Спецможливості
Техніка та обладнання

Агротехніка та механізація збирання картоплі

07.09.2009
1598
Агротехніка та механізація збирання картоплі фото, ілюстрація

Специфіка картоплі, що визначається некомпактним розміщенням у грунті бульб та їхньою високою уразливістю, накладає підвищені вимоги до якості збиральних робіт. Особливість збирання картоплі полягає в тому, що вона, як практично і всі овочеві культури, погано зберігається в разі механічних пошкоджень бульб, які можливі за механізованого збирання. Тож перед механізацією збирання картоплі стоять такі вимоги, яких немає до інших культур, зокрема зернових, круп'яних, кормових.

Специфіка картоплі, що визначається некомпактним розміщенням у грунті бульб та їхньою високою уразливістю, накладає підвищені вимоги до якості збиральних робіт. Особливість збирання картоплі полягає в тому, що вона, як практично і всі овочеві культури, погано зберігається в разі механічних пошкоджень бульб, які можливі за механізованого збирання. Тож перед механізацією збирання картоплі стоять такі вимоги, яких немає до інших культур, зокрема зернових, круп'яних, кормових.

Початок збирання та його тривалість мають бути диференційовані залежно від строків достигання сортів, призначення врожаю та стану посівів. Оптимальним строком початку комбайнового збирання є підсихання чи відмирання бадилля. Завершити збирання потрібно тоді, коли середньодобова температура повітря не нижче 5°С.
Бульби збирають технічно стиглими з добре сформованим шкірним покривом. Насадження картоплі вважається готовим до збирання з початком природного відмирання бадилля. Якщо умови вегетаційного періоду були несприятливі (в грунті кисню менше 17%, несприятливі метеорологічні умови тощо) і шкірка на картоплі тоненька, обдирається, тоді потрібно подбати про її зміцнення. Для цього на грунтах суглинкового механічного складу за 10-15 днів до збиральної кампанії треба провести розпушування на глибину залягання бульб. Якщо стиглу картоплю збирали вручну і її не травмовано, то для тривалого зберігання викопані бульби можна відразу закладати в сховище, в якому утримується температура, рекомендована для даного сорту.
Певний відсоток пошкоджених бульб неминучий. Він зростає в процесі механізованих операцій збирання й транспортування картоплі. Як свідчать результати досліджень, 20% картоплі механічно пошкоджується безпосередньо в процесі збирання й транспортування, ще 10% пошкоджень з'являються вже у сховищах у вигляді посиніння або почорніння бульб. Ці цифри можуть змінюватися залежно від погодних умов і організаційних чинників. У деяких випадках причина пошкоджень легко виявляється й тоді втрати можна істотно зменшити завдяки простому регулюванню комбайна або нескладній реорганізації збирально-транспортного процесу.
За технологічної схеми збирання картоплі, що передбачає попереднє видалення бадилля, повнота зрізування його має становити не менше 80%, висота зрізу бадилля над поверхнею грунту або вершиною гребеня не повинна перевищувати 20 сантиметрів.
Під час збирання картоплекопачі та комбайни мають забезпечувати викопування бульб із глибини до 21 см, за ширини гнізд до 40 сантиметрів.
Картоплекопач має викопувати не менше 95% урожаю бульб. Визначаючи втрати, бульби вагою до 20 г не враховують. Ширина валка, утвореного з двох викопаних рядків, має бути не більше 70 см, а з чотирьох-шести рядків - не перевищувати 90 см. Товщина шару грунту й бульб у валках не може перевищувати 10 сантиметрів.
За роздільного збирання картоплекопачі мають укладати викопані бульби у валки з двох, чотирьох або шести рядків. При цьому повинні залишатися проходи для коліс комбайна.
Під час роботи картоплекопача допускаються пошкодження не більше 3-5% бульб за вагою. До пошкоджених належать роздавлені, розрізані бульби з пошкодженнями на глибину понад 5 мм, з тріщинами завдовжки понад 20 мм із здертою шкіркою.
