Спецможливості
Статті

Селекційні досягнення бурякоцукрової галузі

05.05.2010
293
Селекційні досягнення бурякоцукрової галузі фото, ілюстрація

Нині, на шляху до реалізації ідей оптимізації галузі, якісний розвиток бурякоцукрової промисловості залежить від правильного виконання державних програм та значної фінансової допомоги у вигляді державних дотацій для збереження наявних основних фондів промисловості й створення нових високотехнологічних засобів виробництва. 

Нині, на шляху до реалізації ідей оптимізації галузі, якісний розвиток бурякоцукрової промисловості залежить від правильного виконання державних програм та значної фінансової допомоги у вигляді державних дотацій для збереження наявних основних фондів промисловості й створення нових високотехнологічних засобів виробництва.

Не менш важливим компонентом інтенсивного ведення галузі буряківництва є сприяння створенню й реалізації вітчизняних сортових ресурсів, а також підтримка вдосконалення нинішнього широкого генетичного різноманіття цукрових буряків, які б на геномному рівні поєднували можливості максимального захисту культури від впливів біотичних та абіотичних чинників довкілля з одночасним підвищенням урожайно-цукристих властивостей.
Виконання цих вимог посприяє зростанню рентабельності виробництва цукру й сталого розвитку галузі. Адже, як відомо, економічно ефективною умовою виробництва та екологічно виправданим захистом посівів є створення високопродуктивних, резистентних сортів і гібридів культури, які давали б високі показники якості залежно від зони вирощування.
Динаміка розвитку та формування сортових ресурсів цукрових буряків в Україні досить стрімка. Лише за останні 30 років, замість багаторосткових сортів, почали вирощувати одноросткові, які замінили анізоплоїдні гібриди на фертильній основі, а пізніше - гібриди на цитоплазматичній чоловічій стерильності.
На сьогодні селекційний процес створення сортів і гібридів цукрових буряків об'єднує застосування різних способів створення вихідного матеріалу та методів вибору. Як вихідний матеріал можуть бути використані гібридні популяції, сортове різноманіття України та світу, поліплоїди, гаплоїди, індуковані мутантні форми. Щоб удосконалити, а потім вибрати форми для отримання якісного гібридного матеріалу, використовують масовий, індивідуально-родинний та родинно-груповий методи добору. Значні успіхи в селекції і створенні нових сортів мали за використання ЦЧС та створення високопродуктивних однонасінних сортів на цій основі.
На особливу увагу заслуговують упроваджені інтенсивні технології в селекції цукрових буряків, які сприяють прискоренню селекційного процесу за використання біотехнологічних методів гібридизації на клітинному рівні (злиття протопластів), мутагенезу, поліплоїдії та створення гаплоїдних форм (культура пиляків і насіннєвих зачатків) у селекції на гетерозис.
Результатом вітчизняної та іноземної селекційної роботи є кращі сорти, занесені до Реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Протягом останнього десятиліття щорічно до Реєстру записували близько 100 сортів цукрових буряків української та іноземної селекції, які й формували державні сортові ресурси для комерційного використання.
До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, станом на 1.03.2010 р. внесено 129 сортів буряків цукрових. Більша частина - це сорти іноземної селекції (71%).
За результатами кваліфікаційної експертизи 2007-2009 рр., в Реєстр 2010 р. було записано 16 нових, кращих, сортів цукрових буряків:
Янова (06013033)
Заявник - "Кутновска Годовла
Бурака Цукровего Сп. з о.о." (PL).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 572 ц/га, в Лісостепу - 544,9, на Поліссі - 593,9 ц/га. Цукристість, відповідно, - 16,2; 17; 17,7%. Збір цукру з гектара - 92,1; 92,5; 105,4 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,9 відсотка.

Ворсар (07013008)
Заявник - Інститут польовництва та овочівництва (YU).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 585,1 ц/га. Цукристість - 16,3%. Збір цукру з гектара - 94,7 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,7%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу - 6 балів. Придатність для механізованого збирання - 7,5 бала.

Континенталь (07013042)
Заявник - "СесВандерхаве Н.Б./С.А." (BE).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 546,4 ц/га, в Лісостепу - 575,8, на Поліссі - 573,6 ц/га. Цукристість, відповідно, - 17,8; 17,9;18,3%. Збір цукру з гектара - 97; 103,3; 104,2 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,6%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 7,8; 8,2; 4,2 бала. Придатність для механізованого збирання - 5,4-8,8 бала.

Ельдорадо (07013040)
Заявник - "СесВандерхаве Н.Б./С.А." (BE).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 606,6 ц/га, в Лісостепу - 587,3, на Поліссі - 608,1 ц/га. Цукристість, відповідно, - 16,8; 17,3;17,6%. Збір цукру з гектара - 101,6; 101,7; 106,3 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,2; 1,3; 1,3%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 7; 7,2; 5 балів. Придатність для механізованого збирання - 5,6-8,2 бала.

Пітон (06013044)
Заявник - "СесВандерхаве Н.Б./С.А." (BE).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 557,3 ц/га, на Поліссі - 656,1. Цукристість - 17,1%. Збір цукру з гектара, відповідно, - 95,5; 112,8 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,6%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 6,7; 5 балів. Придатність для механізованого збирання - 5,6-8,6 бала.

