Спецможливості
Архів

Євростандарти у свинарстві: максимум ефективності

18.03.2009
427
Євростандарти у свинарстві: максимум ефективності  фото, ілюстрація

Триступінчаста система ведення галузі свинарства дає можливість максимально реалізувати генетичний потенціал продуктивності різних генотипів свиней і на гібридній основі отримати високоякісну продукцію.

Триступінчаста система ведення галузі свинарства дає можливість максимально реалізувати генетичний потенціал продуктивності різних генотипів свиней і на гібридній основі отримати високоякісну продукцію.

У країнах з розвиненим свинарством виробництво товарної свинини здійснюється виключно на гібридній основі, що сприяє підвищенню продуктивності свиней за комплексом ознак до 15%. Обов’язковими умовами при цьому є високий рівень годівлі тварин, використання прогресивного технологічного обладнання та науково-обгрунтована організація всіх виробничих процесів.
В Україні прикладом системної гібридизації у свинарстві може бути ТОВ “Агропромислова компанія” (АПК), де використовують новітні селекційно-технологічні засоби виробництва свинини, в основі яких лежить триступінчаста пірамідальна форма.
На сьогодні ТОВ “Агропромислова компанія” являє собою розгалужену систему виробництва свинини, зосереджену в шести районах Запорізької області, до складу якої входять: два племзаводи великої білої породи і один — породи ландрас, по одному племрепродуктору породи дюрок і двопородних свинок, п’ять товарних репродукторів, два відгодівельних свинокомплекси. Названі об’єкти мають цехову систему організації виробництва й структурно тісно пов’язані між собою.
Відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики України від 17.06.08 р., № 372/63, ТОВ “Агропромислова компанія” присвоєно статус “Селекційний центр із свинарства”. Це означає, що одночасно із виробництвом товарної свинини в межах господарств “Агропромкомпанії” селекційний центр має сприяти якісному поліпшенню племінних і товарних стад і в інших регіонах України.
Свинину виробляють за триступінчастою пірамідальною системою, як і в країнах з розвиненим свинарством (Данія, Англія, Іспанія, США та ін.). В умовах “Агропромкомпанії” кілька виробничих об’єктів об’єднано в єдиному технологічному потоці (цехи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — див. схему).
У системі піраміди функціонують прапрабатьківські (ППБ), прабатьківські (ПБ) і батьківські (Б) форми щодо гібридного молодняку на відгодівлі. Прапрабатьківську форму представлено племзаводами порід великої білої (ВБ) — цех № 5, № 7 і ландрас (Л) — цех № 4. Свині породи дюрок (Д) теж належать до прапрабатьківської форми, але їх утримують на племрепродукторі цеху № 6.
У стадах трьох названих порід практикується чистопородне розведення, й головна їхня функція — комплектувати чистопородними кнурцями і свиноматками племрепродуктор двопородних свинок (цех № 6), який перебуває на другому ступені піраміди (прабатьківська форма). Тут одержують двопородних свинок поєднань:
 ВБ х  Л,  Л х  ВБ,  Л х  Д для комплектування ними товарних репродукторів, які представлено цехами  1, 7, 8, 9, 10 (у різних районах області) і вважаються батьківськими формами свиней на відгодівлі.
Щоб одержати гібридний молодняк, двопородних свиноматок наведених поєднань осіменяють спермою кнурів порід: дюрок (спеціалізована за м’ясністю лінія “Оптімус”, яку завозять із племзаводу “Еліта” Київської області) і, частково, ландрас.
Гібридний молодняк, одержаний на товарних репродукторах, а також вибракуване чистопородне поголів’я з племзаводів і племрепродуктора відгодовують на спеціалізованих свинокомплексах (цехи 2, 3) і меншу кількість — безпосередньо в умовах репродукторів.
Між суб’єктами племінної справи (племзаводи), племрепродуктором і товарними репродукторами відпрацьовано чітку систему постачання ремонтного молодняку за схемою: племзаводи ® племрепродуктор двопородних свинок ® товарні репродуктори.
Нині свинокомплекси “Агропромкомпанії” утримують близько 80,0 тис. свинопоголів’я, в тому числі 6100 голів свиноматок. Середній рівень відтворювальних якостей маточного поголів’я становить 11,2–12,5 поросят на опорос, збережуваність поросят до двомісячного віку — 87–93%, маса поросят у два місяці — 20–23 кг, кількість опоросів від свиноматки за рік — 2,1–2,3.
Середньодобовий приріст поросят на дорощуванні (2–4 міс.) становить 450–500 г за добу, ремонтного та племінного молодняку — 650–700 г за витрати 3,7–3,9 кг корму на 1 кг приросту.
Середньодобові прирости гібридного молодняку на відгодівлі, на різних об’єктах АПК, становлять від 699 до 820 г за витрати комбікорму на 1 кг приросту 3,58–4,02 кілограма.
Гібридне поголів’я за м’ясними якостями відповідає вимогам європейських стандартів (вихід м’яса з туші — 59–61% за товщини шпику на рівні шостого-сьомого ребра 16–19 мм).
Тепер, коли АПК набула статусу “Селекційний центр із свинарства”, вона зможе суттєво впливати і на розвиток галузі в інших областях України. В Інституті свинарства ім. О. В. Квасницького УААН розроблено плани селекційно-племінної роботи для порід: велика біла, ландрас і дюрок. Упроваджується також система оцінки молодняку за власною продуктивністю, а кнурів-плідників — за якістю потомства (в умовах племінних господарств АПК). Племінні тварини за відтворювальними, відгодівельними й м’ясними якостями оцінюються з використанням селекційних індексів, що сприяє об’єктивній характеристиці генотипів свиней. Суб’єкти племінної справи АПК (племзаводи, племрепродуктори), а також товарні репродуктори комп’ютеризовано, це, своєю чергою, підвищує рівень культури ведення галузі свинарства, а також сприяє зменшенню рутинної роботи для спеціалістів племінних і товарних виробничих структур.