Картоплезбиральний комбайн має викопувати бульби, відокремлювати їх від грунту, бадилля та інших решток і видавати чистими в бункер або безпосередньо в транспорт, що рухається поруч. Він має збирати картоплю за гладкої і гребеневої посадки з різним врожаєм бульб і станом бадилля (зеленого, відмерлого, видаленого).
Комбайн має збирати в бункер не менше 97% урожаю картоплі. Втрати всіх видів не можуть перевищувати 4-10%. Чистота картоплі в тарі має бути не менше 80%. Кількість механічних пошкоджень бульб усіх видів допускається не більше 12 відсотків.
За роздільного збирання картоплезбиральний комбайн із підбирачем має збирати з валка, утвореного копачем з двох або чотирьох-шести рядків, не менше 95% бульб.
Вибір технології і технічних засобів збирання картоплі залежить від умов сепарації грунту, забур'яненості, врожайності, розміру і конфігурації полів тощо. За доброї і задовільної сепарації грунту, незначної забур'яненості, урожайності бульб не менш як 8-10 т/га і довжини гонів понад 150-200 м доцільно застосовувати самохідні та причіпні картоплезбиральні комбайни. За інших умов урожай збирають картоплекопачами.
В Україні частково створено потрібний комплект машин загального та спеціального призначення для збирання картоплі, але серійний їхній випуск гальмується через брак коштів.
До 90-років ХХ сторіччя в Україні не існувало власного виробництва машин для збирання картоплі, а техніку завозили переважно з Росії. І на сьогодні збиральну техніку виготовляють переважно в країнах колишнього СРСР (Росія, Білорусь, Естонія), а також у країнах Західної Європи (Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Італія та ін.).
Після здобуття Україною незалежності виникла потреба у власній розробці та виробництві таких типів машин. Першими спробами вітчизняних сільгоспмашинобудівників стали картоплезбиральна техніка Львівського заводу сільськогосподарських машин, Тернопільського комбайнового заводу, ВАТ "Борекс". Їхні експлуатаційні випробування в умовах виробництва засвідчили, що ці машини є доволі вдалими.
Зокрема, перед збиранням картоплі для подрібнення бадилля та іншої рослинності застосовують подрібнювач роторного типу ДБР-2,8М, який виготовляє КП "Київтрактородеталь". Для збирання картоплі використовують дворядні копачі "Борекс-КНК-2" (начіпний) і "Борекс-КПК-2" (причіпний). У господарствах з невеликим обсягом виробництва картоплі доцільно використати однорядні копачі грохотного "Борекс-КГ-1" і роторного "Борекс-КР-1" типів. Ці машини виготовляє ВАТ "Борекс" із м. Бородянка Київської обл. Крім картоплекопачів, ВАТ "Борекс" пропонує ще й причіпний дворядний картоплезбиральний комбайн КЗК-2. На полях України використовують також недостатньо досконалі картоплекопачі КТН-2В і КСТ-1,4 (завод "Лідасільмаш", Білорусія), які вкладають бульби на поверхню поля з шириною захвату (1,4 м) із дальшим ручним підбиранням.
Дворядний навісний картоплекопач КТН-2В застосовують для викопування картоплі, часткового відокремлення бульб від грунту та укладання їх на поверхні поля для дальшого збирання. Картоплекопач КТН-2В може працювати на легких і середніх за механічним складом грунтах за вологості грунту не вище 27%. Машина має робочу швидкість 1,8-3,4 км/год. Максимальна глибина викопування становить 22 см, а робоча ширина захвату - 1,4 м. За таких умов продуктивність агрегату за годину основного часу може сягти 0,25-0,47 га. Агрегатується з тракторами класу 1,4.
