Спецможливості
Технології

Гербіцидний захист соняшнику

13.05.2015
5391
Гербіцидний захист соняшнику фото, ілюстрація

Гербокритичний період у соняшнику становить 40–50 днів — від сходів до фази утворення кошика. Посіви цієї культури надзвичайно складно захистити від комплексу бур’янів, особливо дводольних, у післясходовий період.

Гербокритичний період у соняшнику становить 40–50 днів — від сходів до фази утворення кошика. Посіви цієї культури надзвичайно складно захистити від комплексу бур’янів, особливо дводольних, у післясходовий період.

С. Ременюк, канд. с.-г. наук, завлабораторії гербології,
ІБКіЦБ НААН

Біологічною основою тривалого гербокритичного періоду є повільний ріст рослин на початку вегетації,  технологічною — широкорядний спосіб висіву, що створює сприятливі умови для проростання насіння бур’янів. За відсутності комплексних заходів контролю бур’янів у посівах соняшнику втрати урожаю сягають 20–70%, на дуже засмічених полях урожайність знижується у
1,5–2,1 раза. Навіть незначна кількість бур’янів у рядках призводить до зниження врожаю. Агротехнічні прийоми (контроль злісних бур’янів у посівах попередника, до-  і післясходове боронування, міжрядні обробітки) не завжди забезпечують надійне контролювання бур’янів. Особливо це відчутно в наш час, коли збільшується засміченість посівів та проявляється видова перебудова агроценозу бур’янів за оптимізації найшкодочинніших видів.
Найбільш злісними бур’янами є нетреба звичайна і амброзія полинолиста, які, як і соняшник, належать до родини Складноцвіті (Asteraceae) і є дводольними теплолюбними видами. І це поєднання цілком зрозуміло. Кожен раз, висіваючи дводольну теплолюбну культуру, ми спостерігаємо масові сходи цих видів бур’янів (та їм подіб­них). Тому потрібно змінювати екосистему бур’яну, вводячи у сівозміну наступні злакові чи дводольні холодо­стійкі культури, які природним чином будуть пригнічувати проростання, ріст і розвиток цих видів бур’янів. У другій половині вегетаційного періоду в посівах соняшнику, особливо за зрідженої густоти стояння, відмічаємо активний ріст амброзії полинолистої та інших бур’янів. Тому для збільшення конкурентоспроможності соняшнику слід дотримуватись оптимальної густоти стояння та вносити фунгіциди, щоб зберегти зелені листки до настання фізіологічної стиглості рослин.
Серед інших дводольних видів бур’янів поширені щириця звичайна, лобода біла, гірчак розлогий і березкоподібний, талабан польовий, паслін чорний, злинка канадська; значної шкоди завдають одно- й багаторічні однодольні: пирій повзучий, просо куряче, мишій сизий, стоколос без­остий, а також кореневищні та коренепаросткові.
Відповідно, система захисту соняшнику від бур’янів включає застосування досходових (грунтових) і післясходових гербіцидів залежно від їхнього видового складу, вологості грунту, температурного режиму і фази розвитку культури. Слід враховувати, що всі сорти (гібриди) соняшнику розподіляємо на звичайні, стійкі до гербіциду Експрес, стійкі до гербіцидів імідазолінової групи.
  Сьогодні в Україні застосовують такі системи захисту посівів соняшнику від бур’янів:
   класична — із використанням грунтових та післясходових гербіцидів та грамініцидів із елементами механічного контролю;
   Clearfield фірми BASF — включає в себе гербіцид Євро-Лайтнінг, в. р. (імазапір, 15 г/л + імазамокс, 33 г/л), нормою 1,0–1,2 л/га і висів спеціальними гібридами соняшнику, стійкими до цього гербіциду;
   Express Sun фірми Dupont — складається з гібридів соняшнику Піонер, стійких до гербіциду Експрес, в. г. (трибенурон-метил, 750 г/л), нормою 30–50 г/га;
   Clearfield Plus фірми BASF — на основі стійкості гібридів соняшнику до гербіцидів імідазолінової групи, але з більш високою толерантністю до гербіцидів, ніж у системі Clearfield.
Розглянемо їх детальніше.
На сьогодні практично немає гербіцидів, які можна було б застосовувати проти дводольних бур’янів по вегетації соняшнику. Тому раціональним є внесення гліфосатів в осінній обробіток або навесні за два тижні до висіву, але тільки коли бур’яни активно вегетують, а для кореневищних і коренепаросткових — коли є сокорух поживних речовин у корені. У разі сильного засмічення амброзією полинолистою, березкою польовою та іншими бур’янами за обробки парів застосовують: гліфосат + дикамба, 2–3 л/га; Раундап + Діанат,
р. к.,  0,4 л/га, або 2,5 Д+Раундап.

