Спецможливості
Агробізнес

Стан та перспективи українського олієпрому

30.05.2011
516
Стан та перспективи українського олієпрому фото, ілюстрація

Світовий олійний ринок
Для світового олійного ринку характерним є не тільки зростання виробництва олійних культур та рослинних олій, але й зростаючий попит на них як для використання на харчові цілі, так і для виробництва біодизельного пального.

Світовий олійний ринок
Для світового олійного ринку характерним є не тільки зростання виробництва олійних культур та рослинних олій, але й зростаючий попит на них як для використання на харчові цілі, так і для виробництва біодизельного пального.
Попри досить песимістичні прогнози на початку 2010/11 МР щодо виробництва олійних культур та олії через складні погодні умови в багатьох частинах світу, слід зазначити, що у січні-лютому 2011 року вони покращились, про що свідчать подані нижче прогнозні показники.
У 2010/11 МР передбачається зростання (на 0,17%) світового виробництва олійних культур - до 441,783 млн тонн проти 441,029 млн тонн у 2009/10 МР, а рослинних олій - до 145,974 млн тонн проти 138,499 у 2009/10 МР, тобто на 7,5 млн тонн (на 5,4%) більше.
Водночас ціни на світовому ринку як на олійні культури, так і олії впродовж вересня-січня 2010/11 МР мали постійну тенденцію до зростання. Цьому значною мірою сприяло підвищення цін на нафту. Однак у березні 2011 року спостерігається тенденція до зниження цін на олійні культури та олії.
Олійний ринок України
Україна займає лідируючі позиції на світовому ринку щодо виробництва соняшнику та соняшникової олії. Водночас Україна є лідером з експорту соняшникової олії - понад 2,6 млн тонн, або 65% від обсягів світового її експорту.
¢  У 2010/11 МР загальне виробництво основних видів олійних культур в Україні досягло 10 млн тонн за вітчизняних потужностей з їхньої переробки на рівні 10,3 млн тонн (станом на 01.01.2011 року), що дає змогу повністю переробити вирощений урожай в Україні, а також переробляти понад 30 тис. тонн олійних культур за добу і виробляти близько 10 тис. тонн соняшникової олії.
Мінагропрод України передбачає у майбутньому збільшення виробництва олійних культур до 15 млн тонн, у т.ч. сої - 5 млн тонн, ріпаку - 3 млн, соняшнику - залишити на рівні 7 млн тонн.

Нарощування обсягів виробництва олійних культур передбачається за рахунок збільшення площ посіву під сою і, головним чином, - за рахунок зростання врожайності олійних культур. Збільшення площ посіву під соняшником не передбачається.
Однак Мінагропрод України у березні надало новий прогноз щодо виробництва олійних культур у 2011/12 МР, відповідно до якого площі під посіви соняшнику передбачається зменшити на 1,3 млн га, а валовий збір - на 1,0 млн тонн проти 2010/11 МР. Звертаємо на це особливу увагу.
Враховуючи, що потужності з переробки насіння олійних культур мають постійну тенденцію до зростання, можна передбачити, що основна переробка олійних культур і надалі здійснюватиметься на вітчизняних потужностях.
Соняшник
Слід зазначити, що в середньому за останні п'ять років під вирощуванням соняшнику було зайнято близько 15% усіх посівних площ. Питома вага виробництва соняшнику в групі олійних за цей період становила понад 70%.
Таким чином, ресурси насіння соняшнику врожаю 2010 року становлять не менше 7,4 млн тонн, а валовий збір насіння соняшнику врожаю 2010 року, за винятком перехідних залишків насіння соняшнику врожаю 2009 року в обсязі 0,2 млн тонн, становить 7,2 млн тонн. При цьому звертаємо увагу на те, що у розрахунках не беруться до уваги олійниці, які переробляють насіння соняшнику і не звітують перед Держкомстатом.

