Спецможливості
Агрохімія

Грунтові гербіциди для захисту сої від бур’янів

26.04.2019
4730
Грунтові гербіциди для захисту сої від бур’янів фото, ілюстрація

Внесення ґрунтових гербіцидів дає змогу більш ніж на місяць відстрочити появу бур’янів. Слід зазначити, що ефективність таких гербіцидів залежить від якісно проведених усіх технологічних заходів.

 

У посівах сої через низьку конкурентоздатність на ранніх етапах органогенезу найпоширенішими є однорічні й багаторічні види бур’янів. Економічний поріг їхньої шкідливості наступає за наявності на 1 м2 п’яти злакових однорічних або трьох двосім’ядольних видів бур’янів. Для контролю однорічних дводольних і злакових бур’янів пропонують застосовувати гербіциди на основі діючої речовини метрибузин. Такими препаратами обробляють ґрунт до появи сходів сої, з нормою витрати 0,5–0,7 л/га. Втім для обприскування ґрунту до сходів культури рекомендовано застосовувати на легких ґрунтах норму витрати 0,5 л/га, на середніх і важких — 0,5–0,7 л/га. Оптимальними умовами для використання препаратів на основі діючої речовини метрибузин є температура повітря та ґрунту 20–25°С.

Препарати на основі діючої речовини метрибузин мають ряд значних переваг, зокрема це широкий спектр дії (контролюють широколистяні й злакові види бур’янів), вплив на цільовий об’єкт — через корені й надземні органи, пролонгований термін дії — технічна ефективність зберігається тривалий час за умов не пошкодження після обприскування гербіцидного «екрана».

Для контролю найпоширеніших однорічних злакових і деяких дводольних бур’янів у посівах сої застосовують селективні грунтові гербіциди на основі діючої речовини ацетохлор, 900 г/л. Механізм дії ацетохлору спрямований на інгібування процесів синтезу білка та порушення процесів поділу клітин, що призводить до пригнічення та загибелі рослин бур’янів. Ацетохлор впливає на синтез білків, а також жирних кислот, що спричиняє загибель бур’янів. Проростки бур’янів, а також їхні первинні корінця поглинають активну речовину з вологого ґрунту. В рослини однорічних злакових бур’янів препарат зазвичай потрапляє через верхівку (епікотиль), у рослини однорічних дводольних бур’янів — через первинні корені.

Завдяки внесенню таких гербіцидів стає можливим високоефективний контроль бур’янів, які завдають значної шкоди культурі, особливо на початкових фазах її росту й розвитку, а саме видів мишію, плоскухи звичайної, лободи білої, пасльону чорного, талабану польового, видів щириці та інших.

Для контролю однорічних злакових і деяких дводольних бур’янів препарати на основі ацетохлору застосовують до висівання, одночасно з висіванням або до появи сходів сої. У посушливих регіонах для отримання максимальної ефективності таких препаратів доцільно загортати їх у ґрунт завглибшки 3–5 см. У разі обприскування після сівби препарати у ґрунт не загортають, проте в такому разі потрібно здійснити боронування. Стійкість виявляють гірчиця польова, гірчак розлогий, куколиця біла, амброзія полинолиста й інші малорічні дводольні види. Захисна дія препарату — 4–6 тижнів, розкладається протягом одного вегетаційного періоду, тому не має обмежень у сівозміні. Можна поєднувати з препаратами на основі діючої речовини прометрин.

Препарати на основі діючої речовини трифлуралін, 480 г/л, під дією сонячних променів швидко розкладаються, тому потребують негайного та ретельного загортання в ґрунт завглибшки 6–7 см. Для отримання високої ефективності гербіцид обов’язково ретельно перемішують із верхнім шаром, щоб він добре закріпився в ґрунті. Це забезпечується за одночасного внесення й загортання препарату. В посівах сої обприскування проводять з негайним їхнім загортанням у ґрунт до висіву, під час висіву, після висіву, але до появи сходів культури, з нормою витрати 2–5 л/га. Токсичність препарату проявляється під час проникнення у рослину в процесі проростання насіння бур’янів, ще до появи їхніх сходів над поверхнею ґрунту. Пригнічують ріст бур’янів, негативно впливаючи на синтез нуклеїнових кислот і порушуючи процеси фотосинтезу. Такі гербіциди є ефективними щодо контролю злакових бур’янів, але майже неефективні для пасльону чорного, видів осоту та гірчаків, нетреби звичайної, щириці звичайної, бур’янів із родини капустяних. Для контролю цих бур’янів доцільно застосовувати гербіциди на основі діючої речовини бентазон, 480 г/л. Задля розширення спектра дії препарати на основі діючої речовини трифлуралін можна поєднувати з гербіцидами на основі діючих речовин S-метолахлор, 960 г/л, або ацетохлор, 900 г/л.