Класичний варіант захисту посівів соняшнику
Ефективними щодо контролю однорічних злакових та дводольних бур’янів традиційно є грунтові гербіциди з діючою речовиною ацетохлор, метолахлор, прометрин і пендиметалін, які дають змогу ефективно контролювати посіви соняшнику від бур’янів за мінімальних фінансових витрат. Безумовно, для ефективної їхньої дії потрібна волога. Тому в умовах нестійкого зволоження грунту, характерного для більшості областей України, ці гербіциди краще вносити до сівби, під передпосівну культивацію. Вагомий вплив на ефективність грунтових гербіцидів має також структура грунту (поверхня поля повинна бути вирівняною, структура — дрібногрудкуватою), а також добре перемішування із грунтом. Так, в умовах Веселоподільської ДСС ІБКіЦБ НААН (Полтавська обл., Семенівський р-н) внесення грунтових гербіцидів після сівби одночасно із загортанням боронами зменшувало кількість рослин щириці звичайної на 58,4% (S-метолахлор, 960 г/л, нормою
1,6 л/га), лободи білої — на 49,6, злинки канадської — на 45,7; ацетохлор і прометрин (3,0 і 4,0 л/га) зменшували кількість рослин амброзії полинолистої лише на 51,6 і 57,6% відповідно. Тому для підвищення активності гербіцидів їх поєднують, наприклад замість прометрина, 3,0 л/га, вносять Гезагард,
к. с., 2,0 л/га, разом із Харнесом, к. е.,  1,5 л/га, під передпосівну культивацію, а потім — під висів.
Потрібно враховувати, що гербіциди на основі ацетохлору і метолахлору можуть пригнічувати рослини соняшнику і заборонені у багатьох країнах, а також не завжди контролюють такі бур’яни, як нетреба звичайна і амброзія полинолиста. Головними ознаками фітотоксичності ацетохлору на соняшнику є слабкий розвиток бічної кореневої системи, деформування рослин культури, відставання у розвитку.
Пролонговану гербіцидну дію за рахунок синергізму діючих речовин має Примекстра ТZ Голд 500 SC, к. с. (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин 187,5 г/л), з нормою 4,5 л/га. М’якою дією на соняшник відзначається д. р. пропізохлор, при цьому ефективність контролю бур’янів залишається високою. У разі значного засмічення злаковими бур’янами вносять Фронтьєр Оптіма, КЕ (диметенамід-П, 720 г/л), нормою 0,8–1,2 л/га. Також ефективним проти злакових і деяких однорічних дводольних і багаторічних однодольних бур’янів є препарат на основі діючої речовини трифлуралін, 480 г/л, з нормою 2,0–5,0 л/га. Водночас слід враховувати високу летючість цього гербіциду в польових умовах, тому обов’язковим є  загортання його в грунт.
Як вказувалось раніше, для ефективнішого контролю бур’янів грунтові гербіциди поєднують. Так, високою біологічною ефективністю характеризуються внесення д. р. окси­флуорфен+ацетохлор (0,8 + 1,5 л/га), д. р. флурохлорідон + ацетохлор (1,5 + 1,5 л/га). За незначного забур’янення, особливо амброзією полинолистою, можливе внесення лише д. р. ацетохлор або пропізохлор.
Досить часто посіви соняшнику засмічені багато- й малорічними видами злакових бур’янів. У більшості випадків грамініциди вносять у фазі 2–6 листків у рослин злакових бур’янів, що збігається із фазою розвитку соняшнику 3–5 листків.