¢   У поточному маркетинговому році соняшник залишається найбільш рентабельною сільськогосподарською продукцією. За даними Держкомстату України (експрес-випуск від 30.03.2011 року) про основні економічні результати діяльності сільськогосподарських підприємств у галузі сільського господарства, у 2010 році чистий дохід (виручка) від реалізації насіння соняшнику становив 14984,5 млн грн (28,0% чистого доходу продукції рослинництва), прибуток становив 5876,4 млн грн (52,5% прибутку, отриманого у галузі рослинництва, та 46,6 5 прибутку, отриманого у галузі сільського господарства в цілому). У 2010 році витрати на виробництво однієї тонни насіння соняшнику становили 1591,2 грн проти 1178 грн у 2009 році, або зросли на 35%. При цьому ціни реалізації соняшникового насіння зросли у 2010 році до 3018,7 грн/тонну проти 1897 грн/тонну в 2009 році, або на 59,1 відсотка.
При цьому прибуток, отриманий від реалізації насіння соняшнику, у 1,9 раза перевищив прибуток, отриманий від реалізованих зернових і зернобобових культур, та майже у 8,5 раза - ріпаку. Проти 2009 року (2591 млн грн) прибуток від реалізації соняшнику у 2010 році зріс до 5876 млн грн, або у 2,3 раза.
Рентабельність виробництва соняшнику в 2010 році зросла до 64,5% (з 41,4% у 2009 році), або у 1,5 раза.
 В окремих областях рентабельність виробництва соняшнику досягла таких показників: Івано-Франківська область - 101,4%, Кіровоградська - 84,3, Автономна Республіка Крим - 83,2, Миколаївська - 79,9%, Дніпропетровська область - 79,7 відсотка.
Дані Держкомстату підтверджують те, що у 2010/11 МР на ринку соняшнику була створена сприятлива ситуація для сільськогосподарських товаровиробників.
Економічні переваги переробки вирощеного врожаю соняшнику в Україні на наявних потужностях - це робочі місця, це додана вартість - близько 3 млрд грн не тільки від переробки насіння соняшнику, а й від виробництва широкого асортименту олійно-жирової продукції: рафінованої фасованої олії, маргаринової продукції, жирів спеціального призначення, майонезів тощо.
За період вересень-лютий 2010/11 МР експорт соняшнику становив 244,35 тис. тонн на суму 143,12 млн дол. США. Основними імпортерами соняшнику за цей період були: Туреччина - 53,7%, країни ЄС - 30,8, країни СНД - 14,6 відсотка. Найбільшими експортерами соняшнику з України є агропідприємства: ПІІ "Серна" (15,8%), ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" (8,7%), ТОВ "Бізон-імпорт" (6,7%), ТОВ "СП "Нібулон" (6,1%).
У 2010/11 МР прогноз експорту насіння соняшнику з України станом на 01.04.2011 становить 500-600 тис. тонн.

Виробництво та експорт олійно-жирової продукції
Олійно-жировий комплекс України є однією з найбільших галузей харчової промисловості України, на яку припадає до 10% усієї виробленої продукції. Виробництвом олії в Україні (дані Держкомстату) займаються 1200 суб'єктів. При цьому галузь характеризується досить високою концентрацією виробництва: понад 90% олії виробляють 25 спеціалізованих підприємств великої та середньої потужності.

