Спецможливості
Новини

Проблеми реєстрації та використання пестицидів в Україні

10.12.2012
1010
Проблеми  реєстрації та використання  пестицидів в Україні фото, ілюстрація

23–25 жовтня 2012 р. на базі Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реєстрації та використання пестицидів в Україні».

23–25 жовтня 2012 р. на базі Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК НУБіП була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реєстрації та використання пестицидів в Україні».

В. Ящук, начальник відділу контролю за обігом пестицидів та агрохімікатів, Мінекології України
 
У роботі конференції взяли участь понад 90 фахівців із 42 установ та організацій із різних регіонів України, колеги з Білорусі, Великобританії, Греції, Італії, Казахстану, Росії, Чехії, Швеції, які займаються реєстрацією та контролем використання засобів хімічного захисту рослин (ЗЗР), виробники та дистрибутори ЗЗР, представники науково-дослідних інститутів, екологічних організацій, приватні та юридичні особи, залучені до різних аспектів застосування пестицидів.
Не дивно, що цей форум зібрав таку кількість учасників: щороку кількість використаних пестицидів стрімко зростає. Так, у 2011 р. у світі було використано 2 млн т пестицидів різної природи, зокрема в Україні - 35 тис. т. Разом із цим, зростають і ризики, пов'язані з їхнім використанням, попри те, що з'являються нові діючі речовини пестицидів, що вирізняються низькою персистентністю, ультрамалими дозами та іншими покращеними екотоксикологічними характеристиками.
Наразі більшість продуктів харчування виробляють із застосуванням ХЗЗР, тому вірогідність наявності залишків пестицидів у них дуже велика. До того ж, у процесі виробництва, транспортування, безпосереднього застосування та утилізації відбувається (хочемо ми цього чи ні) забруднення об'єктів довкілля, насамперед, - повітря, грунту і води. Саме це потребує підвищеного контролю з боку всіх організацій і установ, що регламентують використання пестицидів у країні. Тому питання реєстрації пестицидів в Україні, особливо еколого-токсикологічні та біологічні аспекти цього процесу, вдосконалення методик визначення остаточних кількостей пестицидів у різних середовищах, покращання матеріального забезпечення та наукового супроводу в сфері реєстрації та всебічного вивчення продуктів на всіх стадіях реєстрації, були головними темами конференції.
У ході пленарних та секційних засідань було заслухано 46 доповідей, розглянуто й обговорено 17 презентацій, які стосувалися загальних проблем системи реєстрації, законодавчих аспектів, пов'язаних з якістю та безпекою сільськогосподарської сировини і продуктів харчування, проблем інфраструктури, яка опікується реєстрацією пестицидів і післяреєстраційного нагляду за використанням пестицидів, і шляхів її удосконалення.
Окремі методичні аспекти вивчення пестицидів при проведенні аналітичних, біологічних та еколого-токсикологічних досліджень, проблеми користувачів хімічних засобів захисту рослин, проблеми гармонізації законодавства у сфері обігу пестицидів, обміну науковою інформацією  учасники конференції розглянули на засіданнях трьох секцій.
Секція 1. Порядок реєстрації, законодавче забезпечення та організація процесу реєстрації засобів захисту рослин.
Секція 2. Аналітичні методи досліджень пестицидів (препаративні форми та залишкові кількості пестицидів у грунтах, воді, рослинній та тваринній сировині і у продуктах харчування).
Секція 3. Методи еколого-токсикологічних досліджень.
Важливим було те, що нагальні питання системи реєстрації та післяреєстраційного нагляду за використанням пестицидів розглядали представники всіх ланок процесу обігу пестицидів: органи з реєстрації пестицидів та агрохімікатів, установи, які займаються державними випробуваннями, дистрибутори засобів захисту рослин, кінцеві користувачі - фермери, представники громадських екологічних організацій та асоціацій фермерів та землевласників тощо.
 У ході конференції  було проведено два семінари-навчання:  семінар з удосконалення системи міжлабораторних порівнянь акредитованими лабораторіями у рамкахTwinningProjectUA10/ENP-PCA/TR/24 «Подальше посилення діяльності Національної агенції по акредитації України (НААУ) у відповідності з європейською практикою» для спеціалістів аналітичних лабораторій, які займаються аналітичними дослідженнями ксенобіотиків, та семінар-навчання для молодих вчених «Сучасні методи аналітичних досліджень залишкових кількостей пестицидів».

