Спецвозможности
Техника и оборудование

Ремонт і модернізація зернозбиральних комбайнів СК-5 “Нива”

05.06.2008
7015
Ремонт і модернізація зернозбиральних комбайнів СК-5 “Нива” фото, иллюстрация

Виконання сільськогосподарських робіт в агротехнічні строки останнім часом ускладнено тим, що сільгосппідприємства не мають можливості забезпечити потребу в техніці. Тому господарства вимушені ремонтувати та підтримувати в працездатному стані наявні машини, зернозбиральні комбайни,що є в господарствах.Ця проблема особливо стосується зернозбиральних комбайнів, зменшення чисельності яких призвело до збільшення майже вдвічі їх річного навантаження проти нормативних значень, подовження терміну збирання зернових культур і, як наслідок, значних втрат врожаю від осипання зерна, які, як відомо, за даними досліджень, починаються через 2,5 дня після достигання врожаю і зростають пропорційно наступним дням збирання. Наприклад, на 10-й день втрати зерна можуть сягнути 12%.

Парк зернозбиральних комбайнів в Україні нині складається здебільшого з комбайнів типу СК-5 А(М) “Нива”, які майже всі відпрацювали термін експлуатації і потребують ремонту. Кількість зернозбиральних комбайнів, які підлягають ремонту, становить близько 20 тис. Для підвищення ефективності дальшої експлуатації відремонтованих комбайнів, які вже мають значний наробіток, доцільно зменшити навантаження на їх робочі органи та підвищити продуктивність комбайнів. Забезпечити вказані умови дає змогу виконана водночас із ремонтом модернізація ходової частини зернозбиральних комбайнів СК-5 “Нива” та використання жниварок нового високопродуктивного очісувального типу. Виключення обмолоту соломи через молотарку під час роботи комбайна із жниваркою очісувального типу дає можливість підвищити продуктивність зернозбирального комбайна в 1,5–2 рази та знизити завантаженість робочих органів молотарки. Проте для використання цих жниварок потрібна модернізація ходової частини зернозбирального комбайна, клинопасовий варіатор якої не забезпечує підвищення робочих швидкостей комбайна і, тим самим, — підвищення продуктивності та, до того ж, має низьку надійність. Розширення швидкісних і тягових можливостей ходової системи комбайна можливо під час заміни варіатора ходової частини на об’ємний гідропривід ведучих коліс. Для того щоб забезпечити підвищення робочої швидкості, доцільно встановити об’ємний гідропривід на основі аксіально-поршневих машин, що дасть змогу підвищити робочу швидкість на ІІ робочому діапазоні в 1,5–2 рази. Модернізацію зернозбирального комбайна з встановленням об’ємного гідроприводу можна виконати на базі моста ведучих коліс коренезбиральної машини КС-6Б, диференціал і бортові редуктори якого уніфіковані з мостом комбайна “Нива”. Можливі кілька варіантів установлення об’ємного гідроприводу з вибором різних за робочим об’ємом гідромашин без заміни двигуна зернозбирального комбайна або із заміною двигуна СМД-21 на двигун СМД-64 . У конструкційних варіантах встановлення гідроприводу баз заміни двигуна гідронасос можна встановити поряд із двигуном (за типом встановлення насоса на зернозбиральних комбайнах “Дон-1500”) або на правий бік молотарки комбайна замість варіатора. Привід гідронасоса при цьому здійснюється через клинопасову передачу. Схему установки об’ємного гідроприводу ведучих коліс під час модернізації зернозбирального комбайна СК-5 “Нива” наведено на рисунку 1. За параметрами забезпечення швидкісних характеристик і передачі крутного моменту для комбайна масою типу “Нива” найприйнятнішим варіантом є гідропривід з аксіально-поршневим насосом НП-90 (робочий об’єм — 89 см3) та гідромотором МП-71 (робочий об’єм — 69,8 см3), що забезпечить підвищення робочої швидкості на ІІ робочому діапазоні від 7,2 до 12,8 км/год. Під час використання клинопасової передачі швидкість переміщення зернозбирального комбайна збільшується на передаточне число передачі. Обранням передаточного відношення клинопасової передачі можна форсувати частоту обертів гідронасоса і збільшити робочу швидкість комбайна. Встановлення насоса НП-112 із гідромотором МП-90 підвищує тягові характеристики ходової системи. Під час заміни двигуна СМД-21 на двигун СМД-64 насос безпосередньо приєднується до двигуна, частота обертів якого становить 1900 об./хв. Для збільшення робочої швидкості комбайна доцільно використовувати насос НП-112 і гідромотор МП-90. Можливо також використання і гідромотора МП-71, що забезпечує збільшення швидкості на ІІ передачі до 15,3 км/год. Для встановлення гідромотора потрібна заміна моста ведучих коліс зернозбирального комбайна “Нива” на міст коренезбиральної машини КС-6Б, який має коробку діапазонів із перехідними елементами для під’єднання та шестерні з передаточними відношеннями, які забезпечують можливість збільшення робочої швидкості. Додаткові елементи гідроприводу (бак, фільтри, трубопроводи тощо) використовуються стандартні, аналогічні гідроприводу ГСТ-90, який установлюється на інших самохідних сільськогосподарських машинах. Під час переобладнання ходової частини комбайна об’ємним гідроприводом потрібне: виготовлення нескладної рами для встановлення контрприводу насоса, виготовлення шківа та натягувального пристрою паса приводу насоса, заміна моста, монтаж гідроагрегатів і гідроліній, встановлення важеля, троса управління подачею насоса та індикатора температури робочої рідини гідроприводу (див. таблицю). Під час ремонту і встановлення об’ємного гідроприводу на зернозбиральні комбайни СК-5 “Нива” можливе використання працездатних вузлів і зі списаних інших сільськогосподарських машин (“Дон-1500”, КСК-100, КСКУ-6, РКМ-6 тощо), що зменшить витрати господарств на придбання запасних частин. Наприклад, із вказаних машин можна використати працездатні об’ємний гідропривід ГСТ-90, баки, радіатори, трубопроводи, важелі й троси управління подачею регульованого насоса НП-90 тощо. Після невеликих доробок для модернізації ходової системи зернозбирального комбайна СК-5 “Нива” можуть стати придатними мости ведучих коліс кормозбирального комбайна КСК-100 та кукурудзозбирального комбайна КСКУ-6. У 2002 р. на основі наведених вище положень ремонту та модернізації в УкрЦВТ виконано переобладнання зернозбирального комбайна СК-5А “Нива”. Для приводу ведучих коліс встановлено об’ємний гідропривід ГСТ-90. Під час переобладнання прийнято варіант без заміни двигуна СМД-21. Насос НП-90 встановлено поруч із двигуном за типом комбайна “Дон-1500”. Привід насоса здійснено через пасову передачу з передаточним відношенням 1:1,15. Частота обертання вала гідронасоса становить 2300 об./хв. Міст комбайна замінено на міст машини КС-6Б. Бак, фільтр і радіатор використані з машини РКМ-6. Радіатор гідроприводу встановлено поряд із радіатором двигуна. Рукави й трубопроводи змонтовано на лівому боці комбайна. Попередні випробування модернізованого зернозбирального комбайна СК-5А “Нива” із жниваркою очісувального типу свідчать, що, залежно від агростроків збирання і стану зернових культур, оптимальний режим роботи досягається за робочої швидкості 7–12 км/год. Продуктивність зернозбирального комбайна залежить від таких чинників:
пропускної здатності молотильного апарата, який має забезпечити обмолот, очищення технологічної маси з допустимим рівнем втрат зерна, що складаються:
- із втрат за жниваркою, молотильним барабаном, соломотрясом і системою очищення;
- допустимого рівня пошкодження зерна;
- пропускної здатності транспортувальних робочих органів (шнеків, елеваторів);
- потужності двигуна.

