Спецможливості
Техніка та обладнання

Сучасні та перспективні розпилювачі штангових обприскувачів

05.06.2008
1135
Сучасні та перспективні розпилювачі штангових обприскувачів фото, ілюстрація
Сучасні та перспективні розпилювачі штангових обприскувачів

Визначальним чинником ефективності використання пестицидів є якість їх внесення. У дослідах, завдяки забезпеченню високої якості обприскування, у багатьох випадках рекомендовані норми внесення пестицидів вдавалося скорочувати на 50% .
Основними критеріями якості обприскування є норма внесення робочої рідини, дисперсність розпилювання, густота покриття краплинами поверхні, що обробляється, та рівномірність розподілу по ній.
Усі показники якості обприскування значною мірою залежать від типу, па-раметрів і режимів роботи розпилювачів. Нині є багато різновидів розпилювачів, тож і постає актуальне питання добору оптимального з них для конкретних умов роботи.
Сучасні обприскувачі комплектуються здебільшого гідравлічними розпи-лювачами, яких є кілька типів. Особливості їх розглянемо на прикладі розпилювачів компанії “LECHLER” (Німеччина), яка в своєму арсеналі має всі типи та модифікації сучасних розпилювачів і є провідною фірмою у світі.
Найпоширенішими є гідравлічні щілинні плоскоструминні розпилювачі, які, своєю чергою, розділяються на звичайні зі зниженим дрейфом, подвійні, стрічкові та для нанесення “під листя”.
Звичайні плоскоструминні розпилювачі, марка яких LU та ST (до них же належать і вітчизняні розпилювачі типу ОЦУ 11.220), є найуніверсальнішими та можуть застосовуватися за всіх видів суцільного обприскування. Основною їх особливістю є те, що вони забезпечують відносно високу дисперсність розпилювання. Розпилювачі LU та ST різняться між собою кутом факела розпилювання (LU має кут 90 і 120°, ST — 80 і 110°) та стійкістю факела розпилювання до знесення краплин вітром (LU вважаються стійкішими).
Відомо, що дрібніші краплини, то більший ступінь покриття препаратом рослинної поверхні, кращі утримання препарату на ній, проникнення в тканину (листкова абсорбція) і токсичність дії його на шкідливих організмів. Утім, із підвищенням дисперсності розпилювання збільшується і знесення його повітряними потоками в атмосферу, тобто знижується ступінь осідання препарату на рослини, а звідси знижується і густота покриття, а, відповідно, за певних умов роботи — й ефективність використання препарату. Робота з розпилювачами типу LU та ST, залежно від екологічних умов, обмежується за відносно невеликого вітру. Так, Німецький федеральний біологічний комітет, що відає допуском техніки й препаратів до використання, рекомендує: залежно від швидкості вітру (U), не менше 10% розпиленої рідини (V10) у краплинах містилося:

U до 2 м/с — V 10 > 130 мкм ;
U до 3 м/с — V 10 > 140 мкм ;
U до 4 м/с — V 10 > 160 мкм ;
U до 5 м/с — V 10 > 200 мкм.

