Спецможливості
Статті

Ефективне позакореневе підживлення цукрових буряків

07.06.2010
4562
Ефективне позакореневе підживлення цукрових буряків фото, ілюстрація

Для відродження та прогресивного розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні потрібно застосовувати новітні наукові розробки світового рівня в галузі сільського господарства, що створить можливість у грунтово-кліматичних умовах нашої держави одержувати 80-90 і навіть 90-110 т/га коренеплодів з цукристістю 17-19% і вище. Такі врожаї, своєю чергою, забезпечать високий рівень рентабельності виробництва цукру.

Для відродження та прогресивного розвитку бурякоцукрового комплексу, вирощування буряку в Україні потрібно застосовувати новітні наукові розробки світового рівня в галузі сільського господарства, що створить можливість у грунтово-кліматичних умовах нашої держави одержувати 80-90 і навіть 90-110 т/га коренеплодів з цукристістю 17-19% і вище. Такі врожаї, своєю чергою, забезпечать високий рівень рентабельності виробництва цукру.

Численними вітчизняними та зарубіжними дослідженнями доведено, що система удобрення є одним із найпотужніших чинників інтенсифікації буряківництва. Для створення максимально позитивної дії на цукрові буряки добрива ( підживлення) мають бути збалансовані за елементами живлення й нормами застосування з урахуванням фізіологічних потреб рослин у різні періоди розвитку.
Надійним способом забезпечення при вирощуванні цукрових буряків макро- та мікродобривами протягом вегетаційного періоду є позакореневе підживлення (нанесення поживних розчинів на надземні частини рослин).
Звичайно, не слід забувати, що позакореневе підживлення цукрових буряків - це лише додатковий агротехнічний захід підвищення врожайності та якості коренеплодів ( цукрових буряків), і воно не замінює кореневого живлення. Проте часто позакореневе підживлення( удобрення) має низку переваг над кореневим. А саме:
1. Поживні речовини добрив, удобрення,внесені під час позакореневого підживлення, використовуються рослинами активніше завдяки унеможливленню процесів іммобілізації мінеральних елементів грунтом. Як відомо, в рік внесення добрив у грунт рослини використовують далеко не всі елементи живлення (азоту - близько 65%, фосфору - 25, калію - 60%). Частина їх перетворюється в недоступні для рослин сполуки.
2. Позакореневе підживлення (удобрення) , на відміну від кореневого, можна здійснити в різні періоди росту й розвитку рослин. Так, у разі запізнення з цим заходом кореневе підживлення провести складно через можливість пошкодження рослин.
3. У вегетаційні періоди з недостатньою кількістю опадів ефективність кореневих підживлень низька, оскільки добрива, внесені у пересушений шар грунту, практично не доступні для кореневої системи рослин. Складні умови для використання поживних речови з грунту створюються на засолених та запливаючих грунтах зі слабкою аерацією. В цьому разі перевагу має позакореневе підживлення цукрових буряків.
4. Під час позакореневого внесення міндобрив ( підживлення) можна легко досягти рівномірного розподілу на площі потрібної їхньої кількості способом обприскування рослин робочими розчинами. Ця обставина є дуже важливою, бо навіть невелике передозування мікродобрив дуже пригнічуватиме ріст і розвиток культурних рослин.
Враховуючи високу чутливість рослин цукрових буряків до забезпечення елементами живлення, особливо мікроелементами, позакореневе підживлення є невід'ємною частиною технології їхнього вирощування.
На сьогодні на ринку України представлено не менше 30 марок добрив для позакореневого підживлення різних сільськогосподарських культур і цукрового буряку теж . Більшість цих добрив є новітніми розробками провідних європейських компаній на базі останніх досягнень у хімії, фізіології та біології.
Серед якісних і високотехнологічних добрив для позакореневого підживлення цукрових буряків із вдало підібраним складом елементів живлення, що відповідають фізіологічним потребам основної цукроносної культури, слід виділити такі:

1. Кристалон коричневий, що має в своєму складі: N-NO3 - 3%; P2O5 - 11%; K2O - 38%; MgО - 4%; S - 11%; B - 0,025%; Cu (ЕДТА) - 0,01%; Mn (ЕДТА) - 0,04%; Fe (ЕДТА, ДТПА) - 0,07%; Mo - 0,004%; Zn (ЕДТА) - 0,025%. Добриво виробляє всесвітньо відома компанія NU3.
Усі марки добрива Кристалон для отримання потрібного співвідношення елементів живлення можна змішувати між собою. Кристалон коричневий не містить хлоридів. Добриво можна використовувати в розчинах з широким інтервалом рН (2,5-7,5). Не рекомендується змішувати його з препаратами, що містять мідь, алюміній та інші метали (Альєт, Фітал, бордоська рідина). Не слід застосовувати інжекторні форсунки з грубим розпиленням під час внесення Кристалону. Розчин добрива небажано залишати невикористаним довше ніж п'ять-шість годин та піддавати впливу ультрафіолетових променів.