Напівнавісний дворядний картоплекопач КСТ-1,4 використовують для викопування картоплі, відокремлення її від грунту та рослинних решток і вкладання у валок на поверхні поля. Машина забезпечує можливість збирання на будь-яких за механічним складом грунтах. Картоплекопач може працювати навіть у несприятливих погодних умовах. Припустиме заглиблення лемешів сягає 25 см, робоча ширина захвату - 1,4 м, а робоча швидкість руху - 1,93-6,5 км/год. Картоплекопач агрегатується з тракторами класу 1,4. Привід робочих органів - від валу відбору потужності трактора.
Для потокового збирання картоплі вже протягом багатьох років використовують дво- і трирядні комбайни КПК-2 і КПК-3 (Росія).
Причіпний комбайн КПК-3 призначений для збирання картоплі, висадженої з міжряддям 70 см на легких і середніх за механічним складом грунтах з відносною вологістю 12-14% і на важких перезволожених грунтах з попередньо зібраним бадиллям. Комбайн має бункер для картоплі місткістю 1500 кг зі скатним лотком. Комбайн агрегатується з колісними тракторами тягового класу 2 та гусеничними тракторами на вузьких гусеницях. Вибір трактора зумовлений механічним складом грунту, його вологістю та твердістю.
Підкопувальна секція комбайна виконана у вигляді рухомої рами, яка за допомогою шарового шарніра задньою частиною закріплена на основній рамі. Така конструкція кріплення дає змогу (залежно від рельєфу поля) рухомій частині здійснювати поперечні нахили, а також вертикальні переміщення передньої частини залежно від глибини викопування, яка може сягати 25 сантиметрів.
На рухомій рамі встановлено три котки, які регулюють за висотою відповідно до глибини ходу викопувальних лемешів. За ними розміщено три копачі у вигляді двох встановлених із розвалом дисків, між якими в нижній зоні є леміш, що підтримує викопану масу.
У верхній частині рами вмонтовано поздовжній шнек для подавання викопаної маси на основний елеватор, який складається з правого та лівого пруткових полотен. Над полотнами встановлено шнеки для подання викопаної маси в зону грудкороздавлювача.
Наявність опорних котків, підкопувальних дисків і шнекових сепараторів забезпечує підвищення робочої швидкості та продуктивності комбайна.
Крім того що в Україні виготовляють власні машини для збирання картоплі та використовують машини виробництва країн СНД, імпорт техніки для картоплярства з країн далекого зарубіжжя триває. Це пояснюється тим, що у світі вже протягом багатьох десятиріч склався досвід з її виробництва, експлуатації та сервісу. Зарубіжна техніка надійна й довговічна в експлуатації, а якісні показники роботи є доволі високими.
Західноєвропейські фірми ІМАС (Італія), Grimme (Німеччина), Kverneland (Норвегія) та інші пропонують великий спектр причіпних і напівначіпних картоплекопачів, які вкладають бульби у валок, а також чимало сучасних самохідних картоплезбиральних комбайнів. Для великих картоплесійних господарств і машинно-технологічних станцій відомі фірми Holmer і Dewulf (Німеччина) пропонують високопродуктивні самохідні картоплезбиральні комбайни з бортовим комп'ютером та електронною системою контролю роботи та оцінки якості технологічного процесу.
Нині, враховуючи подальшу спеціалізацію господарств і технологічні та економічні переваги, картоплю частіше збирають саме причіпними або самохідними картоплезбиральними комбайнами, які під час виконання технологічного процесу одночасно із викопуванням бульб здійснюють їхнє очищення від грунтових і рослинних решток, каміння та завантажують їх у транспортні засоби. Незважаючи на доволі високу вартість машин, застосування їх дає можливість скоротити період збирання і зменшити витрати робочого часу на збиральних роботах.
Для збирання картоплі німецька фірма Holmer випускає потужні чотирирядні бункерні самохідні картоплезбиральні комбайни Terra Malum, які виготовляють на базі потужного мобільного енергетичного засобу. На ньому встановлено шестициліндровий двигун Daimler Chrysler об'ємом 12 л, потужністю 460 к. с., що дає можливість надійно працювати за будь-яких погодно-кліматичних умов.
