Спецможливості
Технології

Застосування фунгіцидів на посівах зрошуваної сої

10.01.2014
985
Застосування фунгіцидів на посівах зрошуваної сої фото, ілюстрація

Площі посівів сої в Україні щороку збільшуються і в 2013 р. досягли 1,5 млн га, в Південному Степу України — 500 тис. га. В умовах Південного Степу, як свідчить досвід багатьох господарств, сталі врожаї сої можна одержувати лише на зрошуваних землях за дотримання науково обгрунтованої технології вирощування.

Площі посівів сої в Україні щороку збільшуються і в 2013 р. досягли 1,5 млн га, в Південному Степу України — 500 тис. га. В умовах Південного Степу, як свідчить досвід багатьох господарств, сталі врожаї сої можна одержувати лише на зрошуваних землях за дотримання науково обгрунтованої технології вирощування.

О. Шелудько, канд. біол. наук, ст. наук. співробітник,
В. Клубук, зав. сектору селекції сої,
Інститут зрошуваного землеробства НААН,
В. Ставратій, керівник ТОВ «Лана Подове 1» Новотроїцького р-ну Херсонської обл.,
Е. Репілевський, канд. екон. наук,
директор ДПДГ «Каховське» НААН,
О. Марковська, канд. с.-г. наук, ст. викладач,
Херсонський державний аграрний університет
О. Салгалов, регіональний представник, ТОВ «Дюпон Україна»

