Спецможливості
Статті

Освоювати виробничі потужності свинокомплексів

07.10.2009
882
Освоювати виробничі потужності свинокомплексів фото, ілюстрація

У кожній області ще можна знайти тваринницькі комплекси, які не використовують. Цього не скажеш про Запорізьку. Місцеві інвестори тут успішно освоюють виробничі потужності колишніх ферм і комплексів.

У кожній області ще можна знайти тваринницькі комплекси, які не використовують. Цього не скажеш про Запорізьку. Місцеві інвестори тут успішно освоюють виробничі потужності колишніх ферм і комплексів

За прикладом ТОВ "Агропромислова компанія" (Мелітополь), де викуплено і освоєно потужності 12 комплексів у 7 районах області і поголів'я свиней доведено до 78 тисяч голів, ТОВ "УкрЛан" Чернігівського району цієї області успішно розвиває свинарство. Його досвід вартий уваги і може бути прикладом для інших областей у справі наповнення ринку України вітчизняною високоякісною свининою.
Проблема забезпечення населення України м'ясом та м'ясопродуктами в найближчі роки може бути вирішена шляхом введення в експлуатацію колишніх свинокомплексів і ферм. За таких умов питома вага свинини в структурі м'яса може досягти 40-50 відсотків. Процес постійного зростання виробництва свинини має місце в багатьох країнах світу, і пріоритетність у світовому виробництві м'яса належить свинарству.
Подальше нарощування обсягів виробництва свинини буде здійснюватися не лише за рахунок зростання чисельності поголів'я свиней, а, в основному, за рахунок переходу до інтенсивних методів ведення галузі та широкого впровадження міжпородного схрещування та гібридизації, що сприяє значному підвищенню продуктивності тварин.
Як вирішуються ці питання в Українській корпорації із виробництва м'яса на промисловій основі "Тваринпром", можна показати на прикладі ТОВ "УкрЛан" Чернігівського району, яке входить до її складу, де впроваджено інтенсивне ведення свинарства на промисловій основі.
Товариство з обмеженою відповідальністю "УкрЛан" створено в липні 2005 року. Виробництво свинини організовано на одній виробничій ділянці - свинокомплексі, - де, станом на 01. 01. 2009 року, утримували 11233 голів свиней, в тому числі 1064 голів основних свиноматок.
Це підприємство - одне з найбільших спецгоспів, де впроваджено промислову технологію відтворення стада, вирощування та відгодівлі свиней. За 2008 рік тут реалізовано на забій (на м'ясо) 1829 тонн свинини у живій вазі, що на 259 тонн, або на 17%, більше, ніж попереднього року.
Господарство з року в рік досягає високих показників ефективного ведення в галузі свинарства. В 2005-2008 роках значно збільшено виробництво та продаж свинини. Якщо у 2005 році (рік створення підприємства) було реалізовано на забій лише близько 18 тонн свинини у живій вазі, то у 2006 році, відповідно, 404 тонни, у 2007 році - 1570 і в 2008 році - 1829 тонн.
Підприємство працює рентабельно. За 2008 рік від реалізації свиней у живій вазі виручено близько 21,5 млн грн, отримано прибутку більше ніж 6,8 млн грн, і рентабельність свинини становила 70%, а за чотири (2005-2008) роки вона становила в середньому близько 32 відсотка.
Цього досягнуто за рахунок підвищення продуктивності свинопоголів'я, впровадження прогресивних технологій годівлі та утримання, в тому числі науково обгрунтованої годівлі різних вікових груп свиней, чіткої системи відтворення поголів'я, цілеспрямованої селекційно-племінної роботи, якісного ветеринарного забезпечення, виконання всіх технологічних процесів, високої організації праці.
Свій творчий пошук керівник і спеціалісти підприємства націлюють на здійснення заходів із інтенсивного ведення галузі свинарства, темпи якої характеризуються показниками, наведеними в таблиці.
Аналіз свідчить, що в середньому за 2006-2008 роки більшість (5 із 6) показників основних технологічних вимог із інтенсивного розвитку свинарства, розроблених Інститутом свинарства УААН (Полтава) та з використанням передового досвіду таких країн, як Данія і Англія, виконуються, за винятком однієї позиції - інтенсивність використання основних свиноматок - 1,7 за норми 2 і більше опоросів, а у 2008 році (окремо взятий) всі показники (6 із 6) виконуються.
Усім відомо, що інтенсивне ведення галузі свинарства залежить від багатьох факторів, але основний із них - раціональне використання кормів. Тут приділяється багато уваги підвищенню рівня годівлі свинопоголів'я.
У господарстві застосовують 100% концентратний тип годівлі свиней у сухому вигляді. Комбікорми із зернових кормосумішей з додаванням преміксів та білкових кормів (соєвий та соняшниковий шроти) готують у власному комбікормовому цеху.
Рецептуру 8 видів комбікормів для свинопоголів'я розробляють спеціалісти ТОВ "УкрЛан", і вона корегується за допомогою комп'ютерної програми технологами фірми "Агротех", яка поставляє премікси.
Раціони для годівлі всіх вікових та технологічних груп свиней практично збалансовані за обмінною енергією, перетравним протеїном,  амінокислотами, мікро- і макроелементами та вітамінними групами В, А, ГО, Б, К та іншими.
