Спецможливості
Технології

Сонечка — захисники сільськогосподарських, плодових культур і трав

01.05.2023
1431
Сонечка — захисники сільськогосподарських, плодових культур і трав фото, ілюстрація

Корисні комахи — це помічники аграріїв. Залучення таких «захисників» у сільське господарство зменшує потребу у використанні засобів захисту рослин, особливо хімічних, що не лише створюють певну загрозу для довкілля, здоров’я людини, а і вимагають чималих матеріальних витрат.

Одними з найкращих захисників сільськогосподарських культур є кокцинеліди або сонечка (Coccinellidae) або, як їх називають в народі, — «божі корівки». Ці корисні комахи належать до широко відомої родини твердокрилих (Coleoptera), вони відіграють важливу роль у регулюванні чисельності попелиць та інших фітофагів. Імаго й личинки цих комах живуть відкрито в різних ярусах рослинності, будуючи одну з найбільш численних груп жуків у травостої й кронах дерев.

У трофічному відношенні у кокцинелід виділяють такі групи:

афідофаги (живляться попелицями);

кокцидофаги (харчуються червцями й щитівками);

міксоентомофаги (живляться широким колом комах);

акарифаги (поїдають кліщів);

фітофаги (живляться рослинною їжею). У свою чергу фітофаги поділяються на:

філофагів, які живляться листками, рідше квітками або плодами;

палінофагів, що живляться пилком рослин;

міцетофагів, які живляться міцелієм грибів.

Кокцинеліди дуже поширені по всій земній кулі і живуть у найрізноманітніших ландшафтно-географічних зонах. В Україні кокцинеліди — це хижаки, за винятком люцернового сонечка (Subcoccinella 24-punctata L.), яке іноді пошкоджує люцерну й висадки цукрового буряка.

Відомо понад 80 видів. Кожна зона, кожен агроценоз і навіть біотоп характеризуються особливим комплексом цих комах. У лісовій і лісостеповій зонах Лівобережної України зареєстровано 58 видів (із 30 родів) жуків родини Coccіnellіdae.

У сонечок чітко виражена приуроченість до конкретних місць проживання. За цією ознакою виділяють такі екологічні види:

ті, що живуть на деревах;

на деревах і чагарниках;

на трав’янистих рослинах;

на деревах, чагарниках і травах,

у галах рослин.

Цінні об’єкти для біологічного захисту рослин

Найбільш поширені види, що живуть на деревах, чагарниках і травах, є найбільш цінними об’єктами для біологічного захисту рослин, тому що трапляються практично в усіх агро- і біоценозах. Серед них слід виділити сонечко семикрапкове. Велика група видів, що живуть на трав’янистих рослинах (до неї входить багато ефективних хижаків, що знищують попелиць на зернових, овочевих, технічних культурах і кормових травах). Це сонечко мінливе, 13-крапкове, 11-крапкове, облямоване і красиве сонечка, кокцинуля 14-крапкова, екзохомус жовтоносий та ін.

Цікавою біологічною особливістю кокцинелід є зміна місць мешкання окремих видів протягом сезону. Так, частина популяції двокрапкового сонечка, що є дендрофільним видом і живе в основному на плодових культурах, у другій половині літа переміщується на трав’янисті рослини і активно знищує на них різні види попелиць. Часто такі міграції набувають масового характеру. Комахи, в пошуках попелиць, долають сотні кілометрів і несподівано з’являються у величезних кількостях у місцях, де раніше майже не траплялися, перш за все поблизу великих водоймищ. Здатність до міграції значно підвищує ефективність цих ентомофагів. Цю особливість біології кокцинелід необхідно враховувати і використовувати з практичною метою.

 Сонечка висмоктують вміст жертви

За своїми біологічними особливостями кокцинеліди становлять дуже цікаву родину комах, їхня ненажерливість часом вражає. Крім того, ці жуки дуже плодючі і здатні давати за рік до трьох поколінь, що дає змогу їм швидко відновлювати свою чисельність. Вони дуже рухливі і активно розшукують жертви.

