Спецможливості
Статті

Інтенсивне молочне скотарство Ізраїлю

08.05.2009
599
Інтенсивне молочне скотарство Ізраїлю фото, ілюстрація

Потреба розвитку молочного скотарства в Україні зумовлює доцільність урахування досвіду ведення галузі в країнах зі стабільно високою продуктивністю корів. Одним зі світових лідерів у розвитку галузі є Ізраїль: середній по країні надій корів за 305 днів лактації перевищує 10 тонн.

Потреба розвитку молочного скотарства в Україні зумовлює доцільність урахування досвіду ведення галузі в країнах зі стабільно високою продуктивністю корів. Одним зі світових лідерів у розвитку галузі є Ізраїль: середній по країні надій корів за 305 днів лактації перевищує 10 тонн.

У 2007 році в Ізраїлі налічувалося 699 стад молочної худоби із середнім поголів'ям - 141 корова. Загальне поголів'я становило 98548 корів. Середня продуктивність за рік сягала 11291 кг молока із вмістом жиру  3,62% й білка - 3,20%. Частка підконтрольних корів становить 70 відсотків.
Молочна худоба країни представлена тваринами виключно голштинської породи (монопорода). Високої молочної продуктивності корів (див. табл.) досягнуто завдяки впровадженню повноцінної годівлі молочної худоби, чіткій орган-зації селекційно-племінної роботи в стадах, постійному генетичному поліпшенню тварин засобами селекції на рівні як популяції (країни), так і окремих стад та плідників.
Технологія утримання корів. Технологія утримання тварин без-прив'язна в приміщеннях без стін. Через певний проміжок часу для корів застосовують душ, після чого вмикають вентиляцію для обсихання худоби. Охолоджуючий душ для лактуючих корів в умовах спекотного клімату - обов'язковий елемент технології виробництва молока. Гній з тваринницьких приміщень приби-рають один раз на три-п'ять років. Завдяки місцевому клімату й вентиляторам, які обдувають корів, гній висихає й не справляє негативного впливу ні на тварин, ні на людей, до того ж, є добрим підстильним матеріалом.
Годівля корів. Основною технологією годівлі худоби на фермах Ізраїлю є повнораціонні збалансовані кормові суміші. В період лактації коровам дають один і той самий вид кормосумішки. Рецептура приготування кормових сумішок не змінюється. У період сухостою в раціоні корів збільшують вміст клітковини. До складу раціону корів входить силос із пшениці та кукурудзи, який закладають у фазі молочно-воскової стиглості зерна. Фахівці країни переконалися, що цей корм корова краще поїдає й віддача від його використання найвища. На корм худобі використовують і кукурудзяну солому. Після обмолочування на зерно її згодовують тваринам для балансування раціону за клітковиною.
Наявність понад десяти різних компонентів у сумішах дає можливість змінювати й коригувати годівлю відповідно до рекомендацій комп'ютерної програми, що оптимізує раціон. Для приготування й роздавання кормосумішей застосо-вують самохідні змішувачі-роздавачі кормів з вертикальними робочими органами. Отже, сучасна тенденція в годівлі худоби - раціональне використання повнораціонних, добре збалансованих, кормосумішок.
Слід зазначити, що в Ізраїлі не виробляють кормів у тому обсязі, який необхідний для забезпечення потреби галузі молочного скотарства. Близько 65% господарів, які розводять молочну худобу, купують готові кормосуміші в спеціалізованих центрах з приготування кормів. У структурі собівартості молока на корми припадає не більше 35 відсотків.
 Силосні траншеї (тільки наземні) від 1 до 10 тис. т маси закладають протягом п'яти-шести діб. Трамбування зеленої маси здійснюють цілодобово. Велику увагу приділяють покриттю траншей плівкою, особливо по краях, щоб ніде не проникало повітря. Огородження кормового столу - самоблокуючі штахети із системою автоматичного розблокування. Напувалки для корів виготовлені із нержавіючого матеріалу, поворотні.
Фуражне зерно (100%), частково стеблові та соковиті корми й шроти закуповують. Комбікорм виробляють централізовано, а також на мобільних комбікормових заводах.
