Спецможливості
Техніка та обладнання

Яку машинну технологію виробництва цукрових буряків обрати?

05.06.2008
541
Яку машинну технологію виробництва цукрових буряків обрати? фото, ілюстрація
Яку машинну технологію виробництва цукрових буряків обрати?

Аналізуючи тенденції розвитку виробництва цукрових буряків, можна впевнено стверджувати, що сучасні технології та технічні засоби мають розвиватися з використанням новітніх досягнень і грунтуватися на таких основних принципах: зональності технологій, згідно з якою системи заходів і технічних засобів для їх реалізації мають бути адаптовані до конкретних грунтово-кліматичних умов; оптимальності системи технологічних заходів за критерієм максимуму збору врожаю, згідно з якою потрібний набір технологічних операцій має бути не рецептурним, а визначатися для кожного конкретного випадку; наявності кількох стратегій, згідно з якими для забезпечення максимальної ефективності виробництва слід мати й використовувати два-три варіанти технології, а також два-три види технологічних матеріалів або варіантів виконання технологічних операцій.

Технологічні операції та технічні засоби мають поряд з якнаймаксимальнішою продуктивністю відповідати таким першочерговим технологічним вимогам буряківництва: нагромадження продуктивної вологи влітку-восени та взимку; якісний ранньовесняний і передпосівний обробіток грунту під точне висівання малими нормами висіву насіння та рівномірне розміщення рослин по площі; ефективний догляд за посівами та надійний захист рослин від бур’янів і хвороб; зменшення втрат під час збирання врожаю.
У буряківництві України найбільшого поширення дістали три варіанти технологій виробництва цукрових буряків (спрощена, індустріальна та перспективна), які різняться між собою, головне, рівнем насиченості технологічними операціями та забезпеченості технічними засобами й технологічними матеріалами. Застосування певного варіанта технології залежить, насамперед, від рівня економічного розвитку господарств.
Спрощена технологія — це технологія, яка грунтується на виконанні мінімально потрібної кількості технологічних операцій, використанні природної родючості грунту без застосування мінеральних та органічних добрив, застосуванні переважно насіння невисокої якості, широкому використанні для боротьби з бур’янами ручної праці, використанні застарілих технічних засобів.
Рівень урожайності цукрових буряків за вчасного і якісного виконання технологічних операцій визначається рівнем природної родючості грунту і може становити 20–30 т/га.
Ця технологія дає змогу отримати чистий прибуток у межах 500–700 грн/га за рентабельності 30–40%. Це технологія вчорашнього дня — технологія економічно слабких господарств.
Індустріальна технологія — це технологія, яка грунтується на досконаліших технологічних заходах, малих нормах висіву гібридного вітчизняного інкрустованого та дражованого насіння, використанні гербіцидів для захисту посівів від бур’янів, сучасних технічних засобів. Родючість грунту підвищується завдяки використанню сидеральних культур, які висівають одразу ж після збирання попередника і приорюють під час глибокої зяблевої оранки. Використання сучасних технічних засобів дає змогу вчасно виконувати технологічні операції. Із впровадженням такої технології рівень урожайності цукрових буряків підвищується до 35–45 т/га, чистий прибуток сягає 800–1000 грн/га за рентабельності 27–35%. Це технологія господарств середнього рівня достатку.
Перспективна технологія — це технологія, яка грунтується на останніх наукових досягненнях селекції, агротехніки та механізації виконання технологічних операцій. Родючість грунту підвищується завдяки поєднанню оптимальних норм внесення органічних і мінеральних добрив із використанням сидеральних культур. Для сівби використовують якісно підготовлене насіння високопродуктивних зарубіжних гібридів цукрових буряків та гібридів спільної селекції. Бур’яни знищують здебільшого завдяки хімії. Під час виконання технологічних операцій застосовують нові високопродуктивні технічні засоби.
Впровадження такої технології дає змогу підвищити врожайність цукрових буряків до 50 т/га і більше, одержувати чистий прибуток у межах 1300–1500 грн/га за рентабельності 28–32%.
Це технологія потужних в економічному плані господарств із високою культурою землеробства.
В. Куліш, завлаб, К. Костенко, завлаб,
В. Гречка, ст. наук. співробітник,
П. Войтюк, наук. співробітник, Б. Каклюгін,
економіст,УкрНДІПВТ

Інтерв'ю
Наталія Гордійчук, засновниця компанії "Агрітема"
"Агріте­ма" своїми біорішен­ня­ми кар­ди­наль­но змінює підхід до зем­ле­роб­ст­ва. Про біоінно­вації, які по­над 10 років компанія на­дає аг­раріям, розповідає засновниця — Наталія Гордійчук.
Статуя кохання в Батумі "Алі та Ніно"
Нещодавно Україну відвідав заступник директора «Агросервіс центру» при Міністерстві сільського господарства Аджарії Леван Болгвадзе. Користуючись нагодою, propozitsiya.com поспілкувалась із

1
0