Спецможливості
Агробізнес

Внутрішній ринок картоплі

18.08.2008
586
Внутрішній ринок картоплі фото, ілюстрація

Останніми роками в Україні накопують 16,7–20,7 млн т картоплі — переважно господарства населення. На продовольчі цілі за рік споживають близько 135 кг на одну особу. Населення закуповує картоплю на міських і стихійних ринках, частіше у непереробленому вигляді.

Рис. 1. Основні показники виробництва картоплі в усіх категоріях господарств

Останніми роками в Україні накопують 16,7–20,7 млн т картоплі — переважно господарства населення. На продовольчі цілі за рік споживають близько 135 кг на одну особу. Населення закуповує картоплю на міських і стихійних ринках, частіше у непереробленому вигляді.

Пропозиція
Якщо порівняти з 1990 р., посівні площі під картоплю зросли на 85,2 тис. га, а в структурі посівних площ — на 1,4% і сягають 6,0% (зростання частки посівів картоплі, в основному, зумовлене скороченням загальної посівної площі майже на 6,4 млн га). Водночас порівняно з 2000 р. площа посадки картоплі скоротилася на 115 тис. га, або на 7,6% — до 1513,9 тис. га (після деякого розширення, що спостерігалося до 2000 р., накреслилася тенденція до скорочення площ).
Останніми роками картоплі в Україні виробляли 16,7–20,7 млн т і переважно в господарствах населення — їхня питома вага становить понад 98% (табл. 1, рис. 1). Площі під картоплею в сільськогосподарських підприємствах скоротилися до 16–16,5 тис. га (близько 4% до рівня 1990 р.), а в господарствах населення зросли до 1,45–1,5 тис. га (що компенсує зниження в сільгосппідприємствах).
В умовах економічної нестабільності населення значною мірою змушене займатися самозабезпеченням продуктами харчування, насамперед картоплею. Цим ми схильні пояснювати насиченість картоплею загальної площі посівів у господарствах населення та зміни в розміщенні виробництва. Питома вага картоплі в структурі посівів у восьми областях України більша за 10%, у т. ч. в Івано-Франківській становить 21,2, Закарпатській — 17,8, Львівській — 16,9%.
За останні 20 років сталися значні зміни в розміщенні виробництва картоплі. Картопля — культура Полісся — впевнено просувається на Південь України (табл. 2). За аналізований період на 14,9% скоротилася питома вага площ посадки на Поліссі та на 14,0% зросла в Степу. Загальна площа посадки на Поліссі скоротилася на 210 тис. га та зросла в Лісостеповій зоні на 32 тис. га, в Степу — на 220 тис. 

Рис. 2. Ціни реалізації картоплі на міських ринках України в 2006 р., коп/кг

га.
Області, що історично займалися товарним виробництвом, зменшили площі посівів і, як наслідок, їхня питома вага зменшилася: в Чернігівській області — з 16,1 до 6,3% у 2005 р.; Сумській — з 8,7 до 4,5%. Збільшення площ посівів як в абсолютних величинах, так і в структурі посівів сталося в АРК, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.
Виробництво, навіть у сільгосппідприємствах, переважно, дрібнотоварне. Звідси низька ефективність, висока собівартість продукції.
Імпорт картоплі. Достатня кількість пропозиції власної продукції та високе ввізне мито стримують надходження імпортної картоплі в Україну. 2005 року в Україну було ввезено 2,65 тис. т картоплі.
Ця тенденція збережеться і  найближчими роками.

Попит
Споживання картоплі з розрахунку на душу населення в Україні стабільне — в межах 130–140 кг (за раціональної норми — 125). В Україні на продовольчі цілі використовують не більше 35% валового збору, тоді як у середньому в світі цей показник становить 50, у європейських країнах — 75%. Різні й способи продовольчого споживання: жителі України купують картоплю в сирому вигляді й готують із неї страви в домашніх умовах, натомість у країнах ЄС переважає споживання готових продуктів чи напівфабрикатів із картоплі.
Зростає фізичний обсяг роздрібного товарообороту картоплі. За останні роки він зріс майже вдвічі, але проти рівня 1990 р. становить лише 67,0%. Зростання сукупних грошових доходів частини населення посприяло відмові від самозабезпечення картоплею.
Із розрахунку на одного міського жителя найбільшу кількість картоплі реалізовують у Луганській, Запорізькій, Миколаївській областях, де сконцентрована промисловість і несприятливі природно-кліматичні умови для вирощування культури.
Підприємства з переробки картоплі практично не забезпечені сировиною. Розпорошеність виробництва в сотнях тисяч селянських господарств стримує реалізацію картоплі переробним підприємствам, що зумовило зміну сировинної бази крохмальних заводів. Сировиною для виробництва крохмалю стали переважно зернові культури — кукурудза, ячмінь тощо. Тоді як потужна промислова переробка картоплі могла б сприяти підвищенню дохідності галузі, створенню потужних картоплепродуктових підкомплексів. До того ж, в Україні, як і раніше, внутрішні пропозиції не задовольняють попит на продукти переробки картоплі (чіпси, картопля “фрі”). Загальний обсяг картоплі, що його можуть переробити вітчизняні підприємства, оцінюють у 900 тис. тонн.
Експорт картоплі. Україна майже не експортує картоплі. Для організації експорту картоплі треба вирішити питання сортової однорідності, формування достатньо великих партій якісної продукції. Привабливими з погляду потенційних ринків для України є країни СНД, Закавказзя та Середньої Азії.
Цінова кон’юнктура
Аналіз цінової ситуації на ринках міст України засвідчує велику варіацію залежно від регіону та сезонності. До регіонів із максимальними цінами належать: Київ, міста АРК (Севастополь, Сімферополь, Керч, Феодосія), Дніпропетровської, Донецької та Луганської областей.
Найнижчі ціни реалізації у поліських регіонах (Рівненська, Житомирська, Львівська, Сумська області). Значної різниці в цінах реалізації, залежно від регіонів, не подолати без докорінної зміни системи заготівлі та зберігання продовольчої картоплі.
Щодо сезонності. Найбільші обсяги картоплі реалізовують у вересні–листопаді. Тобто виробники, які не мають змоги зберігати вирощений урожай, масово реалізують картоплю безпосередньо після закінчення збиральних робіт. А вже споживачі роблять запаси продовольчої картоплі (оскільки в цей період ціни на неї нижчі на 20–25%, ніж у середньому за сезон).
Cільськогосподарські підприємства реалізують картоплю за різними каналами. При цьому переробним підприємствам — усього 11%.
У 2006 р. за найвищими цінами картоплю реалізували пайовикам у рахунок орендної плати за землю, за найнижчими — переробним підприємствам.  

Р. Демченко,
ННЦ “Інститут аграрної
економіки” УААН

Інтерв'ю
Во­ло­ди­мир Яков­чук, ге­не­раль­ний ди­рек­тор Євраліс Се­менс Ук­раї­на
Ге­не­раль­ний ди­рек­тор ТОВ «Євраліс Се­менс Ук­раї­на» Во­ло­ди­мир Яков­чук розповідає про новинки французького насінницького бренда сезону-2017 та «закулісне» життя компанії.
vitaliy skotsyk
20 вересня заплановано розпочати всеукраїнський страйк аграріїв. Про його причини та вимоги аграріїв  розповів один з ініціаторів, голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.  

1
0