Спецможливості
Техніка та обладнання

Як підвищити ефективність використання вітчизняних бурякосівалок

05.06.2008
922
Як підвищити ефективність використання вітчизняних бурякосівалок фото, ілюстрація
Як підвищити ефективність використання вітчизняних бурякосівалок

На початок 2002 року парк вітчизняних бурякосівалок із терміном експлуатації до 8 років становить понад 2 тис. шт.
Значна частина з них (77—80%) — сівалки механічного типу ССТ-12Б (В),
а решта — пневмосівалки СПС-12 (УПС-12) (ВАТ “Червона Зірка”,
Кіровоград) та СУ-12 (ВО “Оризон”, м.Сміла).

Нинішня економічна скрута сільськогосподарських підприємств зумовлює використання для сівби як цукрових, так і кормових та столових буряків і сівалок ССТ-12Б (А), виготовлених до 1993 року. Кількість їх сягає 5 тис., попри те, що площа посівів цукрових буряків в Україні значно зменшилась.
Поступаючись якістю виконання технологічного процесу висіву насіння цукрових буряків перед пневматичними сівалками, сівалки ССТ-12В виграють в економічному аспекті (табл. 1).
Отже, питання підготовки, регулювання та експлуатації сівалкових агрегатів є, безсумнівно, злободенними.
Підготовка агрегату до роботи
1. Сівалку ССТ-12В рекомендовано агрегатувати з тракторами МТЗ-82 і Т-70С із шириною колії коліс (гусениць), відповідно, 1400 і 1350 мм. Сівалку можна агрегатувати з колісними тракторами МТЗ-82 з шириною колії коліс 1800 мм, змістивши посівні секції на рамі.
2. Для збільшення поздовжньої стійкості агрегату під час розворотів вантажів масою 200 кг закріпити на кронштейнах спереду трактора.
Додатково до вантажів 200 кг спереду трактора за допомогою спеціального кронштейна кріпляться зняті з сівалки складальні одиниці транспортного пристрою (сниця, два стояки та опора) загальною масою 85 кг.
3. Для збільшення вантажопідйомності навісної системи трактора МТЗ-82 і Т-70С переставити розкоси на поздовжніх тягах у додаткові отвори (ближче до приєднувальних шарнірів нижніх тяг).
4. Перевірити тиск у шинах трактора (передніх коліс — 1,7 кг/см2, задніх коліс — 1,6 кг/см2).
5. Закріпити на тяги навісного пристрою рамку. Нижні тяги встановити на зовнішні кінці пальців, надійно зафіксувати їх. Верхню тягу зафіксувати штирем через отвори щік рамки.
6. Навішену рамку автозчіпки встановити так, щоб вона знаходилася в одній площині із замком рами сівалки, для чого підвести трактор до сівалки під прямим кутом і домогтися збігу осей симетрії рамки та замка автозчіпки.
При під’їзді трактора до сівалки рамка має ввійти в середину замка до зіткнення площин, після чого слід увімкнути гідросистему на “підйом”.
При з’єднанні рамки із замком зуб собачки має пройти через отвір у стіні замка для забезпечення фіксації його пружинним шплінтом, щоб запобігти роз’єднанню рамки та замка за випадкових дій важеля гідророзподільника під час роботи.
При збігу зуба собачки з пазом відрегулювати планку за допомогою гайок-ексцентриків.
7. Регулюванням верхньої навісної системи трактора встановити сівалку в горизонтальне положення.
Під час повторних навішувань сівалки стежити за тим, щоб довжина верхньої тяги зберігалась однаковою, тому що в противному разі можливе порушення початково встановленої глибини загортання насіння.
8. З’єднати розкоси навісної системи трактора з нижніми тягами через овальні прорізи у вилках.
Встановити довжину розкоса 515 мм, розтяжки затягнути та закріпити контргайками.
9. З’єднати по два рукави високого тиску за допомогою прохідних штуцерів і під’єднати їх півмуфтами запірних пристроїв до гідророзподільника трактора або задніх виводів гідросистеми трактора та через сповільнюючий клапан до гідроциліндра підйому маркерів.