Гербіциди на основі діючої речовини прометрин, 500 г/л, застосовують у посівах сої для контролю однорічних дводольних і деяких злакових бур’янів. З цією метою здійснюють обприскування ґрунту до появи сходів культури з нормою витрати 3–5 л/га. Завдяки пролонгованій ґрунтовій дії вплив препаратів на основі цієї діючої речовини зберігається від чотирьох до 10 тижнів залежно від ґрунтово-кліматичних умов і норми витрати препарату.

Препарати на основі прометрину поглинаються проростками і коренями бур’янів, а також їхніми надземними вегетативними органами, які проросли, рухаючись ксилемою. Діюча речовина блокує процес фотосинтезу у чутливих бур’янів, а також утворює сполуки, які руйнують мембрани їхніх клітин. Внаслідок цього відбувається загибель сегетальних рослин. Чутливими до дії цієї активної речовини є такі бур’яни: вероніка персидська, галінсога дрібноквіткова, геліотроп, види гірчаків, види буркуну, дурман звичайний, види нетреби, зірочник середній, конюшина повзуча, жовтозілля звичайне, тонконіг однорічний, курячі очка, грицики звичайні, переліска однорічна, види проса, шпергель звичайний, види фізалісу, види череди і щириці, льонок малий, королиця посівна, герань розсічена, кропива жалка, пальчатка криваво червона. Помірно чутливі — гірчиця польова, редька дика, осот городній і рожевий першого року вегетації, лобода біла, види ромашки, портулак городній та інші.

Для найефективнішого контролю однорічних злакових і дводольних бур’янів гербіциди на основі діючої речовини прометрин можна змішувати, наприклад із гербіцидами на основі діючих речовин S-метолахлор, 960 г/л, або ацетохлор, 900 г/л. Ефективною буде комбінація прометрину з S-метолахлором. Обприскують посіви до появи сходів культури, проте важливо, щоб не тільки структура ґрунту відповідала вимогам, але й сам він був достатньо зволожений. На норму витрати препарату впливає забур’ яненість і вміст гумусу в ґрунті. На важких за механічним складом ґрунтах і з великим вмістом гумусу рекомендовано використовувати максимальну оптимальну норму витрати. Перевагами є те, що залежно від норми витрати і ґрунтово-кліматичних умов захисний період препарату тривалий — від 4 до 8 тижнів.

Високу ефективність під час контролю однорічних дводольних і злакових бур’янів у посівах сої та інших культур проявляють гербіциди на основі діючої речовини кломазон, 480 г/л. Такі препарати вирізняються високою ефективністю на всіх типах ґрунтів: на легких — допускається застосування мінімальних норм, а на важких — максимальних.

Проте для отримання максимальної ефективності слід дотримуватися таких вимог: забезпечити якісний передпосівний обробіток ґрунту з дрібно-грудкуватою структурою, обприскування ґрунту найкраще проводити невідкладно після сівби або протягом перших трьох днів після висіву культури. До того ж у разі нестачі ґрунтової вологи після обприскування здійснити коткування ґрунту кільчасто- шпоровими котками.

Препарати з вмістом кломазону (норма витрати 0,2 л/га) рекомендовано застосовувати у сумішах із гербіцидами ґрунтової дії для обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання, але до появи сходів культури.

Проводити обприскування краще за теплих і сухих кліматичних умов. Проте за внесення гербіцидів із вмістом кломазону під час вегетації сої з нормою втрати 0,35–0,5 л/га восени поточного року протипоказано висівати озимі зернові колосові культури. Тож наступного року сівозміна може включати такі культури як: соя, горох, польові боби, буряки цукрові, картопля й морква.

