Спецможливості
Техніка та обладнання

Якісний обробіток грунту під сівбу — передусім!

03.03.2010
314
Якісний обробіток грунту під сівбу — передусім! фото, ілюстрація

"...не можна вишукати такого загального правила для обробітку, яке було б однаково придатним у всякий час і на всіх грунтах. Наука може вказати лише закони землеробства, застосування ж їх - справа господаря..." (О. Ізмаїльський, 1937).

"...не можна вишукати такого загального правила для обробітку, яке було б однаково придатним у всякий час і на всіх грунтах. Наука може вказати лише закони землеробства, застосування ж їх - справа господаря..." (О. Ізмаїльський, 1937).

Обробіток грунту - складова землеробства. Нині цьому питанню приділяється багато уваги. Зокрема, фахівці активно обговорюють переваги та недоліки полицевого й безполицевого, глибокого, мілкого, поверхневого обробітків грунту та нової енергоощадної технології прямого висіву (no-till). Збільшення щільності орного шару грунту порівняно з оптимальною понад 1,3-1,4 г/см3 призводить до зниження врожайності рослин на 20-40 відсотків.
Якщо верхній шар грунту переущільнений, а нижні шари орного горизонту перебувають у стані оптимальної щільності, це є результатом не стільки їхнього природного розвитку, скільки техногенного впливу на верхній шар - ущільнення ходовими системами техніки та розпорошення верхнього шару грунтообробними знаряддями. У цьому разі треба доводити тільки верхній шар до оптимальної щільності. Глибина обробітку залежить від товщини ущільненого шару. Ці грунти є полігоном для поверхневого та мінімального обробітків грунту, які виконують культиваторами, боронами та іншими сільгоспмашинами і знаряддями.
Вирощування стабільних урожаїв сільгоспкультур пов'язане із вчасним якісним проведенням поверхневого обробітку грунту та створенням сприятливих умов для розвитку культурних рослин у період вегетації. Важлива роль у цьому процесі належить культиваторам. Завдяки механічному обробітку ріллі культиваторами поверхня поля має дрібногрудкову структуру, що забезпечує оптимальні умови водного, теплового, повітряного та поживного режимів грунту, активізує корисні мікробіологічні процеси в ньому, створює однакову глибину загортання насіння, добрив і перешкоджає випаровуванню вологи з поверхні поля. Обов'язковою умовою збереження вологи в грунті є систематичне знищення бур'янів у міру їхнього проростання.
Одним із перспективних напрямів розвитку аграрного виробництва є впровадження нових технологій і грунтообробних агрегатів, які забезпечували б належне підготування ріллі до висівання сільгоспкультур і догляд за посівами. Особливого значення при цьому набуває поєднання технологічних операцій механічного обробітку грунту.
Приватне підприємство "Агротехкомплект" (Дніпродзержинськ Дніпропетровської області) налагодило виробництво культиваторів для поверхневого обробітку грунту з одночасним боронуванням під зернові й технічні культури (КСГП-4, КСГН-4) і для міжрядного обробітку й підживлення мінеральними добривами посівів кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків та інших просапних культур (КМН-5,4/КМН-5,6). Конструкції машин дають змогу використовувати їх у різних грунтово-кліматичних зонах (табл. 1).
Культиватори КСГП-4 (причіпний) і КСГН-4 (навісний) є одноопераційними машинами. Система передпосівного обробітку та обробітку парів забезпечує якісне розпушування поверхневого шару грунту після глибокої оранки на глибину ходу сошників сівалок (5-12 см), підрізання бур'янів і створення ущільненого ложа для насіння. На такому щільному ложі створюється сприятливий режим вологості для проростання насіння, що є головною агротехнічною вимогою для одержання дружних сходів.
До складу культиваторів входять такі основні вузли:
n рама;
n опорні колеса;
n комплект грядилів;
n набір робочих органів: 16 стійок, 8 лап із захватом 270 мм і 8 лап із захватом 330 мм та 4 зубові борони;
n механізм регулювання глибини обробітку;
n сниця до причіпного варіанта культиватора (до навісного - навісний пристрій);
n гідросистема.
Основні вимоги до робочих органів такі: вони мають добре підрізати бур'яни, не забиватися й не залишати глибоких борозен, що сприяє висушуванню грунту.