Новонароджених телят одразу відлучають від матерів і утримують в спеціальних індивідуальних будиночках. Широкого застосування набуло використання замороженого молозива - молока в перші доїння після отелення. Перед випоюванням телятам молозиво підігрівають у мікрохвильових печах.
Доїння корів здійснюють у залах, переважно на установках типу "Паралель". Використовують і конвеєрно-кільцеві доїльні установки типу "Карусель", а також традиційні - "Ялинка" зі швидким виходом.
Вим'я в станках не підмивають. Дезінфекцію дійок здійснюють йодовмісними препаратами - до й після доїння корів.
На фермах із поголів'ям 600 і більше корів широко застосовують потужні танки-охолоджувачі молока ємністю понад 30 т. У молочному скотарстві Ізраїлю взято курс на роботизацію. Наразі в країні вже 10% корів доять з допомогою роботів.
На молочних фермах країни широко використовують сучасне обладнання з програмним забезпеченням, яке аналізує й фіксує під час доїння для кожної корови параметри надою, електричну провідність, наявність соматичних клітин і анти-біотиків у молоці, рухову активність (кількість кроків тварини за одиницю часу) та живу масу тварин, діагностує субклінічні мастити й стан статевої охоти у корів, а також кількість спожитих кормів відповідно до надоїв.
На фермах країни до мінімуму скорочено кількість працюючих, але на кожній фермі обов'язково є ветеринарний лікар і спеціаліст зі штучного осіменіння худоби.
Контроль продуктивності та якості молока корів. В Ізраїлі чітко діє система контролю якості молока й здоров'я тварин. Управління цією діяльністю здійснює молочна палата (Dairy Board), а консолідованим виконавчим органам є асоціація молочного тваринництва Ізраїлю ICBA (Israel Cattle Breeders Association). Її основні функції такі: селекційно-генетичне удосконалення голштинської породи та системний контроль якості молочної сировини й стану вим'я корів.
Для кожної лактуючої корови раз у місяць на доїльних установках проводять обов'язковий аналіз контрольних доїнь, результати якого вносять у національну базу племінного обліку (Herdbook). Забір проб молока для оцінки вмісту жиру, білка й соматичних клітин у плановому порядку здійснюють під час відправлення молока на переробку. Система доставки пробірок у лабораторію удосконалена запровадженням наклеювання інформації зі штрих-кодом виробника. В лабораторії штрих-код зчитує сканер. Подальшу процедуру оформлення результатів з передаванням інформації до бази даних автоматизовано. В системі Асоціації молочного тваринництва Ізраїлю всі види робіт з проведення аналізів безоплатні для виробників молока й не потребують від них додаткових витрат на доставку. Важливість цієї системи для держави, з одного боку, полягає в систематичному контролі якості сировини, а з другого, - в моніторингу оперативної інформації по кожній тварині впродовж усього її життя, що є важливим для ведення селекційної роботи й підвищення рівня молочної продуктивності в цілому.
Програма менеджменту молочних стад (NOA), що забезпечує автоматизоване ведення племінного й зоотехнічного обліку в країні, а також загальне управління стадом, діє понад вісім років. Її впровадження розпочато в квітні 2000 року. Сьогодні програма NOA діє на 450 молочних фермах, у тому числі нею охоплено 95% стад із поголів'ям понад 250 корів, її щомісяця встановлюють на нових фермах. Передавання інформації засобами Internet забезпечують її доступність та популярність. Складовими програми є годівля, облік молочної продуктивності, генетичний менеджмент тощо. Вона забезпечує електронний зв'язок з базою даних племінної книги, лабораторіями якості молока. Програма NOA щороку визначає 150 кращих корів Ізраїлю для подальшої селекційної роботи. Програма безоплатна й доступна для всіх приватних виробників молочної продукції.
