Спецможливості
Агробізнес

Де ті покоси, а вже — аграрні перекоси

01.10.2008
172
Де ті покоси, а вже —  аграрні перекоси фото, ілюстрація

В агропромисловому комплексі спостерігається спад валового виробництва в усіх категоріях господарств. Про це поінформував під час засідання опозиційного уряду Віктор Слаута.

В агропромисловому комплексі спостерігається спад валового виробництва в усіх категоріях господарств. Про це поінформував під час засідання опозиційного уряду Віктор Слаута.

За його словами, триває катастрофічне вирізання худоби; падає виробництво молока; весняно-посівна кампанія проходить у вкрай важких для аграріїв умовах; майже не працює кредитна система; маємо недофінансування видатків із Державного бюджету на підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу; відсутні адаптаційні заходи діяльності сільськогосподарських підприємств до умов СОТ; загострюється проблема міжгалузевого диспаритету; на споживчому ринку спостерігається безпідставне та безконтрольне зростання цен; адміністративні заходи, що їх здійснює нинішній уряд для регулювання продовольчого ринку, спрямовані на вирішення інтересів наближених до нього бізнесових структур, а не на стримання цін на споживчому ринку.
Зростання обсягів сільськогосподарського виробництва за січень-квітень 2008 року, наголошувалося під час засідання, становило 0,1% проти відповідного періоду 2007 року. Зменшилося виробництво молока на 4%. Споживання молока і молочних продуктів перебуває на критичному рівні. Катастрофічними темпами скорочується поголів’я худоби. З початку року в усіх категоріях господарств поголів’я великої рогатої худоби зменшилося на 11%, зокрема поголів’я корів — на 8, а свиней — на 20 відсотків.
Нинішня посівна кампанія потерпає від високих цін на пальне, міндобрива, засоби захисту рослин, а головне — від непрофесійного й відверто байдужого ставлення до одного з найважливіших етапів продовольчого виробництва. У поточному році майже не працює система надання кредитних ресурсів для сільськогосподарських підприємств. Усе разом ставить під загрозу отримання доброго валового збору.
Проблема диспаритету цін знову знищує сільськогосподарського товаровиробника. З початку поточного року сукупний індекс витрат на продукцію, спожиту аграрним сектором, становив 142,9%, при цьому індекс споживчих цін на всі товари й послуги сягав 113,1%. Тобто, у 3,3 раза темпи зростання цін на продукцію, спожиту аграрним сектором, вищі за ціни реалізації сільськогосподарської продукції.
Здорожчання продуктів харчування теж дають про себе знати. У квітні 2008 року до відповідного періоду минулого року вони зросли на 47,2%, а за січень-квітень — до відповідного періоду минулого року — на 37,5 відсотка.
Товарні інтервенції борошном та м’ясопродуктами, які здійснює нинішній уряд з регулювання продовольчого ринку, спрямовані здебільшого на вирішення інтересів наближених до нього бізнесових структур, а не на стримання цін на споживчому ринку.
Злочинною для аграрного сектору є політика в зерновому комплексі. Технічні можливості елеваторів уже не дають можливості зернотрейдерам забезпечити належний експортний баланс та своєчасне вивільнення потрібних площ зерносховищ для підготовки до приймання зерна нового врожаю. Це неминуче призведе до загибелі частини нового врожаю та подорожчання хлібобулочних виробів.
Украй сумнівним у поточному році є формування державних ресурсів зерна в обсягах, достатніх для гарантування продовольчої безпеки. Програму форвардних його закупівель Аграрний фонд не виконав. Станом на 12 квітня 2008 року за цією схемою закуплено лише 37,8 тисячі тонн. Виконання закупок Аграрним фондом за СПОТовими угодами не можливе через сумнівні джерела надходження коштів до Спеціального фонду Державного бюджету.
Формування цін за виробничим ланцюгом доходить просто до абсурду. Різниця між середньою роздрібною і оптово-відпускною ціною на цукор в окремих регіонах доходить до тисячі гривень на одній тонні (майже 37%).
