Спецможливості
Агробізнес

Овердрафт — особлива форма кредитування клієнтів банку

05.06.2008
1711
Овердрафт — особлива форма кредитування клієнтів банку фото, ілюстрація
Користування овердрафтом, на відміну від традиційного кредитування, дає можливість у будь-який час без оформлення додаткових документів скористатися кредитними ресурсами для покриття тимчасової нестачі обігових коштів.

Сьогодення потребує, з одного боку, вдосконалення методик проведення традиційних видів банківських послуг, а з іншого, — впровадження принципово нових банківських операцій.


Одним із відносно нових видів банківських послуг є кредитування в формі овердрафту.


Національним банком України овердрафт розглядається як короткостроковий кредит, що надається надійному клієнтові понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми способом дебетування його рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо. Овердрафт оформлюють договором, в якому зазначають ліміт овердрафту, умови його використання, відсотки за ним, а також відповідальність за несвоєчасне повернення. Відсотки за овердрафтом нараховують на дебетовий залишок за рахунком за заздалегідь визначеною процентною ставкою.


Взагалі кажучи, відповідно до світової практики, кредит у формі овердрафту може надаватися не тільки юридичним, а й фізичним особам (в т.ч. з використанням пластикових карток) як у національній, так і в іноземній валюті.


Крім того, у рамках згаданої послуги (овердрафт) клієнту може надаватися право розплачуватися чеками або давати доручення в інших формах (окрім зазначених вище) на визначену суму понад залишок коштів на його поточному рахунку (понад кредитові надходження).


У разі надання овердрафту банк у межах узгодженого ліміту проводить платежі за клієнта на суму, що перевищує залишок коштів на його поточному рахунку. Як наслідок, на рахунку позичальника утворюється дебетове сальдо, яке й виражає суму його заборгованості перед банком. Із від’ємного залишку на рахунку банк стягує відсоток як за звичайний кредит. Правом на одержання такого кредиту користуються особливо надійні клієнти банку.


Як правило, банком встановлюється ліміт кредитування за овердрафтом (максимальна сума, в межах якої позичальник може проводити платежі понад залишок коштів на поточному рахунку). Зазвичай це певний відсоток обсягу середньомісячних кредитових надходжень на розрахунковий рахунок (розраховується за кілька останніх місяців та може бути встановленим як в абсолютній сумі, так і у відсотковому відношенні до середньомісячних надходжень).


Примітка редактора. Деякі банки практикують встановлення ліміту на рівні 15–20%, деякі — до 50%, а для певних категорій клієнтів — до 60% (наприклад, Укрсоцбанк).


Оцінку якості кредитного портфеля банк здійснює на основі вивчення фінансового стану позичальника, стану обслуговування ним основного боргу, погашення відсотків, якості наданої застави. Виходячи з платоспроможності клієнта, банк визначає економічну доцільність кредитування за овердрафтом.


Овердрафт може надаватися багаторазово в межах одного операційного дня, тому з позиції позичальника його можна вважати кредитом до запитання. Корисним він є для тих, у кого на поточному (кореспондентському) рахунку відбувається активний рух грошей, тобто гроші постійно перебувають в обороті. У разі затримки надходжень від одного контрагента його діяльність не зупиниться: скориставшись овердрафтом, він може вчасно розрахуватись із своїми партнерами.


Примітка редактора. Погашення овердрафту здійснюється автоматично за наявності на рахунку позичальника кредитного залишку, максимальний строк безперервної заборгованості, як правило, обмежується. Заставного забезпечення цей кредит може не потребувати (бланковий овердрафт), однак банк може затребувати поручительства власників та керівників підприємства, а також вимагати підтримання обігів на розрахунковому рахунку на рівні, що кількаразово перевищуватиме ліміт овердрафту.


Оскільки овердрафт надають “під чесне слово”, то відсотки за ним є дещо більшими (плата за ризик видачі кредиту без забезпечення).


З погляду бухгалтерського обліку, особливість овердрафту полягає в тому, що:  • кредит видають і погашають багаторазово в межах встановленого ліміту;

  • сума кредиту, на яку нараховують відсотки, є непостійною.

Відкритий овердрафт означає, що клієнт щоразу, відправляючи платіжне доручення, може не переживати, чи достатньо на його рахунку коштів для виконання своїх зобов’язань перед контрагентами.


Кредит за овердрафтом становить не всю суму, яка зазначена в документі, а лише ту, якої не вистачає на рахунку клієнта для своєчасного розрахунку за зобов’язаннями (крім випадку, коли на рахунку нульовий залишок).