Процес живлення кокцинелід складається з трьох етапів: висмоктування рідкого вмісту жертви; вливання в неї травних соків, що розчиняють більш тверді тканини, і поглинання їх; пережовування твердих хітинових покривів. Таким чином, для сонечок характерне як внутрішньокишкове, так і позакишкове перетравлення їжі.

 Сонечка — найефективніші ентомофаги шкідників сільського господарства

Кокцинеліди належать до числа найбільш ефективних ентомофагів багатьох шкідників сільського і лісового господарств. Переважна більшість видів — хижаки, що знищують попелиць, листоблішок, червців, щитівок, трипсів, павутинних кліщів, личинок листоїдів, багатьох дрібних членистоногих, і є природними регуляторами їхньої чисельності. Біологічні особливості кокцинелід дають можливість широко використовувати їх для захисту рослин від шкідників, таким чином обмежити застосування пестицидів і замінити їх біологічними засобами. Хижі сонечка одними з перших стали застосовуватися в біологічному методі боротьби і в багатьох випадках, завдяки їхньому використанню, були досягнуті успіхи в регуляції чисельності небезпечних шкідників сільськогосподарських, лісових і декоративних рослин.

Виробництво сонечок як захисників від шкідників

Основними способами практичного застосування кокцинелід є інтродукція й акліматизація, сезонний випуск, внутрішньоареальне розселення, збереження місцевих видів і підвищення їхньої ефективності.

Виробництво більшості видів підтримується державними програмами або фінансується з інших джерел, і тільки близько 35 з них становлять 90 % загальної суми реалізованих на ринку. Основну масу вироблених, на комерційній основі, корисних комах застосовують у теплицях. Тему більш жорсткої регуляції ввезення в країну екзотичних членистоногих, яких використовують для боротьби зі шкідниками та бур’янами, почали порушувати ще в середині 80-х років. Аналіз результатів інтродукції й акліматизації біоагентів показав: із видів, ввезених за минуле століття, успішними можна вважати 10 %, а в 1,5 % випадків спостерігалися негативні наслідки. Так, у США з 50000 інтродукцій — 17 % були невдалими (тобто, майже 2 шкідливі інтродукції на 10 є вдалими). Негативні наслідки інвазійних видів проявляються в прямих пошкодженнях нецільових об’єктів, витісненні видів місцевої фауни, попутному занесенні чужорідних патогенних та паразитичних організмів. Один з останніх прикладів — перетворення в Америці азіатського сонечка (Harmonіa axyrіdіs) з афідофага на шкідника. У зв’язку з цим розроблено методики оцінки ризику ввезення корисних членистоногих, прийнято документи, що регламентують інтродукцію, як міжнародні, так і для країн EPPO (об’єднання європейських країн та країн середземноморського регіону, Україна — член організації). У Швейцарії, Австрії та Угорщині вже обов’язкова реєстрація екзотичних корисних видів, Швеція й Франція готують вимоги, в Англії, Німеччині, Данії та Нідерландах необхідно подавати результати тестування безпеки. Розробляються загальноєвропейські стандарти для реєстрації ентомофагів.

Кокцинелід розводять на природному й штучному середовищах. Як корм для більшості видів сонечок найбільш придатні: бобова й горохова попелиці, а також оранжерейна. Попелиць розводять на рослинах бобів, гороху або коренеплодах буряка. У боксі, де відбувається вирощування сонечок, підтримують температуру 22…24 °С, вологість повітря 60–70 %. За 5–7 днів на одній рослині гороху розвивається в середньому 150 особин попелиць. Замінниками попелиць можуть бути яйця млинової вогнівки, мух, личинок медоносних бджіл і трутнів. У біолабораторіях, що займаються розведенням кокцинелід, треба мати запас сухого квіткового пилку, його сонечка можуть поїдати за відсутності попелиць. Деякий час імаго кокцинелід можуть живитися 15%-м розчином меду або цукру.

Вирощувати сонечок на штучних живильних середовищах простіше, ніж розводити для них природний корм. Недоліками такого вигодовування є те, що вже через два покоління сонечка втрачають здатність до відкладання яєць, подовжується період розвитку личинок, тому живильні середовища для кокцинелід є напівсинтетичними. Живильні середовища необхідні в біолабораторіях на ті випадки, коли природного корму недостатньо. Чергування під час вигодовування природного корму й живильних середовищ значно прискорює і спрощує процес розведення кокцинелід.

