Спецможливості
Статті

Роль племзаводу “Чумаки” в породотвірному процесі Придніпров’я

05.06.2008
604
Роль племзаводу “Чумаки” в породотвірному процесі Придніпров’я фото, ілюстрація
Роль племзаводу “Чумаки” в породотвірному процесі Придніпров’я

Реформування аграрного сектора України на основі ринкових відносин відбувається на тлі глибоких кризових явищ. У тваринництві спостерігається зменшення кількості поголів’я та зниження його продуктивності. У такій ситуації ще більше зростає роль племзаводів у вдосконаленні існуючих порід та створенні нових.

Завдання племзаводу “Чумаки” полягає не лише в підвищенні ефективності виробництва продукції тваринництва, забезпеченні його рентабельності та конкурентоспроможності в ринкових умовах, пропаганді сучасних технологій, а й у підвищенні генетичного потенціалу продуктивності тварин та його впливу на всю популяцію.

В Україні відбувається інтенсивний селекційний процес реконструкції тварин, у якому бере участь і племзавод “Чумаки”. Це господарство є базовим, тут виведені українські голштинізований та жирномолочний типи червоної молочної породи, апробовані Державною експертною комісією в 1998 році, а також створюється Центральний та Придніпровський зональні типи.

Центральний зональний тип червоної молочної породи створювався шляхом реконструкції червоної степової породи із залученням генофонду англерської, червоної датської та червоної голштинської порід.

Тварини цього типу мають червоно-рябу або червону масть, міцну, щільну конституцію, добре розвинену мускулатуру, еластичну шкіру, бажані форми вимені. Характеристику екстер’єру за соматометричними показниками наведено на рис. 1.

На формування екстер’єру та типу тілобудови тварин великою мірою впливає інтенсивність їхнього росту та розвитку в період онтогенезу. В усі періоди розвитку жива вага корів червоної молочної породи перевищує стандарт за цією ознакою для червоної степової породи. Так, у 6, 9, 10, 12, 15 та 18 місяців жива вага, відповідно, становить 159 ± 0,5 кг, 208 ± 0,8, 232 ± 0,8, 258 ± 0,6, 302 ± 0,9 та 357 ± 0,7 кг.

Рівень надоїв корів центрального зонального типу за першу, другу та третю лактації становить, відповідно, 6165 ± 88 кг, 6556 ± 122 та 6902 ± 136 кг. Вміст жиру в молоці за всіма лактаціями був у межах 3,88–3,90%, а білка — 3,29–3,3%.

На основі маточного поголів’я чорно-рябих голштинів, імпортованих в різні роки з країн Західної Європи, у племзаводі за вітчизняними селекційними програмами створено селекційне ядро Придніпровського типу української чорно-рябої породи. Показники екстер’єру характеризують їх як великих, з гармонійною тілобудовою тварин (фото 2). Так, висота в холці, глибина та ширина грудей, ширина в маклоках, коса довжина тулуба та обхват грудей, відповідно, становлять 131 ± 0,07 см, 69 ± 0,09, 45 ± 0,09, 49 ± 0,1, 157 ± 0,18, 190 ± 0,23 см. Жива вага чорно-рябих первісток становить 518 ± 1,3 кг, а корів після другого та третього отелення, відповідно, — 575 ± 2 та 623 ± 2,7 кг.

Від первісток за 305 днів лактації надоєно 5974 ± 45 кг молока з вмістом жиру 3,90 ± 0,006%. За другу і третю лактації ці показники, відповідно, становили 6476 ± 66 кг, 3,9 ± 0,01% та 6851 ± 109 кг, 3,87 ± 0,01%.

Оптимізація технології вирощування ремонтних телиць дала змогу одержувати середньомісячні прирости живої ваги до місячного віку 862 г, у 3–6 місяців — 823, 6–12 місяців — 657, 12–18 місяців — 624 г. За такої схеми вирощування телиць вік першого плодотворного штучного осіменіння становить 499 ± 3 дні.

Селекційна робота з тваринами різних порід та порідних угруповань в умовах одного господарства висунула проблему визначення їхньої економічної ефективності. Тому спеціалістами племзаводу розпочато науково-виробничий дослід з породовипробування. Показники інтенсивності росту телиць різних порід наведено в таблиці 1.

Оскільки в племзаводі “Чумаки” створено конкурентоспроможних на європейському ринку тварин, а також залучено до селекційного процесу світовий генофонд, виникла потреба в наближенні управління селекційним процесом у стаді до міжнародних стандартів.

У зв’язку з цим найближчим часом спеціалістами племзаводу та науковцями Інституту тваринництва центральних районів УААН будуть опрацьовані міжнародні вимоги до ведення первинного обліку, буде проведено ідентифікацію тварин та запроваджено лінійну оцінку тілобудови корів різних типів, що дасть змогу проводити селекційну роботу на рівні вимог Міжнародної організації реєстрації племінних тварин (ICAR).

Т. Мовчан,
канд. с.-г. наук,
заввідділом селекції та генетики,
Інститут тваринництва центральних районів УАА

Інтерв'ю
З лютого цього року підрозділ Crop Science компанії «Байєр» в Україні очолив Франк Хатке, який водночас займає посаду керівника регіонального маркетингу в країнах Центральної та Східної Європи і нещодавно приїхав у нашу країну з Польщі.... Подробнее
У середині грудня офіційно було повідомлено про створення нової громадської організації — «Всеукраїнського аграрного форуму», метою якої є об’єднання  всіх сільськогосподарських організацій задля спільної продуктивної роботи й ефективної... Подробнее

1
0