2. Еколист стандарт такого хімічного складу: N - 9,8%; K2O - 6,4%; MgО - 2,7%; S - (+); B (ЕДТА) - 0,41%; Cu (ЕДТА) - 0,41%; Fe (ЕДТА) - 0,08%; Mn (ЕДТА) - 0,04%; Mo (ЕДТА) - 0,0016%; Zn (ЕДТА) - 0,24%. Добриво ( підживлення) виробництва компанії "Екоплон" (Польща).
Еколист стандарт містить засвоювані мікроелементи на основі хелатизуючого комплексу "хелацид". Це новий комплекс мікроелементів( удобрення) на основі ЕДТА і органічних кислот. Дозволено поєднувати внесення добрива та здійснення заходів із захисту цукрових буряків від шкідників і хвороб, що суттєво знижує загальні витрати. Добриво можна застосовувати також із сечовиною (карбамідом) і регуляторами росту.

3. "Нутрівант плюс цукрові буряки", що містить: P2O5 - 36%; K2O - 24%; MgО - 2%; B - 2%; Mn - 1%. Мікроелементи перебувають у формі комплексонатів (хелатів). Виготовляє добриво міжнародний концерн ICL Fertilizers на основі водорозчинного монокалійфосфату (КН2Р04).
Завдяки прилипачу "Фертівант Нутрівант плюс цукрові буряки" не змивається з листків опадами. Не рекомендується розчиняти добриво у металевих ємностях та комбінувати з препаратами, до складу яких входить залізо, алюміній і високі концентрації кальцію.
4. "Вуксал Комбі Бор" має такий хімічний склад: N - 30%; K2O - 22,5%; MgО - 3%; B (ЕДТА) - 1,5%; Cu (ЕДТА) - 0,75 г/л; Fe (ЕДТА) - 1,5 г/л; Mn (ЕДТА)- 0,75 г/л; Mo (ЕДТА) - 0,015 г/л; Zn (ЕДТА) - 0,75 г/л. Добриво виробництва німецької компанії "Аглюкон".
Суспензія Вуксал стійка до змивання та випаровування й має ефект реактивації (навіть після висихання добрива відносна вологість атмосфери забезпечує реактивацію в'язкого осаду, запобігає утворенню нерозчинних сольових сполук і випаданню в осад).
Незалежно від того, кислим чи лужним був робочий розчин перед обробкою, додавання Вуксалу робить його близьким до нейтрального. Добриво можна змішувати майже з усіма засобами захисту рослин (це дає змогу до мінімуму здешевлювати вартість внесення Вуксалу).
5. "Басфоліар 36 Екстра" - універсальна комбінація мікроелементів, що містить: N - 36,3%; MgO - 4,3%; Mn - 1,35%; Cu - 0,27%; Fe - 0,027%; B - 0,027%; Zn - 0,013%; Mo - 0,006%. Мікроелементи хелатизовані за допомогою речовини ІДХА. Добриво розроблено в компанії "БАСФ" (Німеччина), містить поверхнево-активні речовини, має високу стійкість в широкому діапазоні рН, добре поєднується з пестицидами.
6. "АДОБ цукрові буряки", що містить у своєму складі: N - 10%; P2O5 - 5%; K2O - 15%; MgO - 10%; S - 5%; B - 1%; Cu - 0,01%; Fe - 0,02%; Mn - 0,05%; Mo - 0,01%; Zn - 0,01 %. Як хелатоутворювальний компонент використано ІДХА. Комплексне добриво виробляє підприємство "АДОБ" (Польща) за ліцензією компанії "БАСФ". Містить поверхнево-активні речовини, стійке в широкому діапазоні рН та поєднується з пестицидами.
Робочі розчини макро- й мікродобрив треба готувати безпосередньо перед їхнім застосуванням. Рекомендується розчиняти добрива для цукрових буряків у воді з температурою 15...20°С. Позакореневе підживлення цукрових буряків слід проводити в ясну (недощову) погоду, за температури повітря 18...25°С (вранці до 10 год або у вечірній і нічний час після 18-19 год), коли випаровування відносно слабке й поживний розчин, нанесений на листкову поверхню рослин, випаровується досить повільно, що сприяє ефективному поглинанню ними поживних речовин. Треба, щоб під час обприскування поживним розчином листки цукрових буряків були в стані повного тургору (клітини наповнені водою). Норма внесення робочої рідини наземною технікою повинна становити не менше 200 та не більше 350 л/га. За внесення менше 200 л/га є ризик отримати надмірно високу концентрацію елементів живлення у воді, що може