Спецможливості
Новини

Експорт лісової чорниці складає майже 50% від загальних поставок ягід

19.03.2018
724
Експорт лісової чорниці складає майже 50% від загальних поставок ягід фото, ілюстрація

На сьогоднішній день 44% відсотка за обсягом всього експорту м'яких ягід з України та 47% за вартістю припадає на лісову чорницю, свіжу та заморожену. Про це пише propozitsiya.com з посиланням на повідомлення Української плодоовочевої асоціації.

«Ми очікуємо, що обсяг експорту цієї ягоди буде знижуватися, як і її частка в експорті. Основна причина полягає в тому, що кількість людей, які займаються збиранням лісової ягоди знижується, адже багато людей виїхало на сезонні заробітки до ЄС, завдяки безвізу. До речі, приблизно 6% експорту ягоди в вартісному та кількісному вимірах припадає на дикорослу лісову ожину. Отже дикороси дають 50% всього експорту кількісно та понад 50% у виручці», — йдеться в повідомленні.

За інформацією, ще три роки тому ситуація була інакшою. Тоді на дикориси припадало близько 90% всього експорту. Тобто виробництво та експорт культурної ягоди розвивалися в Україні останніми роками досить швидко. Вже зараз малина займає в експорті 29%, а три роки тому її частка сягала лише 5-7%.

Зростає і суниця садова — її частка в експорті вже сягнула 12% проти 5% три роки тому. Якщо ж відкинути дикороси, то на малину вже в 2017 році припадало 59% експорту, на суницю садову — 24%, а на лохину (чорницю садову) — 15%.

«Цікаво відзначити, що частка свіжої ягоди в експорті всіх ягід, включаючи дикорослі, зростає досить помітно, і в 2017 році сягнула вже майже 17%, проти 3% три роки тому. А ось в культурній ягоді тенденція протилежна — зростає частка заморозки, власне завдяки тому, що дуже стрімко зростає експорт малини, яку, переважно, експортують в замороженому вигляді», — говорять в асоціації.
На сегодняшний день 44% процента по объему всего экспорта мягких ягод из Украины и 47% по стоимости приходится на лесную чернику, свежую и замороженную. Об этом пишет propozitsiya.com со ссылкой на сообщение Украинский плодоовощной ассоциации.

«Мы ожидаем, что объем экспорта этой ягоды будет снижаться, как и ее доля в экспорте. Основная причина заключается в том, что количество людей, которые занимаются сбором лесных ягод снижается, ведь многие выехали на сезонные заработки в ЕС, благодаря безвизу.

Кстати, примерно 6% экспорта ягоды в стоимостном и количественном измерениях приходится на дикорастущую лесную ежевику. Таким образом, дикоросы дают 50% всего экспорта количественно и более 50% в выручке», - говорится в сообщении.

По информации, еще три года назад ситуация была иной. Тогда на дикорисы приходилось около 90% всего экспорта. То есть производство и экспорт культурной ягоды развивались в Украине в последние годы довольно быстро. Уже сейчас малина занимает в экспорте 29%, а три года назад ее доля составляла лишь 5-7%.

Растет и земляника садовая - ее доля в экспорте уже достигла 12% против 5% три года назад. Если же отбросить дикоросы, то на малину уже в 2017 году приходилось 59% экспорта, на землянику садовую - 24%, а на голубику (чернику садовую) - 15%.

«Интересно отметить, что доля свежей ягоды в экспорте всех ягод, включая дикорастущие, растет довольно заметно, и в 2017 году достигла почти 17%, против 3% три года назад. А вот в культурной ягоде тенденция противоположная - растет доля заморозки, собственно благодаря тому, что очень быстро растет экспорт малины, которую, в основном, экспортируют в замороженном виде», - говорят в ассоциации.

Інтерв'ю
Уявити розвиток будь-якого бізнесу без активного впровадження інформаційних технологій сьогодні неможливо. Вирощування сільськогосподарської продукції на відміну від промислових процесів вкрай чутливо до багатьох непередбачуваних факторів... Подробнее
10 квітня український підрозділ французької компанії MAS Seeds та фірма Innovation Agro Technologies підписали меморандум про співпрацю, який передбачає впровадження в господарствах, що є клієнтами MAS Seeds, створеної в Ізраїлі... Подробнее

1
0