Спецможливості
Технології

Ефективність протруйників на зрошуваній кукурудзі

13.02.2013
638
Ефективність протруйників на зрошуваній кукурудзі фото, ілюстрація

Задля уникнення небезпеки для посівів кукурудзи від грибкових хвороб та шкідливих комах слід особливу увагу приділяти системі захисту культури і, першою чергою, дотримуватися агротехнічних вимог та проводити передпосівну підготовку насіннєвого матеріалу.

Задля уникнення небезпеки для посівів кукурудзи від грибкових хвороб та шкідливих комах слід особливу увагу приділяти системі захисту культури і, першою чергою, дотримуватися агротехнічних вимог та проводити передпосівну підготовку насіннєвого матеріалу.

О. Шелудько, канд. біол. наук,
А. Колченко, мол. наук. співробітник,
Інститут зрошуваного землеробства НААН,
В. Найдьонов, В. Нижеголенко,
канд. с-г наук, завідувачі лабораторій,
Асканійська державна с.-г. станція НААН

Перспективні гібриди кукурудзи вітчизняної та іноземної селекції на зрошуваних землях південного Степу України за оптимальних умов вирощування забезпечують одержання десяти и вище тонн зерна. Разом з тим, гіркий досвід окремих господарств свідчать, що нехтування науково розробленою методикою вирощування кукурудзи значно погіршує фітосанітарний стан культури, що істотно зменшує урожай зерна.
Екстремальні погодні умови осінньо-зимового періоду 2011–2012 рр. викликали зрідженість та загибель значних площ озимих посівів ячменю та пшениці, що викликає необхідність пересівання їх ярими зерновими культурами, серед яких важливу роль займає кукурудза. Так, в колективних і фермерських господарствах південного Степу України в 2012 р. площа посівів кукурудзи на зерно перевищила 200 тис. га.
Кукурудза — одна з основних зернових, кормових і промислових культур на зрошуваних землях Півдня України. За високого агротехнічного рівня та оптимального фітосанітарного стану вона гарантує одержання високих урожаїв зерна та зеленої маси.
У технології вирощування цієї культури важливе значення має захист її від шкідливих комах та грибкових хвороб, які за нехтування засобами захисту можуть призвести до втрат 25–30% урожаю.
   Фітосанітарний стан зрошуваних посівів кукурудзи в південному Степу України останніми роками потребує підсиленої уваги та дотримання рекомендованих зональних систем захисту від шкідливих організмів. Шкодочинність фітофагів (шкідливих комах) та збудників хвороб полягає не тільки в зниженні врожаю зерна, а й в погіршенні його технологічних і посівних якостей. Серед фітофагів істотну загрозу зрошуваним посівам кукурудзи являють дротяники та несправжні дротяники, серед хвороб — стеблові гнилі і пухирчаста сажка. За недотримання науково обгрунтованих сівозмін та рекомендованої системи захисту в низці господарств виникає необхідність пересівання кукурудзи внаслідок значних пошкоджень посівів шкідливими організмами.
Важлива роль в системі захисту посівів кукурудзи належить передпосівній обробці насіння протруйниками. Для захисту культури від шкідливих організмів в «Переліку пестицидів і агрохімікатів…» (2012 р.) нараховується понад 20 препаратів, більшість з яких захищає посіви від грибкових хвороб. І лише вісім протруйників рекомендовано для захисту насіння та молодих сходів від наземних і грунтоживучих шкідників (Гаучо, з.п.; Команч WP, з.п.; Космос 250, т.к.с., Круїзер 350 FS, т.к.с.; Нуприд 600, к.с.; Пончо FS 600, т.к.с.; Семафор 20 ST, т.к.с.; Форс Зеа 280 FS, т.к.с.).
   На сьогоднішній день в арсеналі протруйників насіння кукурудзи відсутні препарати з комплексним захистом від грибкових хвороб та шкідливих комах. За потреби захисту посівів від комплексу шкідливих організмів науковці рекомендують застосовувати бакові суміші дозволених «Переліком пестицидів і агрохімікатів…» (2012 р.) фунгіцидних та інсектицидних протруйників. Проте конкретні рекомендації щодо застосування бакових сумішей протруйників відсутні як в Україні, так і в інших країнах світу. В зв’язку з цим дане питання є актуальним для аграріїв усіх природно-кліматичних зон України.
Мета наших досліджень — вивчення ефективності бакових сумішей нових протруйників для захисту зрошуваних посівів кукурудзи від найпоширеніших видів грибкових хвороб та шкідників. Лабораторні та польові дослідження проводили на дослідному полі Інституту зрошуваного землеробства і дослідного господарства «Асканійське» Каховського району Херсонської області. Схема досліду в інституті включала варіанти: Круїзер 350 FS, т.к.с.+ Іншур Перформ, т.к.с. (6,0 + 0,5л/т); Форс Зеа 280 FS, т.к.с. + Іншур Перформ, т.к.с. (5,5 + 0,5л/т) і контроль (без протруйників).
Грунт дослідного поля темно-каштановий, середньо-суглинковий із глибиною гумусового горизонту 40 см і вмістом гумусу в орному шарі 2,4%, загального азоту — 0,17%, валового фосфору — 0,09%, рН водної витяжки — 6,8. Попередник — соя, повторність досліду чотириразова. Гібрид кукурудзи — Сиваш.