На обслуговування за овердрафтом укладають договір, що діє протягом певного часу (на звичайні кредити — щораз укладають окремий договір). Це своєрідна кредитна лінія без заздалегідь установлених розмірів та суворого цільового спрямування, оскільки обумовлюються тільки ліміти за овердрафтом (відповідно до величини середньоденних оборотів на рахунку клієнта).


Якщо дебетове сальдо на рахунку платника не буде погашено за рахунок поточних надходжень (оборотів за кредитом) до закінчення операційного дня, то:  • коли сальдо утворилося на кореспондентському рахунку, тоді під час закриття операційного дня автоматично переноситься на окремий аналітичний кредитний рахунок, який відкривають клієнту, укладаючи угоди про надання овердрафту;

  • в разі функціонування поточного рахунку дебетове сальдо на ньому утворюється за рахунок кредитних коштів банку.

З моменту виникнення заборгованості за овердрафтом по поточному рахунку клієнта всі надходження на цей рахунок (при відсутності претензій до рахунку у вигляді платіжних документів на безспірне стягнення згідно з чинним законодавством України) спрямовуються на погашення овердрафту.


Згідно з умовами договору, клієнт надає безвідкличне право та доручення на списання банком у міру надходження на його поточний рахунок грошових коштів у розмірі заборгованості за овердрафтом відсотків за користування ним, комісії за встановлення ліміту овердрафту, пені та штрафів за прострочення терміну повернення овердрафту.


Припустимо, що підприємство 31 грудня поточного року використало можливість одержати кредит за овердрафтом, а погасило борг 1 січня наступного року. В річному звіті мінусове сальдо по статті грошових коштів підприємство покаже контрактивом (у дужках).


Відрізнити звичайний кредит від овердрафту можна, уважно вивчивши виписку банку. В разі, коли виписка з поточного рахунку містить операцію надходження на суму кредиту, відкривається окремий кредитний рахунок (окремо — виписка) — це звичайний кредит (він має бути відображеним на рахунку 60). Коли всі платежі показано в одній виписці з поточного рахунку, а сальдо вказано як від’ємне (якщо протягом дня не було покрито поточними надходженнями), до того ж, немає окремої виписки, — це овердрафт.


Якщо підприємству відкрито овердрафт, то для бухгалтера нічого не міняється: поточні платежі відображають у звичайному порядку, кореспондуючи рахунок 311 з рахунками контрагентів, на користь яких направлено платежі.


Плата за відкриття овердрафту належить до витрат, що пов’язані з підготовкою, організацією та веденням господарської діяльності підприємства і зараховується до витрат звітного періоду (рахунок 951) та валових витрат (п.п. 5.2.1 Закону 1) , як і відсотки за кредит.


Фінансові санкції (штраф, пеня) за несвоєчасне погашення зобов’язань за овердрафтом зараховують до витрат звітного періоду і в бухгалтерському обліку показують за рахунком 948. До валових витрат зараховувати їх не можна (п.п. 5. 3. 5 Закону 1).


Отже, овердрафт — це форма короткострокової позики, що надається клієнтові банку для покриття тимчасової нестачі обігових коштів. Користування овердрафтом, на відміну від традиційного кредитування, дає клієнтові можливість у будь-який час без оформлення додаткових документів скористатися кредитними ресурсами для здійснення термінових платежів, а отже, забезпечити своєчасність розрахунків з іншими підприємствами. Користуватися овердрафтом можна необмежену кількість разів (у межах строку дії кредиту) та частками (в межах встановленого ліміту), що забезпечує гнучкий режим роботи позичкового рахунку — заборгованість існує упродовж саме того часового періоду і саме у тому обсязі, які необхідні позичальнику.


Овердрафт, перш за все, — інструмент покриття поточних, у тому числі непередбачуваних касових розривів. Для збільшення обігу може бути доцільним користування цільовим кредитом чи кредитною лінією, що поєднує переваги овердрафту та кредиту.

Інтерв'ю
Німецький досвід організації тепличного бізнесу — тема нашої розмови з директором з інноваційних технологій у рослинництві консалтингової компанії «Аграрний Центр Innovation» Юрієм Куликом, який нещодавно особисто його вивчав... Подробнее
Загальновизнані стандарти безпеки якості харчових продуктів - це мова, якою розмовляють імпортери, міжнародні торговельні мережі і закупівельники. Україна поки що тільки на шляху формування культури

1
0