Комбайн здійснює збирання картоплі з чотирьох рядків з очищенням бульб та вивантаженням їх у бункер. Застосування як джерела енергії універсальних енергетичних мобільних засобів дає змогу вивільнити потужності самохідних машин, які майже 10-11 місяців простоюють у зв'язку з сезонним характером виконуваних ними робіт.
Як у країнах Європейського Союзу, так і в Україні основними агротехнічними вимогами до зібраного врожаю, на підставі яких формують його ринкову ціну й попит, є чистота бульб (вміст грунтових і рослинних решток) та ступінь їхнього пошкодження. Ці показники і є визначальними під час вдосконалення конструкцій робочих органів картоплезбиральних машин і їхніх конструктивно-технологічних схем. Для очищення картоплі від решток застосовують кілька різноманітних очищувачів, розміщених послідовно. Спочатку встановлюють активніші, щоб шар грунту захищав бульби від пошкодження за активної дії робочих елементів. Це забезпечуватиме не лише мінімальне пошкодження, а й максимальне очищення картопляного вороху.
На комбайні Terra Malum зменшення пошкодження бульб досягається мінімальними перепадами під час переходу з одного на інший робочий орган і під час завантаження бункера. Частота обертання очищувальних вальців регулюється безступінчасто й автоматично залежно від поступальної швидкості руху комбайна. На прохання покупців, комбайн можна комплектувати й додатковими робочими органами для очищення зібраного врожаю від грунтових і рослинних решток.
Комбайн має значний потенціал, що забезпечує високу продуктивність за мінімальних пошкоджень картоплі. Річ у тім, що спершу конструкцію комбайна готували для комбінованого збирання з можливим підбиранням валків між рядами. Фактична пропускна здатність забезпечує очищення та сепарацію картопляного вороху з дванадцяти рядків.
Незалежний збиральний модуль комбайна Terra Malum обладнано чотирма барабанами діаметром 51 см. Навантаження на барабани та встановлення глибини ходу підкопувальних елементів контролюється електронною системою. Ширина міжрядь встановлюється у межах 75-90 см і регулюється безступінчасто. Сепарація картопляного вороху здійснюється за допомогою сепарувальних елеваторів завширшки 2,79 метра.
Комбайн має бункер місткістю 16 т. Завантаження картоплі в бункер і вивантаження її у транспортний засіб здійснюється за допомогою елеваторної системи, конструкція якої забезпечує дбайливе транспортування картоплі невеликими порціями, що унеможливлює її травмування.
Надійна конструкція комбайна Terra Malum і максимальна автоматизація робочого процесу повною мірою відповідають високій вартості машини й забезпечують якісне збирання картоплі в різних умовах роботи - від сприятливих до найскладніших.
Для збирання картоплі фірма Grimme випускає різноманітну техніку, починаючи з картоплекопачів і закінчуючи самохідними або причіпними картоплезбиральними комбайнами. Більшість одно- або дворядних картоплезбиральних машин обладнано бункерами для накопичення бульб, завдяки чому на 25% здешевлено собівартість збирання. Фірма Grimme постачає на ринок сільськогосподарської техніки чотирирядні самохідні картоплезбиральні машини.
Щоб забезпечити якісне збирання картоплі, потрібно перед проходженням збиральної машини видалити бадилля. Зазвичай, це виконують хімічним способом або механічним за допомогою косарок-подрібнювачів. Подрібнювачі бадилля від Grimme марок KS1500/3000 - це чотири- шестирядні машини з потрібною потужністю на привід 35-45 кВт. Якість роботи подрібненої маси забезпечує висока частота обертання роторного вала, яка становить 1450 об./хв за частоти обертання валу відбору потужності трактора 540 або 1000 об./хв. Такі оберти роторного вала дає змогу розвивати спеціальний редуктор, який розрахований на високі навантаження. Переміщення бадилля в борозни здійснюється встановленими напрямними пластинами у роторній камері. Подрібнювальний апарат виконаний у вигляді двох роторів із встановленими на кожному з них 42 ножами, яким надає дії чотирирядна клинопасова передача. Поломки ножів у разі потрапляння сторонніх предметів унеможливлено завдяки їхній рухомості в поздовжньому й бічному напрямках.