Чутливими є такі основні види бур’янів: лобода біла, куряче просо, осот городній, спориш звичайний, зірочник середній, грицики звичайні, паслін чорний, підмаренник чіпкий, дурман звичайний, амброзія полинолиста, роман польовий, тонконіг звичайний, кропива глуха, талабан польовий, канатник Теофраста, пальчатка, портулак городній, череда волосиста, жабрій звичайний та інші.

Гербіциди з вмістом кломазону є ефективними препаратами для обмеження шкідливості хвоща польового. Їх доцільно вносити у фазі 2–3 листки у сої. Для розширення спектра дії під час контролю злакових бур’янів рекомендовано використовувати похідні кломазону в баковій суміші з ґрунтовими гербіцидами на основі діючої речовини S-метолахлор. Також для збільшення спектра дії доцільно застосовувати в сумішах із ґрунтовими гербіцидами на основі діючих речовин метрибузин, пендиметалін, пропізохлор, прометрин, ацетохлор.

У разі застосування препаратів на основі кломазону слід враховувати, що за умов надмірних опадів може відбуватися пригнічення рослин культури. Для уникнення цього негативного явища рекомендовано застосовувати оригінальні препарати та дотримуватися регламенту внесення. За дотримання оптимальної норми витрати препарати з вмістом кломазону не проявлятимуть фітотоксичності на сої.

Наразі провідні фірми рекомендують застосовувати у посівах сої гербіциди системної дії з умістом кломазону, 360 г/л (норма витрати 0,2 л/га) поєднувати з гербіцидами на основі метрибузину, 600 г/л, з нормою витрати 0,5 л/га. Ґрунт обприскують до появи сходів культури за температури повітря 15…25°С, оптимальної вологості повітря та ґрунту й за швидкості вітру 3–4 м/с.

Препарати на основі діючої речовини імазетапір — гербіциди для захисту сої від широкого спектра однорічних злакових і дводольних бур’янів, у тому числі карантинних — видів повитиць й амброзій і зниження забур’ яненості полів багаторічними бур’янами. Крім того, гербіциди на основі цієї діючої речовини мають значну перевагу перед іншими гербіцидами, а саме гербіциди з вмістом імазетапіру застосовують перед посівом (з неглибоким загортанням у ґрунт), перед сходами культури (після висіву до сходів) і після сходів, коли бур’яни перебувають у фазі 1–4 листки.

Загально рекомендована норма витрати гербіцидів з вмістом імазетапіру становить 0,5–1 л/га. За внесення до висіву культури гербіциди з вмістом імазетапіру неглибоко загортають у ґрунт (3–5 см). Слід враховувати, що глибоке загортання (понад 5 см) знижуватиме ефективність цих препаратів через зменшення концентрації діючої речовини у верхньому шарі ґрунту, де можуть сходити бур’яни.

У разі застосування після посіву до появи сходів сої гербіцидів на основі цієї діючої важливою умовою є створення дрібно-грудкуватої структури ґрунту та максимальне зменшення наявності на ньому рослинних решток. До того ж норма витрати гербіцидів залежить від видів бур’янів, які поширені на полях. Наприклад, за умов забур’ яненості гірчицею дикою й талабаном польовим норма витрати може бути мінімальною з рекомендованої, а за умов забур’ яненості нетребою звичайною — максимальною з рекомендованої.

Раннє післясходове застосування таких препаратів у посівах сої буде найефективнішим проти дводольних бур’янів, які матимуть не більше як 4, а злакових — 2–3 листки. Бур’яни, які активно ростуть і перебувають у чутливих до дії таких гербіцидів фазах розвитку, найбільше пригнічуються та знищуються. Під час застосування препаратів з вмістом імазетапіру після сходів сої зупинка ростових процесів у бур’янів відбувається через декілька годин після обприскування До того ж симптоми фітотоксичної дії будуть візуально помітними впродовж декількох днів після застосування. Впродовж 3–6 тижнів після обприскування відбуватиметься загибель бур’янів.

Важливою перевагою гербіцидів з вмістом імазетапіру є їхнє повільне розкладання у ґрунті, що й забезпечує контроль бур’янів протягом тривалого часу. Завдяки такій особливості препарати на основі імазетапіру проявили себе раціональніше у вузькорядних посівах (ширина міжрядь 15 см), ніж гербіциди з вмістом ацетохлору.

