняє її від інших агрокультур. Це дало змогу визначити тривалість вегетаційного періоду певного гібрида в різних кліматичних умовах. Класифікація ґрунтується на сумі активних температур, потрібній рослині для успішного проходження всіх фаз розвитку й достигання. Загалом за показником ФАО розрізняють шість груп стиглості гібридів кукурудзи (в наших умовах переважають перші чотири, з ФАО до 399). Використовуючи показник ФАО та середньобагаторічні температурні показники зони вирощування, можна вирахувати дату достигання не тільки для різних погодних умов, а й для різних строків сівби. Таким чином, завдяки «маніпулюванню» гібридною лінійкою, досягається оптимальне навантаження в господарстві всіх технологічних процесів, пов’язаних зі збиранням урожаю.

На підставі показника ФАО певного гібрида обраховують планові дати достигання. Гібриди різних груп стиглості вступають у певні фази достигання з інтервалом сім — десять діб. Тому й строки їхнього збирання мають укладатися в ці інтервали, інакше — неминучі втрати зерна.

Порушення термінів збирання зернової кукурудзи має небажані наслідкиПланова дата — це половина справи, яка ще не гарантує досягнення бажаного результату. Виїхавши в поле, призначене для збирання, треба визначити вологість зерна — ознаку, яка від­повідає кожній фазі онтогенезу кукурудзи. Ознаку, яка позбавлена суб’єктивності візуального огляду, оскільки визначається за допомогою доволі точних приладів — вологомірів (хоча з досвідом приходить і здатність визначати вологість зерна, так би мовити, «на зуб»). Вологість зерна кукурудзи поступово зменшується починаючи з молочно-воскової стиглості. Порушити неухильність цього процесу може вологість стрижня качана, яка зберігає високі значення аж до настання повної стиглості. На щастя, не у всіх гібридів (вибирайте в каталозі краще — гібриди з пришвидшеним висиханням стрижня! Наприклад, новий гібрид Зоряний селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН).

З практичним досвідом приходить й інша здатність — визначати вологість зерна й строки збирання за зовнішнім виглядом рослини. Така практика має право на існування, але все ж таки слід перевірити вологість за допомогою спеціально призначеного для цього приладу. Чому не варто покладатися лише на візуальну оцінку? З одного боку, через наявність у сучасному сортименті гібри­дів, качани яких здатні до пришвидшеної віддачі вологи та висихають раніше, ніж вегетативна маса рослини (стебло, листя), з другого — через здатність зерна поглинати вологу з дощу або туману. Або — зі стрижня (див. вище)… Ось тут і починається визначення особливостей гібрида…

Зерно вимолочується найкращим чином за вологості 30% (обмолот комбайном)Вологість зерна визначили, особливості гібрида встановили… Отже, коли починати збирання? Звичайно, коли врожай буде максимальний із огляду на максимальний уміст сухої речовини в зерні. Це — наприкінці стадії воскової стиглості, за вологості зерна 30–32– 34%. Візуально цей момент визначається появою так званої «чорної точки» на зернівці, а саме в місці прикріплення її до стрижня качана. В більшості гібридів цей момент супроводжується побурінням листків обгортки качанів, усиханням листків на стеблі. Важливо не втратити цей момент, бо в подальшому вміст сухої речовини дещо зменшується. Ненабагато, але помітно з урахуванням великої площі посіву. Та й вимолочується зерно (за збирання із комбайновим обмолочуванням) за вологості 30% найкращим чином. Зверніть увагу, що швидкість, із якою зерно втрачає вологу до такого рівня, є цінною селекційною ознакою, і вона генетично обумовлена. Гібриди, які володіють пришвидшеною здатністю до вологовіддачі завдяки фізіологічним особливостям, завжди користуються більшим попитом виробників завдяки можливості подовженого періоду їхнього збирання та економії витрат на сушіння (наприклад, гібриди Лелека МВ, Варта МВ, Донор МВ, Зоряний, Елітнянський).