призвести до опіків листків або недостатньої розчинності макродобрив (карбамід, амофос, калійна селітра, сульфат калію та ін.). В разі внесення понад 350 л/га робочого розчину обприскувач треба часто заправляти, що не сприяє оперативному виконанню роботи. До того ж, велика кількість рідини з розчиненими в ній макро- і мікродобривами буде потрапляти не на листки, а на поверхню грунту й стане практично не доступною для рослин. Позакореневе підживлення цукрових буряків можна здійснювати й за допомогою авіації. З питаннями дозування, витрати робочої рідини слід звертатися до представників компанії - розробника добрива.
У разі явних візуальних та підтверджених агрохімічним аналізом листків і коренеплодів ознак нестачі конкретного мікроелемента цукрові буряки слід підживлювати позакореневим способом добривами ЕКОЛИСТ МОНО Бор, якщо це нестача бору; ЕКОЛИСТ МОНО Цинк, коли є нестача цинку; ЕКОЛИСТ МОНО Марганець - за нестачі в рослинах марганцю; ЕКОЛИСТ МОНО Мідь - за ознак дефіциту міді та іншими мікродобривами цієї марки з підвищеним вмістом мікроелементів у дозах 3-5 л/га, раз-двічі за вегетаційний період залежно від стану рослин. Для задоволення потреб рослин цукрових буряків у певному мікроелементі можна використовувати добрива різних марок, наприклад, АДОБ Zn, АДОБ Fe та ін. з підвищеним вмістом потрібного мікроелемента у дозах 2-3 л/га, раз-двічі за вегетаційний період, до зникнення проявів дефіциту елементів живлення.
Позакореневе підживлення (удобрення) цукрових буряків за весь вегетаційний період найдоцільніше здійснювати тричі. Перше - коли на рослинах є чотири-вісім листків, друге - перед змиканням листків у міжряддях (15-18 листків), третє - в період інтенсивного росту коренеплоду й цукронакопичення (липень-серпень, або 32-42 листки).
Для першого позакореневого підживлення цукрових буряків можна використовувати одне з наведених нижче добрив у кількості: Нутрівант плюс цукрові буряки - 1-1,5 кг/га; за внесення Еколист Стандарт - слід брати 3-4 л/га; Вуксал Комбі Бор - 2-3 л/га; АДОБ цукрові буряки - 2-4 кг/га. Якщо виберете комплексне добриво Басфоліар 36 Екстра, то його слід вносити у нормі 2-3 л на гектар.
Кристалон коричневий рекомендується застосовувати не раніше настання періоду змикання листків у міжряддях - у нормі 3-4 кг/га. Його висока ефективність добре проявляється на грунтах з низьким вмістом рухомих сполук калію. Вуксал Комбі Бор для цукрових буряків у цей період слід застосовувати у нормі 3-5 л/ га, АДОБ цукрові буряки - 4-6 кг/ га. Слід зазначити, що друге позакореневе підживлення недоцільно здійснювати доти, доки на рослинах не буде 15-18 листків. Адже відомо, що бор, марганець і цинк не реутилізуються (не переходять з одних органів рослин в інші), тому їх бажано наносити на ті листки, які функціонують найдовше і найефективніше. У цукрових буряків - це листки другого десятку (11-20).
Позакореневе підживлення цукрових буряків у першій половині вегетації (до періоду 20 листків) правильно поєднаними добривами з потрібною кількістю та спектром макро- і мікроелементів дає змогу одержати прибавку врожаю коренеплодів на рівні 4-7 т/га, цукристості - 1-1,5% та створити умови для додаткового підвищення збору цукру на рівні 1,3-2,2 т з гектара.
У другій половині вегетації (липень-серпень, або 32-42 листки) в листкових пластинках цукрових буряків відбувається посилений синтез цукрози, що, своєю чергою, потребує своєчасного її відведення (транспортування) до накопичувальної паренхіми коренеплоду. Для забезпечення злагодженого перебігу цих процесів у липні-серпні в позакореневе підживлення потрібно вносити фосфорні та калійні добрива.
