Спецможливості
Статті

Макуха з ріпаку покращує якість молока

18.03.2009
2577
Макуха з ріпаку  покращує якість молока фото, ілюстрація

Автори розповідають про результати дослідження впливу макухи з ріпаку на молочну продуктивність і якість молока у корів. Встановлено,
що прибавка білка в молоці корів, яким згодовували ріпакову макуху, сягає 0,12%, а жирність молока підвищилася на 0,45 відсотка.

Автори розповідають про результати дослідження впливу макухи з ріпаку на молочну продуктивність і якість молока у корів. Встановлено, що прибавка білка в молоці корів, яким згодовували ріпакову макуху, сягає 0,12%, а жирність молока підвищилася на 0,45 відсотка.

Насіння ріпаку характеризується високою біологічною та кормовою цінністю. Так, в одному кілограмі насіння ріпаку різних сортів міститься 1,4–2 к. о., 180–200 г — перетравного протеїну, близько 450 г — жиру. Білок насіння багатий на амінокислоти (лізин, метіонін, цистин, триптофан та інші). У жирі містяться незамінні жирні кислоти: олеїнова, лінолева, які потрібні для росту тварин і позитивно впливають на їхнє здоров’я й продуктивність.
Проте наявність у насінні ріпаку глюкозинолатів обмежує широке використання його в кормах для сільськогосподарських тварин. Відомо, що в складі глюкозинолатів є сірка, це через неї продукти переробки ріпаку мають гіркий смак, і саме тому вони не знайшли широкого застосування для годівлі тварин. У практиці годівлі використовують лише продукти термічної обробки: макухи і шроти. Відтак доцільним стало питання вивчення впливу макухи з ріпаку на молочну продуктивність і якість молока корів.
Дослідження впливу макухи з ріпаку на молочну продуктивність корів і якість молока проводили в ДГ “Олександрівське” Тростянецького району Вінницької області. На дослід за принципом аналогів (за віком, живою масою, датою розтелення, продуктивністю) відібрали три групи корів по десять голів у кожній Подільського типу української чорно-рябої молочної породи.
Дослід проводили в умовах стійлово-табірного прив’язного утримання. Процес доїння механізований, тричі на день за допомогою доїльної установки “Брацлавчанка”.
Параметри визначення продуктивності:
n надій молока від кожної корови визначали щоденно;
n хімічний склад молока кожної корови визначали подекадно на приладі  “Екомілк”;
n раціони годівлі коригували подекадно.
Дослід проводили протягом трьох місяців. Раціон годівлі дослідних корів наведено в табл. 1.
Раціони годівлі контрольної групи і дослідних корів ідентичні:
n рівень перетравного протеїну в основному раціоні — 101 г на 1 к. о.;
n цукро-протеїнове співвідношення — 0,7:1;
n до раціону додавали 200 г мінеральної добавки (діамоній фосфат), який містить у 200 г — 46 г Р, чим збалансували співвідношення Са до Р — 1,59:1, а також 635 г меляси на одну голову на добу.
Коровам першої дослідної групи щодня додатково до раціону згодовували по 2 кг ріпакової макухи, коровам другої дослідної групи додавали до основного раціону по 2 кг екструдованої ярої вики. Коровам контрольної групи до основного раціону додавали 2,5 кг екструдованого гороху, який за вмістом перетравного протеїну еквівалентний 2 кг ріпакової макухи. Дані про молочну продуктивність корів і хімічний склад молока на початку досліду наведено в табл. 2.
З таблиці видно, що на початку досліду корови в усіх трьох групах мали приблизно однакову продуктивність, яка коливалася в межах 18,2–18,9 кг молока з жирністю 3,70–3,72% та вмістом білка 2,86–2,92 відсотка.
На основі проведеного досліду встановлено, що молочна продуктивність дослідних корів обох груп підвищилася. У першій групі корів, порівняно з контрольною, надої зросли на 1,5 кг, у другій — на 2,8 кг від кожної корови за день.
Дані хімічного аналізу молока, який було здійснено в лабораторії Тростянецького молокозаводу, наведено в табл. 3.
Отже, хімічний аналіз молока корів, яким згодовували ріпакову макуху в сухому вигляді з концкормами, засвідчив, що вміст жиру в молоці становить 4,15%, а білка — 3,28, тобто жирність на 0,45% вища, а білка на 0,12% більше, ніж у молоці корів із контрольної групи.
У корів другої групи, яким згодовували екструдат вики, жирність молока — 4,18%, а вміст білка — 3,20, що на 0,48 і 0,06% більше проти контролю.

А. Тучик,
О. Корнійчук,
С. Коваль,
Вінницька державна с.-г.
дослідна станція Інституту кормів УААН

Інтерв'ю
Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) – єдиний державний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки та експорту зернових і продуктів їх переробки. Про
Раїса Вожегова, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор Інституту зрошуваного землеробства
Інститут зрошуваного землеробства НААН України посів 1-е місце серед експортерів наукоємної продукції та отримав Міжнародний сертифікат «Експортер року». Його керівника - доктора сільськогосподарських

1
0