Культиватор КСГП-4 агрегатується з тракторами класу 1,4, які оснащено допоміжними вантажами на передньому мосту трактора. Його конструкцією передбачено шеренгове з'єднання двох, трьох і чотирьох культиваторів за допомогою зчіпок СП-11 і СП-16. Відповідно, вони агрегатуватимуться з тракторами класу 3, 4 - 6.
Важливе значення у створенні сприятливих умов для росту й розвитку культурних рослин має правильний і вчасний догляд за ними, який містить: розпушування грунту в міжряддях з одночасним підживленням рослин, знищення бур'янів, нарізання борозен для поливання, формування гряд і гребенів тощо.
Культиватор КМН-5,4/КМН-5,6 - навісна машина, призначена для міжрядного обробітку грунту просапних культур з міжряддями 45 і 70 сантиметрів.
Залежно від набору встановлених робочих органів, культиватор може виконувати такі операції:
n підрізання бур'янів і розпушування грунту в міжряддях;
n підживлення культурних рослин мінеральними добривами;
n розпушування міжрядь (знімання кірки);
n нарізання поливних борозен;
n підгортання культурних рослин.
Основними робочими органами культиватора КМН-5,4/КМН-5,6 є: долота, стрільчасті та однобічні праві й ліві плоскорізні лапи для обробітку міжрядь під час догляду за посівами; механізм регулювання глибини обробітку; туковисівні апарати для підживлення посівів сухими або рідкими мінеральними добривами. Передбачається комплектація ротаційними п'ятидисковими батареями для обробітку грунту в міжряддях (знімання кірки) та комплектація туковисівними апаратами.
Опорно-привідні колеса слугують для опори культиватора в робочому стані, їх кріплять на рамі за допомогою кронштейнів. Вони забезпечують привід туковисівних апаратів і загальне копіювання поверхні поля. У транспортному стані опорно-привідні колеса кріплять до опори, й тоді вони виконують функцію ходових.
Культиватори КСГП-4 та КМН-5,4/КМН-5,6 випробовували в УкрНДІ ПВТ ім. Л. Погорілого. За результатами агротехнічної оцінки роботи цих машин, встановлено, що якість виконання технологічного процесу є задовільною (табл. 2).
Культиватори КСГП-4 і КМН-5,4/КМН-5,6 забезпечують встановлену глибину обробітку грунту і належне підрізання бур'янів. Культиватор для догляду за посівами виконує технологічний процес із мінімальним пошкодженням культурних рослин. Захисна зона з одного боку рядка сягає 11 см. Під час розпушування вміст грудочок розміром фракцій до 25 мм становить 93,9% у культиватора КСГП-4 та 84,6 - у КМН-5,4/КМН-5,6, що відповідає вимогам нормативних документів.
Культиватори мають задовільні експлуатаційно-технологічні та економічні показники. Затрати праці під час виконання міжрядного обробітку культиватором КМН-5,4/КМН-5,6 становлять 0,78 люд.·год/га, прямі експлуатаційні витрати - 59,27 грн за гектар.
Щодо ергономіки та безпеки праці - культиватори є безпечними в роботі та під час технічного обслуговування, ремонту й налагодження.
За результатами опитування працівників у господарствах, які експлуатували культиватори, встановлено, що якість виготовлення машин задовільна. Складання агрегатів зручне, його може виконати один тракторист. Технічне та технологічне обслуговування машин проводити доступно та зручно. Під час переїздів дорогами загального призначення передбачено транспортне пристосування.
Технологічний процес передпосівного обробітку та догляду за посівами успішно виконували в господарствах Одеської, Запорізької Донецької, Дніпропетровської областей.
Культиватор універсальний навісний КУН-5,4/КУН-5,6 виробництва ВАТ "Ірпіньмаш" - для міжрядного обробітку посівів сільгоспкультур з шириною міжрядь 45 і 70 см з одночасним унесенням у грунт мінеральних добрив (табл. 3).
Культиватор виробник поставляє в двох варіантах:
n культиватор універсальний навісний КУН-5,4, призначений для обробітку сільгоспкультур із шириною міжрядь 45 см, з рухомо закріпленими гряділями;
n культиватор універсальний навісний КУН-5,6, призначений для обробітку сільгоспкультур із шириною міжрядь 70 см, з рухомо закріпленими гряділями.
Культиватор КУН-5,4/КУН-5,6 з основним набором робочих органів виконує такі операції:
а) підрізання бур'янів із розпушуванням грунту в міжряддях (лапами плоскорізальними та лапами універсальними стрільчастими);
