Спецможливості
Статті

Інтенсифікація селекційного процесу кукурудзи в умовах Індії

05.06.2008
152
Інтенсифікація селекційного процесу кукурудзи в умовах Індії фото, ілюстрація
Перенесення робіт із селекції кукурудзи до країни зі сприятливішими кліматичними умовами може істотно прискорити одержання нових гібридів. Досвід щодо цього є і в українських науково-виробничих підприємств.

Поліпшення культурних рослин із застосуванням традиційних методів потребує багато часу. У кукурудзи тривалість повного циклу селекції — вісім-десять і більше років. Скоротити ці терміни можна завдяки одержанню протягом року кількох генерацій. Задля цього багато розвинених країн вдаються до вирощування другого покоління в природних умовах країн із теплим кліматом у зимовий час. У 60-80-ті роки минулого століття, вивчаючи цю проблему в Інституті кукурудзи УААН, для досліду ми використали теплицю. Свою роботу ми спрямували в одному напрямі: генетичний контроль цитоплазматичної чоловічої стерильності. На невеликій площі закритого грунту можливості займатися іншими питаннями були дуже обмежені. Більше того, в 90-ті роки теплицю й зовсім закрили. Становище змінилося після створення сільськогосподарської компанії “Маїс”, яка прискорила селекційні дослідження в зимових розсадниках дружньої Індії.
Грунтово-кліматичні особливості. В Індії за наявності іригаційних систем можливе цілорічне землеробство. У багатьох районах країни середні температури повітря найхолоднішого місяця — січня — становлять 18...24°С. Найпоширеніша кукурудза на півострівній частині Індії, де її вирощують у такі сезони.
1. Сезон харіф. Кукурудзу культивують у період частих дощів і називають її мусонною культурою.
2. Сухий сезон рабі. Кукурудзу висівають у жовтні-грудні, й вона набуває статусу зимової культури.
3. Весняний сезон заід. Кукурудзу вирощують із лютого-березня і збирають до настання харіфу.
Період мусонних дощів характеризується високими температурами, надлишком вологи в грунті, нестачею годин сонячного освітлення, що пригнічує ріст і розвиток рослин. Водночас у харіфі можуть бути й посухи, якщо мусонні дощі приходять із запізненням або закінчуються раніше звичайного. Можливі також довготривалі перерви у випаданні дощів.
В умовах зимового вирощування температури помірніші, водний режим сприятливіший, тому врожайність культури вища. Через посушливість сезону рабі кукурудзу можна вирощувати лише за штучного зрошення. Іригація потрібна і в сезон заід, який відрізняється від рабі вищими температурами.
Грунти Індії різноманітні як за типами, так і за рівнем родючості. На півострові Індостан переважають червоноземи, і тільки на базальтових породах вони поступаються місцем чорним грунтам — регурам. Червоноземи бідні на азот та гумус і для підтримання родючості потребують постійного внесення добрив.
Вирощування кукурудзи в дослідах. Свої досліди ми проводимо в південному штаті Андхра-Прадеш. Кукурудзу висіваємо в жовтні або в листопаді, тож основна частина вегетаційного періоду припадає на зиму. В окремих дослідах протягом зимової генерації вирощували друге покоління (лютий — травень). В обох випадках технологія однакова: передпосівне глибоке рихлення грунту та нарізання борозен. Під час вегетації — мінеральні підживлення та часті поливання (через кожні 3–5 днів). Контроль забур’яненості здійснюємо з допомогою механічного обробітку.
Саджаємо кукурудзу вручну по гребенях із загортанням насіння в грунт на 4-5 см. За такого способу полегшуються зрошування під час сухої погоди і дренаж у разі великих дощів. Зразки кукурудзи розміщуємо на ділянках завдовжки 5 м. Відстань між рядами — 75 см, між рослинами в ряду — 20 см, чим досягаємо густоти стояння близько 60 тис. рослин на гектар.
Селекційні дослідження включають такі етапи:
1) попередні схрещування й самозапилення у подальших генераціях для створення нових інбредних ліній;
2) зміна константних ліній за окремими ознаками із застосуванням зворотних схрещувань і відбору;
3) гібридизація та вивчення міжлінійних комбінацій з погляду їхньої господарської цінності.
Реакція рослин на специфічні умови. В разі селекції в інших умовах потрібно знати, як ці умови впливають на фенотиповий прояв ознак, що цікавлять селекціонера. У своїх спеціально закладених географічних дослідах ми вивчали гібриди за окремими морфологічними ознаками рослин і  часом цвітіння (табл. 1).
Як видно з таблиці, за висотою рослин і прикріпленням качана гібриди мають дуже близькі характеристики. В умовах Індії рослини утворюють менше листя, й тривалість фази сходи — цвітіння качанів значно скорочується. Виходячи з відомих уявлень щодо біології кукурудзи, така різниця може бути пояснена коротшим фотоперіодом і підвищеними температурами в Індії.
Щодо врожайності, то візуально гібриди не дають великої різниці як за абсолютним значенням ознаки, так і в разі їх ранжирування.
З погляду використання в насінництві гібридної кукурудзи цитоплазматичної чоловічої стерильності великий інтерес викликає реакція на індійські умови цитостерильних генотипів.
Наведені в таблиці дані характеризують “поведінку” зразків із цитоплазмою двох типів: молдавського (М) та парагвайського (С), які відтворюють такі закономірності:
1) рецесивні за головними Rf-генами генотипи зі стійким проявом чоловічої стерильності в Україні так само “поводяться” і в умовах Індії (№№ 1, 2, 7, 8);
2) домінантні Rf-генотипи однаково добре цвітуть в умовах обох країн (№№ 5, 6, 11);
3) генотипи з дефіцитом Rf-генів в Індії мають вищий рівень фертильності, ніж в Україні (№№ 3, 4, 9, 10).
Чоловіча фертильність оцінювалась за шкалою, де 0,1 — повна стерильність; 2, 3 — часткова фертильність; 4,5 — фертильність.
Результати паралельного вивчення цитостерильної кукурудзи в різних умовах відповідають раніше зробленому висновку: у звичайній обстановці головним чинником навколишнього середовища в зміні фертильності як цитостерильної, так і нормальної кукурудзи є вологість грунту.

Інтерв'ю
экспорт
Після підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою українські аграрії отримали шанс вийти на канадський ринок. Втім, позитивний ефект буде відчутним не відразу. 
Ольга Вергелес, менеджер проекту CUTIS
Верховна Рада України 14 березня ратифікувала Угоду про вільну торгівлю з Канадою. Тепер, щоб угода набрала чинності, її має підписати президент України, а також остаточно ратифікувати Сенат і

1
0