Зрошування в Південному Степу України є одним з найефективніших факторів, що діє на всі біологічні компоненти агроекосистеми. Разом з тим, в умовах зрошення активніше розвиваються збудники багатьох грибних хвороб (пліснявіння насіння, антракноз, пероноспороз, септоріоз, фузаріоз та ін.), які негативно впливають на розвиток рослин, урожайність та якість насіння.
  Для захисту посівів сої від комплексу грибних хвороб у колективних та фермерських господарствах Південного Степу України використовують такі протруйники, як Максим XL 035 FS, т. к. с. (флудіоксаніл, 25 г/л + металаксил-М, 10 г/л), Бенорад, з. п. (беноміл, 500 г/л), Віал Траст, к. с. (тебуконазол, 60 г/л + тіабендазол, 80 г/л, металаксил — М, 10 г/л), Металакс FS, з. п. (металаксил-М, 80 г/кг), Скарлет МЄ, м. е. (імазаліл, 100 г/л + тебуконазол, 60 г/л), Стаміна т. н. (піраклостробін, 200 г/л), ТМТД, к. с. (тирам, 400 г/л) та ін.
Відмічені протруйники забезпечують захист рослинам сої від хвороб у перші фази розвитку культури. У подальшому для запобігання виникненню грибних хвороб необхідно застосовувати фунгіциди згідно з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» (далі — Перелік). На сьогодні для захисту сої рекомендовано такі фунгіциди, як Абакус, мк. е. (піраклостробін, 62,5 г/л + епоксиконазол, 62,5 г/л); Амістар Екстра 280 SC, к. с. (азоксістробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л); Бенорад, з. п. (беноміл, 500 г/кг); Імпакт К, к. с. (флутріафол, 117,5 г/л + карбендазім, 250 г/л); Колосаль Про МЕ (пропіконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л); Коронет 300 SC, к. с. (тебуконазол, 200 г/л + трифлоксістробін, 100 г/л); Ламетил, з. п. (беноміл, 500 г/кг); Фітал, в. р. к. (фосфіт алюмінію, 570 г/л + фосфориста кислота, 80 г/л); Фортеця ЕС, к. е.(тебуконазол, 250 г/л).
У 2012 р. Перелік поповнився новим фунгіцидом для захисту посівів сої Аканто Плюс 28, к. с. (пікоксістробін, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л).
Цей двокомпонентний фунгіцид на основі стробілурину вже декілька років сільгоспвиробники південного регіону з успіхом використовують для захисту озимої та ярої пшениці, озимого і ярого ячменю, соняшнику, ріпаку й інших культур від комплексу грибних хвороб. За збігання строків захисту сільськогосподарських культур від грибних хвороб та шкідливих комах ефективне застосування бакових сумішей Аканто Плюс з Корагеном, Ланнатом та іншими інсектицидами згідно з Переліком.
  Постійне спілкування зі спеціалістами колективних та фермерських господарств Південного Степу України свідчить, що більшість з них негативно відгукуються до застосування фунгіцидів на посівах сої. Вони вважають, що цей прийом економічно невигідний для господарств. І лише деякі з них останніми роками почали застосовувати на посівах насінників сої. У зв’язку з цим у 2011–2012 рр. в Інституті зрошуваного землеробства був закладений діляночний дослід з визначення ефективності та доцільності застосування фунгіцидів на зрошуваній сої (сорт Аполон селекції ІЗЗ НААН).
На початку фази цвітіння сої на окремих рослинах спостерігали ураження септоріозом (зб. Septoria glycines T. Hemmi), антракнозом (зб. Colletotrichum), іржею (зб. Uromyces striatus) у слабкому ступені.
У подальшому вегетаційні поливи та випавші опади сприяли підвищенню вологості повітря та розвитку наведених вище хвороб. Так, у фазі формування бобів поширення септоріозу, або іржавої плямистості, на контрольних ділянках коливалось від 13,5 до 25%, розвиток хвороби досягав 7%, іржі, відповідно, 3,9–5,0 і 2,5%, антракнозу — 4–6 і 2,6%. Ці хвороби мали більше поширення та розвиток у нижньому та середньому ярусах рослин.
  Крім відмічених хвороб, спостерігали ураження пероноспорозом (зб. Peronospora таnshurica) у верхньому та середньому ярусах рослин, поширення хвороби коливалось від 19,5 до 72%, розвиток досягав 3%.
  Обприскування ділянок проводили ранцевим обприскувачем «Тітан-14» за перших проявів грибних хвороб (початок цвітіння сої). Захист від фітофагів (лучний метелик, бавовникова, люцернова совки, павутинні кліщі, акацієва вогнівка) — дозволеними Переліком інсектицидами на всіх варіантах досліду.
Ефективність дії фунгіцидів на розвиток грибних хвороб наведено в таблиці.
Застосування фунгіцидів у досліді на фоні інсектицидного захисту (Кораген, 0,15 л/га) істотно покращило фітосанітарний стан зрошуваної сої. Найвищу ефективність захисту одержали на дослідних ділянках з Аканто Плюс 28, к. с. Так, розвиток септоріозу, іржі, антракнозу на цьому варіанті зменшився, відповідно, на 95,4; 94,8 і 93,9%. За застосування фунгіциду Колосаль Про — відповідно, на 90,2; 91,0 і 89,2%. Фунгіцид Імпакт К зменшив розвиток грибних хвороб, відповідно, на 82,3; 90,3 і 92,6%. Ефективність захисної дії Фіталу і Фортеці уступала вищеназваним препаратам.
  Крім цього, на дослідних ділянках з Аканто Плюс і Фіталом зменшився розвиток переноспорозу, відповідно, на 94,3 і 95,0%.
  Спостереження за розвитком рослин сої після застосування фунгіцидів на дослідних ділянках показали, що на варіанті з Аканто Плюс, крім довготривалої захисної дії від комплексу грибних хвороб, рослини продовжили вегетацію на три дні довше. Також фунгіцид сприяв збільшенню листкової поверхні та інтенсивнішому росту рослин, що покращило асиміляцію та інші фізіологічні процеси. В цілому оптимізація фітосанітарного стану та фізіологічний ефект на дослідних ділянках з фунгіцидом Аканто Плюс сприяли збереженню від втрат 0,67 т зерна. За застосування інших фунгіцидів на кожному гектарі додатково одержано від 0,14 до 0,50 т зерна порівняно з контролем. Отже, кращими були препарати Аканто Плюс 28, к. с., і Колосаль Про, МЕ.