Для дотримання цієї умови розпилювачі типу LU та ST не можна використовувати за швидкості вітру понад 3–4 м/с (до того ж, робочий тиск має не перевищувати 0,3 МПа). Тому в деяких випадках, наприклад, під час внесення препаратів системної дії чи грунтових гербіцидів із відносно великою нормою витрати робочої рідини (200–300 л/га), коли збільшення в певних межах розмірів крапель неістотно впливає на зниження біологічної ефективності препарату, задля розширення метеорологічних умов, за яких можна проводити екологічно безпечне обприскування, застосовують розпилювачі “зі зниженим дрейфом” завдяки більшому розпилюванню, марка яких AD.
У цьому розпилювачі розпилення рідини відбувається у дві стадії: на вході та із виходом рідини з нього. При цьому, завдяки тому, що після першого розпилення знижується тиск робочої рідини, за другого розпилення, яке остаточно формує дисперсність краплин, тиск рідини менший, ніж перед розпилювачем, і завдяки цьому за однакового тиску в магістралі отримуємо більш грубе розпилювання порівняно із звичайними плоскоструминними розпилювачами. Поряд зі зменшенням знесення краплин розпилювачі типу AD менш чутливі до засмічення завдяки більшому діаметру вихідного отвору за однакової хвилинної витрати рідини. Окрім цього, ці розпилювачі мають підвищену зносостійкість завдяки оптимальному розподілу потоків рідини між двома розпилювальними отворами. Кут факела в цих розпилювачах становлять 120°.
Екологічно безпечна робота з такими розпилювачами досягається за швидкості вітру до 5 м/с.
Розпилювачі LU, ST і AD мають однакове цифрове позначення, в якому відображається кут факела розпилювання та номер типорозміру. До того ж, розпилювачі всіх типів з однаковим цифровим позначенням мають і однакову щохвилинну витрату рідини, що за укомплектування обприскувачів трипозиційними відсічними пристроями дає змогу переключатися в процесі обприскування з одного режиму роботи не тільки за нормою внесення робочої рідини, а й за дисперсністю розпилювання на інший, залежно від швидкості вітру, і цим самим запобігати втратам пестицидів завдяки знесенню.
Подвійні плоскоструминні розпилювачі DF, завдяки різним кутам нанесен-ня, характеризуються кращим проникненням у рослинний покрив, рівномірнішим покриттям його краплинами та більшим осіданням краплин на прямостоячі частини рослин.
Особливістю цих розпилювачів є більш дрібнокрапельне розпилювання, порівняно з попередніми. Так, розпилювачі доцільно застосовувати у безвітряну погоду для внесення контактних інсектицидів, гербіцидів під час післясходових обробок і фунгіцидів, особливо під час боротьби з хворобами колосу.
Для стрічкового внесення пестицидів випускають також плоскоструминні розпилювачі типу ES, а для нанесення “під листя” — ОС. Для цього використовують і розпилювачі типу TR.
Розпилювачі ES виготовляють із кутом розпилювання 90°. Вони забезпе-чують рівномірний розподіл робочої рідини по ширині стрічки. Ці розпилювачі найуніверсальніші, і їх можна використовувати під час передпосівної, досходової та післясходової стрічкової обробок. При цьому післясходову обробку контактними гербіцидами потрібно проводити за тиску 0,3–0,4 МПа.
Розпилювачі TR також забезпечують рівномірний розподіл рідини по ширині стрічки, виготовляються з кутом розпилу 80°. Ці розпилювачі найпридатніші для стрічкового обприскування в рядках у період вегетації, особливо, коли є потреба в проникненні краплин у рослинний покрив.
Розпилювачі ОС мають однобічне розпилювання з кутом 90°. Застосову-ються попарно для нанесення препаратів “під листя”. Доцільно використовувати у поєднанні з спеціальними підвісками для боротьби з бур’янами в рядках високостеблових культур, наприклад, кукурудзи. Розпилювачі TR мають кут розпилювання 80°, забезпечують порівняно високу дисперсність і ефективні за стрічкового внесення препаратів контактної дії.
Задля зменшення величини дії протиріччя, яке полягає в тому, що зі зменшенням діаметра крапель підвищується біологічна дія препарату, але при цьому зменшується ступінь осідання його на поверхню, що обробляється, останнім часом розроблені нові пневмогідравлічні розпилювачі, які широко демонструвалися на міжнародній виставці в Ганновері “Агротехніка’2001”.