Отже, розпочинати збирання технологічно допустимо за вологості зерна до 34%. Але з огляду на базисну вологість кукурудзи — 14% сушити його прийдеться довго й затратно… Підраховано, що за збиральної вологості зерна 30% витрати на його досушування до 14% можуть перекрити всі інші витрати на вирощування культури.

Після досягнення рівня вологості 30–32% зерно продовжує поступово віддавати вологу (за сприятливих погодних умов). Швидкість процесу вологовіддачі в цей період майже не регулюється генетично, підпадає під вплив безлічі чинників, і, починаючи від 28%, вологість зерна зменшується приблизно на 0,3% щодоби. Враховуючи, що кожен відсоток вологи в зерні стає «золотим» відсотком, у господарствах намагаються зібрати зерно кукурудзи в максимально стислі строки, і, за сприятливих погодних умов, за зернової вологості 28%, вдається зберегти якість зібраного зерна (мінімізація кількості травмованого й подрібненого зерна, мінімальне ураження шкідниками й збудниками хвороб, мінімальні втрати зерна внаслідок обтрушування зерна з качанів і навіть їхнього мимовільного відламування від рослин).

Бажана та економічно вигідна з точки зору зменшення витрат на висушування зерна затримка зі збиранням загрожує зворотним процесом: вологість із низки причин може збільшитися (наприклад, зерно поглине вологу з повітря), а це — додаткові витрати на сушіння. Здатність зерна віддавати вологу поступово уповільнюється й зовсім припиняється, коли середньодобові температурні показники наближаються до рівня 5°С. Практика комбайнового обмолоту зерна в умовах мінусових температур повітря також себе не виправдовує, бо «замерзле» зерно зрештою відтане… зігріється… і зіпсується, адже уразиться пліснявими грибами... А під час збирання та первинної обробки може травмуватися настільки, що стане непридатним для подальшого багатоцільового використання. Наприклад, унеможливлюється відокремлення зародка з метою переробки його на цінну кукурудзяну олію, а ендосперму — на крохмаль. Тобто призначення такого зерна — тільки на корм…

Це щодо загального врожаю. А щодо поживності? Цінна ознака — вихід білка з одиниці площі. Його вміст у зерні максимально зростає наприкінці фази воскової стиглості культури. Отже, порушення термінів збирання зернової кукурудзи має небажані наслідки: зменшення вмісту білка і сухої речовини; поглинання зерном вологи (внаслідок погіршення погодних умов); зростання відсотка травмованого насіння і через це — зростання шкодочинної дії фітопатогенів.

За суттєвого відхилення від оптимальних строків збирання спостерігаються й інші негативні наслідки, зокрема обвисання качанів, обсипання зерна, вилягання рослин — усе це призводить до прямих втрат урожаю. Наприклад, обвисання качанів рослин, уражених кукурудзяним метеликом, може призвести до їхнього повного відламування (через неміцне прикріплення ніжки качана до стебла). Вилягання рослин — особливість гібрида, яка проявляється залежно від умов вирощування й підвищується через зростання густоти стояння рослин, підвищену вологість ґрунту, розвиток гнилей та інші фактори.

Отже, початок збирання в оптимальні строки — надмірні витрати на досушування. Низька збиральна вологість — зерно низької якості… Де вихід? Альтернатива сухому зерну кукурудзи — корнаж (подрібнене зерно або цілі качани). Вирощування кукурудзи для виготовлення корнажу вигідніше через більш ранні строки збирання (на два-три тижні порівняно зі збиранням зернової кукурудзи). Вологість зерна може бути вища (до 45%), сушити його немає потреби, а гібрид може бути з високим ФАО (тобто з вищою врожайністю). Отже, переваги під час збирання наявні…

 