   Агротехніка загальноприйнята для зони зрошення Півдня України, лущення — на 10–12 см, оранка — на 25 см, передпосівна культивація на глибину — 8 см, сівба сівалкою СПЧ-8, прикотковування. Сівбу проводили в оптимальні строки: в інституті сівалкою СПЧ-8, в дослідному господарстві «Асканійське» — італійською сівалкою «Газпардо».
Перед сівбою на всіх варіантах внесли гербіцид Фронтьер Оптима, к.е. (1,4 л/га). Зрошення в інституті проводили за допомогою дощувальної машини ДДА-100МА, в дослідному господарстві «Зематік». Зрошувальна норма становила 2200 і 2500 м2/га.
Під час вивчення впливу протруйників на посівні якості насіння кукурудзи негативного впливу на розвиток сходів та молодих рослин не відмічено. Навпаки, у обробленому цими протруйниками насінні енергія проростання на 3,9–5,7% вища порівняно з контролем. Лабораторна схожість на варіантах застосування суміші Іншур Перформ + Форс Зеа 280 FS була на 5,5% вищою; за застосування бакової суміші Іншур Перформ + Круїзер 350 FS — на 4,9% вищою за контроль. Польова схожість перевищила контроль, відповідно, на 4,8 і 4,3%.
   Серед грибкових хвороб зрошуваної кукурудзи в роки досліджень господарське значення мали пухирчаста сажка і фузаріозна гниль стебел. Ураження рослин на варіанті без захисту становило, відповідно, 3,55 і 9,8%. Обробка насіння протруйником Іншур Перформ на другому і третьому варіантах досліду сприяла зменшенню ураження рослин відміченими хворобами, відповідно, в 9,8 і 10,7 та 8,7 і 9,5 разів. Ефективність захисту становила, відповідно, 89,2 і 90,7 та 88,5 і 89,4%.
Заселеність дослідних площ грунтоживучими шкідниками кукурудзи перед сівбою становила 100% із чисельністю в інституті 3,9–4,7 і в дослідному господарстві 5,5–6,2 екз./м2. Серед них переважали дротяники — личинки посівного, степового і червоно-бурого коваликів. Менш поширені несправжні дротяники — личинки чорнишів.
За застосування протруйників Круїзер 350 FS, т.к.с., і Форс Зеа 280 FS, т.к.с. їхня чисельність через 30 днів після сівби зменшилась на 85,5–91,3%. Кращий захист від грунтоживучих шкідників проявив протруйник Форс Зеа 280 FS, т.к.с. Ефективність його дії за пошкодженості насіння і молодих рослин становила, відповідно, 91,3 і 87,2%. Відсоток загиблого насіння зменшився з 2,9% на контролі до 0,27% (табл.).
Протруйник Круїзер 350 FS, т.к.с., забезпечив ефективність захисної дії проти грунтоживучих шкідників зрошуваної кукурудзи на рівні 85,5%. Пошкодженість висіяного насіння та рослин зменшилась, відповідно, на 86,9 і 82,8%.
   Показники господарської ефективності різних протруйників свідчать, що передпосівна обробка насіння кукурудзи інсектицидними препаратами Форс Зеа 280 FS, т.к.с. (5,5 л/т) і Круїзер 350 FS, т.к.с. (6,0 л/т) у баковій суміші з фунгіцидним протруйником Іншур Перформ, т.к.с. (0,5 л/т) сприяла надійному захисту культури від грунтоживучих шкідників та грибкових хвороб, збереженню густоти рослин та врожайності, відповідно, на 0,93 і 1,02 т/га.
Високу ефективність захисту посівів зрошуваної кукурудзи від шкідників та грибкових хвороб одержано в дослідному господарстві «Асканійське» в 2011 р. Бакова суміш протруйників Круїзер 350 FS, т.к.с., та Іншур Перформ, т.к.с. (6,5 + 0,5 л/т) надійно захистила посіви кукурудзи від комплексу шкідливих організмів та сприяла збереженню від втрат 0,95 т/га зерна за урожаю зерна 10,3 т/га на площі 45 га. Аналіз зерна в токсикологічній лабораторії залишків пестицидів не виявив.
   Таким чином, бакова суміш протруйників інсектицидної дії (Круїзер 350 FS, т.к.с., і Форс Зеа, 280 FS) та фунгіцидної дії (Іншур Перформ, т.к.с.) сприяє підвищенню енергії проростання, лабораторній та польовій схожості насіння та оптимізації фітосанітарного стану зрошуваних посівів кукурудзи та захищає врожай від втрат, а навколишнє середовище — від забруднення залишками пестицидів.
Широке використання аналогічних бакових сумішей протруйників в колективних та фермерських господарствах різних природно-кліматичних зон України сприятиме надійному захисту посівів кукурудзи від шкідників і хвороб та істотному збільшенню валового виробництва зерна.

Інтерв'ю
Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України
Ідея спалювати в котлах ТЕЦ солому ще в 80-х здалася б смішною. Однак зараз учені бачать не тільки можливість замінити ним, кукурудзяним і соняшним бадиллям дві третини газу, але й доводять, що тепло
Родіон Рибчинський, голова асоціації «Борошномели України»
Український ринок борошна незважаючи на негативні тенденції розвивається, для продукції відриваються кордони нових країн, а підприємства будують та оновлюють свої потужності. Про життя борошномелам

1
0