Спецможливості
Статті

Яра вика у годівлі ВРХ

27.08.2008
2137
Яра вика у годівлі ВРХ фото, ілюстрація

Основною культурою Вінницької області, яка забезпечує тваринництво білком, є горох, проте останніми роками значно скоротились площі висіву під горохом, зменшилась його урожайність. Виникло питання пошуку інших, нетрадиційних, кормових культур, які можуть певною мірою знизити дефіцит рослинного білка в годівлі сільськогосподарських тварин.

Основною культурою Вінницької області, яка забезпечує тваринництво білком, є горох, проте останніми роками значно скоротились площі висіву під горохом, зменшилась його урожайність. Виникло питання пошуку інших, нетрадиційних, кормових культур, які можуть певною мірою знизити дефіцит рослинного білка в годівлі сільськогосподарських тварин.

Однією з перспективних, але недостатньо вивчених культур в біологічному і господарському відношенні є яра вика. Культура високопродуктивна, скоростигла, багата на білок і має різнобічне використання: зелений корм, трав’яне борошно, сіно та силос. Все це підтверджує високі можливості ярої вики в зміцненні кормової бази тваринництва.
Вика дає дуже поживний легкозасвоюваний білковий корм. За даними лабораторії Інституту рослинництва, її білок має багато важливих у фізіологічному відношенні амінокислот і високий коефіцієнт перетравлення. Зелена маса не містить глюкозинолатів, а тому згодовування її в чистому вигляді не викликає отруєння та захворювання тимпанітом. Високі кормові якості забезпечуються не лише наявністю білків, а й вітамінами та мінеральними солями, на які яра вика також багата. Вика дає урожай насіння 20–26 ц/га і нагромаджує у грунті до 50–80 кг/га азоту. 100 кг зеленої маси ярої вики відповідають 16 к. о., а та сама кількість сіна — 56 к. о. із вмістом перетравного протеїну 140 г/к. о. Зерно вики містить, в середньому, 26–36% білка. Для порівняння: у зерні гороху білка міститься від 20 до 36%, а у сої — від 30 до 50%.
З метою вивчення впливу ярої вики на підвищення молочної продуктивності та якість молока було проведено два науково-господарських досліди.
Перший дослід з вивчення продуктивної дії насіння ярої вики,  порівняно з горохом, на молочну продуктивність корів і хімічний склад молока проведено у ДГ “Олександрівське”.
На дослід (за принципом аналогів) було набрано дві групи корів (за віком, живою масою, датою розтелення, продуктивністю) української чорно-рябої молочної породи — по 10 голів в групі. Раціон годівлі дослідних корів наведено в таблиці 1. На одну к. о. припадає — 109 г перетравного протеїну. Концентрація енергії — 0,73. Оптимальний рівень Са до Р — 1,95:1.
Дослід проведено за прив’язного утримання корів — 3-разового доїння. У першу декаду досліду, крім основного раціону, коровам першої дослідної групи давали 0,5 кг дерті  вики на голову на день, другої групи — 0,5 кг дерті гороху. В наступний період коровам першої і другої дослідних груп згодовували на 1 л молока по 200 г дерті вики і 200 г дерті гороху, відповідно.
Хімічнй склад молока, зроблений на Тростянецькому молокозаводі, наведено в таблиці 2.
На основі проведеного досліду встановлено, що вищий надій молока мали корови, які отримали дерть вики. Надій у них був щоденно на 4,3 кг молока, 0,36% жиру, 0,06% білка вищий, ніж у корів, яким згодовували дерть гороху (2,38 кг молока, 0,16% жиру і 0,02% білка). Аналіз продуктивності та якості молока дослідних корів за період досліду наведено в таблиці 3.
Другий дослід був проведений у дослідному господарстві Вінницької ДСГДС із згодовування екструдованої сої, вики і гороху. Порівнювався їхній вплив на молочну продуктивність корів і хімічний склад молока. На дослід за принципом аналогів було набрано три групи корів по 10 голів у кожній. Раціон годівлі для всіх груп був ідентичним. Крім основного раціону, коровам першої групи згодовували по 200 г екструдату сої, другої групи — по 200 г екструдату вики і коровам третьої групи — по 200 г екструдату гороху на 1 л молока, відповідно.
Результати досліду, проведеного на коровах червоно-рябої молочної породи, наведено у таблиці 4.
На основі проведеного досліду встановлено, що вищий надій молока мали корови, які одержували екструдат вики. Надій у них був щоденно на 2,6 кг більший, ніж у корів І і II груп. А найвищий відсоток жиру і білка (+0,60% +0,17%, відповідно) мали корови, яким згодовували екструдат сої.
Аналіз проведених дослідів дає підставу твердити, що насіння ярої вики (дерть чи екструдат) дає можливість отримати вищу прибавку молока порівняно з соєю і горохом. А найвищий відсоток жиру і білка одержано від корів, яким згодовували сою.
На основі проведених нами досліджень рекомендовано господарствам області для підвищення надоїв молока і покращання його якості сіяти кукурудзу з соєю і вико-мішанку (вика + овес + ячмінь) в різні строки: буде поживна зелена маса, сіно і силос. А відтак продукція, вироблена  з такого молока, матиме попит як на власному ринку, так і за кордоном.

В. Жуков,
канд. с.-г. наук
С. Коваль,
канд. с.-г. наук
М. Мандрик,
мол. наук. співроб.
Л. Бігас,
лаборант

Інтерв'ю
Уявити розвиток будь-якого бізнесу без активного впровадження інформаційних технологій сьогодні неможливо. Вирощування сільськогосподарської продукції на відміну від промислових процесів вкрай чутливо до багатьох непередбачуваних факторів... Подробнее
Міжнародна насінницька компанія Strube, яка спеціалізується на селекції цукрового буряка, пшениці, жита і ріпаку, в 2017-му відзначає своє 140-річчя. В Україні офіс компанія відкрила в 2008 році. Про

1
0