Спецможливості
Новини

Експорт лісової чорниці складає майже 50% від загальних поставок ягід

19.03.2018
1234
Експорт лісової чорниці складає майже 50% від загальних поставок ягід фото, ілюстрація

На сьогоднішній день 44% відсотка за обсягом всього експорту м'яких ягід з України та 47% за вартістю припадає на лісову чорницю, свіжу та заморожену. Про це пише propozitsiya.com з посиланням на повідомлення Української плодоовочевої асоціації.

«Ми очікуємо, що обсяг експорту цієї ягоди буде знижуватися, як і її частка в експорті. Основна причина полягає в тому, що кількість людей, які займаються збиранням лісової ягоди знижується, адже багато людей виїхало на сезонні заробітки до ЄС, завдяки безвізу. До речі, приблизно 6% експорту ягоди в вартісному та кількісному вимірах припадає на дикорослу лісову ожину. Отже дикороси дають 50% всього експорту кількісно та понад 50% у виручці», — йдеться в повідомленні.

За інформацією, ще три роки тому ситуація була інакшою. Тоді на дикориси припадало близько 90% всього експорту. Тобто виробництво та експорт культурної ягоди розвивалися в Україні останніми роками досить швидко. Вже зараз малина займає в експорті 29%, а три роки тому її частка сягала лише 5-7%.

Зростає і суниця садова — її частка в експорті вже сягнула 12% проти 5% три роки тому. Якщо ж відкинути дикороси, то на малину вже в 2017 році припадало 59% експорту, на суницю садову — 24%, а на лохину (чорницю садову) — 15%.

«Цікаво відзначити, що частка свіжої ягоди в експорті всіх ягід, включаючи дикорослі, зростає досить помітно, і в 2017 році сягнула вже майже 17%, проти 3% три роки тому. А ось в культурній ягоді тенденція протилежна — зростає частка заморозки, власне завдяки тому, що дуже стрімко зростає експорт малини, яку, переважно, експортують в замороженому вигляді», — говорять в асоціації.
На сегодняшний день 44% процента по объему всего экспорта мягких ягод из Украины и 47% по стоимости приходится на лесную чернику, свежую и замороженную. Об этом пишет propozitsiya.com со ссылкой на сообщение Украинский плодоовощной ассоциации.

«Мы ожидаем, что объем экспорта этой ягоды будет снижаться, как и ее доля в экспорте. Основная причина заключается в том, что количество людей, которые занимаются сбором лесных ягод снижается, ведь многие выехали на сезонные заработки в ЕС, благодаря безвизу.

Кстати, примерно 6% экспорта ягоды в стоимостном и количественном измерениях приходится на дикорастущую лесную ежевику. Таким образом, дикоросы дают 50% всего экспорта количественно и более 50% в выручке», - говорится в сообщении.

По информации, еще три года назад ситуация была иной. Тогда на дикорисы приходилось около 90% всего экспорта. То есть производство и экспорт культурной ягоды развивались в Украине в последние годы довольно быстро. Уже сейчас малина занимает в экспорте 29%, а три года назад ее доля составляла лишь 5-7%.

Растет и земляника садовая - ее доля в экспорте уже достигла 12% против 5% три года назад. Если же отбросить дикоросы, то на малину уже в 2017 году приходилось 59% экспорта, на землянику садовую - 24%, а на голубику (чернику садовую) - 15%.

«Интересно отметить, что доля свежей ягоды в экспорте всех ягод, включая дикорастущие, растет довольно заметно, и в 2017 году достигла почти 17%, против 3% три года назад. А вот в культурной ягоде тенденция противоположная - растет доля заморозки, собственно благодаря тому, что очень быстро растет экспорт малины, которую, в основном, экспортируют в замороженном виде», - говорят в ассоциации.

Інтерв'ю
Corteva Agriscience щорічно інвестує в наукові розробки близько 1 млрд доларів США. Компанія працює в понад 140 країнах світу, маючи майже 100 виробничих комплексів та понад 150 науково-дослідницьких центрів. В Україні Corteva виробляє... Подробнее
Загальновизнані стандарти безпеки якості харчових продуктів - це мова, якою розмовляють імпортери, міжнародні торговельні мережі і закупівельники. Україна поки що тільки на шляху формування культури

1
0