Спецможливості
Технології

Strip-till — технологія майбутнього

01.10.2019
3112
Strip-till — технологія майбутнього фото, ілюстрація

Ми живемо в неймовірному  світі — світі, який надзвичайно швидко змінюється. І, ясна річ, одночасно з ним змінюються й технології у всіх сферах людської діяльності. Звісно, ці трансформації безпосередньо торкнулись і технологій у сільському господарстві.

 

 

 

 

 

 

 

Займаючись аграрною діяльністю, багато хто на власному досвіді відчув усі складнощі, з якими доводиться стикатися кожного дня: нестачею вологи, нестабільністю погодно-кліматичних умов, а відтак — надмірними виробничими витрати, зменшенням урожайності вирощуваних культур. З огляду на зміни клімату й посилення тенденції до посушливості, аграрії змушені вишукувати нові підходи до ведення агросправи, які допоможуть ефективно працювати попри різні погодно-кліматичні виклики, зменшуючи ризикованість виробництва й власне залежність від них. Зокрема, першочерговим завданням сучасного землероба є пошук технічних засобів, які допоможуть скоротити час на висівні роботи, аби краще використати наявну вологу, забезпечити сильніший старт культурним сходам, підвищити врожайність та якість зерна. А це, своєю чергою, мотивує розробників сільськогосподарських технологій і техніки, які ведуть постійний пошук у цьому напрямі, оскільки таке завдання диктує їм сьогодення, а майбутнє — вже тепер вимагає нових, перспективних, рішень.

Останні десятиліття провідні позиції у світі займають технології, які дають змогу виконувати висів за недостатньої вологості ґрунту. Зокрема, фермери Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франції та інших європейських країн доводять на практиці ефективність застосування машин, що здатні працювати в найскладніших умовах посухи. Так, 2018 року з умовами недостатньої вологості зіткнулося сільське господарство в Німеччині. І техніка, що працює за технологією Strip-till, зарекомендувала себе якнайкраще, ставши героями репортажів німецького телебачення. Такі технології працюють і в Україні, показуючи себе з найкращого боку, що не може не викликати гордість за розвиток інновацій у вітчизняному сільському господарстві.

Однією з найперспективніших технологій землеобробітку є Strip-till. Перевагою цієї технології є те, що лапи глибокорозпушувача водночас із обробітком ґрунту на глибину до 25 см «піднімають» вологу із нижніх ґрунтових шарів ближче до поверхні землі. Адже її наявність саме в цьому шарі ґрунту є неодмінною умовою для успішного проростання зерна й розвитку рослин. Крім того, разом із ґрунтообробною операцією вносять добрива на всю глибину обробітку. А, враховуючи, що ґрунтообробіток проводять безпосередньо по стерні, на поверхні поля зберігається велика кількість пожнивних решток, які додатково захищають ґрунт від пересихання. Адже збережений на поверхні поля (у міжряддях) замульчований шар рослинних решток знижує випаровування з ґрунту цінної вологи, сприяє кращому утриманню постійних ґрунтових температур, нівелюючи, перш за все, різкі перепади денних і нічних температур і є важливим механізмом запобігання розвитку як водної, так і вітрової ерозії.

Загальний принцип технології смугового обробітку ґрунтуЗавдяки технології мінімального обробітку ґрунту та застосуванню добрив, рослини отримують усі елементи живлення, украй потрібні в період активного росту, саме тоді, коли формується майбутній урожай. До того ж така технологія ґрунтообробітку сприяє розвитку потужної кореневої системи рослин. Особливо актуальне використання Strip-till у посушливі роки, коли відчувається нестача вологи у верхніх ґрунтових горизонтах. Завдяки тому, що обробіток ґрунту виконується локально, на глибину 25 см, і лише під рядок висіяного насіння, рослини розвивають потужну кореневу систему, якій легше проникнути в нижні, більш вологонасичені, шари ґрунту. Це створює умови для кращого вологозабезпечення посіву впродовж усієї вегетації рослин і є гарантією отримання високих урожаїв незалежно від погодних умов.Завдяки такому обробітку ґрунту агровиробники отримують значні переваги економічного, а головне — агрономічного характеру.

Добре зарекомендувала себе нова технологія strip till для висіву озимих жита, пшениці, тритикале та, особливо, ріпаку. Хороших попередників для озимої сівби в нас недостатньо, а за вирощування традиційних для нас культур аграрії мають дуже малий період між збиранням попередника і висівом озимої культури. За традиційного обробітку ґрунту багато часу витрачається на підготовку поля до сівби. Ґрунт не завжди встигає осісти — у результаті (і це найважливіше) втрачається волога, порушується його капілярність (природний кругообіг вологи). Натомість за смугової технології ґрунтообробітку (Strip-till) все просто: після збирання попередника слід обробити поле гербіцидами суцільної дії і через два тижні висіяти насіння прямо по стерні.

Зазначені переваги, в кінцевому підсумку, забезпечать ефективніше використання земельного банку господарств, зниження собівартості вирощуваної продукції і збільшення рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції. Strip-till — це зовсім інший, революційний, підхід до землеробства і господарювання в цілому.

 

Серед плюсів технології обробітку грунту Strip-till слід зазначити наступні::

зберігання й накопичення вологи протягом усього сезону вирощування;

можливість максимально ефективно використовувати внесене добриво;

поступове поліпшення структури ґрунту (природне відновлення), знищення плужної підошви та запобігання її утворенню надалі;

завдяки висіванню насіння з широким міжряддям (ширина висіяного ряду становить 12 см, міжряддя — від 21,5 до 24 см), створюється ефект так званого краю поля (рослини у сформованих рядках мають більшу площу живлення, кращий доступ до повітря й сонячних променів, що сприяє їхньому рості й розвитку);

формування сприятливого середовища для ґрунтової біоти та збільшення вмісту органічних речовин у ґрунті;

уникнення різких перепадів температури у верхніх шарах ґрунту.

 

Зазначена вище багатофункціональність цих агрегатів, яка дає змогу водночас із обробітком ґрунту вносити добрива та висівати насіння, окрім агрономічних, забезпечує й низку економічних переваг. Серед них першочергово слід відзначити, зокрема, такі:

одночасне, за один прохід, виконання повного циклу обробітку ґрунту та внесення мінеральних добрив, висівання насіння, прикочування посівів, що сприяє заощадженню до 30% ПММ;

економія робочого часу;

внесення добрива безпосередньо в ґрунт, у прикореневу зону, сприяє оптимізації живлення рослин і тим самим за незмінного результату щодо врожайності дає змогу економити не менше як дві третини мінеральних добрив.

 

Журнал «Пропозиція», №9, 2018 р.

Інтерв'ю
Висока культура землеробства потребує організованості та злагодженості у виконанні кожного технологічного процесу. А в умовах інтенсивного землеробства всі технологічні операції слід довести до ідеалу, оскільки їхнє виконання є найбільш... Подробнее
Ів Піке, керівник підрозділу Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні
З бе­рез­ня цьо­го ро­ку підрозділ Crop Science ком­панії «Байєр» в Ук­раїні очо­лив Ів Піке. За до­волі ко­рот­кий час він уже встиг відвіда­ти прак­тич­но всі регіо­ни Ук­раїни та оз­най­о­ми­ти­ся

1
0