Збираємо насіння F1 гібридів

Для підвищення врожайності F1 гібридів кукурудзи особливу увагу слід приділити посівним і врожайним якостям їхнього насіння. Основа майбутньої продуктивності закладається під час вегетації батьківських компонентів, а кульмінація процесу її формування пов’язана з якістю й строками збирання. Головне завдання — отримати максимально вирівняне насіння, й не тіль­ки за розмірами (що досягається механізованим шляхом), а й фізіологіч­но, що є запорукою його високих посів­них якостей. Адже немає механізму, здатного відкалібрувати насіння за фізіологічними властивостями…

Насіння кукурудзи, зібране в різні фази стиглості, має різну схожість. Організувати збирання врожаю потрібно під час набуття ним максимальної схожості. В цей період насіння має також максимальні врожайні якості. Сприятливу фазу збирання насіннєвої кукурудзи ми встановлюємо за зовнішнім виглядом, морфологічними ознаками рослини й насін­ня, обов’язково — за вологістю зерна. Максимальну схожість насіння кукурудзи одержують за збирання наприкінці фази воскової стиглості (ясна річ, за умови повного дотримання всіх елементів післязбиральної обробки насіння). Узагальнені за декількома гібридами показники схожості насіння, зібраного в різні фази онтогенезу кукурудзи, і відповідні зміни ознаки «маса 1000 насінин» наведено на рис., що є доказом максимального прояву показників саме наприкінці фази воскової стиглості.

Проте кондиційних посівних якостей насіння кукурудзи набуває від початку фази воскової стиглості й збе­рігає їх аж до повної стиглості. Але це не є причиною відкладати збирання насіннєвої кукурудзи через низку несприятливих факторів, докладно описаних вище. Також намагайтеся зібрати насіннєвий матеріал кожної окремої ділянки в максимально стислі строки, щоб уникнути різноякісності насіння — ознаки, притаманної кукурудзі.

Чим відрізняється кукурудза від інших сільськогосподарських культур? З власного досвіду відповім: надзвичайними вимогами до процесів збирання. Надзвичайними через головну особливість — підвищену здатність зерна кукурудзи до травмування — як механічного, так і теплового. Тому так важливо правильно визначити оптимальні день і навіть годину збирання насіннєвого матеріалу, коли наслідки травмування будуть зведені до мінімуму. Зародок насіння кукурудзи, який містить жирові та білкові компоненти, дуже ніжний і уразливий. За несприятливих умов збирання він псується першим, що призводить до втрати насін­ням посівних якостей. Тому кукурудзу на насіння рекомендовано збирати тільки в качанах, щоб унеможливити травмування зернових зародків. У «важких» випадках, у разі сильного запізнення зі збиранням, дозволено збирати насіннєву кукурудзу качанами в обгортках, щоб запобігти втратам цінного насіннєвого матеріалу. В такому разі бажано найскоріше очистити качани від обгорток. Не забувайте й про інші «пастки» запізнілого збирання кукурудзи, шкода від яких збільшується в рази за умови вирощування насіннєвого матеріалу.

Ретельна підготовка до збирання кукурудзи будь-якого напряму використання, а також продумана організація всіх ланок технологічного процесу та правильно визначені строки збирання дають змогу підвищити рентабельність і обсяги виробництва кукурудзи та якість кінцевого продукту.

 

І. Барсуков, канд. с.-г. наук,

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Журнал «Пропозиція», №9, 2019 р.

Інтерв'ю
Висока культура землеробства потребує організованості та злагодженості у виконанні кожного технологічного процесу. А в умовах інтенсивного землеробства всі технологічні операції слід довести до ідеалу, оскільки їхнє виконання є найбільш... Подробнее
Ів Піке, керівник підрозділу Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні
З бе­рез­ня цьо­го ро­ку підрозділ Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні очо­лив Ів Піке. За до­волі ко­рот­кий час він уже встиг відвіда­ти прак­тич­но всі регіо­ни Ук­раїни та оз­най­о­ми­ти­ся

1
0