Підвищувати продуктивність та якість роботи картоплезбиральних машин треба одночасно із вдосконаленням їхніх робочих органів. У більшості машин як викопувальні робочі органи застосовують плоскі секційні лемеші. Для подрібнення грудок і поліпшення транспортувальної здатності лемеші виконують коливальні рухи. Більшість виробників у машинах передбачають автоматичний контроль і регулювання глибини підкопування бульбоносного шару грунту з кабіни трактора. Для підвищення якості роботи картоплезбиральних машин на них встановлюють дискові підкопувальні робочі органи, що дає можливість зменшити подання грунту до очисних робочих органів на 20-25% і зменшити загальний тяговий опір агрегату на 30 відсотків.
Фірма Grimme випускає багато картоплезбиральних машин, зокрема копачі марки RL1500, причіпні комбайни DL 1500, DR 1500, SE 75-55, SE 85-55,SE 150-60, самохідні комбайни VARITRON 270, TECTRON 415, SF 150, SF 170 тощо.
Сучасна картоплезбиральна техніка обладнана багатьма новітніми розробками та конструктивними рішеннями. Картоплезбиральна машина DR1500 фірми Grimme має високу просіювальну здатність із низьким рівнем шуму й вібрацій. Низький ступінь пошкодження бульб досягається завдяки плоскій поверхні просіювального транспортера, повільному руху всіх очищувальних робочих органів і низькому рівню перепадів під час перевантаження. Всі просіювальні та сепарувальні транспортери комбайна DR 1500 мають запатентовані фірмою Grimme паси з високими виступами. Це убезпечує бульби від ушкоджень, бо вони не торкаються гострих металевих частин. Стрижені просіювального транспортера виготовлено з пружинної сталі, вони мають гумове покриття.
Для забезпечення оптимальних показників роботи кут нахилу очисних робочих органів до горизонту встановлюється маніпулятором за допомогою електричної системи та спеціального устаткування й автоматично підтримується в цьому стані протягом усього процесу, що гарантує оптимальну роботу очищувальних елементів.
Під час розворотів або холостих переїздів копіювальні котки піднімаються й перекривають при цьому подавальне вікно, запобігаючи випаданню бульб з очищувальної поверхні. Завантажувальний транспортер бункера може змінювати положення залежно від заповнення бункера, що зменшуватиме пошкодження бульб. Усіма функціями комбайна керують з кабіни трактора через електромагнітні розподільники.
Розробляючи нову техніку, фахівці фірми Grimme велику увагу приділяють підвищенню її надійності. Так, на картоплезбиральному комбайні SE 75-55 привідні ланцюги пруткових елеваторів замінено пасами, а на поверхні зроблено виступи, які перешкоджають бульбам виходити за межі ширини очисної зони робочого органу. Завантаження й розвантаження бункера, місткість якого 5,8 т, здійснюється з автоматичною зміною висоти встановлення вивантажувального транспортера. Комфортні та зручні умови роботи обслуговуючого персоналу забезпечуються електромагнітним керуванням усіма функціями машини з кабіни трактора (такі машини створюють альтернативу машинам з механічною системою керування).
Точний рух картоплезбиральної машини рядками встановлюється двома датчиками, які вмонтовано перед котком. Залежно від умов збирання автоматична система керує регулюванням тиску котка на рядок, зменшуючи при цьому пошкодження бульб.
