Спецвозможности
Агробизнес

Банківський кредит для аграріїв стає доступнішим

01.03.2011
2379
Банківський кредит для аграріїв стає доступнішим фото, иллюстрация

"Не той урожай, що в полі, а той, що в коморі!" Напевне, для кожного з нас, українців, зокрема аграріїв, це прислів'я відоме ще з давніх часів. Але, незважаючи на зміни протягом віків, усе ж залишається незмінним той факт, що головним завданням та метою сільгоспвиробників є не лише виростити врожай, а й правильно та вчасно його зібрати.

Проте, щоб здійснити всі плани, господарство повинно мати чималі фінансові кошти та оснащений тракторний парк, який відповідав би сучасним технологіям аграрного виробництва. Майже кожне третє сільськогосподарське підприємство не в змозі самостійно задовольнити свої потреби у грошових коштах, тим більше отримати кредит банку.
Однак сьогодні, щоб одержати банківську позику, аграрному виробникові не обов'язково треба мати належну заставу чи безліч документів для оформлення кредитів. Відтепер усе стає набагато простішим...
З чого почати?
На сьогодні, щоб зібрати врожай з одного гектара угідь, потрібно або орендувати комбайн за 250-450 грн/добу, або ж його придбати. Очевидно, що не кожному під силу відшукати потрібну суму коштів, адже середня ціна комбайна перевищує 100 000 доларів США, тоді як аграрний "мерседес" обійдеться сільськогосподарському підприємству в понад 360 000 доларів США.
Для того щоб почати успішний агробізнес, слід мати хоча б елементарний машинно-тракторний парк, не говорячи вже про обігові кошти для придбання насіння, гербіцидів, пестицидів, інсектицидів та інших засобів захисту рослин, мінеральних добрив тощо. Тому одним із найпоширеніших видів залучення коштів у виробничий процес є позики комерційних банків. Адже сільське господарство - це сектор економіки, де кредитні ресурси, зокрема довгострокові, відіграють вирішальну роль унаслідок таких специфічних особливостей галузі, як: сезонний розрив між вкладенням і надходженням коштів, безперервність процесів біологічного відтворення ресурсів тощо.
Сьогодні проблеми кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств продовжують бути невирішеними, тому що комерційні банки не поспішають надавати позики, особливо на тривалий період, суб'єктам аграрного бізнесу в зв'язку з високою ймовірністю їхнього неповернення, відсутністю заставного майна тощо. Виходячи із цього, стає зрозумілою позиція банку щодо встановлення вищої процентної ставки за користування кредитами, ніж для решти секторів національної економіки.
В Україні зареєстровано 196 банків і жодного спеціалізованого аграрного банку, в якому частка кредитів для сільського господарства у структурі кредитного портфеля становила б понад 50%. Станом на січень 2011 року середня процентна ставка на агрокредит у вітчизняній валюті становила 19,42 відсотка.
 
Одвічне питання: де знайти компроміс?
Ми спостерігали різні варіанти, починаючи з бартерних розрахунків і закінчуючи пільговими кредитами. Але жоден із цих способів не давав можливості отримати зниження процентної ставки за кредитом тим підприємствам, які цього найбільше потребували, тобто малим господарствам. Зазвичай такий "джекпот" отримували потужні виробники, які мають і заставу, і капітал для укладання кредитного договору. Це зрозуміло, тому що банк - це не благодійна організація, і, першою чергою, його завданням є отримання прибутку від здійснення операцій. Однак посилена конкуренція між банками, з одного боку, і наявність стабільного попиту на кредитні ресурси серед агроформувань, з іншого, на тлі зростання рентабельності галузі спонукатиме фінансові установи приділяти більше уваги сільському господарству.
За даними Міністерства аграрної політики, протягом 2010 року сільське господарство залучило кредитів на суму понад 2 млрд грн, що на 33% більше, ніж у 2009 році, що свідчить про зростання довіри комерційних банків до сільськогосподарського виробника у вигляді надання йому кредитів та впровадження різноманітних кредитних програм саме для аграрного сектору економіки.
Повертаючись до проблеми дефіциту коштів у більшості агроформувань на придбання нових комбайнів, сівалок, мінеральних добрив тощо, пропонуємо розглянути інші пріоритетні напрями отримання доступних пропозицій щодо банківського кредитування сільськогосподарського виробництва.

Асортимент кредитних програм
Отже, існують так звані партнерські програми комерційних банків з компаніями-дистрибуторами аграрних продуктів. Для того щоб чітко уявляти, що собою являє власне поняття "партнерська програма", спробуємо описати певні аспекти, які є невід'ємними для цього виду взаємовигідних відносин щодо суб'єктів господарювання.
Партнерська програма - це можливість отримання дешевого кредитного ресурсу завдяки домовленості між комерційним банком та компанією -постачальником товарів сільськогосподарського виробництва для позичальника. Але в кожному правилі є свої винятки, оскільки: скільки господарств - стільки особливих потреб, тому партнерські програми можуть корегуватися відповідно до кожного клієнта індивідуально.

