Спецможливості
Техніка та обладнання

Новий крок розвитку молочного тваринництва

27.08.2010
306
Новий крок розвитку  молочного тваринництва фото, ілюстрація

З 21 по 24 липня 2010 р. у ВАТ “Брацлав” Немирівського району Вінницької області відбувся ХV Міжнародний ювілейний симпозіум із машинного доїння сільгосптварин.
У симпозіумі взяли участь 107 представників науково-дослідних установ, організацій, господарств з України, Росії, Білорусі, Латвії, Молдови, Ізраїлю.

З 21 по 24 липня 2010 р. у ВАТ "Брацлав" Немирівського району Вінницької області відбувся ХV Міжнародний ювілейний симпозіум із машинного доїння сільгосптварин.

У симпозіумі взяли участь 107 представників науково-дослідних установ, організацій, господарств з України, Росії, Білорусі, Латвії, Молдови, Ізраїлю.

Учасникам симпозіуму продемонстрували підприємство й обладнання ВАТ "Брацлав" (рис. 1), яке щороку нарощує виробництво ефективного обладнання для молочного скотарства. Були організовані екскурсії на сучасні молочні ферми ВАТ "Літинський племзавод" і ПП "Радівське". У цих господарствах з успіхом функціонує обладнання виробництва ВАТ "Брацлав".
Зважаючи на ту обставину, що доїння корів є найскладнішим процесом у технології виробництва молока, його частка в загальній структурі витрат становить майже 70%, проведений захід має велике значення для дальшого розвитку молочного тваринництва, зокрема й галузі машинного доїння корів.
Під час пленарного засідання у своїх наукових повідомленнях представники Білорусі інформували учасників симпозіуму про значний розвиток галузі тваринництва в їхній країні: лише 2009 року побудовано 118 молочних ферм на 600 і більше корів. У країні середній надій на корову сягає 4780 кг молока. У Білорусі на тваринницьких фермах функціонує три біогазові установки (БГУ). Планується надалі спорудити щонайменше 50 БГУ. Основні напрями розвитку галузі молочного скотарства в Білорусі такі:
q дальша концентрація поголів'я дійного стада в сільгосппідприємствах з кількістю корів 800 і більше голів та річною продуктивністю тварин 5500 і більше кілограмів молока;
q щорічне збільшення обсягів виробництва молока на 10% з досягненням у 2015 році 10 млн т, з одночасним доведенням поголів'я дійного стада до 2 млн корів;
q будівництво в 2010-2015 рр. 476 нових молочних ферм і реконструкція 1500 приміщень для утримання молочної худоби.
Слід зазначити, що в Білорусі для технічного забезпечення тваринництва діє "Програма виробництва машин і технологічного обладнання для оснащення молочних ферм, тваринницьких комплексів і птахофабрик". Функціонує також "Система машин" із високим ступенем ефективності, про що свідчать такі дані: затрати праці на виробництво 1 ц молока становлять 3-4 люд.год; витрати кормів - близько 1 ц к. о.; витрати електроенергії - 4-6 кВт/год, відповідно.
Для доїння корів у Білорусі використовують обладнання нового покоління, зокрема застосовують інфрачервоне випромінювання для обліку молока, діагностування маститу в корів і менеджменту стада. Під час ідентифікації тварин реєструють дані щодо жуйного процесу й рухової активності корів.
Важливо, що в Білорусі запроваджують об'єднану систему управління стадом з Державною системою зоотехнічного й племінного обліку.
На білоруських фермах упроваджують обладнання переважно власного виробництва.
За повідомленням представників Росії, там теж відбувається поступове відновлення молочного скотарства на новій техніко-технологічній основі. Наразі в Росії 10% поголів'я корів доять на сучасних доїльних установках-майданчиках в умовах доїльних залів.
На симпозіумі російські вчені продемонстрували спосіб формування виробничих груп лактуючих корів з урахуванням одного календарного періоду отелення й середньодобового надою молока на момент введення корови в технологічну групу. Водночас було представлено автоматизоване робоче місце селекціонера за програмою АРМС-W і програма для ЕОМ "Стрес".
На деяких молочних фермах у Росії впроваджено ефективне обладнання розробки ВАТ "Брацлав".
Уперше на симпозіумах за програмою машинного доїння сільськогосподарських тварин взяли участь: науковці з Ізраїлю, представники компанії S.C.R - великого виробника електронних датчиків вимірювання кількості молока, ошийників-транспондерів для визначення охоти та моніторингу фізіологічного стану корів; провідний постачальник рішень для ефективного менеджменту молочного господарства в Ізраїлі; постачальник основних комплектуючих для провідних світових виробників доїльного обладнання - Lely (Німеччина); фірма De Laval (Швеція) тощо.
У загальній комп'ютерній мережі держави введено базу даних на все поголів'я корів - 120000 голів.
На сьогодні в Ізраїлі середньорічний надій на корову становить 13000 кг молока.
Базові критерії під час управління стадом - це надійна інформація, обгрунтоване прийняте рішення, вчасна дія, висока продуктивність.
Фірма S.C.R запропонувала інноваційні технології. Це, насамперед, використання унікального за своїми характеристиками датчика руху й прискорення - максимально ефективна на сучасному ринку технологія визначення настання статевої охоти у тварин.
Інтелектуальні ошийники-транспондери облаштовані також датчиками руху й звуку - комбінація визначення статевої охоти з моніторингом румінації (жуйного процесу) тварини. Це якісно новий рівень інформації щодо життєдіяльності кожної тварини в стаді.
Вчасне виявлення статевої охоти - найважливіший чинник підвищення відтворної здатності (репродуктивності) корови.
Розроблена автоматизована система управління доїнням корів і стадом тварин забезпечує: моніторинг і контроль доїльної зали, збирання детальної інформації про кожну корову в стаді: надій, якість молока, фізіологічний стан, рівень активності, румінація, жива маса. Система в автоматичному режимі видає звіти й графіки за такими параметрами: карта корови з повним обсягом даних; моніторинг доїльної зали в реальному часі; інформація про надій молока; дані про статеву охоту тварин; менеджмент відтворення стада; автоматичні звіти для селекції; зручний у користуванні генератор звітів.
Система, завдяки модулю автоматичної годівлі, забезпечує ефективне розв'язання проблем правильної годівлі тварин та селекційних воріт - в автоматичному режимі спрямовує рух кожної корови згідно із заданими функціональними й фізіологічними параметрами.
Отже, ХV Міжнародний ювілейний симпозіум із машинного доїння сільгосптварин - новий крок на шляху дальшого наповнення теоретичної складової машинного доїння корів, створення сучасного конкурентоспроможного обладнання для молочних ферм і його основного технологічного процесу - доїння корів. Здобуті теоретичні та практичні знання сприяють удосконаленню технології виробництва молока в процесі реформування галузі молочного тваринництва України.
В. Смоляр,
завлаб, канд. с.-г. наук
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Advertisement

Інтерв'ю
Коротенька замітка на propozitsiya.com про бажання компанії Nestle купувати в Україні сушені овочі досі утримує абсолютний рекорд переглядів на сайті. Прояснити специфіку цього ринку і застосовуваних тут технологій ми попросили... Подробнее
Ігор Чечітко, директор компанії  HZPC Ukraine
Після того, як запрацювала Угода про вільну торгівлю з ЄС, низка українських сільгоспвиробників спробували вийти на європейський ринок. Стало зрозуміло, що продукцію, яка продається у свіжому вигляді,

1
0