б) розпушування міжрядь (розпушувальними долотоподібними лапами);
в) підживлення культурних рослин твердими мінеральними добривами (під час встановлення дозаторів з приводами);
г) підгортання культурних рослин у рядку лапами-підгортачами;
д) підживлення культурних рослин рідкими добривами за допомогою обприскувача, встановленого на ЕЗ.
Культиватор можна агрегатувати з тракторами класу 1,4-2 за допомогою автоматичної зчіпки СА-1. Культиватор обслуговує один тракторист. Рама культиватора являє собою зварну конструкцію з труб квадратного профілю (80 -80 мм). На культиваторі встановлено два опорні колеса. Вони пневматичні, встановлені на кронштейнах, прикріплених до рами хомутами. Висоту коліс відносно рами можна відрегулювати за допомогою гвинтів із рукоятками. Секція робочих органів складається з гряділя, паралелограмної підвіски, копіювального колеса, деталей кріплення робочих органів і самих робочих органів.
Спосіб кріплення робочих органів до гряділя дає можливість встановлювати на кожній секції два або три робочі органи. Гряділі кріплять до рами ланками підвіски. У передній частині гряділя опираються на копіювальні колеса. Кронштейн копіювального колеса кріплять до грядиля шарнірно, а його переміщення відносно грядиля обмежують фіксатором в отворах сектора. Завдяки зміні положення копіювального колеса, забезпечується групове регулювання глибини ходу робочих органів. Для регулювання кута нахилу грядиля у вертикальній площині та встановлення лез робочих органів у горизонтальне положення грядиль з'єднано з переднім кронштейном шарнірно, а його положення фіксують двома регулювальними болтами.
У передній частині грядиля встановлено натискну пружину для забезпечення надійного контакту копіювального колеса з грунтом і регулювання зусилля на заглиблення робочих органів. Для обмеження провисання секцій робочих органів у транспортному стані верхня ланка паралелограмної підвіски має скоси, якими вона впирається в раму.
У задній частині грядиль має тримач для кріплення додаткових робочих органів. Основними робочими органами культиватора є стрільчасті, однобічні плоскорізальні, долотоподібні та підживлювальні лапи. Встановлення робочих органів на секціях виконують згідно з рекомендованими схемами залежно від технологічних операцій, що виконуються культиватором.
Опори рами тримають культиватор, коли його відчеплено від трактора. Стояк опори фіксують кронштейнами, закріпленими на рамі культиватора за допомогою гвинтів.
Культиватор КПС-4ПП виробництва ВАТВО "Восход" призначено для суцільного обробітку грунту та догляду за парами.
Культиватор можна використовувати в усіх кліматичних зонах України на грунтах різного механічного складу й твердістю до 1,6 МПа та вологістю 8-27%. Допускається робота культиватора на схилах до 8°. Агрегатується з трактором класу 1,4. Культиватор складається з рами, сниці, опорних коліс із вузлом піднімання траверси для регулювання глибини обробітку грунту, грядилів, робочих органів, гідравлічної системи та тяги поздовжньої для навішування зубових борін. Сниця культиватора слугує для приєднання його до енергозасобу.
Культиватор КПС-4ПП належить до багатоопераційних машин, оскільки за один прохід виконує дві операції, що зменшує витрати палива та кількість проходів полем і сприяє зменшенню втрат вологи в оброблюваному шарі.
Технологічний процес обробітку грунту виконується так: стрільчасті лапи розпушують поверхневий шар грунту на задану глибину й підрізають бур'яни. Завершує роботу шлейф борін, які розбивають грудки та вирівнюють поверхню поля.

Л. Ткаченко,
провідний інженер
Н. Нілова,
молодший науковий співробітник
І. Шульган,
науковий співробітник,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Advertisement

Інтерв'ю
КАБП
Завдяки проведенню реформ, Україна сьогодні має найбільший за останній час інвестиційний потенціал. До найважливіших міжнародних партнерів України належить Канада.
Карлос Альберто Сесарі
В Україні за останні півтора десятки років чимало господарств пробувало впроваджувати нульовий або мінімальний обробіток грунту. І більшість, зіштовхнувшись із проблемою зниження врожайності, поверталися до традиційної технології.... Подробнее

1
0