Для підвищення продуктивності та поліпшення умов роботи на комбайни SE 75-55 доцільно встановити додаткове робоче обладнання. Комбайни можуть бути обладнані підбирачем валків із змінною рамкою для збирання картоплі та цибулі, обладнанням для відокремлення дрібної картоплі та автоматичним пристроєм оптимізації наповнення бункера. Автоматичний пристрій заповнення бункера контролює висоту падіння картоплі, яка постійно змінюється. Тільки-но дистанційний датчик фіксує, що відстань між картоплею та елеватором менша за попередньо задану, відразу ж автоматично вмикається механізм підняття транспортера. Такий пристрій гарантує постійно низьку висоту падіння картоплі, унеможливлюючи цим самим травмування бульб.
Для забезпечення оптимальних показників роботи кут нахилу очисних робочих органів до горизонту встановлюється маніпулятором за допомогою електричної системи та спеціального устаткування й автоматично підтримує його в цьому стані в процесі роботи, що забезпечує оптимальну роботу очищувальних елементів.
Дедалі частіше на полях можна побачити дво- та чотирирядні самохідні картоплезбиральні комбайни від фірми Grimme. Добре зарекомендував себе в експлуатації новий дворядний самохідний картоплезбиральний комбайн VARITRON 270 фірми Grimme. Завдяки можливості легко змінювати оснащення, комбайни цього типу мають можливість розширити масштаби свого застосування в різноманітних умовах.
Оператор має чудовий огляд зони підкопування, бо весь процес збирання перебуває в полі його зору. Вдосконалено механізм відокремлення бадилля. Залежно від умов збирання, можна вибрати той чи інший сепарувальний пристрій: роликовий сепаратор, зірочковий сепаратор, голчастий транспортер чи будь-яку іншу комбінацію. Цим самим забезпечується як висока продуктивність, так і бережливе збирання, що нанівець зводить травмування картоплі.
Після сепарації картопля подається на верхню інспекційну платформу, а звідти з мінімальним падінням - у бункер місткістю 7 т. Бункер можна за допомогою гідравліки розділити на три секції так, щоб перевантаження в транспортний засіб не спричиняло травмування бульб навіть тоді, коли машина з високими бортами.
На комбайнах VARITRON 270 встановлено дизельні двигуни Mercedes-Benz потужністю 280 к. с. На бажання клієнта машина може бути оснащена широкими колесами розміром 1050/50 R32 або гумовими гусеницями для того, щоб навіть у вологих умовах і на м'якому грунті можна було працювати. Ходова частина, в якій, замість коліс, поставлено гусеничні рушії, дає змогу зменшити ущільнення грунтів під час руху збиральної машини полем та підвищує кінематичні характеристики машини (зменшується ширина поворотної смуги). Всіма функціями комбайна керують із кабіни за допомогою електромагнітних розподільників.
Заслуговує на увагу чотирирядний самохідний картоплезбиральний комбайн TECTRON 415, який на сьогодні є одним із провідних інноваційних комбайнів для збирання бульби. Однією з новинок компанії Grimme є конструкція підкопувального пристрою з опорними котками Terra-Float і пристрій для видалення бадилля з поперечним транспортером, який вкладає бадилля у міжряддя.
Підкопувальний пристрій складається з п'яти великих опорних котків, закріплених на шарнірній рамі. Вони рухаються борозною між чотирма рядками, з яких викопується картопля. Опорні котки виконують усі функції для регулювання глибини підкопування і тим самим заміняють цілий ланцюг таких елементів, як гребеневі барабани, опорні колеса та ролики, що затягують бадилля.
Піднятий рядок розподіляється за всією шириною просіювального пристрою, тим самим збільшуючи інтенсивність просіювання на 15%. Опорні котки підкопувального пристрою забезпечують розвантаження передньої осі комбайна й таким чином сприяють зменшенню тиску на грунт.
Потужність двигуна комбайна TECTRON 415 становить 490 к. с., а місткість бункера для зібраних бульб - 15 тонн.
Для ефективної роботи збиральної машини доволі вагомим чинником є умови працюючого на ній персоналу. Фірма Grimme на самохідних картоплезбиральних машинах встановлює сучасні кабіни з обладнанням мікроклімату, освітлення, важелями керування та бортовим комп'ютером, який контролює роботу збиральної машини.
