Спецможливості
Агрохімія

Біологічні інокулянти Біотрінсік на соняшнику і кукурудзі. Чи вигідно застосовувати ?

07.02.2023
5076
Біологічні інокулянти Біотрінсік на соняшнику і кукурудзі. Чи вигідно застосовувати ? фото, ілюстрація

2022 для України – рік війни, рік втрат. Війна драматично вплинула на економіку і сільське господарство країни. Порушено логістику й ціноутворення. Не зібрана кукурудза з полів – це недоотримані кошти на інвестиції в 2023 році.

Чи можливо компенсувати втрати? Так. Частково можливо, збільшивши врожай з тих самих площ.

Широкомасштабне застосування біологічних препаратів в світі, в тому числі активаторів споживання недоступних елементів живлення і стимуляторів розвитку рослин, — це вже сталий тренд. Завдяки специфічним інокулянтам, підвищується продуктивність сільськогосподарських культур та забезпечується виживання посівів в посушливі роки.

Компанія «Індіго Агрікалче», США, є одним із лідерів впровадження проєктів секвестрації вуглецю (зв’язування СО2) з атмосфери та розробки біологічних препаратів для збільшення врожайності сільськогосподарських культур у багатьох країнах світу.

Євген Санін, кандидат с.-г. наук, комерційний директор «Індіго Агрікалче Україна»

В країнах Америки, Європи та Індії зареєстровано біологічні інокулянти компанії «Індіго» на зернових, бавовні, кукурудзі, соняшнику, сої, овочевих та технічних культурах. Також впроваджуються біологічні фунгіциди і нематициди.

В Україні зареєстровано 10 препаратів у формі водних суспензій (ВС) і сипучих порошків (ПС) на основі електростатичного тальку.

Принцип дії біологічних інокулянтів полягає у симбіозі рослин із корисними грибами і бактеріями. Мікроорганізми в процесі життєдіяльності синтезують та виділяють гормони росту, що покращують розвиток кореневої системи, формування врожаю, стійкість до посухи, а також ферменти, що трансформують і транспортують важкодоступні елементи живлення з ґрунту в рослини, збільшуючи врожай.

В Україні позитивний вплив продуктів компанії «Індіго» на врожайність доведено в масштабних порівняльних дослідах із застосуванням біологічних препаратів БІОТРІНСІК і180 ПС на соняшнику та БІОТРІНСІК і30 ПС на кукурудзі у2022 році.

Біотрінсік i180 ПС сприяє підвищенню біодоступності поживних речовин у ґрунті та збільшує масу коренівВ господарствах сипучі порошки наносились на насіння ручним дозатором безпосередньо в сівалках. Насіння також можна обробляти до сівби сухим способом (не змішуючи з розчинами) на насіннєвих заводах і мобільних протруювачах.

Біотрінсік і180 ПC, зареєстрований для застосування на соняшнику, розроблено в науковому центрі компанії «Індіго» на основі гриба Cladosporium tenuissimum. Конідії гриба в препараті перебувають у неактивному стані. Інокуляція соняшнику відбувається після сівби з появою проростків. Гриб проникає і розмножується в кореневій системі соняшника, і протягом вегетації культури споживає ліпіди і вуглеводи з виділенням через гіфи ферментів, які в ґрунті вступають у реакцію з важкодоступними сполуками N, P, K, Fe, в тому числі з органічними рештками рослин. Утворені хімічні комплекси транспортуються через гіфи гриба в рослину, збільшують кількість і масу коренів, формуючи додатковий урожай.  

Довше коріння рослин соняшника в посуху спроможне поглинати поживні речовини в ґрунтовому розчині з нижчих горизонтів, що стабілізує тургор рослин і підвищує їхню посухостійкість.

Також Cladosporium синтезує ферменти, які допомагають рослині в спеку за втрати вологи врівноважити осмотичний тиск і зменшити надлишок активних форм кисню в клітинах, запобігаючи пошкодженню тканин. Це допомагає рослині формувати врожай навіть в умовах нестачі вологи.

Необроблені рослини в посуху втрачають тургор, в них пригнічуються фізіологічні процеси, обмін речовин і фотосинтез, що призводить до зниження потенційного врожаю.

Фахівцями господарств, в яких проводили обробку насіння соняшника препаратом БІОТРІНСІК і180 ПС, обліковано приріст урожаю в різних кліматичних зонах із різним рівнем опадів у період вегетації.

В 2022 року відмічено тенденцію до суттєвого збільшення врожаю соняшника різних гібридів у разі обробки насіння БІОТРІНСІК і180 ПС у східних і західних областях України. Обліки врожайності проводили за результатами комп’ютерних даних комбайнів.

Коренева система соняшнику із застосуанням БІОТРІНСІК і180 ПС (ліворуч) та без нього (праворуч)

У 27 дослідах отримано суттєвий (100–370 кг/га) приріст урожаю. В деяких випадках різниця була в межах 30–60 кг/га. Так, не відбулося суттєвого збільшення врожаю у посівах на піщаних ґрунтах, де обмаль або відсутні елементи живлення для синтезу пластичних речовин. Незначний приріст порівняно з контролем був і на варіантах зі штучним поливом, де нивілювався вплив посухи. Така сама тенденція із врожайністю спостерігалася й у разі закладання дослідів на різних типах ґрунтів, а також на посівах, сильно уражених білою гниллю. На ці фактори слід звертати увагу за оцінки ефективності препаратів.

У східних областях урожайність соняшнику у варіантах із застосуванням БІОТРІНСІК і180 ПС становила від 2,15 до 4,39 т/га, а найбільша різниця з контролем відмічена в ТОВ «Царичанське» Дніпропетровської області (+324 кг/га!) та в ТОВ «Корсунівське» Полтавської області (+350 кг/га!). В середньому по дослідах додатковий урожай становив 239 кг/га, що еквівалентно 3490 грн/га (95 $/га). Закупівельна ціна соняшнику в січні 2023 року на елеваторах Полтавської області — в межах 14500 грн /т.

УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ КГ/ГА ПРИ ОБРОБЦІ БІОТРИНСІК І180 ПС, СХІДНИЙ РЕГІОН 2022

УРОЖАЙНІСТЬ СОНЯШНИКУ, КГ/ГА, ЗА ОБРОБКИ БІОТРІНСІК І180 ПС, ЗАХІДНИЙ РЕГІОН, 2022

В західних областях урожайність соняшнику у варіантах із застосуванням БІОТРІСІК і180ПС становила від 2,09 до 2,8 т/га із середнім підвищенням 200 кг/га (+ 8,3 %). У ТОВ «Захід Агро Пром» (Рівненська область) отримали додатковий урожай у 370 кг/га, у ТОВ «Укрпромінвест-агро» (Вінницька область) — 390 кг/га!

Додатковий прибуток за умови закупівельної ціни в межах 400 $/т був від 70 до 95 $/га, в середньому — 80 $/га (2930 грн/га), що покриває вартість, наприклад захисту рослин. Окупність застосування — 1:5.

Джерело ціноутворення на с.-г культури: http://graintrade.com.ua/en, жовтень 2021 р, 200 USD/T. Цей ресурс є індикатором середніх ринкових цін галузі

Випробування БІОТРІНСІК і30 ПС на кукурудзі в 2022 році проводили в 25 господарствах у шести областях України. Погодні умови, проблеми з логістикою, війна відклали збирання в багатьох господарствах на зимовий період.

БІОТРІНСІК і30 ПС — це біологічний інокулянт на основі бактерії Bacillus simplex. Бактерії з обробленого насіння проникають в кореневу систему кукурудзи, розмножуються і утворюють колонії. В процесі життєдіяльності, протягом вегетації культури, бактерії виділяють гормони росту (ауксини, гібереліни, цитокініни), які прискорюють поділ клітин, ріст кореневої системи, що дає змогу рослинам отримувати поживні речовини і вологу з нижчих горизонтів ґрунту. В посуху цим підтримується тургор рослин, фізіологічні процеси, забезпечується повноцінне запилення качанів.

Застосування БІОТРІНСІК і30 ПС на кукурудзі

За даними Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України в дослідах із БІОТРІНСІК і30 ПС на кукурудзі гібриду DKS 3420 середня кількість рядів у качанах становила на контролі 15,0, на варіанті з БІОТРІНСІК і30 ПС – 16,2; середня кількість зерен в ряду на контролі – 36,0, а в варіанті з БІОТРІНСІК і30 ПС – 38,8 штук. Урожайність кукурудзи в перерахунку на вологість 14 % на контролі – 9,06 т/га, на варіанті з БІОТРІНСІК і30 ПС – 9,54 т/га, Додатковий урожай – 0,48 т/га (НІР05 – 0,29).

НОРМИ ЗАСТОСУВАННЯ БІОТРІНСІК І30 ПС

Крім цього, Bacillus simplex виділяє органічні речовини, що перетворюють в ґрунті важкі для споживання рослинами форми P, K у доступні, а N — у сполуки аміаку, що стимулює ріст і фотосинтез рослин.

У західних областях України врожайність кукурудзи на БІОТРІНСІК і30 ПС була від 8,2 до 10,8 т/га, середній додатковий урожай + 255 кг, у грошовому виразі — від + 35 до +74 $/га, в середньому + 43 $/га за зниження закупівельної ціни в межах 168 $/т. Окупність в 2022 році на кукурудзі — 1:3.

Багаторічні дослідження доводять, що більша різниця в урожайності кукурудзи отримана в східних, більш посушливих областях. Тому обробка БІОТРІНСІК і30 ПС є запобіжником втрати врожаю у випадку посухи.

На продуктивність культи впливають абіотичні і біотичні фактори, в тому числі генетичний потенціал, погодні умови, різниця родючості ґрунтів. Слід зазначити, що врожайність у двох господарствах Вінницької області в варіанті була менша контролю. Але це більше виняток із тенденції зростання врожайності або вплив інших факторів.

На ефективність електростатичних порошків також впливає якість обробки насіння

На ефективність електростатичних порошків також впливає якість обробки насіння. Найкраща ефективність забезпечується у разі сухої обробки на насіннєвих заводах. За обробки в бункері сівалок слід використовувати ручний дозатор і змішати препарат з насінням на глибину 20–30 см вручну, або дриллю зі шнеком.

Біологічні препарати на основі електростатичного тальку покращують рівномірність посіву, не чутливі до сонячного випромінювання. Режим зберегання — 4…25 °С.

Компанія «Індіго Агрікалче» реалізує препарати БІОТРІНСІК через регіональних дистрибуторів.

Консультації щодо застосування:

Захід — Леонід Штурмаревич, 067 555 25 01,
Центр — Євген Надточий, 050 416 30 95,
Схід — Микола Кириленко, 098 007 85 85

Бажаємо скорішої Перемоги і високих прибутків!
Команда «Індіго Агрікалче Україна»

Дізнатися більше про препарати та компанію Indigo Агрікалче Україна за посиланням:

 

Інтерв'ю
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – єдиний державний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки та експорту зернових і продуктів їх переробки. Про
Саме з цукрових буряків розпочався довгий та успішний шлях KWS, як провідної компанії в галузі селекції рослин. KWS щорічно інвестує приблизно 19 % власного обороту в дослідження та селекцію і єдина, яка таким чином вкладає гроші саме в R... Подробнее

1
0