Спецможливості

Інше

26.09.2017387
Сушіння зерна після його збирання залишається незмінною технологічною операцією під час роботи із зерном для забезпечення успішного подальшого його зберігання.  
19.09.2017775
Канадські фермери активно впроваджують цифрові технології в свій бізнес, роблячи його більш прибутковим і менш витратним. При всіх своїх плюсах вони мають тільки один мінус — ризик кібератак, пише
14.09.2017340
Створення надійного зв’язку в межах агрохолдингу або окремого господарства нині вже перетворилося із примхи на сувору необхідність. Бо надійний зв’язок дає можливість швидко і чітко вирішувати питання
03.09.20171039
Су­час­ний стан еко­номіки Ук­раїни спо­ну­кає шу­ка­ти всі мож­ли­вості за­ро­би­ти та за­оща­ди­ти ко­ш­ти для онов­лен­ня ос­нов­них за­собів ви­роб­ництва.     

29.08.2017606
Польські фермери все частіше використовують у своїй роботі нові технології, які не тільки раціоналізують і оптимізують роботу в господарствах, а й підвищують ефективність, скорочують витрати, пов
17.08.20171172
Про важ­ливість по­жнив­них ре­ш­ток на по­верхні по­ля го­во­ри­ти не потрібно. І сьо­годні на рин­ку Ук­раїни є техніка для їхньо­го подрібнен­ня — як за­кор­дон­но­го, так і вітчиз­ня­но­го ви­роб

Сторінки

1
0