Потрібно враховувати, що застосування гербіцидів із вмістом імазетапіру створює умови щодо обмеження у сівозміні. Діюча речовина імазетапір негативно впливає на наступні культури сівозміни впродовж такого періоду: 4 місяці — на пшеницю озиму; 18 місяців — на соняшник, просо, сорго, рис; 11 місяців — на пшеницю яру, овес, кукурудзу, ячмінь, жито озиме; 26 місяців — на буряк цукровий, ріпак та овочеві культури.

До ґрунтових гербіцидів вибіркової дії для контролю однорічних злакових і дводольних бур’янів у посівах сої належать гербіциди на основі діючої речовини пендиметалін, 330 г/л. Використовують такі препарати для суцільного обприскування ґрунту до появи сходів культури з нормою витрати 3,0–6,0 л/га.

Завдяки діючій речовині гербіциди, маючи низьку розчинність у воді, здатність активно адсорбуватися часточками ґрунту і низьку летючість, під час обприскування утворюють захисний «екран», який менш руйнується під дією зовнішніх факторів. До того ж такі гербіциди не потребують загортання в ґрунт. Наявність вологи у ґрунті, наприклад за умов опадів чи зрошення на рівні 2530 мм упродовж 7–10 днів після внесення, підсилюватиме дію препаратів із вмістом пендиметаліну. За дефіциту вологи у верхньому шарі ґрунту для отримання максимальної ефективності доцільним буде загортання цих гербіцидів у ґрунт.

Норма витрати препаратів із умістом пендиметаліну залежить від механічного складу ґрунту та вмісту гумусу. На важких ґрунтах із високим умістом гумусу норма витрати має бути максимальною з рекомендованої.

Гербіциди на основі діючої речовини пендиметалін мають високу технічну ефективність для контролю таких основних видів дводольних бур’янів: видів щириць, канатника теофраста, злинки канадської, галінсоги дрібноквіткової, рутки лікарської, видів жовтецю, зірочника середнього, портулаку городнього, видів гірчаків, маку дикого, незабудки польової, сухоребрика лікарського, видів вероніки, лободи білої, фіалки польової гірчиці польової та інших.

Також чутливими до дії пендиметаліну є широкий спектр однодольних видів: просо куряче, мишій зелений і сизий, метлюг, пальчатка криваво- червона, ценхрус, просо колосовидне і звичайне, тонконіг звичайний, гумай. Для контролю пасльону чорного, підмаренника чіпкого, ромашки непахучої, лисохвосту, у яких дещо нижча чутливість до дії пендиметаліну, потрібно застосовувати максимальну з рекомендованої норму витрати — 6 л/га. Для контролю однорічних злакових і деяких дводольних видів бур’янів до сівби або до сходів культури використовують гербіциди на основі діючої речовини S-метолахлор, 960 г/л, з нормою витрати 1,2–1,6 л/га. Діюча речовина S-метолахлор припиняє процеси поділу клітин, що призводить до блокування початкових стадій мітозу, в результаті чого у чутливих бур’янів призупиняється ріст на ранніх фазах їхнього розвитку. Діюча речовина, проникаючи у злакові бур’яни через колеоптиль, призводить до скручування та відмирання проростків. Бур’яни гинуть у момент проростання під час контакту з гербіцидним «екраном» на ґрунті.

Гербіциди на основі S-метолахлору завдяки довготривалій захисній дії, стримують появу «другої хвилі» бур’янів у посівах культури. У цих гербіцидів немає фітотоксичності, що дає змогу в сівозміні застосовувати їх без обмежень.

Високочутливими видами є бур’яни: пальчатка криваво- червона та кровоспинна, види проса, плоскуха звичайна, елевзина індійська, галінсога дрібноквіткова, види мишію, лисохвіст та інші. Для розширення спектра дії допускається такі гербіциди поєднувати з препаратами на основі діючої речовини прометрин, 500 г/л.

 

І. Сторчоус, канд. с.-г. наук

Журнал «Пропозиція», №4, 2018 р.

Ключові слова: Соя, грунтові гербіциди

Інтерв'ю
Органіка
Садівництво належить до найперспективніших галузей аграрного сектора. Інтенсивні сади у поєднанні з органічним садівництвом збільшують можливості експорту продукції.
В успіху спільної праці компанії зазвичай вагома частка належить її очільникові й натхненнику, який зміг згуртувати команду однодумців, націлених на досягнення бажаного результату. Таким є Ярослав Чабанюк — людина, добре знана в широких... Подробнее

1
0