Одним із яскравих прикладів є реалізація партнерської програми компанії "Райз" та Райффайзен Банк Аваль.
З 1 лютого 2011 року Райффайзен банк Аваль для клієнтів компанії "Райз" пропонує кредитний ресурс під 17,5% річних, що на 1% нижче за стандартну пропозицію банку.

Умови та переваги партнерської програми
-   Сума кредиту встановлюється згідно з потребами позичальника, проте не перевищує 1,5 млн євро або еквівалента у гривнях
-   Нижчі процентні ставки
-   Предметом застави виступає техніка, придбана у кредит
-   Строк кредиту - до 60 місяців
-   Початковий внесок: від 20% для мобільної с.-г. техніки, від 30%  - для навісної причіпної техніки та обладнання
-   Кредит надається у національній валюті
-   Не потрібно виводити кошти з обігу.
-   Сезонний графік сплати за кредами.
-   Праця на власній техніці
-   Можливість придбати високоякісну техніку для різних технологій ведення бізнесу
Також Райффайзен Банк Аваль має партнерські програми з Українською Аграрною Лізинговою компанією.
Із зазначеного вище випливає, що твердити про повну незацікавленість банків у співпраці з агроформуваннями та наданні позики недоречно. Тут наведений приклад лише однієї успішної партнерської програми, але варто наголосити, що на банківському ринку їх існує значно більше. Тому залишається лише обрати ті умови та пропозиції, які максимально задовольнятимуть наші потреби. Та є й інші кредитні програми, що передбачені для сільського господарства.
Так, Райффайзен Банк Аваль є лідером із обслуговування підприємств АПК, а також має понад 15-річний досвід роботи з цим сегментом економіки. Райффайзен Банк Аваль пропонує найбільше кредитних продуктів для аграріїв, це:

ŒОвердрафт - "Екстрагроші"
Овердрафт - це короткостроковий кредит у межах встановленого ліміту, що дає можливість здійснювати розрахунки, коли коштів на поточному рахунку недостатньо.
Ця послуга допоможе підприємцям своєчасно профінансувати поточні або непередбачені витрати у разі, якщо вони перевищують залишок коштів на рахунку в банку.

Переваги овердрафту
-   Швидкість та оперативність проведення платежів
-   Погашення овердрафту здійснюється автоматично - за рахунок щоденних надходжень
-   У разі погашення овердрафту в день, коли виникла заборгованість, відсотки за користування кредитними коштами не сплачуються взагалі
-   Можливість оформлення овердрафту без застави
Фінансування поповнення
обігових коштів - "Запусти в обіг"
Запобігти дефіциту обігових коштів насправді неважко. Для цього Райффайзен Банк Аваль розробив спеціальну кредитну програму - невідновлювальну кредитну лінію, що підтримує стабільність фінансових активів. Це такий вид кредитної лінії, який передбачає, що за отримання повної суми кредитних коштів подальша їхня видача припиняється залежно від фактичної суми заборгованості за кредитом протягом дії кредитного договору.
Базові умови: термін обслуговування в банку - від 3 місяців, термін кредитування - до одного року, валюта кредиту - гривня, ліміт кредитної лінії - від 5 000 до 75 000 євро (еквівалент у гривні).
Забезпечення за кредитом: нерухоме майно, машини, наземні транспортні засоби, майнові права за депозитними договорами.
Розмір відсоткової ставки - від 18 до 20% залежно від кредитної історії, рівня обігу за поточним рахунком у банку, фінансового стану та наявності ліквідної застави.

ŽІнвестиційний кредит на придбання обладнання -
"Обладнай Бізнес"
Той самий Райффайзен Банк Аваль розробив спеціальну програму кредитування для представників мікробізнесу - "Інвестиційний кредит", яка передбачає придбання обладнання - нового й того, що було у використанні, - модернізацію та реконструкцію обладнання, придбання спецтехніки - нової й тієї, що була у використанні, - розвиток бізнесу.

