Спецможливості
Технології

Боротьба з хрущами у посівах сільськогосподарських культур

05.06.2008
371
Боротьба з хрущами у посівах сільськогосподарських культур фото, ілюстрація
Починаючи з 1995 року заселеність сільгоспугідь хрущами почала зростати: з 33 до 37–38% у 1999–2000 і 39–41% — у 2001–2002 рр. Поряд із просапними культурами стали виявлятись і пошкодження зернових, причому простежувалася тенденція до підвищення пошкодженості рослин: 1995 р. — 0,2–10%, 1996 р. — 1–12%, 1997 р. — 2–11% (в осередках — 22%), 1998 р. — 1–7 (максимально 16%), 1999 р. — 0,3–3,5 (макс. 30%), 2000 р. — 0,4–5 (макс. 35%), 2001 р. — 2–17%, 2002 р. — 2,5–24%.

У 2001 р. шкідниками в зоні Лісостепу було заселено 46%, на Поліссі — 76% полів; осередки високої чисельності личинок у посівах цукрових буряків (18–20 личинок на 1 м2 за 25%-ного пошкодження рослин) мали місце в Волинській та Івано-Франківській областях. Восени 2001–2002 рр. середня щільність хрущів на полях, зокрема озимих культур, становила 1,2–1,3, максимально в Київській, Сумській, Хмельницькій, Волинській, Закарпатській областях — 1,5–2 личинки/м2.


У травневих хрущів генерація триває 4, у червневого — 2 роки. Спосіб життя у всіх цих видів багато в чому подібний. Літ травневих хрущів припадає на кінець квітня — середину червня. Після спаровування самки відкладають яйця в грунт на глибину 10–20 см. Для відкладання яєць хрущі віддають перевагу пухким грунтам, що добре прогріваються. Тому личинки найбільш численні на полях, які розташовані поблизу лісів, лісосмуг, інших багаторічних насаджень. Личинки першого віку живляться гноєм та дрібними корінцями. Після першої й другої зимівлі вони переходять у другий і третій віки і в цей час проявляють високу шкодочинність, перегризаючи більш міцні корені.
У регуляції чисельності хрущів велике значення мають біотичні фактори. Паразитами личинок травневих хрущів є різні мухи-тахіни, а також нематода Psammomermis korsakovi Polozh. Личинки можуть гинути від білої мускардини (Beauveria tenella) й хвороби типу флашерії, спричинюваної Bacillus melolonthae. Личинок та жуків поїдають грак, шпак, одуд, дрімлюга, зозуля, сойка, сорока, галка, іволга й інші птахи.


Для зниження шкодочинності личинок травневих та червневого хрущів на посівах сільгоспкультур неоціненне значення повинні мати агротехнічні заходи, які визначають високу культуру землеробства, — це перш за все дотримання сівозмін, сівба або висаджування культур в оптимальні строки, лущення стерні, зяблева оранка, міжрядний обробіток  просапних культур, внесення добрив, боротьба з бур’янами, внесення аміачної води й інші. Дотримання цих елементів технології вирощування культур створює сприятливі для росту й розвитку рослин і несприятливі — для шкідників  — умови.


Проти комплексу грунтових і наземних шкідників сходів цукрових буряків ефективна обробка насіння Гаучо, 70% з.п., Фураданом, 35% т.пс., Космосом 250, т.к.с. або Космосом 500, 50% т.к.с.; кукурудзи — Космосом 250 або Космосом 500, яку здійснюють на насіннєвих заводах. В лісових насадженнях проти хрущів треба проводити обприскування Золоном, 35% к.е. (1,5–3 л/га), Фастаком, 10% к.е. (0,05–1 л/га). Насінницькі плантації й розсадники листяних та хвойних насаджень обробляти Децисом, Штефесіном, 2,5% к.е. (0,08 л/га).


Велике значення в захисті посівів сільськогосподарських культур від хрущів можуть мати й біологічні заходи — це створення кращих умов для живлення й гніздування птахів, масового розмноження паразитичних комах шляхом збагачення складу деревних та чагарникових порід у лісових насадженнях, висівання рясноквітучих трав’янистих рослин (фацелія, буркун) тощо.


М. Круть, канд. біол. наук,
Інститут захисту рослин УААН

Інтерв'ю
Валентина Болоховська, лауреат Державної премі України в галузі науки й техніки, один із засновників "БТУ-Центр"
«БТУ-Центр» — один із найвідоміших в Ук­раїні вітчиз­ня­них ви­роб­ників біологічних про­дук­тів для сільсько­го гос­по­дар­ст­ва. Ком­панія пра­цює з 1999 ро­ку, й звідтоді на ри­нок ви­ве­де­но чи
Заріпов Андрій
Несприятливі погодні умови часто спричинюють втрату частини врожаю.  Але аграрії можуть зберегти фінансову стабільність  за допомогою агрострахування. 

1
0