Регулювання нинішнім урядом ринку м’яса й м’ясопродуктів направлене на знищення вітчизняного виробництва яловичини та свинини. Лише за квітень поточного року ввезено близько 40 тисяч тонн м’яса живими тваринами та м’ясом і м’ясопродуктами, що в 2,4 раза перекриває наявний місячний дефіцит. А результати негативні. Вирізання худоби доходить до критичних меж: поголів’я скоротилося на 11–20%, а ціни на м’ясо й м’ясопродукти все ще зростають. За останню декаду квітня м’ясо подорожчало на 7–18 відсотків.
Крім того, Кабінет Міністрів, усупереч законодавству, відкрив квоту на експорт в країну м’яса за пільговою митною ставкою (8–10% проти чинних 35%), заганяючи в банкрутство Держкомрезерв. Квотування й ліцензування експорту олії та насіння соняшнику не змогло втримати цін на споживчому ринку та спровокувало низку негативних тенденцій: скорочення виробництва на 25–30%, закриття олієжиркомбінатів (наприкінці минулого місяця зупинилися 15 підприємств галузі), скорочення робочих місць, загострення соціальних проблем у сільській місцевості.
За прогнозами, ситуація в агропромисловому комплексі ще більше ускладниться в умовах СОТ та призведе до катастрофічного зменшення виробництва молока, яловичини й свинини, до втрати позицій на внутрішньому ринку тваринницької і плодоовочевої продукції, загибелі буряко-цукрової, виноградно-виноробної галузей, зниження доходів сільського населення та зростання рівня безробіття. Особливо на селі.
Пропозиції щодо стабілізації ситуації в агропромисловому комплексі та на споживчому ринку
1. Негайно переглянути Державну цільову програму розвитку села до 2015 року та Закон України “Про державну підтримку сільського господарства України” в частині суттєвого збільшення фінансування найважливіших програм підтримки розвитку сільськогосподарських підприємств, особливо тваринницької галузі, та соціальних програм розвитку сільських територій.
2. Наблизити фінансування основних бюджетних програм підтримки розвитку АПК на першу половину року.
3. Узгодити з комерційними банками рівень кредитних ставок при наданні кредитів сільськогосподарським виробникам, особливо при наданні пільгових кредитів.
4. Створити стабілізаційний фонд для вчасного забезпечення сільгоспвиробників пально-мастильними матеріалами, добривами та засобами захисту рослин.
5. Забезпечити закупівлі за ринковими цінами продовольчих ресурсів з урожаю 2008 року до Аграрного фонду на суму 1,3–1,5 млрд грн за рахунок коштів Державного бюджету, що дасть можливість державі ефективно впливати на ринок сільськогосподарської продукції ринковими методами.
6. Невідкладно вжити заходів для зупинення стрімкого зростання цін на споживчому ринку та відпрацювати чіткі “правила гри” на роздрібному ринку продовольства.
7. Розробити й запровадити програми соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення України в зв’язку із “продовольчою інфляцією”.
8. Невідкладно оприлюднити конкретні заходи щодо адаптації аграрного сектору України до умов СОТ, де були б зазначені економічні показники розвитку кожної підгалузі аграрного сектору, чіткі умови оподаткування та фінансової підтримки галузі, оцінка зміни доходів товаровиробників сільськогосподарської сировини та продовольства, а також доходів домогосподарств населення; прогнозна цінова ситуація щодо основних продуктів харчування на споживчому ринку та заходи щодо соціального захисту малозабезпечених верств населення.

На засіданні опозиційного уряду побувала
Галина Квітка

Advertisement

Інтерв'ю
В успіху спільної праці компанії зазвичай вагома частка належить її очільникові й натхненнику, який зміг згуртувати команду однодумців, націлених на досягнення бажаного результату. Таким є Ярослав Чабанюк — людина, добре знана в широких... Подробнее
Валентина Болоховська, лауреат Державної премі України в галузі науки й техніки, один із засновників "БТУ-Центр"
«БТУ-Центр» — один із найвідоміших в Ук­раїні вітчиз­ня­них ви­роб­ників біологічних про­дук­тів для сільсько­го гос­по­дар­ст­ва. Ком­панія пра­цює з 1999 ро­ку, й звідтоді на ри­нок ви­ве­де­но чи

1
0