Переваги кредитної програми
-   Заощадження коштів, адже можна придбати як нове обладнання та спецтехніку, так і те, що було у використанні
-   Реалізація декількох інвестиційних цілей у межах однієї кредитної програми
-   Можливість відстрочення виплати на півроку, якщо обладнання потрібно попередньо монтувати
-   Зміцнення бізнесу за рахунок роботи на власному обладнанні, а не використання орендованого
Базові умови
1. Термін кредитування: від 6 місяців до 5 років
2. Валюта кредиту: гривня
3. Максимальна сума кредиту: 100 000 євро
(еквівалент у гривні)
4. Разова комісія за надання кредиту: 0,99%
5. Початковий внесок: від 35% (за кредитування терміном понад 12 місяців)
6. Забезпечення за кредитом:
-   майно, що придбане за кредитні кошти, та інше ліквідне майно
-   депозит
Розмір відсоткової ставки становить від 20% річних, проте вона може бути змінена залежно від кредитної історії, рівня обігу за поточним рахунком в банку, фінансового стану, наявності ліквідної застави.

Інвестиційний кредит на
придбання транспортного
засобу - "Привозить дохід"
Якщо для бізнесу необхідний автотранспортний засіб, не обов'язково мати додаткові кошти на купівлю або вилучати їх з обігу. Райффайзен Банк Аваль пропонує кредитну програму, за якою можна придбати легкові або вантажні автомобілі, автобуси всіх видів, причіпний склад.

Переваги кредитної програми
-   Не потрібно вилучати гроші з обігу
-   Можливість придбання як нових транспортних засобів, так і тих, що були у використанні
Умови та відсоткові ставки збігаються з попередньою програмою.
Офіційні дані Райффайзен Банк Аваль
Однак сильну конкуренцію Райффайзен Банк Аваль щодо кредитних програм для сільського господарства являє Індекс-Банк, який пропонує комплекс кредитних послуг для агропідприємств.

ŒФінансування поповнення
обігових коштів
Фінансування поповнення обігових коштів здійснюється в формі кредитної лінії і гарантує оперативне забезпечення фінансових потреб агробізнесу, а схема погашення адаптована саме під потреби сільськогосподарських підприємств.
Форма надання кредиту - відновлювальна або невідновлювальна кредитна лінія. Валюта - гривня, долар США, євро. Строк кредиту - до 12 місяців у межах трирічного рамкового договору. Процентні ставки коливаються від 18% до 20 % річних в національній валюті та від 10% річних* - в іноземній.
Забезпечення
-   Сільськогосподарська техніка та обладнання, легковий та вантажний автотранспорт
-   Нерухомість
-   Власні активи позичальника
В якості додаткової застави - худоба, тварини на відгодівлі, зерно, врожай майбутнього періоду.

Кредит на придбання техніки та обладнання
Збільшення обсягів виробництва та розширення господарства потребує сучасної сільгосптехніки, яку тепер можливо придбати у кредит в Індекс-Банку. Гнучкий графік погашення, знижений початковий внесок та можливість взяти кредит на пільгових умовах, купуючи техніку у партнерів банку, зроблять цей кредит максимально доступним та вигідним.
Основні умови кредитування
-   Строк - до 36 місяців
-   Валюта кредитування - гривня, долар США*, євро*
-   Початковий внесок - від 25% вартості техніки або обладнання, що купують
-   Процентна ставка - від 18% річних у національній валюті та від 10% річних - в іноземній*.
Забезпечення - техніка або обладнання, що купується в кредит.
Спеціально для створення найвигідніших умов кредитування Індекс-Банк упровадив низку партнерських програм з провідними компаніями, які пропонують продукцію для агробізнесу.
Так, у рамках інвестиційного кредитування Індекс-Банк співпрацює з Ростсельмаш (комбайни Acros), "Донснаб" (комбайни Case, New Holland), КМЗ (елеваторне обладнання), "Ерідон-Тех" (комбайни Claas), "Уніфер" (зрошувальні системи, обприскувачі), "Райз" (комбайни John Deere, причіпне обладнання Grimme).
Програми з "Агросферою", "Райз", "Уніфер" спрямовані на фінансування обігового капіталу для придбання насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, добрив.
Співпраця Індекс-Банку та Kraft Foods Ukraine, Danonе Ukraine, Lactalis Ukraine дає додаткові переваги для кредитування постачальників цих транснаціональних компаній (фінансування обігових коштів та придбання основних засобів).
Порівняно з середніми по ринку, цінові умови за всіма партнерськими програмами Індекс-Банку є вигіднішими позичальникам.
Оскільки історично Україна є однією з провідних аграрних держав світу, співпраця банківських установ з підприємствами аграрного сектору є доволі перспективною. Проте не всі банки на теперішній час мають досвід та інструменти для ефективного аналізу діяльності сільгосппідприємств, тому часто відмовляються від кредитування цього сектору. Індекс-Банк продовжує активно фінансувати сільгоспвиробників, адже економічні умови для розвитку таких підприємств є в цілому сприятливими та стабільними, а запозичений досвід Credit Agricole дає банку змогу краще розуміти потреби аграріїв та фінансувати їхню діяльність із мінімальними ризиками.
Офіційні дані ПАТ "Індекс-Банк"

На ринку кредитних послуг сільському господарству свою нішу зайняв і АБ "Київська Русь", який входить до числа лідерів серед українських банків, які надають кредити підприємствам агропромислового комплексу. Кредитування проводиться згідно з "Програмою з рефінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості за рахунок МФО (Міжнародних фінансових організацій)".
Дана програма розроблена і реалізується спільно з Німецько-українським фондом, вона надає широкі можливості приватним підприємцям і юридичним особам використання кредитних ресурсів у фінансуванні підприємницької діяльності.

