Спецможливості
Статті

Макуха з ріпаку покращує якість молока

18.03.2009
781
Макуха з ріпаку  покращує якість молока фото, ілюстрація

Автори розповідають про результати дослідження впливу макухи з ріпаку на молочну продуктивність і якість молока у корів. Встановлено,
що прибавка білка в молоці корів, яким згодовували ріпакову макуху, сягає 0,12%, а жирність молока підвищилася на 0,45 відсотка.

Автори розповідають про результати дослідження впливу макухи з ріпаку на молочну продуктивність і якість молока у корів. Встановлено, що прибавка білка в молоці корів, яким згодовували ріпакову макуху, сягає 0,12%, а жирність молока підвищилася на 0,45 відсотка.

Насіння ріпаку характеризується високою біологічною та кормовою цінністю. Так, в одному кілограмі насіння ріпаку різних сортів міститься 1,4–2 к. о., 180–200 г — перетравного протеїну, близько 450 г — жиру. Білок насіння багатий на амінокислоти (лізин, метіонін, цистин, триптофан та інші). У жирі містяться незамінні жирні кислоти: олеїнова, лінолева, які потрібні для росту тварин і позитивно впливають на їхнє здоров’я й продуктивність.
Проте наявність у насінні ріпаку глюкозинолатів обмежує широке використання його в кормах для сільськогосподарських тварин. Відомо, що в складі глюкозинолатів є сірка, це через неї продукти переробки ріпаку мають гіркий смак, і саме тому вони не знайшли широкого застосування для годівлі тварин. У практиці годівлі використовують лише продукти термічної обробки: макухи і шроти. Відтак доцільним стало питання вивчення впливу макухи з ріпаку на молочну продуктивність і якість молока корів.
Дослідження впливу макухи з ріпаку на молочну продуктивність корів і якість молока проводили в ДГ “Олександрівське” Тростянецького району Вінницької області. На дослід за принципом аналогів (за віком, живою масою, датою розтелення, продуктивністю) відібрали три групи корів по десять голів у кожній Подільського типу української чорно-рябої молочної породи.
Дослід проводили в умовах стійлово-табірного прив’язного утримання. Процес доїння механізований, тричі на день за допомогою доїльної установки “Брацлавчанка”.
Параметри визначення продуктивності:
n надій молока від кожної корови визначали щоденно;
n хімічний склад молока кожної корови визначали подекадно на приладі  “Екомілк”;
n раціони годівлі коригували подекадно.
Дослід проводили протягом трьох місяців. Раціон годівлі дослідних корів наведено в табл. 1.
Раціони годівлі контрольної групи і дослідних корів ідентичні:
n рівень перетравного протеїну в основному раціоні — 101 г на 1 к. о.;
n цукро-протеїнове співвідношення — 0,7:1;
n до раціону додавали 200 г мінеральної добавки (діамоній фосфат), який містить у 200 г — 46 г Р, чим збалансували співвідношення Са до Р — 1,59:1, а також 635 г меляси на одну голову на добу.
Коровам першої дослідної групи щодня додатково до раціону згодовували по 2 кг ріпакової макухи, коровам другої дослідної групи додавали до основного раціону по 2 кг екструдованої ярої вики. Коровам контрольної групи до основного раціону додавали 2,5 кг екструдованого гороху, який за вмістом перетравного протеїну еквівалентний 2 кг ріпакової макухи. Дані про молочну продуктивність корів і хімічний склад молока на початку досліду наведено в табл. 2.
З таблиці видно, що на початку досліду корови в усіх трьох групах мали приблизно однакову продуктивність, яка коливалася в межах 18,2–18,9 кг молока з жирністю 3,70–3,72% та вмістом білка 2,86–2,92 відсотка.
На основі проведеного досліду встановлено, що молочна продуктивність дослідних корів обох груп підвищилася. У першій групі корів, порівняно з контрольною, надої зросли на 1,5 кг, у другій — на 2,8 кг від кожної корови за день.
Дані хімічного аналізу молока, який було здійснено в лабораторії Тростянецького молокозаводу, наведено в табл. 3.
Отже, хімічний аналіз молока корів, яким згодовували ріпакову макуху в сухому вигляді з концкормами, засвідчив, що вміст жиру в молоці становить 4,15%, а білка — 3,28, тобто жирність на 0,45% вища, а білка на 0,12% більше, ніж у молоці корів із контрольної групи.
У корів другої групи, яким згодовували екструдат вики, жирність молока — 4,18%, а вміст білка — 3,20, що на 0,48 і 0,06% більше проти контролю.

А. Тучик,
О. Корнійчук,
С. Коваль,
Вінницька державна с.-г.
дослідна станція Інституту кормів УААН

Advertisement

Інтерв'ю
Олександр Карпенко, директор із маркетингу та технічної підтримки компанії «Адама Україна»
Агрохімічний ринок в Україні нібито великий з чималою кількістю учасників, але водночас усі одне одного знають, і події, які відбуваються на ньому, дуже швидко стають темами для активного обговорення.
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із

1
0