Спецможливості
Технології

Вплив термінів висівання та густоти на врожайність соняшнику

23.03.2017
21188
Вплив термінів висівання та густоти на врожайність соняшнику фото, ілюстрація

Соняшник — одна з улюблених сільсь­когосподарських культур в агроно­міч­ному арсеналі аграріїв з огляду на його врожайність і прибут­ковість. Завдяки змі­­­нам погодних умов та створенню пластичних ранньо­стиглих гібридів (РЖТ Беллус, Піреллі, Воллтедж, Веллокс, Каллуга) географія вирощування соняшнику суттєво змінилася.

 

 

Якщо Степ раніше вважали традиційною зоною його виробництва, то за останні п’ять-сім років площі вирощування культури в деяких лісостепових та поліських областях збільшились у десятки разів. У середньому під соняшник відводять 20–23% усіх посівних площ України. Ця культура стала запорукою фінансової стабільності більшості вітчизняних фермерів.

Уводночас у сільгоспвиробників немає єдиної думки щодо деяких елементів агротехніки вирощування соняшнику. Ми хочемо поділитися досвідом у цій сфері, який набули спеціалісти компанії RAGT Semences.

Для отримання високих і стабільних урожаїв насамперед потрібне чітке розуміння, що соняшник — це не посухостійка культура. Його транспіраційний коефіцієнт становить 450–570, а в критичний період, у фазі утворення кошиків та цвітіння, — навіть 700. У цей період рослини використовують близько 300 мм вологи. Для порівняння наведемо значення транспіраційного коефіцієнта в інших агрокультур, зокрема: кукурудзи — 250–368; пшениці — 500–520; сорго  — 150–200, озимого ячменю — 300–450, ярового ячменю — 350–450. Із наведених даних видно, що на формування одиниці врожаю соняшник потребує значно більше вологи, ніж інші основні сільськогосподарські культури.Уплив ранніх строків висіву на розвиток кореневої системи

Посухостійкість соняшнику зумовлена добре розвиненою стрижневою глибокопроникною в ґрунт кореневою системою. Остання за сприятливих умов розвивається на глибину до 2,5–3,0 м і більше.

На інтенсивність розвитку та глибину проникнення коренів суттєво впливає щільність ґрунту (не має перевищувати 1,3 г/см2) і його температура під час посіву.

У таблиці вказано, на яку глибину має проникати коренева система для повного забезпечення рослини вологою.

Сучасні гібриди мають високий уміст олії в насінні: Веллокс — 54–55%, Воллтедж — 52–54%, Каллуга — 52–53%. Такі гібриди краще висівати за температури ґрунту на глибині загортання насіння 10…12°С.

Ранні строки висіву призводять до зниження польової схожості насіння, нерівномірності сходів, строкатості посіву, підвищеного ураження хворобами: білою і сірою гнилями, фомозом, фомопсисом. Об’єм кореневої системи зменшується в декілька разів, а глибина проникнення коренів у ґрунт часто не перевищує 15–20 см, що призводить до зниження посухостійкості та підвищення ризику вилягання рослин, також зменшується коефіцієнт використання поживних речовин із ґрунту та добрив.

Одним із важливих агроприйомів, що сприяють раціональному використанню запасів ґрунтової вологи, є густота стояння рослин. Густоту посіву потрібно встановлювати з урахуванням показників запасів вологи в метровому шарі ґрунту на час висіву. Особливо важливо враховувати цей чинник в умовах Півдня України.

Протягом трьох років в Одеській області ми вивчали реакцію гібрида СІКЛЛОС КЛ на густоту стояння рослин.

Як видно із графіка, максимальну врожайність було отримано за різних показників густоти стояння рослин залежно від вологозабезпечення ґрунту. Так, за дефіциту вологи в умовах 2014 і 2016 років найвищий урожай отримали за густоти 35 тис. росл./га на момент збирання, а за сприятливіших умов вологозабезпечення — за густоти 55 тис. росл./га.

Досліди, проведені в умовах Вінницького району Вінницької області, показують, що найвищий урожай за густоти посіву на момент збирання 50–55 тис. росл./га мають гібриди: ВОЛЛТЕДЖ — 52,5 ц/га, КАЛЛУГА — 53,1, МУГЛЛІ КЛ — 54,8, ВЕЛЛОКС — 49,9, СІКЛЛОС КЛ — 52,8 ц/га.

Збільшення густоти стояння рослин понад 55 тис. росл./га не забезпечує підвищення врожайності. Загущення посівів, навпаки, призводить до зниження стабільності врожаю гібридів та підвищує витрати на насіння.
Густоту стояння рослин слід визначати окремо для кожного поля залежно від його вологозабезпеченості та технології вирощування.Уплив розміщення рослин у ряду на продуктивність культури (використано з мережі Internet)

Не менш важливим для отримання високих і стабільних урожаїв є рівновіддаленість рослин у ряду.

Через порушення технології висіву, що призводить до нерівномірного розміщення рослин у ряду, втрати врожаю можуть сягати близько 30%.

Науково обґрунтовані та підтверджені виробництвом висівні терміни, густота висіву, рівномірність розміщення рослин у ряду в поєднанні з високопродуктивними гібридами компанії RAGT Semences — це ті елементи агротехніки, що забезпечують високий економічний ефект під час виробництва соняшнику без збільшення витрат на його вирощування.

 

M. Хмарський, RAGT Semences

 

Інформація для цитування

Вплив термінів висівання та густоти на врожайність соняшнику / M. Хмарський // Пропозиція. Спецвипуск. Соняшник: прості рішення складних питань — 2017. —  С. 36-37

Інтерв'ю
Клінт Мартін
11 липня 2016 року Україна і Канада підписали Угоду про створення зони вільної торгівлі. Це найбільша угода такого плану після ЗВТ з Євросоюзом. 
Висока культура землеробства потребує організованості та злагодженості у виконанні кожного технологічного процесу. А в умовах інтенсивного землеробства всі технологічні операції слід довести до ідеалу, оскільки їхнє виконання є найбільш... Подробнее

1
0