Особливістю інжекторних розпилювачів вважається те, що в них певною мірою вирішене питання підвищення біологічної ефективності великих крапель завдяки тому, що ці краплі почасти наповнюються повітрям і після осідання їх на поверхню рослини лопаються. У результаті, з однієї краплини відносно великого розміру утворюється кілька краплин значно меншого розміру.
Отже, обприскування виконується великими краплинами, які мають висо-кий ступінь осідання, а рослини обробляються дрібнішими краплинами, які забезпечують кращу біологічну дію препарату. Ефективне обприскування інжекторними розпилювачами забезпечується за швидкості вітру до 6 м/с.
Є два типи пневмогідравлічних розпилювачів: інжекторні, в яких краплини насичуються повітрям, що надходить у розпилювач завдяки інжекції, та з примусовою подачею повітря в розпилювач, де воно нагнітається за допомогою компресора під тиском від 0,034 до 0,20 МПа.
Інжекторні розпилювачі мають модифікації як для суцільного (ID та IDK), так і для стрічкового обприскування (IS).
Розпилювачі ID та IDK за якістю роботи близькі між собою. Основною відміністю між ними є те, що IDK мають спеціальну керамічну вставку, яка значно підвищує довговічність їх роботи. Обприскувачі з інжекторними розпилювачами типу ID і гідравлічними типу ST демонструвалися в роботі на семінарі на Білоцерківській дослідній станції у серпні 2002 року. При цьому візуально було добре видно переваги інжекторних розпилювачів у плані зменшення знесення краплин вітром.
Типовим представником розпилювача з примусовою подачею повітря під тиском є розпилювач Airjet фірми Teejet (США). Проте на даний час у літературі недостатньо даних, щоб оцінювати ефективність цих розпилювачів. Причому в Ганновері в 2001 році такі розпилювачі демонструвалися меншою мірою, ніж у 1999-му.
До машин нового покоління належать обприскувачі з пневматичним осадженням крапель, які останнім часом почали виготовляти всі провідні фірми.
У таких обприскувачах рідина розпиляється на дрібніші, порівняно зі зви-чайними обприскувачами, краплини, які осаджуються на рослини повітряним потоком, що утворюється вентилятором. Дрібніші краплини забезпечують більшу біологічну ефективність дії препарату, але водночас вони підлягають знесенню в атмосферу повітряними потоками, тому допустимий мінімальний розмір краплин за використання звичайних гідравлічних обприскувачів обмежується на рівні 130–200 мкм. У нових же обприскувачах, завдяки примусовому осадженню краплин штучно створеними повітряними потоками, забезпечується можливість використання дрібніших, тобто ефективніших, краплин, поліпшується проникнення їх у рослинний покрив і рівномірність обробки ними рослин. Нижня частина листків при цьому обробляється в 2–5 разів більше, порівняно з обробкою звичайним обприскувачем.
За даними фірми Hardi (Данія) обприскувачі з примусовим осадженням краплин повітряними струменями забезпечують зменшення знесення препарату вітром до 90%, що дає змогу виконувати обприскування за швидкості вітру до 8 м/с. Збільшення швидкості осідання сприяє також зменшенню знесення препарату в атмосферу завдяки випаровуванню. Окрім того, повітря замінює частину води як носія, що дає змогу вдвічі-втричі зменшувати норму внесення робочої рідини. Звідси менші витрати часу на заправлення та транспортування води.
За даними фірми Rаu, на 50% може бути підвищена робоча швидкість. Проте слід відзначити, що примусове осаджування краплин повітряним потоком ефективніше лише за високої дисперсності розпилювання, тому що великі краплини, переважно понад 350 мкм, за дії на них повітряного потоку більшою мірою скочуються з листків на землю і таким чином препарат, що в них міститься, втрачається. А враховуючи те, що об’єм рідини, що міститься в краплині, залежить від її діаметра в кубі, то з великими краплинами втрачається і значна кількість препарату. Наприклад, якщо найефективнішими є краплини 100 мкм, а з листка скочується краплина діаметром 500 мкм, то це значить, що в цьому разі втрачається така кількість рідини, з якої можна було б отримати 125 краплин оптимального розміру. А враховуючи те, що в сучасних обприскувачах із повітряним осадженням краплин використовують гідравлічні розпилювачі, характерною особливістю яких є відносно велика полідисперсність краплин у спектрі розпилювання, тобто завжди, навіть за високої дисперсності, є краплини з відносно великим діаметром (понад 350 мкм ), то ефективність цього способу певною мірою обмежується втратами препарату завдяки їх скочуванню з листків на землю.