10. Щоб запобігти зачіпанню трикутником навісної системи за кінці гвинтів механізму натягування поводків тукових сошників слід при з’єднанні рамки трактора із замком автозчіпки поводки п’ятої і сьомої секцій встановлювати в нижнє положення за допомогою швидкозйомних шплінтів і штирів.
Правила експлуатації та регулювання сівалки ССТ-12В(Б)
Для підготовки сівалок ССТ-12В(Б) до роботи треба насамперед їх відремонтувати, звернувши особливу увагу на стан висівних апаратів.
1. Перевірити ширину міжрядь, на яку розставлені посівні секції сівалки, починаючи від центра рами. При цьому секції мають бути опущені до рівня опорно-приводних коліс сівалки. Ширина міжрядь вимірюється по наральниках насіннєвих сошників. Відхилення від заданої ширини має не перевищувати ±1 см.
2. Перевірити стан наральників сошників і у разі потреби їх замінити. За тривалої роботи наральники вузькоклинових сошників спрацьовуються, а дно борозенки, яку вони утворюють, заокруглюється. Як наслідок, погіршується точність розміщення насінин по довжині рядка.
3. Перевірити зазор між висівним диском і кришками висівних апаратів у такій послідовності:
— відкрити кришку бункера та перевірити величину зазору між диском і кришкою візуально або за допомогою щупа завтовшки 1 мм;
— у разі потреби обертанням гайок-баранчиків кришки встановити зазор між кришкою і диском до 1 мм;
— прокрутити апарат обертанням рукою приводної зірочки: обертання має бути плавним, без заїдань.
Перевірку зазорів варто робити після кожної заміни дисків.
4. Перевірити зазор між відбивачем та роликом висівного апарата. Його величина має становити від 0,1 до 0,6 мм.
5. Перевірити відповідність висівних дисків, що встановлені на сівалці, фракції насіння, яке висіватиметься.
До сівалки додаються два комплекти дворядних і два однорядних дисків із позначенням на них розміру фракції. Кожний із комплектів розрахований для роботи з насінням тільки тієї фракції, розмір якої зазначено на дисках.
Комірки на висівних дисках мають бути чистими та без окислень. У разі потреби їх прочистити. Для насіння фракції 3,5—4,5 мм діаметр комірок становить 5,1 мм, глибина — 2,7 мм, а для фракції 4,5—5,5 мм, відповідно, 6,1 мм і 3,4 мм.
Сівба насіння з підвищеною вологістю або сумішшю насіння різних фракцій забороняється.
Висівні апарати розраховані на висів тільки насіння вологістю не більше 14,5%.
Насіння не повинно містити сторонніх предметів (камінців, дрібних металевих предметів тощо), тому що їх потрапляння у висівні апарати призводить до поломок.
6. Установити механізм передач на потрібну норму висіву насіння згідно з таблицею 2 норм висіву та схемою механізму передач.
Регулювання норми висіву здійснюється зміною кількості рядів отворів (заміною дисків) та зміною швидкості їх обертання (перестановкою приводного ланцюга коробки передач на відповідні зірочки). Під час визначення норми висіву слід враховувати схожість насіння.
7. Установити норму висіву мінеральних добрив.
Потрібна норма висіву мінеральних добрив досягається вибором відповідної частоти обертання висівного механізму згідно з таблицею.
Таблиця 3 розроблена для вибору норм висіву гранульованого суперфосфату. При визначенні норм висіву інших видів мінеральних добрив слід враховувати їх об’ємну масу.
8. У разі потреби відрегулювати натягування пружин для створення додаткового зусилля притискування насіннєвих сошників до грунту.
9. Установити глибину загортання насіння обертанням регулювального гвинта. Переміщення втулок на одну поділку шкали відповідає зміні глибини загортання насіння на 1 см.
10. Установити глибину загортання мінеральних добрив та відрегулювати натягування пружин підвісок тукових сошників. Нижній отвір штиря відповідає мінімальному заглибленню тукового сошника.
