Спецможливості

севооборот

06.03.20176149
Оскільки соя є ос­нов­ною зер­но­бо­бо­вою куль­ту­рою і виз­на­чає рівень ви­роб­ництва рос­лин­но­го білка, їй на­ле­жить провідне місце в струк­турі посівних площ се­ред зер­но­бо­бо­вих рос­лин.
Нішевими культурами не можна було займатися через нестачу техніки. Крім того, до цього повинні бути готові поля і люди
01.03.20171518
Агрохолдинг "Мрія" планував ввести в сівозміну квасолю. Але це було би невірне рішення. Адже кількість техніки, якою компанія могла обробляти свій земельний банк, становить від 30% до 40% від
24.02.20177017
На сучасному етапі розвитку буряківництва актуальним залишається завдання повного розкриття біологічного потенціалу гібридів цукрових буряків і вміння зібрати з поля максимально можливий урожай
22.02.201721772
У сучасних умовах аграрного виробництва соя стає ключовою бобовою культурою в сівозміні, потіснивши горох. Вирощування сої сприяє збагаченню ґрунту біологічним азотом, що має тривалу пролонговану дію.

Серед зернових колосових культур пшениця озима — найбільш конкурентоспроможна  до бур’янів порівняно з іншими культурами
13.02.201738220
З метою збереження та отримання максимальної продуктивності упродовж періоду вегетації  пшениці (Triticum sрр.) важливе значення мають заходи захисту культури від шкідливих організмів. Серед
Сидерати — дешевий, природний, безпечний для людини та довкілля вид зелених добрив
25.01.201745814
Сидерати — дешевий, природний, безпечний для людини та довкілля вид зелених добрив, що підвищують урожайність культурних рослин удвічі-вчетверо й більше разів, акумулюють азот, фосфор і калій,

Сторінки

1
0