Для промислового розведення сонечок необхідні розробка й впровадження автоматичних ліній по виробництву попелиць. У Франції та США виробництво сонечок налагоджене, і там здійснюють масові випуски кокцинелід у відкритому ґрунті — в садах, на картоплі, бавовнику.

Види сонечок та їхня користь

Одним із найбільш поширених сонечок є сонечко семикрапкове (Coccinella septempunctata). Жук завдовжки 5,2—8,3 мм.

Імаго семикрапкового сонечка (Coccinella septempunctata)Личинка і лялечка семикрапкового сонечка

Сонечко семикрапкове трапляється в усіх типах агроценозів і знищує попелиць на овочевих, технічних, зернових, плодових культурах, а також кормових травах. Особливо численне — в місцях скупчення горохової, бобової, люцернової і злакової попелиць. Вид активно знищує шкідника на різних травах, у тому числі на природних пасовищах, а також на деревних породах (акації, березі, тополі тощо). Сьогодні відомо 64 види попелиць, якими живиться цей хижак. Крім попелиць, семикрапкове сонечко знищує пшеничних трипсів, а також листоблішок, білокрилок, дрібних цикадок, яйця і личинок деяких жуків і метеликів. Коли немає жертв, сонечко використовує рослинну їжу. Навесні  — це переважно пилок і нектар квітучих рослин, улітку — соковиті суцвіття рослин.

Сонечко двокрапкове (Adalia bipunktata L.). Вид дуже поширений в Україні. Трапляється на полях, у садах, парках, лісосмугах, рідше лісах. З’являється раніше від інших видів сонечок, уже в другій половині березня його можна зустріти в активному стані.

Жуки середніх розмірів, тіло завдовжки 3,5—5,5 мм. У світлих форм передньоспинка біла з п’ятьма бурими чи чорними плямами, а надкрила червоні чи руді, без крапок, іноді з білою розпливчастою плямою, чи з чорною крапкою.

Імаго сонечка двокрапковогоЛичинка  сонечка двокрапкового

Сонечко двокрапкове — основний хижак попелиць на плодово-ягідних культурах, особливо яблуні, сливі, абрикосі, персику. Вид має велике значення, як ентомофаг попелиць, на різних деревних породах у міських насадженнях. Протягом сезону у двокрапкового сонечка відбувається зміна біотопів. Навесні і на початку літа воно трапляється переважно в садах, де живиться яблуневою, персиковою й очеретяною попелицями, а також поселяється на інших породах дерев. На трав’янистих рослинах цієї пори даний вид трапляється дуже рідко. Із середини літа, коли кількість попелиць у садах зменшується, жуки в пошуках їжі розселяються більш-менш рівномірно на травах і деревах. У цей час їх можна помітити на зернових та інших польових культурах.

Сонечко мінливе (Adonia variegata Gz.). В Україні трапляється в польових агроценозах. Жук середніх розмірів, тіло завдовжки 3,0–5,5 мм, подовжено-овальне, плоске.

Імаго сонечка мінливогоЛичинка сонечка мінливого

Сонечко мінливе належить до видів, найчисленніших в агроценозах. Знищує попелиць на овочевих, зернових, технічних, кормових культурах. Живе також на трав’янистій рослинності в степах і пустелях. Основними місцями концентрації жуків в агроценозах є посіви люцерни, еспарцету, огірків, капусти, а також пшениці і ячменю, де дорослі комахи й личинки знищують бобову, люцернову, баштанну і злакових попелиць. На природних пасовищах, особливо в зоні степів і пустель, комаха знищує попелиць на полині і диких злаках, завжди переважає над іншими ентомофагами.

Пропілея 14-крапкова (Propylea quatuordecimpunctata L.). Вид поширений від тундри до степів. Жуки середніх розмірів, довжина тіла до 3,5 мм. Активний хижак-афідофаг, може знищувати також трипсів. Дорослі жуки здатні тривалий час розмножуватися в теплицях. Навіть за низької щільності попелиці, вони охоче відкладають яйця на рослини. Оптимальні умови розвитку: температура 24…25 °С і відносна вологість повітря 70–75 %. У цих умовах із яєць відроджується до 80 % личинок. У діапазоні температур від 22 до 25 °С самка живе, в середньому, 65 днів і відкладає 270–360 яєць.