Виробничі випробування
Виробничу перевірку захисної дії фунгіциду Аканто Плюс проводили у 2012 р. у СВК «Новосеменівське» Іванівського р-ну Херсонської обл. Після обробки сої цим препаратом у фазі бутонізації (1 л/га) листя рослин мало більш насичений зелений колір до середини фази наливання зерна, а стебла були вищі і товщі, що сприяло збільшенню урожаю на 0,7 т/га.
У 2013 р. рослини сої (сорт Даная), оброблені Аканто Плюс (0,7 л/га), на початку фази цвітіння візуально мали потужній ріст і розвиток, у ТОВ «Лана Подове» Новотроїцького р-ну, Херсонської обл. на площі 150 га формували більшу фотосинтезуючу поверхню листкового апарату, та здоровий зовнішній вигляд, а також були надійно захищені від комплексу грибних хвороб, що сприяло збереженню від втрат до 0,56 т/га зерна.
Ефективність дії проти фузаріозу становила 91,7%, септоріозу — 95,4, пероноспорозу — 93,8, альтернаріозу — 97,6%. Кожна гривня, затрачена на захист сої від грибних хвороб, окупилась у 5 раз.
У 2013 р. у ТОВ «Дніпро Білогір’я» Новотроїцького р-ну Херсонської обл. застосування Аканто Плюс на зрошуваній сої на фоні подвійного внесення інсектициду Кораген сприяло оптимізації фітосанітарного стану посівів до кінця вегетації рослин, кращому їхньому розвитку та одержанню урожаю на рівні 4,0–4,72 т/га на площі 1937 га.
Те саме спостерігали за сумісного застосування Аканто Плюс з Корагеном у ПП «Дивна Україна» Новотроїцького р-ну Херсонської обл., завдяки чому було одержано 4,5 т/га зерна.
Таким чином, фунгіцидний захист зрошуваної сої в Південному Степу України від комплексу грибних хвороб оптимізує фітосанітарний стан посівів, що сприяє збереженню від втрат від 0,14 до 0,7 т/га урожаю.
Найвищий рівень контролю розвитку грибних хвороб на зрошуваних посівах сої одержано за застосування фунгіциду Аканто Плюс 28, к. с., який має широкий спектр фунгіцидної дії. Поєднання двох діючих речовин (пікоксистробін, 200 г/л і ципроконазол, 80 г/л) з різним механізмом дії забезпечує потужну профілактичну та лікувальну дію проти фузаріозу, септоріозу, іржі, переноспорозу, альтернаріозу, що гарантує збереження урожаю від втрат. Окупність затрат на захист кожного гектара зрошуваної сої становить 3,5–5 разів.
Отже, застосування фунгіцидів на зрошуваній сої є економічно вигідним прийомом, який доцільно включити в технологію вирощування культури в господарствах Південного Степу України. Із сучасних препаратів найкращу ефективність забезпечує фунгіцид Аканто Плюс 28, к. с., з нормою витрати 0,7 л/га. Оптимальний строк застосування препарату — за профілактичного внесення або за перших проявів грибних хвороб (кінець бутонізації — початок цвітіння).

Інтерв'ю
Марія Махновець (ліворуч), експерт з органічного трейдингу, на виставці BIOFACH, Нюрнберг, Німеччина, разом з експертами аграрного ринку - André Pilling та Марією Дідух (проект "Agritrade Ukraine")
Україна посідає 10 місце в світі з виробництва органічних зернобобових культур, по олійним та зерновим знаходиться на 6-й позиції. Основні напрямки експорту - Нідерланди, Німеччина, Великобританія,
vitaliy skotsyk
20 вересня заплановано розпочати всеукраїнський страйк аграріїв. Про його причини та вимоги аграріїв  розповів один з ініціаторів, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.  

1
0