11. Установити потрібну активність грудковідводів за допомогою овальних пазів. Верхній стан грудковідводів відповідає мінімальній активності.
12. Залежно від глибини загортання насіння та стану грунту відрегулювати тиск загортачів на грунт перестановкою пружин у пазах секторів. Верхній паз сектора відповідає мінімальному тиску загортача на грунт.
Для отримання потрібної висоти гребеня в зоні рядка відрегулювати активність загортачів зміною кута атаки крил загортачів у пазах сектора.
13. Відрегулювати вильоти маркерів згідно з таблицею 4. Конструкція маркерів дає можливість водити агрегат по центру трактора або по візирній лінії. Візирна лінія наноситься на капот трактора на відстані 130 мм праворуч від осьової лінії трактора або на такій самій відстані встановлюються дві віхи, з’єднані шпагатом.
Для запобігання підрізанню в стикових міжряддях за міжрядних обробітків рекомендується виліт маркерів збільшити на 50 мм.
Відрегулювати кут атаки дисків маркерів для забезпечення достатньої видимості маркерних ліній.
14. Завантажити бункери насінням та прокрутити висівні диски для заповнення отворів насінням обертанням опорно-приводних коліс від руки. Завантажити бункери туковисівних апаратів добривами. Перед завантаженням добрива слід просіяти через сито з чарунками розміром не більше 7х7 мм. Вологість добрив має перевищувати 8—10%. Змішувати різні види добрив слід безпосередньо перед завантаженням у бункер.
15. Під час роботи слід дотримуватися прямолінійності руху агрегату, а допущені викривлення виправляти під час дальших проходів. Варто дотримуватися сталості швидкості руху агрегату.
16. Повороти агрегату та подачу назад здійснювати тільки за піднятої сівалки.
Під час роботи агрегату слід контролювати: наявність насіння та добрив у бункерах; роботу механізмів; правильність визначення глибини загортання насіння та рівномірність висіву; вчасність змащування сівалки; роботу насіннє- і туковисівних апаратів; болтові та шплінтові з’єднання.
17. Слід вчасно очищати сошники від землі та рослинних решток чистиком, який додається до сівалки.
Щоб запобігти забиванню вікон насіннєвих сошників землею, потрібне опускання сівалки в робочий стан слід здійснювати тільки під час руху трактора вперед. За випадкового опускання сівалки під час зупинки трактора або зміщенні агрегату назад за опущеної сівалки треба обов’язково знову підняти сівалку та перевірити, чи не забиті вікна насіннєвих сошників землею.
18. По закінченні роботи наприкінці зміни слід очищати бункери вісівних апаратів від насіння (через бокові кришки апаратів) та бункери туковисівних апаратів від добрив.
19. Транспортування сівалки дорогами загального призначення здійснювати тільки в транспортному положенні з використанням транспортного пристрою. Посівні секції перед транспортуванням сівалки треба підняти у верхнє (транспортне) положення і зафіксувати за допомогою спеціальних пристроїв.
При переводі сівалки в робочий стан посівні секції слід розфіксувати та опустити.

М. Волоха,
провідний наук. співробітник,
канд. техн. наук, ІЦБ УААН
П. Войтюк,
зав. сектором посівних машин, УкрНДІПВТ

Інтерв'ю
Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) офіційно працює в Україні з лютого 2016 року. Служба була утворена відповідно до постанови КМУ від
Віктор Шеремета, заступник Міністра АПК з питань фермерства
На початку жовтня в Міністерстві аграрної політики та продовольства була введена окрема посада заступника міністра з питань фермерства. Ним став Віктор Шеремета, який раніше обіймав посаду Віце-президента Асоціації фермерів і... Подробнее

1
0