Система Express Sun
Грунтується на технології застосування у посівах соняшнику діючої речовини трибенурон-метил, 750 г/кг, та висіву стійких до неї гібридів. Трибенурон-метил ефективно контролює двосім’ядольні види бур’янів, у тому числі амброзію полинолисту, дурман звичайний, види гірчаків, лободу білу, канатник Теофаста за наявності їхніх сходів на момент обприскування. За потрапляння на рослини препарат зупиняє поділ клітин (протягом трьох годин) чутливих видів бур’янів, у результаті чого їхній ріст  блокується, вони не конкурують із культурою за елементи живлення, воду та світло. Видимі симптоми з’являються через 5–8 днів, а повна загибель бур’янів настає через 10–25 днів. Тепла та волога погода пришвидшує дію гербіциду, а прохолодна та суха — уповільнює.
Гербіцид Експрес вносять на стійких гібридах у фазі 2–8 справжніх листків соняшнику на ранніх стадіях розвитку бур’янів. Проти багаторічних дводольних видів бур’янів (осот ро­­­­же­­вий і жовтий, норма внесення 40–50 г/га) — у фазі розетка, що здебільшого збігається із фазою 4–6 листків у соняшнику. Слід врахувати, що д. р. трибенурон-метил, 750 г/кг, не діє у грунті, отже, сходи бур’янів, які з’являться після обробки, нормально розвиватимуться. Тому за високої забур’яненості амброзією чи застосуванні у господарстві системи обробітку грунту «ноу-тілл» ефективним є дворазове внесення препарату у фазі соняшнику 2–4 листки нормою
30 г/га та 6–8 листків — 20 г/га.
Стійкими до дії трибенурон-метилу, 750 г/кг, залишаються березка польова, одно- та багаторічні злакові, середньостійкими — паслін чорний, нетреба звичайна. Раціональним буде внесення трибенурон-метилу, 750 г/кг, після грунтових гербіцидів у фазі 4–6 справжніх листків соняшнику. Слід враховувати, що трибенурон-метил, 750 г/кг, не можна змішувати з грамініцидами, а застосовують окремо, через 5–7 днів.

Виробнича система Clearfield
Система Clearfield, або ImiSun, грунтується на природній стійкості соняшнику до гербіцидів імідазолінової групи. У 1996 р. у США, штат Канзас, у дикого соняшнику було виявлено мутацію гена у ферменті ацетогідроксиацидсинтази (AHAS), толерантну до гербіцидів. Після перенесення цієї ознаки на культурний соняшник отримали лінії, стійкі до гербіцидів імідазолінової групи, що послугували матеріалом для розробки гібридів зі стійкістю до гербіцидів імідазолінової групи, які введено в комерційну експлуатацію в США, Аргентині і Туреччині у 2004 р.
За цієї системи контролюємо як злакові, так і дводольні види бур’янів внесенням гербіциду Євро-Лайтнінг у фазі 4 справжніх листків соняшнику нормою 1,0–1,2 л/га (у разі внесення у фазі 6–8 справжніх листків — норма не менше 1,2 л/га). Дрібно вносити не рекомендується, на легких грунтах і з низьким вмістом гумусу норму зменшуємо до 1,0 л/га. Якщо рослини перебувають у стані стресу під впливом посухи, високих температур, перезволоження — гербіцид не вносимо.
Діючі речовини швидко поглинаються через листя та проникають через корені, де діють як інгібітор ензиму AHAS або ацетолактатсинтази (ALS). Імідазоліни в рослині сприяють зниженню синтезу амінокислот, що, своєю чергою, приводить до загибелі чутливих бур’янів. Гербіцидна дія Євро-Лайтнінг, порівняно із грунтовими препаратами, набагато менше залежить від кількості опадів у грунті, діє на бур’яни безпосередньо через листя, а також має довготривалу грунтову дію, контролюючи проростаючі бур’яни.
Виробнича система Clearfield показує добрі результати у боротьбі з рослиною-паразитом вовчком. У такому разі гербіцид на основі д. р. імазапір + імазамокс необхідно вносити у фазі 6–8 листків соняшнику нормою 1,0–1,2 л/га, при цьому дводольні бур’яни повинні мати не більше 6 листків. Однак вовчок може з’являтися пізніше, тому слід висівати стійкі до 7–8 рас вовчка гібриди соняшнику. Слід уникати внесення гербіциду по перерослих бур’янах, особливо коли ми протидіємо зараженню рослин соняшнику вовчком. Так, у фазі 8 листків обробка препаратом (д. р. імазапір + імазамокс) за максимальної норми викликає загибель лише точки росту амброзії полинолистої, а у фазі 12–15 справжніх листків бур’ян є стійким до гербіциду — після пригнічення точки росту нові пагони відростають із прикореневої зони. На таких перерослих бур’янах, як березка польова та осот рожевий, гербіцид діє лише на надземну частину, тоді як коренева система майже не пригнічується. Також у разі сильного забур’янення пирієм повзучим та іншими багаторічними злаковими слід вносити грамініциди, а через 10–14 днів — Євро-Лайтнінг.
Внесення д. р. імазапір + імазамокс нормою 1,2 л/га підвищує ризик негативного впливу продуктів розпаду гербіцидів на наступну культуру сівозміни. Так, біологічна активність д. р. імазапір зберігається у грунті від трьох місяців до одного року. З метою зниження ризиків токсикації наступних культур рекомендовано після збирання врожаю соняшнику, що обробляли гербіцидом із групи імідазолінонів, проводити глибоку оранку та висівати тільки пшеницю озиму та яру, жито, сою, горох. (Детальніше — описано в рекомендаціях BASF.) Після внесення д. р. імазапір + імазамокс не можна висівати гібриди звичайного соняшнику, а також стійкі до Clearfield і Експрес, оскільки у бур’янів може вироблятися резистентність.