На підприємстві впроваджено ресурсозберігаючу технологію сухої годівлі комбікормами. Впровадження такої годівлі всіх технологічних груп дало можливість витрати кормів (конверсія) на 1 ц приросту живої ваги свиней довести із 4,9 ц к. о. у 2005 році до 3,7 ц к. о. у 2008, тобто за три останні (2006-2008) роки зменшити конверсію кормів на 1,2 ц к.о, або на 24,5 відсотка.
Свинина виробляється на закуплених (98-100%) концентрованих кормах.
Значне збільшення обсягів виробництва свинини визначається організацією селекційно-племінної роботи.
Підприємство ТОВ "УкрЛан" має статуси племрепродукторів із розведення свиней великої білої породи та ландрас. Племінний облік ведуть з моменту народження поросят і до їхньої реалізації.
У господарстві розводять три породи свиней: велику білу англійської селекції, ландрас англійської селекції та термінальних тварин Оптімус (з ТОВ "Еліта" Київської області). Свиноматок великої білої породи штучно осіменяють сім'ям кнурів породи ландрас. Двопородних помісних свинок за досягнення ними потрібних параметрів живої маси штучно осіменяють сім'ям кнурів Оптімус. Одержані гібридні поросята поступають на відгодівлю (близько 90% усіх народжених поросят). Ці тварини у 7-7,5-місячному віці досягають середньої живої маси 115-120 кілограмів.
Для отримання чистопородних ремонтних свинок великої білої породи та, відповідно, ремонтних кнурців породи ландрас в господарстві проводять чистопородне розведення вказаних порід. Чистопородних поросят для зазначених цілей отримують в межах 10-12% від усіх новонароджених поросят. Під час відлучення від свиноматок цих поросят биркують.
Поросят в господарстві вирощують за такою технологією. Відлучення поросят від свиноматок проводять у 28-денному віці середньою живою масою 6,9-8,5 кг. На 3-5  день від народження поросят починають підгодовувати спеціально виготовленим комбікормом "Предстартер-юніор". З третього дня проводять кастрацію кнурців та обрізання хвостиків усім поросятам.
Поновлення генофонду кнурів (через 1,5-2,0 роки) проводять шляхом закупівлі в племзаводах Київської та Херсонської областей.
Для ремонту маточного стада щорічно відбирають свинок у співвідношенні 1:3 (свиноматка і ремсвинки). Свинок відбирають в період відлучення від свиноматок, при цьому, вони повинні мати міцну конституцію: не менше 14 розвинених сосків та живу масу не менше 9 кг. Штучне осіменіння ремонтних свинок проводять у 8-місячному віці за досягнення живої маси 120-130 кілограмів.
Значну увагу ветеринарні спеціалісти приділяють виконанню основних ветеринарно-профілактичних заходів із одержання і вирощування здорового молодняку свиней.
На всіх виробничих ділянках підтримують високий рівень ветеринарно-санітарної культури виробництва та дотримуються принципу "все вільно - все зайнято".
В усіх приміщеннях (свинарниках) кормороздавання проводять автоматизовано, годівлю свиней різних вікових груп ведуть цілодобово із годівниць, куди за потреби надходить комбікорм. Видалення гною із приміщень проводять за допомогою (в основному) гноєвих транспортерів (7 приміщень) та частково - канально-каналізаційним методом самопливу з подальшим вивезенням в гноєсховище. Водонапування свиней в усіх приміщеннях здійснюють за допомогою соскових напувалок.
За підсумками роботи за 2008 рік, одними з кращих можна назвати операторів із догляду за свиноматками з поросятами - Л. Щербань, В. Кравцову та О. Корягіну; операторів із дорощування поросят - В. Никитенко і А. Никитенко; оператора із вирощування ремонтних свинок - Л. Трищук та операторів із відгодівлі свиней - А. Линник та В. Теслицьку.
Серед спеціалістів середньої ланки слід відмітити ветеринарних фельдшерів - Н. Бородко  та Н. Сивак, техніка із штучного осіменіння свиней М. Савченка  та лаборанта пункту штучного осіменіння свиней І. Заєць, енергетика свинокомплексу М. Гулого та механіка В. Харченка.
Вагомий внесок у розвиток свинарства вносять технолог В. Четвертаков, головні спеціалісти - головний зоотехнік В. Гайдай та головний лікар ветеринарної медицини І. Гула, завідувач свинокомплексом В. Снітко, зоотехнік-селекціонер Л. Волощук та зоотехнік із кормів Л. Кучер.
Керівництво та спеціалісти, всі працівники ТОВ "УкрЛан", вбачають основний шлях поліпшення свого добробуту та зміцнення економіки підприємства у розвитку галузі свинарства інтенсивним шляхом.

Д. Микитюк,
директор Департаменту ринків тваринництва з Головною державно племінною інспекцією Мінагрополітики України, канд. с.-г. наук,
С. Гнатюк,
ген. директор Української корпорації із виробництва м'яса на промисловій основі "Тваринпром",
М. Геймор,
учений зоотехнік Мінагрополітики України, Київ

Інтерв'ю
Виробники добрив та аграрії не можуть дійти згоди у питанні справедливого ціноутворення на добрива вітчизняного виробництва. Ця ситуація викликає занепокоєння.
Уявити розвиток будь-якого бізнесу без активного впровадження інформаційних технологій сьогодні неможливо. Вирощування сільськогосподарської продукції на відміну від промислових процесів вкрай чутливо до багатьох непередбачуваних факторів... Подробнее

1
0