Як калійне добриво для цукрових буряків можна використовувати сульфат калію (К2SO4) у нормі 6-8 кг/га, що містить 48-54% К2О та 18% SO4, як фосфорне добриво - амофос у нормлі 8-10 кг/га, що має в своєму складі 50% д. р. Р2О5 і 12% д. р. N або вносити добриво "Нутрівант плюс цукрові буряки" в кількості 3-4 кг/га - третє позакореневе підживлення.
Під час позакореневого підживлення цукрових буряків у другій половині їхньої вегетації не треба боятися незначного обламування листків. За даними професора М. Орловського, часткове обламування нижнього ярусу листкового апарату цукрових буряків не призводить до зменшення врожайності та цукристості коренеплодів. А зважаючи на те, що тепер багато господарств вирощують цукрові буряки за ширини міжрядь понад 45 см, то проведення позакореневого підживлення в липні-серпні для листків міжрядь, якими проходитимуть колеса обприскувача, взагалі не є загрозою. Позакореневе підживлення цукрових буряків у цей період сприяє підвищенню цукристості коренеплодів на рівні 0,7-1%, урожайності - 1,6-2,4  т/га, збору цуру - 0,8-1,4 т з гектара.
Слід зауважити, що після того, як листки цукрових буряків зімкнуться в міжряддях, у позакореневе підживлення не варто вносити надмірних доз азотних добрив (понад 5 кг/га д. р. N), оскільки в коренеплодах накопичується надлишкова кількість полісахаридів: целюлози й геміцелюлози. Це призводить до недостатньої зрілості коренеплодів на період збирання врожаю й зумовлює зниження якості сировини та зменшення виходу кристалічного цукру на цукровому заводі.
Перед застосуванням добрив для позакореневого підживлення (удобрення) цукрових буряків з водорозчинними макродобривами (карбамід, амофос, сульфат калію, калій хлористий та ін.), пестицидами та іншими препаратами завжди треба проводити в невеликому об'ємі попереднє тестування на їхню сумісність. Якщо після змішування немає осаду, це одна з ознак сумісності. У разі вже відомого практичного досвіду змішування певних препаратів слід користуватися таблицею сумісності. Щоб запобігти пошкодженню обприскувачів, водорозчинні макродобрива доцільніше розчиняти в окремому резервуарі, бо вони завжди містять тверді нерозчинні часточки (кристали, дрібні камінці тощо).
Застосування позакореневого підживлення ( удобрення) на посівах цукрових буряків створює потрібні умови для підвищення їхньої врожайності, цукристості та інших показників якості. Про це свідчить інтенсифікація поглинання елементів живлення з грунту, збільшення площі листків, зменшення вмісту "шкідливого" (розчинного) азоту в коренеплодах, підвищення кількості зв'язаної води в клітинах, що позитивно впливає на посухо-, спеко- та холодостійкість, на посилення стійкості рослин проти хвороб. Доведено, що застосування позакореневого підживлення сприяє зниженню стресового впливу пестицидів на цукрові буряки. Завдяки позакореневому підживленню( удобренню) стимулюються синтез та відтік цукрози до коренеплодів, підвищується загальний вміст фотосинтетичних пігментів у листках (хлорофілу а, в та каротиноїдів), посилюються процеси росту.

І. Жердецький,
канд. с.-г. наук,
завсектором оптимізації живлення
О. Ступенко,
канд. с.-г. наук, завлаб агрохімії,
Інститут цукрових буряків НААНУ

Advertisement

Інтерв'ю
Petro Melnyk2
Компанія Agricom Group спеціалізується на рослинництві. Обробляє землю на Чернігівщині та Луганщині, вирощує олійний льон, соняшник, кукурудзу, овес та гречку. Але більш відома як виробник товарів із
Ранньою весною, коли раптом всі прокинулися і кинулися купувати добрива, західноукраїнським аграріям почали дзвонити від імені відомого місцевого дилера сільгоспхімії з вигідними пропозиціями на умовах передоплати. Коли товар не приходив і... Подробнее

1
0