Койот (06013045)
Заявник - "СесВандерхаве Н.Б./С.А." (BE).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 585,6 ц/га. Цукристість - 16,8%. Збір цукру з гектара - 98 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,9%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу - 6,9 бала. Придатність для механізованого збирання - 7,9 бала.

Коала (07013039)
Заявник - "СесВандерхаве Н.Б./С.А." (BE).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 586,3 ц/га, в Лісостепу - 584,2, на Поліссі - 604 ц/га. Цукристість, відповідно, - 17,2; 17,4; 17,2%. Збір цукру з гектара - 100,6; 101,9; 104,7 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,7%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 6; 6,8; 5 балів. Придатність для механізованого збирання - 5,6-8,3 бала.

Шейен (07013041)
Заявник - ЦСесВандерхаве Н.Б./С.А." (BE).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 551,2 ц/га, в Лісостепу - 544,3, на Поліссі - 608 ц/га. Цукристість, відповідно, - 17,3; 17,3; 18,3%. Збір цукру з гектара - 95,4; 97; 112,7 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,4%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 7,5; 7,7; 5,8 бала. Придатність для механізованого збирання - 5,2-8,3 бала.

Мішель (07013033)
Заявник - Насіннєва компанія
"Аурора С.п.а." (IT).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 610,1 ц/га, в Лісостепу - 540,3, на Поліссі - 552,6 ц/га. Цукристість, відповідно, - 17,3; 17,8; 19,4%. Збір цукру з гектара - 105,5; 96,5; 107,6 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,7%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 5,5; 6,7; 4,2 бала. Придатність для механізованого збирання - 5,4-8,3 бала.
Феррара (07013002)
Заявник - Насіннєва компанія
"Аурора С.п.а." (IT).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 567,8 ц/га, на Поліссі - 590,8. Цукристість, відповідно, - 17,1; 19,5%. Збір цукру з гектара - 96,8; 115,8 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,6%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 6; 4,7 бала. Придатність для механізованого збирання - 5,7-7,3 бала.

Венера (07013001)
Заявник - Насіннєва компанія
"Аурора С.п.а." (IT).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Полісся становила 623,5 ц/га. Цукристість - 18,9%. Збір цукру з гектара - 119,7 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,8%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу - 4,7 бала. Придатність для механізованого збирання - 5,7 бала.

Зум (07013035)
Заявник - Насіннєва компанія
"Лаєн Сідс Лімітед" (GB).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 543,6 ц/га, на Поліссі - 556,6. Цукристість, відповідно, - 17,8; 19,9%. Збір цукру з гектара - 96,5; 111,6 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,6%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 6,5; 5 балів. Придатність для механізованого збирання - 5,2-8 балів.

Родос (07013034)
Заявник - Насіннєва компанія
"Аурора С.п.а." (IT).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 588 ц/га, в Лісостепу - 561,4, на Поліссі - 532,9 ц/га. Цукристість, відповідно, - 18; 17,9; 20,1%. Збір цукру з гектара - 105,3; 100,5; 107,8 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,6%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 6,5; 6,8; 5 балів. Придатність для механізованого збирання - 5,4-8,5 бала.
Сілента (07013038)
Заявник - "Сингента Кроп
Протекшин А.Г." (CH).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2008-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 561 ц/га, на Поліссі - 604,4. Цукристість, відповідно, - 17,9; 17,8%. Збір цукру з гектара - 92,5; 95,7 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,4; 1,5%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 7,5; 5 балів. Придатність для механізованого збирання - 5,6-8,5 бала.

Туніка (07013004)
Заявник - "Марібо Сід ГмбХ" (DE).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Лісостепу становила 575 ц/га, на Поліссі - 626,7. Цукристість, відповідно, - 17,1; 17,6%. Збір цукру з гектара - 98,5; 109,6 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,9%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 6,4; 5 балів. Придатність для механізованого збирання - 5-8,3 бала.

Тінкер (07013003)
Заявник - "Марібо Сід ГмбХ" (DE).
Гібрид урожайно-цукристого типу. За роки випробування (2007-2009) середня врожайність коренеплодів у зоні Степу становила 574,3 ц/га, в Лісостепу - 578,7, на Поліссі - 657,6 ц/га. Цукристість, відповідно, - 16,6; 17,1; 18,2%. Збір цукру з гектара - 95,6; 99,5; 118,1 ц. Втрати цукру в мелясі - 1,8%. Гібрид стійкий проти цвітушності та слабо уражується коренеїдом. Стійкість проти церкоспоріозу, відповідно, - 5; 8; 5 балів. Придатність для механізованого збирання - 4,8-8,2 бала.

М. Мілієнко,
науковий співробітник УІЕСР

Advertisement

Інтерв'ю
Юрий Крутько
25 квітня керівнику районної організації ГО «Аграрна самооборона України» в Кропивницького районі Віталію Береговому серед білого дня в обласному центрі спалили автомобіль. Сталося це після того, як «Аграрна самооборона України» втрутилася... Подробнее
Rebiyar1
Сьогодні наш співрозмовник — Антуан Ребійар, бізнес-директор New Holland Agriculture в Україні, Молдові, країнах Балтії та Фінляндії. Він живе та працює в Україні вже понад чотири роки, втім, для

1
0