Спецможливості
Агробізнес

Thio-Sul® - розчин тіосульфату амонію для підвищення ефективності використання рідкого добрива КАС

07.02.2023
838
Thio-Sul® - розчин тіосульфату амонію для підвищення ефективності використання рідкого добрива КАС фото, ілюстрація

Незважаючи на всі труднощі, аграрії продовжують проводити сільськогосподарські роботи задля збереження продовольчої безпеки та забезпечення добробуту українців.

Правильний підхід до вибору добрив є запорукою гарного врожаю, адже вони впливають на підвищення прибутковості та ефективності господарств. Не менш дієвим залишається пошук нових рішень та сучасних продуктів, які дозволяють оптимізувати витрати.

Використання азотних добрив є невід’ємною частиною будь-якої системи живлення під запланований врожай сільськогосподарських культур. Їх вартість може сягати 50-70 % у структурі затрат на мінеральне живлення в залежності від культури.

На жаль, рослинами засвоюється лише близько 50-60% від внесеного азоту, а решта 40% часто стають непродуктивними втратами сільгоспвиробника. Тобто, якщо азотні добрива займають 63% ваших витрат на живлення, то 25% загальної вартості усієї системи живлення втрачається.

Thio-Sul® (розчин тіосульфату амонію) - інноваційне рідке азотно-сірчане добриво від бельгійської компанії Tessenderlo Kerley. Це добриво з властивостями інгібітора, яке збільшує ефективність рідкого добрива КАС (карбамід-аміачна суміш) та покращує майбутні врожаї за рахунок пролонгації азотного та сірчаного живлення.

Суміш Thio-Sul® з КАС має ряд беззаперечних переваг:

1. Зменшення непродуктивних втрат азотних добрив та покращення ефективності споживання азоту сільгоспкультурами до 90-95%. Додавання у КАС Thio-Sul® створює можливість рівномірно та пролонговано підживлювати рослини азотом упродовж усього періоду вегетації та надавати рослинам азот тоді, коли він їм найбільше потрібний. Тіосульфат амонію має доведені інгібуючі властивості, та вливає на процес амоніфікації та нітрифікації, суттєво зменшуючи втрати азоту у вигляді випаровування аміаку та вимивання нітратів.

2. Збереження якості рідкого азотного добрива КАС взимку. Температура кристалізації найбільш популярної марки карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) – складає -2 °С. Тобто при цій температурі та нижче у КАС починають формуватися кристали солей складників (аміачна селітра та карбамід), а сама суміш переходить у твердий стан (замерзає). У подальшому при збільшені температури навколишнього середовища проходить повернення суміші у рідкий стан, але не відбувається повернення однорідності вмісту азоту у всьому об’ємі розчину. Азот випадає у кристалічний сольовий осад, а добриво суттєво втрачає свої товарні та живильні властивості. Додавання Тіосульфату амонію від Tessenderlo Kerley до КАС у співвідношенні 10:90 знижує температуру кристалізації карбамідно-аміачної суміші до -10 °С.

3. Сірка у складі Thio-Sul® відразу доступна рослинам. Thio-Sul® має найвищу концентрацію водорозчинної сірки серед усіх добрив доступних на ринку. Thio-Sul® містить у своєму складі 65 кг сірки у формі SO32- на кожні 100 кг продукту (26% сірки у формі S це 65% у формі SO32-). Відповідно додавання Thio-Sul® у склад карбамідно-аміачної суміші дозволяє збагатити готовий продукт і на сірку. Сірка є третім за значенням елементом у живленні рослин після азоту і фосфору. Вона входить до складу 3-х незамінних амінокислот (цистеїн, цистин, метіонін), які є важливими для росту вегетативної маси. Роль сірки загалом випливає з функцій цього елемента у формуванні ланцюга основних (метаболічних) процесів, що відбуваються в організмі рослин. Серед них особливе значення мають процеси, пов’язані з азотом, при яких сірка відповідає за:

  • відновлення нітратів;
  • синтез білків;
  • сіркове живлення рослин.