Заслухавши доповіді та провівши дискусії з питань законодавчого супроводу, наявності та забезпеченості інфраструктури та низки питань стосовно реєстрації і застосування ЗЗР, учасники конференції висловили слушні пропозиції.
Œ   Рекомендувати Міністерству екології та природних ресурсів України, Міністерству аграрної політики і продовольства України (зокрема, Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України), Міністерству охорони здоров’я України створити робочу групу, яка включатиме всіх учасників процесу реєстрації ЗЗР і сферою діяльності якої буде опрацювання нинішньої процедури проведення реєстрації та вивчення наявної інфраструктури, що опікується цими питаннями, з подальшим наданням пропозицій щодо змін до Закону про пестициди і агрохімікати та Постанови КМ України № 295 (зі змінами).
   У найближчі строки розробити вимоги до установ, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів (біологічні та еколого-токсикологічні), та провести їхню акредитацію.
Ž   Просити Міністерство аграрної політики та продовольства України внести пропозиції щодо процедури проведення ветеринарної експертної оцінки пестицидів та поглибленої експертизи результатів залишків у продуктах харчування, кормах та сільськогосподарській сировині.
   Рекомендувати відділу контролю за обігом пестицидів та агрохімікатів Департаменту екологічної безпеки і дозвільної діяльності Міністерства екології і природних ресурсів України організувати роботу з гармонізації методик проведення біологічних та еколого-токсикологічних досліджень із сучасними методиками (зокрема, з методиками OEСD) та опублікувати їх для установ, які будуть внесені до переліку закладів, яким надано право на проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів.
   Просити названі Міністерства активізувати обмін інформацією між державними установами, які опікуються цими питаннями як в Україні, так і за кордоном, а також сприяти та фінансово забезпечувати участь експертів у профільних міжнародних конференціях та симпозіумах.
   Спрямувати зусилля на підтримку безпечного використання ЗЗР шляхом удосконалення співпраці відповідних профільних асоціацій (об’єднань) із науково-дослідними та дорадчими організаціями, всіляко сприяти виробникам органічної продукції та впровадженню інтегрованих систем захисту сільськогосподарських рослин та біометоду.
   Рекомендувати відділу контролю за обігом пестицидів та агрохімікатів Департаменту екологічної безпеки і дозвільної діяльності Міністерства екології і природних ресурсів України запровадити систему повної аналітичної оцінки фізико-хімічних показників пестицидів, які передають на реєстрацію (у визначених акредитованих лабораторіях), та забезпечити регулярне оновлення матеріально-технічної бази визначених лабораторій; ці ж лабораторії можуть бути частиною інфраструктури для проведення аналізів із метою здійснення післяреєстраційного нагляду за використанням пестицидів.
   Розробити і разом із відповідними міністерствами впровадити систему комплексного післяреєстраційного нагляду, який обов’язково включатиме моніторинг якості препаративних форм пестицидів та моніторинг залишкових кількостей пестицидів у продуктах, сільськогосподарській сировині та кормах.
   Переглянути, встановити та дотримувати необхідних вимог стосовно проведення експертизи щодо впливу пестицидів на об’єкти довкілля з огляду на сучасні стандарти (зокрема, тривалість гострих, підгострих та хронічних дослідів для водної, грунтової та надземної біоти екосистем).
   Просити вказані міністерства всіляко сприяти розвиткові фундаментальних досліджень у галузях аналітичної хімії пестицидів, захисту рослин, екотоксикології; докласти зусиль до створення в Україні національної референc-лабораторії з контролю залишків пестицидів та контролю відповідності препаративних форм.
   Рекомендувати посилити забезпечення лабораторій, що займаються питаннями, пов’язаними з контролем, інспекцією харчових продуктів і сировини та розробкою методів контролю залишкових кількостей пестицидів, а також поліпшити роботу з організації і проведення міжлабораторних порівнянь різних рівнів для вказаних лабораторій.
   Виходячи з того, що в Національному університеті біоресурсів і природокористування України створено і працює Навчально-науковий центр біології тварин, лабораторної діагностики їнього здоров’я та якості і безпеки продукції тваринництва, доручити останньому розробити програми для підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з аналітичної хімії пестицидів та екотоксикології.

Інтерв'ю
Ірина Кухтіна
Про необхідність об’єднання виробників ягід, левова частка яких в Україні вирощується одноосібниками й домогосподарствами, говорять уже давно. Минулого року така асоціація – «Ягідництво України» - була зареєстрована. Редакція вирішила... Подробнее
Останніми роками різко почастішали нотифікації на українське зерно — скарги від іноземних покупців на наявність у ньому карантинних організмів. Фахівці стверджують, що таку ціну Україна платить за існуючу схему поборів з експортерів, які... Подробнее

1
0