Спецможливості
Технології

Хижий тепличний клоп проти шкідників овочевих культур закритого грунту

15.07.2008
959
Хижий тепличний клоп проти шкідників овочевих культур закритого грунту фото, ілюстрація
У матеріалі пропонуються заходи боротьби проти шкідників овочевих культур закритого грунту.

Овочівництво закритого грунту — одна з найінтенсивніших форм рільництва, яка дає можливість збирати найвищий урожай з одиниці площі практично цілий рік. У закритому грунті переважно вирощують: огірки, помідори, перець стручковий і баклажани.
Специфічні умови закритого грунту (не вдаються до сівозміни, грунт використовують беззмінно, не висівають сорти й гібриди з груповою стійкістю проти хвороб і шкідників та інші чинники) створюють сприятливі умови для масового розвитку шкідливих організмів.
Навесні-влітку рослини огірків у теплицях значною мірою заселяються шкідниками. Найпоширенішими є: павутинний кліщ, трипси, тепличка білокрила, попелиці. Для їхнього біологічного пригнічення використовують ентомофагів із вузькою кормовою спеціалізацією, а саме: фітосейулюса — для знищення павутинного кліща, амблісейуса — для зменшення чисельності трипсів, енкарзію, що стримує чисельність тепличної білокрилки.
Останнім часом великий інтерес проявляється до застосування ентомофагів-поліфагів, які можуть не лише живитися вказаними вище шкідниками, а й самостійно розмножуватися в теплицях. Одним із таких ентомофагів є хижий клоп — макролофус (Macrolophus nubilis).
Хижак світло-зеленого кольору, видовженої форми, завдовжки 3–4,5 мм. Самці дещо менші за самиць і рухливіші. У самок добре помітний яйцеклад, який міститься вздовж черевця. Яйця трохи зігнутої форми, жовто-зеленого або сіро-жовтого кольору. Відкладають їх самки в жилки листків, рідше у верхівкові частини стебел. В одній кладці — 7–8 яєць.
Зимують клопи в стадії німфи третього віку під розетками листків. Навесні виходять рано — відразу після танення снігу.
Живляться клопи як тваринною, так і рослинною їжею. Однак за відсутності тваринної їжі розвиток хижака дещо уповільнюється. Найактивніші в живленні личинки четвертого-п'ятого віку. За своє життя одна особина клопа здатна знищити 3500 яєць, або 2500 личинок білокрилки.
У лабораторних умовах добре розвивається макролофус на яйцях зернової молі, не знижуючи при цьому швидкості розвитку, своєї ненажерливості та пошукової здатності.
Дослідження проводили у біолабораторії НАУ в 2002–2003 рр.
Розведення макролофуса на яйцях зернової молі показало доволі високу життєздатність ентомофага. Середня відродженість макролофуса з яєць становила 79,5%, виживання з личинок — 85%. Загальна життєздатність дорівнювала 67,5%. Визначали цей показник за формулою:
V = V1 · V2 · 100%, де
V — загальна життєздатність, %;
V1 — відродження з яєць, у частках;
V2 — виживання з личинок, у частках.
Для живлення макролофуса яйця зернової молі відкалібровували на дві фракції: великі та середні й дрібні, що деякою мірою впливало на показники життєздатності ентомофага і тривалість окремих стадій його розвитку. Так, за використання тільки великих яєць живителя відродження з яєць ентомофага становило 82%, виживання личинок — 89, загальна життєздатність — 73,0%. За використання середніх і дрібних яєць зернової молі відродження з яєць макролофуса становило 77,0%, виживання личинок — 81, а загальна життєздатність — 62,3%. Дещо різнилася плодючість самок макролофуса. За використання великих яєць у раціоні живлення макролофуса плодючість становила 58 яєць/самку, в досліді з використанням дрібних яєць плодючість становила 42 яйця/самку. Тривалість ембріонального розвитку ентомофага на обох варіантах була майже однакова. Тривалість розвитку личинок різнилась на три дні, а тривалість життя імаго — на чотири.
Ми визначали середню тривалість кожної фази розвитку Macrolophus nubilis за середньої температури повітря 22…24°С та відносної вологості 75–80%. Так, ембріональний розвиток тривав 17–18 днів. Розвиток личинок першого віку — 6 діб, другого — 5 діб, третього — 4 доби, четвертого — 5 діб, п'ятого віку — 6 діб. Загальна тривалість розвитку личинки — 27,5 дня. Тривалість життя імаго — близько 42 днів.
За період свого розвитку личинка та імаго Macrolophus nubilis відзначилися ненажерливістю. Для визначення кількості з'їденого корму ми брали тільки великі яйця зернової молі.
Багатоїдних клопів успішно застосовують у теплицях для захисту овочевих і квіткових рослин від дрібних шкідників. Зокрема, Macrolophus nubilis ефективно стримує чисельність попелиць, трипсів, павутинних кліщів і білокрилок. Хижий клоп має високу життєздатність і вирізняється своєю ненажерливістю. За добу один клоп може знищити майже 26 особин білокрилки або 38 її личинок. У лабораторних умовах Macrolophus nubilis розводять на яйцях зернової молі. За добу личинка п'ятого віку з'їдає 81 яйце зернової молі крупного калібру.


Л. Ющенко,
канд. с.-г. наук НАУ
Л. Сидорчук,
аспірант НАУ
П. Зубко,
канд. с.-г. наук НАУ

Попередня стаття

Інтерв'ю
Система аграрних розписок (АР) працює у 8 областях: Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській та Миколаївській. Станом на середину квітня в Україні
Міжнародна фінансова корпорація (International Finance Corporation, англ. IFC) - міжнародний фінансовий інститут, що входить у структуру Світового банку. Штаб-квартира організації знаходиться у

1
0