Агропромислова компанія має суттєві можливості щодо реалізації племінної продукції в інші регіони України з гарантованою продуктивністю чистопородних свиней (ВБ, Л, Д), а частково й двопородних свинок різних поєднань. Особливо великий резерв реалізації племінних кнурців перелічених генотипів. Уже за одинадцять місяців 2008 року було реалізовано в різні господарства країни близько 2,0 тис. голів племінних свиней, та можливості АПК значно більші, ними можуть скористатися господарства різних форм власності.
Досягнення племінного й товарного свинарства ТОВ “Агропромислова компанія” були б неможливими без вирішення проблеми високого рівня годівлі тварин. В АПК функціонують два комбікормові заводи, оснащені обладнанням фірм: “Спектрум БЕАП” (Словаччина), “Скіолд” (Данія) і “БІН” (Польща), здатних виготовляти корми різних рецептур для всіх статево-вікових груп свиней. Освоєно технологію виробництва преміксів.
У складі комбікормових заводів функціонує лабораторія, оснащена обладнанням італійської фірми FATA, яка контролює якість сировини й готового комбікорму. В комбікормах аналізують наявність сирого протеїну, клітковини, вмісту кальцію, фосфору, металомагнітних домішок, золи, нітратів тощо. За комп’ютерною програмою чеської фірми “ТЕСРО” розроблено вісім рецептур кормів.
Поросятам на дорощуванні й племінному молодняку виготовляють комбікорм виключно з екструдованих зернових компонентів. Для підсисних поросят — комбікорм гранульований.
Годівля свиней здійснюється з використанням трубопроводу окремо для кожної вікової групи, а підсисних свиноматок — за індивідуальними кормовими картками з урахуванням періоду фізіологічного стану, живої маси, віку, кількості поросят.
У багатьох господарствах України складністю є технологія вирощування підсисних поросят, що слід вважати (разом із годівлею) визначальним у виробництві свинини. В ТОВ “Агропромислова компанія” це питання вирішують по-своєму. Щоб забезпечити життєдіяльність підсисних поросят, підтримують локальний температурний режим із використанням інфрачервоних ламп УЗК-220. Особливу увагу приділяють підгодівлі поросят гранульованим комбікормом за схемою: 5–10 днів — 50 г; 10–15 — 100 г; 15–30 — 400 г; 30–40 днів — 600 г. Критичним періодом для поросят є відлучення їх у 32 дні, тому протягом двох тижнів їх годують за такою схемою: 1–2 дні — 200 г, 3–6 днів — 300 г, 7–8 — 500 г, 9–10 — 700 г. Починаючи з 13 дня, — годівля досхочу.
Відгодівлю свиней в АПК повністю механізовано. Сухий комбікорм надходить лініями кормороздавання в автоматичні годівниці. Застосовують схему годівлі досхочу. Напування тварин автоматизовано. Один оператор обслуговує від 600 до 900 голів. Усі приміщення оснащено вентиляційними установками.
У ТОВ “Агропромислова компанія” не існує проблем щодо забою відгодованого гібридного поголів’я свиней. Цю функцію бере на себе ВАТ “Мелітопольський м’ясокомбінат”, сучасне високотехнологічне підприємство, оснащене обладнанням кращих європейських зразків.
Досвід роботи ТОВ “Агропромислова компанія” в Україні можна вважати унікальним і доцільним для впровадження в інших регіонах України, де можна використати для реконструкції колишні підприємства з виробництва тваринницької продукції. Але роботу таких об’єктів слід розпочинати зовсім на іншій селекційно-технологічній основі з максимальним використанням вітчизняного та зарубіжного досвіду, який стосується проведення реконструкції приміщень, автоматизації виробничих процесів, розведення свиней з високим генетичним потенціалом продуктивності.
Економічні показники з виробництва свинини в ТОВ “Агропромислова компанія” свідчать про високий селекційно-технологічній рівень ведення галузі свинарства. Складовими ефективного господарювання є високий генетичний потенціал продуктивності чистопорідного й гібридного поголів’я, забезпечення тварин високоякісними кормами, наявність нових технологій в утриманні й годівлі свиней, комп’ютеризація всіх виробничих процесів. Усе це сприяє тому, що витрати комбікорму на 1 кг приросту становлять 3,6–3,8 кг, а собівартість 1 кг приросту на відгодівлі — 6,5–7,0 грн. Очолює роботу ТОВ “Агропромислова компанія” генеральний директор В. М. Попова, а на всіх структурних підрозділах компанії працюють висококваліфіковані спеціалісти.

М. Березовський,
д-р. с.-г. наук, членкор. УААН,
Інститут свинарства ім. О. В. Квасницького

Інтерв'ю
Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України
Ідея спалювати в котлах ТЕЦ солому ще в 80-х здалася б смішною. Однак зараз учені бачать не тільки можливість замінити ним, кукурудзяним і соняшним бадиллям дві третини газу, але й доводять, що тепло
Наскільки важливо дбати про якість зерна? Що таке нотифікації і чому їх варто боятися Україні? Які хвороби зернових є загрозою для іміджу української сільгосппродкції propozitsiya.com розповів 

1
0