Clearfield Plus
Розроблена з використанням традиційної селекції рослин, забезпечує кращий контроль бур’янів завдяки вищій толерантності до гербіцидів без негативного впливу на культуру, підвищеній стійкості рослин до впливу навколишнього середовища, зростанню вмісту олії та виходу насіння. Ця нова оз­­­нака стійкості виведена на основі му­­тації гена Ahasl — CLHA-Plus. На ринку система Clearfield Plus з’явилась нещодавно і починаючи з
2012 р. доступна у Північній і Південній Америці, Росії, Південній Африці, Східній та Західній Європі. Ця технологія включає застосування на посівах соняшнику гібридів, стійких до імідазолінової групи: у США — Beyond (д. р. імазамокс), Канаді — Solo (іма­за­мокс) + ПАР Merge, країнах Західної Європи — Pulsar Plus (імазамокс) + ПАР Tween 20, у Східній Європі (у т. ч. Ук­ра­їні) — Євро-Лайтнінг Plus (імаза­мокс) + ПАР.
Як бачимо, ця технологія більше спрямована на внесення у посівах гібридів соняшнику, стійких до імідазолінової групи, лише діючої речовини імазамокс, яка ефективно контролює однорічні дводольні види бур’янів, швидше розкладається у грунті, не виявляє негативної післядії на більшості культур, які висівають після соняшнику. Імазамокс, як і решта гербіцидів імідазолінової групи, проникає в рослини бур’янів через коріння і листя і пересувається до точки росту. Ріст чутливих бур’янів припиняється вже через кілька годин після обприскування гербіцидом. На відміну від д. р. імазапір, імазамокс швидше розкладається у грунті (50% протягом 12–42 днів), у рік застосування в кінці вегетаційного періоду восени в орному шарі залишається менше 1–2% внесеної кількості.
Вища толерантність системи Clearfield Plus до діючої речовини імазамокс дає змогу значно підвищити ефективність контролю бур’янів у посівах соняшнику. Однак це досягається не збільшенням норми внесення препарату, а покращанням формуляції самого гербіциду шляхом додавання різних по­­верхнево-активних речовин. В Україні застосування системи Clearfield Plus об­­межується недостатньою кількістю на­­сіння гібридів соняшнику з ознакою стій­­­кості CLHA-Plus. Водночас деякі господарства вносять на посівах гібридів соняшнику, стійких до Євро-Лайтнінг, гербіцид Пульсар нормою 1,0–1,2 л/га.

Інтерв'ю
Одним із найвідоміших не лише в Україні, а й у всьому світі центрів пшеничної селекції є Миронівка (Київщина), яку недарма називають пшеничною столицею, батьківщиною української озимої пшениці, адже саме тут працює Миронівський інститут... Подробнее
В українському сільському господарстві, здається, немає більш суперечливої культури, ніж часник. З одного боку, порівняно високі й стабільні ціни та безроздільне панування імпорту на внутрішньому ринку повинні свідчити про високу... Подробнее

1
0