4. Тіосульфат амонію не закислює ґрунт, а навпаки виступає в якості буфера збалансовуючи pH та вивільняє раніше недоступні елементи живлення з ґрунту завдяки специфічній хімічній будові молекули діючої речовини Thio-Sul® через деякий час при взаємодії з ґрунтовим середовищем та вологою продукт розпадається з утворенням сполук (NH4)2SO3 та елементарної сірки (S). Перша сполука невдовзі розпадається на іони NH4+ та SO32-, які відразу стають доступними для кореневої системи рослин як джерела азоту та сірки. Елементарна сірка (S) впродовж 2-3 тижнів через діяльність сульфат редукуючих бактерій роду Thiobacillus окислюється до форми SO32- та стає доступною для рослин. Тобто Thio-Sul® здатний також забезпечувати рослини двома формами сірки, одна з яких — пролонгована.

Thio-Sul® у єврокубах на складі «Ерідон»

Методика застосування Thio-Sul®:

1. Озима пшениця має 3 основні критичні періоди по споживанню азоту: фаза початку кущіння, фаза виходу в трубку та фаза колосіння. Застосовуючи Thio-Sul® разом з КАС-32 по мерзло-талому ґрунту або просто до початку відновлення вегетації (можливе внесення по снігу) забезпечується повноцінне азотне живлення рослин до фази появи прапорцевого листка. Для забезпечення рослин азотом в більш пізні періоди ефективним є додаткове внесення у період «кінець кущіння-початок виходу в трубку» КАС з Thio-Sul® через крупно крапельні форсунки або волочильними шлангами. Внесений у цей період азот посилює ефект від попереднього внесення (по мерзло-талому ґрунту) та дозволяє «дотягнутись» азотним живленням до періоду формування та наливу зерна в колосі. Тобто збільшити масу тисячі насінин та класність зерна.

2. Застосування тіосульфату амонію від Tessenderlo Kerley на озимому ріпаку у фазу повної розетки листків-видовження стебла (ВВСН 17-49) разом з КАС. У період формування розетки листків важливою фізіологічною вимогою до рослин озимого ріпаку є максимальне поглинання і використання азоту та сірки. Застосування суміші КАС з Thio-Sul® дозволяє забезпечити рослини пролонгованим азотом у період вегетації від початку формування стебла до повного дозрівання насіння у стручках, що напряму впливає на врожайність озимого ріпаку та вміст олії у насінні.

3. Внесення Thio-Sul® на кукурудзі перед посівом. Задля забезпечення рослин кукурудзи достатньою кількістю азоту впродовж вегетаційного періоду та максимального пролонгування його доступності після фази викидання волоті ефективним є внесення у передпосівну культивацію карбамідно-аміачної суміші марки 32 (КАС-32) разом з Thio-Sul®. Основними складниками КАС-32 (32% азоту) є 3 форми азоту: амідна (51%), амонійна (24,5%) та нітратна (24,5%). Робота суміші КАС-32 + Thio-Sul® спрямована на подовження ефективної дії амідної та амонійної форм азоту в ґрунті за рахунок тимчасового пригнічення роботи ґрунтових бактерій, які синтезують фермент уреаза та окислюють амонійний азот (NH4+) до нітратного (NO3-). Середній термін пролонгування роботи азоту в ґрунті при застосуванні Thio-Sul® складає 3-5 тижнів залежно від умов зволоження, температури ґрунту, мікробіологічної активності та загального рівня родючості ґрунту.

4. Внесення КАС з Thio-Sul® перед посівом сої. Для рослин сої одними з кращих азотних добрив є КАС-32 у суміші з Thio-Sul® (концентрація 10% від норми КАС) без обробки насіння азот- фіксуючими бактеріями.

Для замовлення Thio-Sul® звертайтесь до найближчого регіонального підрозділу «Ерідон».

Більше інформації у статті “Thio-Sul® (Тіосульфат амонію від Tessenderlo Kerley) – нове слово у азотно-сірковому живленні польових культур

Ключові слова: азотні добрива, КАС, Thio-Sul®
Інтерв'ю
У розвинених країнах агрострахування вже давно застосовується як ефективний інструмент розвитку агробізнесу, в Україні страхування ризиків сільського господарства все ще знаходиться на стадії розвитку
Ірина Кухтіна
Про необхідність об’єднання виробників ягід, левова частка яких в Україні вирощується одноосібниками й домогосподарствами, говорять уже давно. Минулого року така асоціація – «Ягідництво України» - була зареєстрована. Редакція вирішила... Подробнее

1
0