У цьому плані перспективним є розроблений у ННЦ “ІМЕСГ” обприскувач із пневмогідравлічною системою дозування та пневмомеханічним розпиленням рідини.
У запропонованій системі дозування рідина через калібрований отвір дозу-ється не на один розпилювач, як це робиться в усіх відомих обприскувачах, а на групу або навіть на всі розпилювачі. Далі ця рідина розпилюється і в аерозольному стані змішується з повітрям і в стані повітряно-рідинної суміші, об’єм якої може в кількасот разів перевищувати об’єм самої рідини, подається до розпилювачів. Завдяки цьому досягається можливість надійного дозування рідини до окремих розпилювачів за малих норм її витрати.
У пневмомеханічному розпилювачі (П.У. №18316) рідина розпилюється за допомогою чашоподібного диска, що приводиться в обертання повітряно-рідинним струменем, який утворюється в пневмогідравлічному дозаторі рідини. Утворені при сходженні рідини з крайки диска краплі примусово осаджуються на рослинний покрив за допомогою повітряного потоку, що виходить із розпилювача у вигляді кільцевого струменя з початковим кутом розширення 120° (рисунок).
Результати досліджень такого розпилювача свідчать, що за режимів мало- та ультрамалооб’ємного обприскування (норма витрати рідини — 5–50 л/га) він забезпечує регулювання медіанно-масового діаметра крапель у межах від 40 до 200 мкм.
При цьому показник полідисперсності становить 1,68...2,52. У відомих серійних гідравлічних розпилювачів він становить 4,16...5, пневматичних — 5,5...9, барабанних типу “Мікронер” — 3,68, дискових — 1,78...2,17.
Для вивчення ефективності внесення пестицидів за допомогою обприску-вача з новими розпилювачами в ННЦ “ІМЕСГ” проводили лабораторно-польові дослідження .
Досліди проводили на посадках картоплі під час боротьби з колорадським жуком. Заселеність шкідниками була високою і становила пересічно 20%. Кількість личинок на листках коливалася від 8 до 37 шт. (переважно третього віку).
Для порівняння за базовий варіант був прийнятий серійний обприскувач ОП-2000-2-01. Норма витрати рідини для серійного обприскувача становила 80, для експериментального — 20 л/га. Норма витрати препарату (Децис, 2,5% к.е.) становила 0,075 і 0,0375 л/га, тобто 50 і 25% норми, яка була прийнята на рівні 0,150 л/га.
Результати досліджень свідчать, що обприскувач з новими розпилювачами забезпечує обробку всієї листкової поверхні рослин картоплі. Густота покриття на верхньому і нижньому боках листків, відповідно, становила: для верхнього ярусу — 53–170 і 11-14 шт./см2; для середнього ярусу — 40–50 і 0,5–1,3 шт/см2; для нижнього ярусу — 10–130 і 0,1-20 шт/см2.
На базовому варіанті цей показник, відповідно, становив 35,4; 7,0 і 3,2 шт./см2 на верхньому боці листків і 0 — на нижньому.
Біологічна ефективність для експериментального обприскувача за витрати препарату 0,075 л/га становила 93,7%, а за витрати 0,0375 — 90,5%. На базовому варіанті вона, відповідно, становила 84,7 і 83,6%. Звідси випливає, що під час роботи обприскувача з новими розпилювачами є можливість скорочувати норми внесення пестицидів до 50%.
О.Барановський,
канд. техн. наук, завлаб механізації захисту рослин ННЦ “ІМЕСГ”,
директор ПП “Агротехніка”

Інтерв'ю
Зараз багато говориться про деградацію грунтів. Сайт propozitsiya.com попросив детальніше прояснити суть проблеми і порадити шляхи її вирішення генерального директора Інституту охорони грунтів Ігоря Яцука. І він дав докладне інтерв’ю.   Як... Подробнее
Карлос Альберто Сесарі
В Україні за останні півтора десятки років чимало господарств пробувало впроваджувати нульовий або мінімальний обробіток грунту. І більшість, зіштовхнувшись із проблемою зниження врожайності, поверталися до традиційної технології.... Подробнее

1
0