За підвищення швидкості руху зернозбирального комбайна і подачі в молотарку колосків без соломи після жниварки очісувального типу продуктивність комбайна обмежується пропускною здатністю зернового шнека та елеваторів. Навантаження на інші робочі органи, порівняно з технологічним процесом під час обмолоту зерна із соломою, знижується. Крім підвищення швидкості руху зернозбирального комбайна, із заміною варіатора гідроприводом спрощується конструкція механізму приводу ведучих коліс, підвищується його надійність. Використання гідроприводу значно поліпшує маневреність зернозбирального комбайна під час роботи, що, своєю чергою, підвищує його продуктивність. Однак слід враховувати, що із встановленням моста з коробкою діапазонів коренезбиральної машини КС-6Б без заміни передаточного відношення шестерень ІІІ діапазону збільшується і транспортна швидкість. Для запобігання нагромадженням пошкоджень несучої системи зернозбирального комбайна під час переміщення в транспортному режимі швидкість слід обмежувати до 20 км/год. Модернізація ходової системи зернозбиральних комбайнів не виключає агрегатування із серійними жниварками платформеного типу, які можливо використовувати за несприятливих умов (високої забур’яненості та вилягання хлібної маси) експлуатації жниварок очісувального типу. Тим більше, що підвищення маневреності комбайна з гідроприводом ведучих коліс забезпечує підвищення продуктивності комбайна із серійними жниварками. Отже, ремонт зернозбиральних комбайнів СК-5 “Нива” з одночасною модернізацією ходової системи, завдяки заміні клинопасового варіатора об’ємним гідроприводом ведучих коліс дає змогу збільшити робочу швидкість і тягові можливості його ходової системи, підвищити маневреність комбайна та надійність ходової системи. Розширення діапазону робочих швидкостей зернозбирального комбайна дає можливість використовувати жниварки очісувального типу за оптимальних режимів експлуатації та значно підвищити продуктивність комбайнів, скоротити час збирання зерна в агротехнічні строки, знизити втрати його від осипання. Обов’язковою умовою ефективної експлуатації модернізованих зернозбиральних комбайнів є сервісне обслуговування з підготовки та налагодження комбайнів і жниварок на оптимальні режими роботи.

В. Горбатов,
заввідділом,
С. Афанасьєва,
завлаб,
В. Кукса,
завлаб УкрЦВТ

Интервью
В Украине традиционно сетуют на оторванность образования от практики, возникшую еще в советские времена, когда на производстве молодым специалистам прямым текстом говорили: «Забудьте все, чему вас учили в вузе». Однако некоторые аграрные... Подробнее
Несколько месяцев назад ассоциацию «Укрсадпром» возглавил кандидат с.-х. наук Александр Матвиец, который ранее был заместителем председателя ассоциации, позже Председателем Ревизионной комиссии. На днях сайт «Пропозиція» пообщался с ним об... Подробнее

1
0