Спецможливості
Новини

Вчені порадили як вибудувати конвеєр зернобобових

14.02.2017
978
Вчені порадили як вибудувати конвеєр зернобобових фото, ілюстрація
Для підви­щен­ня еко­номічної стабільності господарствам варто ви­ро­щу­ва­ти декілька зер­но­бо­бо­вих куль­тур

Інтенсивне впровадження у виробництво зернобобових культур, зокрема сої, гороху, нуту, со­че­ви­ці та чи­ни, допоможе аграріям не лише непогано заробити, а й впорядкувати сівозміни в рослинництві, оскільки вони є бездоганним попередником для зернових культур.

На цьому наголосив професор В. Січкар із Селекційно-Генетичного інституту, повідомляє propozitsiya.com.

Науковець нагадав, що го­ло­вна біологічна особ­ливість зернобобових культур по­ля­гає в то­му, що во­ни здатні фор­му­ва­ти ак­тивні ком­плек­си із мікро­ор­ганізма­ми ґрун­ту, за­вдя­ки чо­му зв’язу­ють значні кількості азо­ту із повітря. Цей про­цес відбу­вається за участі буль­боч­ко­вих бак­терій, які про­ни­ка­ють у ко­ре­неві во­ло­с­ки про­ростків, інтен­сив­но ділять­ся там і фор­му­ють буль­боч­ки, де пе­ребігає про­цес азотфіксації.

Професор В. Січкар  порадив господарствам для підви­щен­ня еко­номічної стабільності ви­ро­щу­ва­ти декілька зер­но­бо­бо­вих куль­тур. Це пов’яза­но з тим, що кож­на із них ха­рак­те­ри­зується кри­тич­ним періодом що­до во­ло­ги, який при­па­дає на різні місяці. Так, для го­ро­ху най­важ­ливішим є кількість опадів у травні. Для ну­ту і со­че­виці ця фа­за на­стає у кінці трав­ня та три­ває весь чер­вень. Уро­жайність сої найбільшою мірою за­ле­жить від на­яв­ності во­ло­ги в липні й першій по­ло­вині серп­ня. Висіван­ня кількох із цих куль­тур сприяє більшій вірогідності одер­жан­ня кра­щої еко­номічної віддачі. 

Детельніше читайте тут.

Інтерв'ю
КАБП
Завдяки проведенню реформ, Україна сьогодні має найбільший за останній час інвестиційний потенціал. До найважливіших міжнародних партнерів України належить Канада.
10 квітня український підрозділ французької компанії MAS Seeds та фірма Innovation Agro Technologies підписали меморандум про співпрацю, який передбачає впровадження в господарствах, що є клієнтами MAS Seeds, створеної в Ізраїлі... Подробнее

1
0