Спецможливості
Техніка та обладнання

Комбікорми для сільських замовників

04.02.2009
254
Комбікорми для  сільських замовників фото, ілюстрація

Раціональне підготовування концентрованих, соковитих і листостеблових кормів у вигляді сумішей для згодовування тваринам і птиці в селянських (фермерських) господарствах та в господарствах індивідуальних власників — виробників сільськогосподарської продукції — є важливим чинником підвищення продуктивності тваринництва.

Раціональне підготовування концентрованих, соковитих і листостеблових кормів у вигляді сумішей для згодовування тваринам і птиці в селянських (фермерських) господарствах та в господарствах індивідуальних власників — виробників сільськогосподарської продукції — є важливим чинником підвищення продуктивності тваринництва.

Упровадження процесу виготовлення малокомпонентних комбікормів зумовлене такими вимогами:
n забезпечення нормативних вимог і оптимального складу кормосумішей з урахуванням специфіки наявної бази, виду тварин, рівня їхньої продуктивності й усталеної схеми виробництва;
n використання малогабаритних агрегатів та одноопераційиих подрібнювачів.
За статистичними даними, станом на 1 січня 2008 року в Івано-Франківській області працювало 242 фермерські господарства. У них та в сільських одноосібних господарствах переважно використовують одноопераційні дробарки заводської конструкції з горизонтальним розміщенням ротора, які не оснащено механізмами чи модульною приставкою для формування збалансованих концентрованих кормів. Безумовно, нові вітчизняні агрегати серії АКГСМ “Мрія” мають свої відмінності, бо вони призначені для приготування гомогенної кормової суспензії
(г. к. с.) свиням та великій рогатій худобі в середніх і великих господарствах АПК.
Інша річ — виробництво та використання комбікормів у приватних дворах на основі сировини місцевого виробництва, де утримують одну-дві одиниці ВРХ, стільки ж свиней і 15–30 одиниць птиці. Адже при цьому важливими є також оптимальний ступінь подрібнення зернових компонентів, їхнє співвідношення, поєднання з білково-вітамінно-мінеральними добавками (БВМД), рівномірний розподіл інгредієнтів у основній масі приготовленої суміші.
Згадані вище дробарки сільських виробників — одноопераційні машини. Згідно з ГОСТ 8770-58, встановлено три ступені помелу зерна за модулем (М): грубий — 2,60– 1,80 мм, середній — 1,80 і тонкий — 1–0,20 мм. За зоотехнічними вимогами, продукт першого ступеня помелу доцільно застосовувати для годівлі ВРХ, середнього й дрібного дроблення — для свиней. Щодо годівлі птиці, то переважним є використання великодробленого зернового корму (за згодовування в сухому вигляді) і дрібного (для приготування вологих сумішей із борошна, подрібненої бульби, овочів, зеленої маси та інших кормів). Тож часте технологічне накладання технічного засобу для подрібнення сировини окремими порціями різного ступеня однорідності маси — це перевитрата часу обслуговуючим персоналом.
З урахуванням цього чинника, науковці дослідної станції у співдружності з ініціатором нововведення підприємцем Юрієм Романовичем Костишоком розробили та виготовили комбікормовий агрегат нескладної конструкції, який з осені 2007 року експлуатують у міні-цеху на території с. Товмачик Коломийського району.
 Такий агрегат має реверсивну дробарку ДВРЗ-3,0 із вертикальним молотково-дисковим ротором, електродвигун (Nпр + 7,5 кВт), решето, механізм регулювання якості подрібнення зернофуражу, бункер (конструкція винахідника М. І. Карпенка).
Під дробаркою розміщено двопотоковий розтруб із заслінкою, за нею дозатор і модульну приставку-змішувач (фото). Причому в циліндричній камері змішувача вмонтовано стрічково-гвинтовий конвеєр і стабілізатор формування суміші типу “біляче колесо” (заявка № а 200803764 на видачу патенту).
Привід вала змішувача — електромеханічний. Корпус нахилено під кутом 30°. Поєднання робочих органів модульної приставки забезпечує процес згладжування нерівномірності вхідного кормового потоку, взаємодії часточок оброблюваного продукту з лопатками “колеса білки”, тонкошаровий розподіл маси за периферією робочої камери, а в зоні вивантаження суміші знижується сегрегація (самовільне розшарування) часточок інгредієнтів.
Характерно, що реверсивна дробарка має лише чотири шарнірно підвішені молотки замість 16–72, вмонтованих у робочих камерах згаданих вище подрібнювачів. Вона (за даними випробувань М. І. Карпенка) забезпечує структуру і вміст пилоподібної фракції в межах 5%, тоді як, наприклад, збільшення в комбікормі пилоподібних часточок до 25% зменшує середньодобові прирости живої маси молодняку свиней на 18% (за даними досліджень В. Я. Максакова та ін., 1985).
 — Агрегат у міні-цеху розміщено з таким розрахунком, щоб встановити екструдер, олійницю, — каже пан Костинюк. — Двопотоковий розтруб теж має своє призначення. Сільські замовники привозять зернофураж і хочуть подрібнити його на дерть або ж приготувати кормосуміш із відповідними добавками (БВМД). За переміщення кормової подрібненої маси в ліву частину розтрубу отримуємо лише концентрований корм, якщо – в праву, тоді маса подається з добавками в робочу камеру модульної приставки на змішування. Агрегат можна використовувати в режимах безперервного й циклічного формування кормосумішей за продуктивності процесу 0,56–0,87 т/год, сумарної потужності електроприводу — 9,9 кВт.
Реалізація процесу виготовлення малокомпонентних комбікормів на основі сировини місцевого виробництва та покупних добавок (преміксів) знижує вартість готової продукції на 16–30% (завдяки скороченню матеріальних і транспортно-енергетичних затрат), порівно з кормами, придбаними на спеціалізованому заводі.

М. Фіялка,
завідувач лабораторії механізації
Коломийської дослідної станції, 
канд. техн. наук

Інтерв'ю
Виробники добрив та аграрії не можуть дійти згоди у питанні справедливого ціноутворення на добрива вітчизняного виробництва. Ця ситуація викликає занепокоєння.
Ма­рек Руж­няк— влас­ник гру­пи ком­паній Agro-Land Group
Аг­рар­на Поль­ща та­кож міцно «при­кипіла» до Ук­раїни, ад­же польські тех­но­логії, техніка, посівний та насіннєвий ма­теріал уже дав­но от­ри­ма­ли схва­лен­ня ук­раїнських сільгоспви­роб­ників і

1
0