Управління технологічним процесом очищення дає змогу частково поліпшувати якісні та кількісні показники роботи картоплезбиральних машин. Але існує ціла низка різноманітних чинників, які порушують оптимальний перебіг технологічного процесу. В цілому, картоплезбиральна машина, як і інші сільськогосподарські машини, є складною динамічною системою з великою кількістю вхідних і вихідних параметрів. У цій системі нескладно виділити підкопувальні та очищувально-транспортувальні робочі органи з відповідними вхідними та вихідними показниками, але серед них велика кількість вихідних параметрів попередніх робочих органів є вхідними параметрами подальших. Зміна будь-якого з них призведе і до зміни вихідних параметрів машини в цілому. Тому доволі актуальним завданням удосконалення картоплезбиральних машин є забезпечення ефективного керування параметрами та режимами роботи їхніх елементів під час виконання технологічного процесу та їхня адаптація до різноманітних умов роботи.
Сучасний розвиток сільськогосподарської техніки не можливий без застосування новітніх інформаційних технологій та електроніки. Це пов'язано зі стрімким ускладненням конструкцій сучасних машин. Більшість картоплезбиральних машин мають електронні системи контролю й керування роботою. Нині на замовлення встановлюють на машинах устаткування, яке автоматично інформує про врожайність у будь-якій точці поля з одночасною прив'язкою до світових координат (картографування полів із застосуванням глобальної системи позиціонування) та про якість вирощеного врожаю і передає отриману інформацію до бази даних про поля для системи точного землеробства.
Ефективність роботи картоплезбиральних комбайнів значною мірою залежить від умов праці обслуговуючого його персоналу. Сучасні кабіни з обладнанням мікроклімату, зручні регульовані сидіння, освітлення, важелі керування, бортові комп'ютери тощо - це чи не найважливіші складові створення належних умов для комбайнера. Дизайн машини має забезпечувати достатній огляд для оператора зони підкопування й перебирання бульб працівниками.
Для післязбиральної обробки та закладення бульб на зберігання в окремих господарствах України використовують картоплесортувальні пункти КСП-15В, КСП-25 і транспортер-завантажувач ТЗК-30А.
Обираючи спосіб зберігання картоплі, варто пам'ятати, що після збирання в бульбах тривають складні біохімічні процеси, від характеру перебігу яких і залежить тривалість зберігання, кількість втрат вирощеного врожаю, смакові якості та харчова цінність продукту. На початку зберігання картоплі в бульбах відбувається процес дозрівання: цукор перетворюється на крохмаль, зовнішня оболонка грубішає, а на місцях нанесення механічних пошкоджень утворюється захисний шар клітин. Не знаючи цих процесів, неможливо забезпечити правильне зберігання картоплі.
Увесь період зберігання бульб умовно можна розділити на кілька етапів. Найважливішим є створення потрібного мікроклімату під час основної стадії. У цій фазі температура в сховищі має бути в межах 2...4°С, а відносна вологість повітря становити 90 відсотків.

В. Марченко,
канд. техн. наук, доцент, ст. наук. співробітник ТОВ "СУРВП "ДОН-ЛАН"
З. Ружило, канд. техн. наук, доцент, НУБіП України
В. Сиволапов,
асистент, НУБіП України

Advertisement

Інтерв'ю
Зараз багато говориться про деградацію грунтів. Сайт propozitsiya.com попросив детальніше прояснити суть проблеми і порадити шляхи її вирішення генерального директора Інституту охорони грунтів Ігоря Яцука. І він дав докладне інтерв’ю.   Як... Подробнее
Demydov1
В унікальній споруді на території арктичного архіпелагу Свальбард у Норвегії не так давно офіційно відкрито Всесвітнє сховище насіння. Дбаючи про майбутнє планети, людство прагне зберегти генофонд

1
0