Цінова ситуація
Згідно із Законом України "Про зерно та ринок зерна в Україні", олійне насіння віднесено до зерна. У формуванні цінової політики на зернові й олійні культури є багато спільного, проте існують і специфічні відмінності. Якщо світові ціни на зерно визначаються обсягами валового збору, структурою виробництва, балансом попиту і пропозиції, то ціни на олійні визначаються виключно балансом виробництва і споживання олій, у якому головну роль відіграють пальмові і соєва олії. Їхня питома вага у структурі загальносвітового виробництва олій становить 60%. До того ж, виробництво пальмових олій здійснюється не посезонно, а регулярно завдяки цілорічному збиранню врожаю.
Виробництво соєвої олії зумовлено світовим попитом на білок для виробництва кормів і, частково, продовольчих товарів.
Для нового сезону характерним є підвищений попит на рослинні олії, спровокований складними погодними умовами в деяких країнах (РФ, європейські країни, Китай - через спеку й посуху та через паводки - Польща, Пакистан та РФ).
Попри стрімке зростання цін на насіння соняшнику в 2010/11 МР проти відповідних періодів 2009/10 МР (на 54,3% - у вересні, на 79,8 - у жовтні, на 61 - у листопаді та 37,5% - у грудні), частка якого в структурі собівартості соняшникової олії займає понад 85%, роздрібні ціни на неї на підприємствах торгівлі впродовж вересня-грудня зросли лише на 2,0%, або на 23 копійки. Лише в грудні 2010 року відбулося зростання роздрібних цін у торговельній мережі на 11,3% (з 11,19 до 12,46 грн/л). На жаль, зростання цін у роздрібній мережі мало місце і в січні поточного року.
Таке стрімке зростання роздрібних цін певною мірою пояснюється тривалим адміністративним стримуванням їхнього зростання (декларування) за одночасного стрімкого зростання цін на насіння соняшнику, енергоносії, тару та допоміжні матеріали.
Відійшовши від суто адміністративних методів регулювання ринку, Антимонопольний комітет України дозволив 14 учасникам ринку соняшникової олії підписати Угоду про узгоджені дії терміном на три місяці, що дає їм можливість розпочати поставки олії на внутрішній ринок у рамках затвердженого Механізму стабілізації цінової ситуації на ринку соняшникової олії, який є невід'ємною частиною Меморандуму про узгоджені дії між Кабінетом Міністрів України та провідними компаніями, що діють на олійно-жировому ринку, щодо недопущення зростання цін на соняшникову олію на внутрішньому ринку.
Таке рішення мало позитивний вплив на забезпечення стабільної цінової ситуації на споживчому ринку соняшникової олії.
Останнім часом спостерігається стабільна цінова ситуація, відсутні різкі коливання цін на олію соняшникову в роздрібній мережі.
За оперативними даними моніторингу середніх рівнів роздрібних цін на олію в підприємствах торгівлі за регіонами України, що проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 20 березня 2011 року рівень цін становить 13,82 грн/л, або 100,1% до середніх цін станом на 10 березня 2011 року. Тобто зростання цін у цілому по Україні впродовж десяти днів березня становило в середньому лише 1 копійку.

За даними Держкомстату України (експрес-випуск від 06.04.11, №81), у березні поточного року у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів продукція подорожчала на 1,5%, у т.ч. у виробництві рибних продуктів - на 7,7, борошномельно-круп'яних - на 7,5, макаронних виробів - на 5,5, тютюнових виробів - на 3,4, напоїв - на 3,3, хліба і хлібобулочних виробів - на 2,5, м'яса і м'ясопродуктів - на 1,4%. Разом із цим, у виробництві олії відбулося здешевлення продукції на 0,4 відсотка.
В даний час ситуація на олійному ринку стабільна і не потребує регулювання на державному рівні, гарантією її збереження є вирішення таких питань:
  недопущення відміни дії вивізного (експортного) мита на насіння соняшнику за створення зони вільної торгівлі з ЄС;
  недопущення адміністративного регулювання олійного ринку, зокрема запровадження квотування та ліцензування експорту соняшникової олії;
  скасування або спрощення декларування оптово-відпускних цін на олію соняшникову з одночасним занесенням до Переліку соціально значущої продукції тільки олії соняшникової рафінованої фасованої, яку поставляють у торговельну мережу.
Порівняльний аналіз рівнів роздрібних цін на олію соняшникову, які склалися в Україні та інших країнах світу в грудні 2010 - лютому 2011 років, свідчить, що, в основному, її ціна нижча, ніж у досліджуваних країнах СНД, Євросоюзу, Америки та Азії.

С. Капшук,
генеральний директор асоціації “Укроліяпром”

Інтерв'ю
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із
Сергій Потапов, менеджер з розвитку плодоовочевого бізнесу Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва, як виявилось, давно обізнаний з горіховою тематикою. А зараз серед партнерів проекту є і одне об’єднання виробників горіхів... Подробнее

1
0