Умови кредитування
-   Бізнес, що діє (від 6-12 місяців)
-   Сума кредиту - до 2,5 млн грн
-   Форма кредитування - кредит, кредитна лінія, овердрафт
-   Мета - придбання нових транспортних засобів та/або сільгосптехніки, виконання капітальних витрат (обладнання, модернізація, ремонт), поповнення обігових коштів
-   Процентна ставка - від 20% річних
-   Погашення кредиту - щомісячно рівними платежами або адаптування із врахуванням сезонності
-   Гнучкий підхід до застави (нерухомість, обладнання, с.-г. техніка, товари в обігу, майбутній урожай тощо), як правило, - застава комплексна

Переваги кредитної програми
-  Відсотки щомісячно нараховуються на фактичний залишок кредитної заборгованості, отже, сума сплачених відсотків буде значно нижчою за номінальну процентну ставку.
-  Процедура надання мікрокредитів значно спрощена і вигідно вирізняється з-поміж інших кредитних програм максимально швидким ухваленням рішення.
-   Передбачену мінімальну кількість документів, бізнес-план і техніко-економічне обгрунтування кредитний консультант зробить безкоштовно.
Офіційні дані АБ "Київська Русь"

Уже 10 років ПроКредит Банк кредитує малий і середній бізнес, зокрема підприємства аграрного сектору економіки. Кредитні пропозиції надзвичайно цікаві.
Вибір того чи іншого кредиту залежить від цілей фінансування. Для поповнення обігових коштів, наприклад: купівля сировини, палива, добрив, насіння, поголів'я худоби тощо, пропонується кредитна лінія. Вона дає змогу використовувати гроші у разі потреби та погашати кредит за наявності вільних грошових коштів. Відтепер аграрії можуть спокійно купувати все необхідне до сезону, а сплачувати кредит - після, коли буде дохід.
У разі тимчасової нестачі коштів на поточному рахунку банк пропонує овердрафт. Він допоможе оптимізувати розрахунки з партнерами і забезпечити постійну фінансово-господарську діяльність. Це свого роду додаткова страховка для вашого бізнесу. Клієнти надають перевагу овердрафту, оскільки відсотки нараховуються тільки на використану суму кредиту.
Варто звернути увагу на кредит "Агротехніка". Це гроші на придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного виробництва не старше 10 років. Клієнт може розраховувати на вигідніші умови, якщо компанія-виробник або дистрибутор співпрацюють з ПроКредит Банком у рамках програми "Партнерство". Наразі партнерами банку є такі відомі компанії, як: "Техноторг", "Ерідон", "Ростсельмаш", "Українська агротехнічна компанія сільськогосподарського машинобудування" тощо. Строкові позики стануть у нагоді, коли потрібно придбати або оновити обладнання, техніку, виробничі приміщення та інше.

Переваги кредитних продуктів
ПроКредит Банку
- Гнучкий графік погашень з урахуванням сезонності бізнесу
-  Можливість відстрочення виплат
-  Швидке прийняття рішення про отримання кредиту
Офіційні дані ПроКредит Банку

І насамкінець
Ми докладно розглянули лише декілька банків-лідерів із агрокредитування, але в інших банках, таких як ОщадБанк, УкрСоцБанк, Кредобанк, Мегабанк, Банк Фінанси і Кредит, ПриватБанк, також передбачені кредитні програми для сільського господарства, де враховано специфіку даної галузі.
Треба зазначити, що нині існує багато програм для підтримки кредитування сільськогосподарських підприємств. А тому головним завданням є осмислення та вибір тих програм, які максимально будуть придатними для вашого агробізнесу!

Ольга Файчук,
аспірант кафедри фінансів,
НУБіП України

Интервью
Demydov1
В уникальном сооружении на территории арктического архипелага Свальбард в Норвегии не так давно официально открыли Всемирное хранилище семян. Заботясь о будущем планеты, человечество стремится
Каролин Спаанс, советник по вопросам сельского хозяйства Посольства Королевства Нидерланды в Украине
Каролин Спаанс с августа 2016-му занимает должность советника по вопросам сельского хозяства Посольства Королевства Нидерланды в Украине. Мы решили поинтересоваться наиболее перспективными

1
0