Спецможливості
Технології

Ефективність бакових сумішей гербіцидів та регуляторів росту на озимій пшениці

07.03.2013
1542
Ефективність  бакових сумішей гербіцидів та  регуляторів росту на озимій пшениці фото, ілюстрація

Сучасні технології вирощування зернових колосових включають не лише застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин, а й регуляторів росту, які сприяють підвищенню рівня врожаю та покращанню якості продукції.

Сучасні технології вирощування зернових колосових включають не лише застосування мінеральних добрив та засобів захисту рослин, а й регуляторів росту, які сприяють підвищенню рівня врожаю та покращанню якості продукції.

О. Шелудько, канд. біол. наук,
ст. наук. співробітник,
О. Марковська, канд. с.-г. наук,
доцент ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет»,
Е. Репілевський,
директор ДПДГ «Каховське»
Каховського району Херсонської області

Останніми роками асортимент регуляторів росту в Україні налічує кілька десятків препаратів з різними діючими речовинами. Так, для зернових колосових рекомендовано Агростимулін, в.с.р., Біолан, в.с.р., Біосил, в.с.р., Вегестим, р.к., Вермістим Д, в.р., Вимпел, в.р., Емістим С, в.с.р., та інші, які застосовують шляхом передпосівної обробки насіння та обприскуванням рослин під час вегетації.
Проте через нестабільність одержання позитивних результатів у колективних та фермерських господарствах Південного Степу України використання регуляторів росту ще не набуло широкого поширення під час вирощування зернових колосових культур.
Разом з тим, асортимент регуляторів росту щороку поповнюється новими препаратами, які ще мало відомі хліборобам. Так, нещодавно науковцями Херсонського державного аграрного університету розроблено новий багатоцільовий імунорегулятор росту (МИР), який прискорює ріст та розвиток рослин, підвищує їхню стійкість до несприятливих умов зовнішнього середовища, що сприяє збільшенню врожаю сільськогосподарських культур.
   Новий препарат захищено патентом, авторськими свідоцтвами, він пройшов випробування та готується до реєстрації. За даними винахідників, препарат МИР підвищує швидкість внутрішньоклітинних реакцій енергетичного обміну, фотосинтезу і накопичення полісахаридів, білкових речовин, власних ферментів і фітогормонів, підсилює імунітет і стійкість рослин проти бактеріальних та грибних хвороб, підвищує здатність клітин засвоювати засоби захисту рослин, мікроелементи та добрива, які використовують у бакових сумішах з регуляторами росту.
Проте дані про ефективність нового препарату у виробничих умовах відсутні. Крім того, актуальним питанням у технології вирощування зернових культур є вивчення доцільності застосування бакових сумішей пестицидів та регуляторів росту.
Метою досліджень було вивчення ефективності застосування бакових сумішей гербіцидів та імунорегулятора МИР на посівах пшениці озимої. Дослідження проводили на дослідному полі Інституту зрошуваного землеробства НААН та дослідного господарства «Каховське» Каховського району Херсонської області в 2011–2012 рр.
   Однією з причин неотримання запланованого рівня врожаю зернових колосових у Південному Степу України є значна забур’яненість посівів, яка представлена різноманіттям видів: кучерявець Софії, грицики звичайні, мак дикий, осот рожевий та інші. В зменшенні їхньої шкодочинності важлива роль належить своєчасному та якісному застосуванню гербіцидів.
Багаторічний досвід наукових установ та виробничників переконливо свідчить, що надійний захист озимих зернових колосових від бур’янів забезпечує гербіцид Гранстар Голд 75, в.г., за застосування його в кінці фази весняного кущіння — на початку виходу в трубку з нормою витрати 20–25 г/га.
   За даними наших досліджень поєднання хімічного прополювання пшениці озимої Гранстаром Голд 75, в.г., з імунорегулятором МИР дає можливість зменшити норму витрати гербіциду на 20% без зниження ефективності захисту. Так, забур’яненість на ділянках з одним гербіцидом зменшилася на 92,3–93,2%, а у варіантах з баковою сумішшю гербіцидів та регуляторів росту — на 92,9–93,8%.
Прибавка врожаю у варіантах комплексного застосування імунорегулятора МИР та гербіциду з різними нормами витрати (20–25 г/га) практично не відрізняється (таблиця).
Застосування бакової суміші гербіциду Гранстар Голд 75, в.г., з новим регулятором росту не справляло фітотоксичної дії (негативного впливу на рослини пшениці озимої). Дані досліджень показали, що обробка дослідних ділянок у кінці фази весняного кущіння пшениці озимої відміченою баковою сумішшю стимулювала ріст та розвиток рослин. Так, висота рослин на оброблених ділянках на 1,7–1,9 см перевищувала контрольний варіант. Під дією імунорегулятора утворювалось більше продуктивних стебел та зерен у колоссі, підвищувалась маса 1000 зерен та урожай пшениці.
   За результатами досліду, застосування бакової суміші гербіциду Гранстар Голд 75, в.г., та імунорегулятора МИР наприкінці третього етапу органогенезу сприяло підвищенню врожаю зерна в 2011 р. на 24,3–25,0%, в 2012 р. — на 20,8–21,6% , у т. ч. за рахунок регулятора росту, відповідно, — на 11,1–11,8 і 10,42–11,22% (таблиця). Дворічна виробнича перевірка ефективності застосування бакової суміші гербіциду Гранстар Голд 75, в.г. (0,22 г/га) та імунорегулятора МИР у дослідному господарстві «Каховське» Каховського району Херсонської області переконливо свідчить про доцільність цього прийому. Так, у 2011 р. прибавка врожаю зерна пшениці озимої (сорт Благодарка) на площі 10 га становила 0,4 т/га за врожайності 3,7 т/га, або 12,6%; у 2012 р. — 0,3 т/га за врожайності 2,8 т/га, або 12%. Забур’яненість посіву зменшилась у 2011 р. в обох варіантах на 93,2–95,8%; у 2012 р. — на 91,6–92,9%.
Застосування бакової суміші гербіцидів Діанат, в.р.к. (0,15 л/га) + Логран 75, в.г. (8 г/га) і регулятора росту МИР у СТОВ «Таврійська перспектива» Каховського району Херсонської області в кінці фази весняного кущіння пшениці озимої (сорт Ліона) в 2012 р. сприяло зменшенню забур’яненості на 94,3% та збільшенню врожайності зерна на 7,1% (0,17 т/га) за норми 2,62 т/га.
   Застосування імунорегулятора МИР у баковій суміші з рекомендованими  «Переліком….» гербіцидами наприкінці третього етапу органогенезу пшениці озимої є доцільним та економічно вигідним елементом сучасної технології вирощування зернових колосових. Прибавка врожаю зерна пшениці становить 7,1–12,6%, зменшення забур’яненості — 91,6–95,8%.

Інтерв'ю
В Україні дедалі частіше говорять про смерть аграрної науки, і про неефективність роботи НААН. Про можливі варіанти виходу науки із кризи та про перспективні розробки науковців у інтерв`ю propozitsiya
Міжнародна насінницька компанія Strube, яка спеціалізується на селекції цукрового буряка, пшениці, жита і ріпаку, в 2017-му відзначає своє 140-річчя. В Україні офіс компанія відкрила в 2008 році. Про

1
0