Імаго пропілеї 14-крапковоїЛичинка пропілеї 14-крапкової

У теплицях проти баштанної та оранжерейної попелиць випускають личинок першого-другого віку в співвідношенні хижак : жертва 1 : 10, ефективність пропілеї становить 75–80 %.

Кальвія 14-крапкова (Calvia quatuordecimpunctata L.). Кальвія 15-крапкова (Calvia quinquedecimpunctata F.). Ефективні ентомофаги яблуневої і грушевої медяниць. Поширені повсюди. Жуки світло-бежевого кольору, відповідно з 14-ма і 15-ма великими білими округлими плямами. Зимують імаго в підстилці біля дерев у лісах, парках, садах, лісосмугах. Наприкінці квітня - на початку травня жуки виходять з місць зимівлі. Личинки кальвій з’являються в період появи німф медяниць. Розвивається личинка 15–21 день. За цей час вона знищує до 300 німф медяниці. Личинки можуть знищувати також імаго медяниць. Додаткове живлення комахи одержують за рахунок личинок попелиць, медяниць (40–50 особин на добу), пилку рослин.

Стеторус крапковий (Stethorus punctillum Ws.). Спеціалізований хижак павутинних кліщів. Навесні стеторус трапляється на бур’янах по межах, узбіччях полів, на деревах плодових культур. З появою павутинного кліща, на різних культурах, стеторус переходить на цю культуру і розвивається все літо. Самки відкладають яйця на листя рослин у колонії павутинного кліща протягом 26–33 днів, у середньому 100 яєць на одну самку.

Імаго хілокоруса двокрапковогоЛичинка хілокоруса двокрапкового

Хілокорус двокрапковий (Chilokorus bipustulatus L.). Хілокорус ниркоподібний (Chilokorus renipustulatus Scr.). Хілокорус ниркоподібний — чорний жук з чорною головою, кожне надкрило з однією великою червоною ниркоподібною плямою. Хілокорус двокрапковий — чорний або темно-бурий жук, голова світла, кожне з надкрил із поперечним рядом з двох-трьох дрібних червоних цяток.

Обидва види живляться переважно щитівками, рідше нападають на несправжніх щитівок і борошнистих червців. Жуки вигризають зверху в щитку неправильної форми отвір і поїдають тіло самки, личинки живляться личинками щитівок.

Як привабити сонечок

Щоб залучити корисних комах, зокрема сонечок, для знищення шкідників у посівах, слід створити для них максимально сприятливі умови, як приклад, висадити обабіч полів нектароносні рослини. Пижмо звичайне, з родини айстрових, приваблює сонечок. Комахи, заселяючи рослини, живляться їхнім нектаром, разом з тим, поїдають шкідників, що оселилися на полі. Але тим самим, ця рослина відлякує основного шкідника картоплі — колорадського жука. Вабить кокцинелід також кріп і гречка.

Завдання корисних комах — не повністю знищити шкідників, а контролювати їхню чисельність. Таким чином не порушується баланс живих організмів у природі і не руйнується живий ланцюг, що важливо для навколишнього середовища

Як відомо, завдання корисних комах не повністю знищити шкідників, а контролювати їхню чисельність. Таким чином не порушується баланс живих організмів у природі і не руйнується живий ланцюг, що важливо для навколишнього середовища.

С. Станкевич, канд. с.-г. н., доцент, Харківський НАУ ім. В. В. Докучаєва

Інтерв'ю
Микола Горбачов, керівник New World Grain Ukraine (Soufflet Group), президент Української Зернової Асоціації
Для успішного ведення агробізнесу мало виростити і зібрати хороший урожай, потрібно ще вміти його продати. Про основні засади роботи зернового трейдингу в Україні propozitsiya.com розповів
Минулої осені сайт «Пропозиція» побував у гостях у кооператорів Дніпровської області. Чималу допомогу в становленні кооперативів, а згодом – кооперативних об’єднань, надала Кооперативна академія, що працює в м. Дніпро. Її очолює Софія... Подробнее

1
0