Спецможливості

Кукурудза

Потреба ЄС в українській кукурудзі підтверджується наміром розширити безмитні квоти на її поставку на 625 тис. т
08:19 • Сьогодні109
Потреба ЄС в українській кукурудзі підтверджується наміром розширити безмитні квоти на її поставку на 625 тис. т. Розгляд даного питання заплановано на кінець вересня. У разі позитивного рішення це
10:06 • Вчора620
На сьогодні в Україні низка компаній, які продають на ринку десиканти, пропонують агровиробникам перед збиранням проводити десикацію певних культур, зокрема соняшнику, озимого ріпаку, сої.  
Обсяги виробництва кукурудзи і ячменю в Україні в 2017-2018 маркетинговому році виростуть
15.08.201783
Обсяги виробництва кукурудзи і ячменю в Україні в 2017-2018 маркетинговому році виростуть. Про це повідомляє прес-служба Мінагропроду України з посиланням на дані Департаменту сільського господарства
26.07.20171147
За­раз фахівці рин­ку відзна­ча­ють орієнтацію на профільність або зай­ман­ня гос­по­дар­ст­вом пев­ної ніші. Ко­рот­ка сівозміна стає нор­мою. Ви­со­ка при­бут­ковість со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи,

20.07.2017454
На пер­ший по­гляд, зву­чить де­що нуд­ну­ва­то, але обіцяємо — далі бу­де цікавіше. На­ми бу­ли про­ве­дені досліджен­ня на про­мис­ло­вих посівах та от­ри­мані ре­зуль­та­ти,  які, сподіваємось, ба
Ціни на пшеницю за останній тиждень буквально злетіли на будь-яких умовах поставки. На внутрішньому ринку приводів для зростання було кілька
18.07.2017246
Погодні умови поточного року несприятливо вплинули на врожайність ранніх зернових культур в Україні. На думку агрометеорологів, урожай пшениці і ячменю зменшиться в порівнянні з минулим роком мінімум

Сторінки

1
0