Моніторинг програм генетичного поліпшення молочної худоби здійснює Ізраїльський комітет з розведення й племінної книги, до складу якого входять представники компанії зі штучного осіменіння Sion, Ізраїльської асоціації з розведення худоби й науковці відділу генетики Інституту тваринництва. Економічні та селекційні коефіцієнти комплексного селекційного індексу корів періодично уточнюють залежно від кон'юнктури ринку та інших чинників.
Очікуваний генетичний прогрес за використання такого селекційного індексу протягом десяти років становить 575 кг молока, 29 кг і 0,1% молочного жиру, 24 кг і 0,09 % молочного білка, 0,08 соматичних клітин та 2,2% відтворної здатності. Зважаючи на співвідношення 1 : 3,6, очікується порівняно менше зростання жирномолочності, аніж білковомолочності.
Нині бугаїв і корів оцінюють за селекційним індексом 2007 року, в якому збільшено вагові коефіцієнти показників здоров'я, соматичних клітин і зменшено показники молочної продуктивності.
Водночас з оцінкою за молочною продуктивністю, вмістом соматичних клітин і показників здоров'я корів-первісток оцінюють за типом будови тіла. Два офіційні експерт-бонітери щорічно класифікують за дванадцятьма лінійними описовими ознаками й п'ятьма груповими ознаками близько 5-6 тис. корів-первісток від перевірних і близько 4 тис. - від вже оцінених за спадковістю плідників. Крім первісток, повторній класифікації за типом підлягають потенційні матері ремонтних бугайців. Результати оцінки племінної цінності плідників оприлюднюють двічі на рік.
Компанія зі штучного осіменіння Sion постійно утримує близько 250 бугаїв у трьох різних місцях. Для одержання ремонтних бугайців (парування на замовлення) використовують кращих за каталогом Interbull плідників з різних країн або кращих місцевих плідників. На племпідприємство бугайці надходять у тижневому віці. Спермопродукцію беруть у віці від 14 до 18 місяців. У віці 16 місяців 1000 спермодоз бугая, якого перевіряють, використовують протягом трьох місяців для парування корів-первісток. Результати оцінки бугаїв за спадковістю одержують у віці близько п'яти років. Щороку на випробування за спадковістю ставлять близько 50 молодих плідників.
Для штучного осіменіння щороку використовують не тільки близько 20 оцінених в Ізраїлі бугаїв-поліпшувачів, а й перевірних бугаїв з високим селекційним індексом за спадковістю.
Чітко організована система генетичного поліпшення молочної худоби забезпечує високі темпи генетичного прогресу. Середній надій від 95038 підконтрольних корів Ізраїлю 1995 року перевищив 10 т (10086 кг на корову за рік), це кращий у світі рівень молочної продуктивності. Щорічне виробництво коров'ячого молока по країні перевищує білліон літрів (1 млн тонн).
Останніми роками спостерігається тенденція до зменшення кількості молочних ферм (завдяки об'єднанню) з одночасним збільшенням кількості поголів'я худоби. Проте темпи валового росту молочної продукції в країні залишилися високими. Для постачання молока на переробні підприємства виділено квоти. Все молоко, яке реалізують понад квоту, продають за низькою ціною.
Узагальнення досвіду виробництва молока в країнах з інтенсивним молочним скотарством, навіть за неоднакових природнокліматичних умов, має велике значення, адже можливе впровадження в Україні окремих технологічних рішень і заходів, яке сприятиме поступальному підвищенню ефективності галузі вітчизняного молочного скотарства.

Ю. Полупан
М. Гавриленко,
канд. с.-г. наук,
Інститут розведення і генетики тварин УААН

Інтерв'ю
14-15 березня в Одесі пройшов черговий конгрес "Органічна Україна". Органічне землеробство, як і кожне явище, має як своїх прихильників, так і своїх противників. І у тих, і у інших є свої аргументи. Тож сьогодні редакція сайту «Пропозиція... Подробнее
Юрий Крутько
25 квітня керівнику районної організації ГО «Аграрна самооборона України» в Кропивницького районі Віталію Береговому серед білого дня в обласному центрі спалили автомобіль. Сталося це після того, як «Аграрна самооборона України» втрутилася... Подробнее

1
0